Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
384 posty 9441 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Moje komentarze

 • @Herkules 02:01:41
  Osobiście wierzę, że słowa Jezusa zapisane w Biblii są Jego słowami lub oddają Jego myśl. Za to, w twierdzenie iż cała Biblia została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego nie wierzę, bo jest w niej zbyt wiele sprzeczności, błędów, nawet tak kardynalnych jak dwa różne drzewa geneaologiczne. Pamięć w przekazie ustnym jako forma przedpisemna stosowana była w wielu cywilizacjach. Po dziś dzień Żydzi uczą się Tory na pamięć i gdybyśmy spalili wszystkie Tory szybko by ją ponownie odtworzyli. Analogicznie choćby Świadkowie Jehowa, myślę, że też Chrystusowi, którzy nam na neonie swoje myśli przekazują też uczą się Biblii na pamięć. Ich błąd polega na tym, że cytaty stosują w oderwaniu od chronologi wydarzeń, o czym jest ten artykuł. Osobiście kilkukrotnie rozmawiałem z Świadkami Jehowa. Rozmawiałem też o nich z księdzem, któremu zawdzięczam właśnie taką rozumną wiarę, uwzględniającą również aspekty historyczne, kulturowe. On na moje pytanie, czy warto rozmawiać z Ś.J. odpowiedział, że jeśli będę miał taką potrzebę, najpierw powinienem dobrze poznać Biblię. Co niniejszym uczyniłem, zaś Ś.J. szanuję lecz jednym z nich nie zostanę, co udało się nam ustalić z kilkoma z nich. Kiedyś przyjąłem ich do mojego domu, rozmawialiśmy, po jakimś czasie przyszli ponownie, lecz tym razem z bardziej doświadczonym na czele. Tak było kilka razy, uznaliśmy iż jednolitość wiary próbowano wprowadzić za czasów wojen krzyżowych, dziś nie ma takiej potrzeby. Zaś ich nauka i nawracanie rozbiły się o trzymanie się przeze mnie ścisłej chronologii czasowej zawartej w Biblii. Przy zachowaniu chronologii czasowej metodologia, nawracanie KerenOr rozsypuje się w pył.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @anonymus 17:59:37
  "jacy esseńczycy"
  To trochę inne epoki. Esseńczycy to była sekta w judaizmie za czasów Jezusa. Wiele cech esseńczyków posiadał Jan Chrzciciel, Jezus też przynajmniej o ich nauki się otarł, był w jakimś stopniu z nimi związany. Chrzest z rąk Jana, pobyt na pustyni.

  U podstaw Islamu legła nauka, przynajmniej jak uważa wielu biblistow, zgody nie ma, ebonitów czyli sekty będącej kontynuacją tych co z judaizmu (judeochrześcijan). Są oni w Koranie nazwani dobrymi chrześcijanami, zaś Jezus w Koranie jest ostatnim prorokiem przed Machometem.
  Również pozdrawiam
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 19:43:49
  Ja bym raczej uważał, że to przeciwstawienie było już w Neolicie, gdy pojawiło się pojęcie własności. Powstanie państw miast, powstanie wspólnoty plemiennej. Wtedy już jednostka musiała podporządkować się prawu narzuconemu przez wspólnotę, przez władców/kapłanów a strażnikiem tych praw był "bóg". Przykład, poświęcenie jednostki jako daru ofiarnego Bogom.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @zadziwiony 17:45:46
  Jeśli chodzi o wiarygodność słów Jezusa, są dwie teorie. Pierwsze to źrródło Q będące spisem wypowiedzi Jezusa, przy czym nikt jego nie widził. Pewnym przykładem takiego zapisu jest ewangelia Tomasza. Druga,to fakt iż np. Torę młodzież uczy się na pamięć. Dowody na przekazywanie w tej formie z pokolenia na pokolenie zbiorow mitów plemiennych mamy.

  "za twarz pospólstwa" Religia, zgbiór praw plemiennych potwierdzanych przez boga to najstarsze kodeksy prawne regulujące życie społeczne. Oczywiście jest o trzymanie za twarz, przymuszanie jednostki by wypełniała obowiązki jakie narzuca jej społeczność.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Wican 09:01:09
  Warto zapytać, czym jest Biblia. To zapis tego o ludzie bez wątpienia głęboko wierzący, uczciwi chcieli przekazać kolejnym pokoleniom o swoim Bogu, Jezusie o Jego nauce, bez wątpienia wychodzącej ponad myśl epoki, wtedy gdy zrozumieli iż nie za ich życia nadejdzie Królestwo Ojca Jezusa. Jeśli tak podejdziemy do Biblii nie będzie pytań, czy ktoś jest wierzący, czy też nie. Można wierzyć w boskość Jezusa, w boskość jego nauki i nie dziwić się,dlaczego Biblia zawiera tyle rozbieżności, których być nie powinno, gdyby była dziełem Boga.

  A już barbarzynstwem jest to, co niektórzy z niej chcą zrobić traktując ją jak zestaw cytatów, które bez względu na historyczną chronologię można bezmyślnie używać do popierania dowolnych tez. Biorę cytat z listu napisanego w roku 60 n.e. i odnoszę go do tekstu napisanego w roku 80 n.e. twierdząc, że autor z roku 60 popiera to co napisano w roku 80.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 01:41:06
  Nie jest to postawa ateisty a pewne rozumienie Biblii ocena prawdy zawartej w Biblii. Gdyby Biblia została napisana przez Jezusa sprawa bylaby inna. W Biblii mamy 4 relacje opisujące różne elementy z życia Jezusa, tak więc autorzy dokonali pewnego wyboru w doborze przypowieści, zdarzen z życia Jezusa. Całość Biblii również z listami jest pacufistyczna, nie nawołuje do walki z siłami zła, okupantem. Ja Biblię definiuję jako dzieło człowieka zawierającego słowa Boga (Jezusa), nie wierzę w to, że Biblia powstała poprzez dyktowanie przez Boga, bo zawiera wiele elementów niezgodnych, za jakiś czas pojawi się mój artykuł pokazujący takie niezgodności, jestem w trakcie pracy nad nim. Wierzę, że Jezus istniał, że Jego słowa zawarte w Biblii są Jego słowami, Jego nauka jest Jego nauką, zaś sama Biblia powstała po to, by zapisać to co zapamiętali odchodzący z tego świata świadkowie, by Nauka ta nie została zapomniana. Później różni ludzie z dobrymi czy złymi intencjami modyfikowali tę Naukę, otoczenie kulturowe, stąd trzeba poznać źródło by wyznawać religię świadomie wiedząc co z czego pochodzi.Wiedzieć, gdzie w liturgii, świętach, mszach jest nauka Jeusa, sfera Sacrum a gdzie kultura, czyli profanum. To jest świadoma wiara, a nie opowiadanie co tam mi się wydaje po przeczytaniu Biiblii, szczególnie gdy nie zwracam uwagi na chronolgię wydarzeń, nie znam kultury ludzi którym naukę swą przekazywał Jezus.

  Nie zamierzam wierzyć w dziwne treści, że Jezus dobierając sobie 12 uczniów nie wiedział jak Jego naukę będą mogli ponieść? Gdy po śmierci Judasza dobrali sobie 12 apostoła to byli w blędzie. Jezus jakiś czas po śmierci, zmartwychwstaniu dobiera sobie jeszcze jednego, którego nie nauczał, który Jego na oczy nie widział i ten jeden był mądrzejszy od wszystkich Jego uczniów i on przekazał prawdziwą naukę Jezusa.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 22:02:13
  Aż dziw, jak bardzo w niektórych wierzących zakorzenione są czasy, gdy nie wolno było czytać Biblii, rozumieć ją. Wielu biblioznawców było i jest zakonnikami, księżmi a ich o brak wiary raczej posądzać nie można. Nie jestem kaznodzieją, jak niektórzy tu na Neonie, ja piszę o historii Biblii o historii początków chrześcijaństwa. A czy to oznacza, że jestem ateistą?

  Co do podanego tu datowania, katolicy mają tendencję umieszczania św. Piotra wszędzie, szczególnie jako biskupa Rzymu, podczas gdy na podstawie dokumentów jest to tylko pobożne życzenie. Nie wiem co autor rozumiał pod pojęciem patriarcha, szczególnie, że wyróżniony jest biskup. Funkcja biskupa wymaga raczej stałego pobytu w danej gminie/mieście. Jak wiemy ok. roku 50 wyrusza z Antiochii wyprawa na spotkanie określane dziś Synod Jerozolimski, znamy listę podróżujących, nie ma na niej Piotra, za to pojawia się na spotkaniu, przemawia. Tak więc należy przyjąć, że choć Piotr bywa w Antiochii wiemy to z listu do Galatów (spór Piotra i Pawła) to raczej o stałym przebywaniu w tym miejscu nie ma mowy. Wiemy, że Piotr wyświęcił pierwszego biskupa Antiochii którym był Ewodiusz, jednak nie oznacza to, że był biskupem Antiochii, szczególnie, że źródła katolickie chciały by Piotra widzieć równocześnie jako biskupa Rzymu. Piotr był apostołem, wygląda na to, że wędrował między różnymi gminami, chcemy go też widzieć jako jednego z ważniejszych apostołów w Jerozolimie, stąd wątpliwe by był biskupem któregoś z miast.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 21:14:45
  O możliwości bycia biskupem Rzymu przez Piotra już kiedyś dyskutowaliśmy, pierwszym odnotowanym biskupem Rzymu był Linus. Zaś pierwszym biskupem Antiochii wedle tradycji chrześcijańskiej był Ewodiusz, wyświęcony przez Piotra.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 21:11:11
  Problem w tym, że Apokalipsa św. Jana wedle niektórych z badaczy dotyczy pożaru Rzymu i późniejszych konsekwencji. Przepowiednie mają to do siebie, że są pisane w sposób taki, że do wielu okresów można je przypisać. Np. Nostradamusa. Ewangelia nie jest efektem prorokowania, a opisem zdarzeń historycznych. Ale jak napisałem, jest to wskazówka do datowania.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Wican 20:19:30
  Marka podaje się jako tłumacza Piotra w czasie pobytu Piotra w Rzymie, choć nie jest wykluczone, by Piotr nie był w Rzymie, ale raczej wykluczone jest by był biskupem Rzymu, jak głoszą katolicy.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Berkeley72 20:06:22
  Ewangelia Marka była wcześniejsza, powstała przed zburzeniem świątyni. Ewangelia Mateusza zawiera aluzję do zburzenia świątyni, stąd uznawane jest, że powstała po roku 70 Rok 41 podał roux
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @roux 20:32:17
  Słowo Ewangelia w listach Pawła nie oznacza żadnej Ewangelii pisanej a "Dobrą Nowinę", czyli naukę Jezusa. Tak więc ten cytat nie odnosi się do żadnej księgi a do nauki Pawła.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @roux 19:19:04
  Jak wiadomo, teksty starożytne nie są datowane, dlatego dla datowania stosuje się określanie co autor tekstu wiedział a co nie. Dlatego są datowania wczesne i datowania późne, ja na potrzeby swoich tekstów posługuję się datowaniami średnimi. Datowanie ew. Mateusza na rok 41 jest datowaniem bardzo wczesnym.

  A KerenOr? Czasami trzeba poznać smak owocu, który innemu się darowuje.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 17:48:34
  Jezus na pewno nie był rewolucjonistą co wyzwalać chciał za pomocą miecza, ale "oddajcie Bogu co Boskie, cesarzowi co cesarskie to bym już zaliczył do wpływu tych co z pogaństwa. Chrześcijanie wystarczające mieli problemy z przesladowaniami choćby ze strony Żydów, by włączać w swą naukę idee walki zbrojnej. Tu należy wspomnieć fakt iż początkowi wierzyli iż powtórne przyjście nastąpi za ich życia, więc po co było walczyć tym co Jezus swą Boską mocą zniszczy?
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Wican 17:48:04
  Dla osób, których wiek jest znany z pewnością nie ma potrzeby szacowania, szacunki dla starożytności odrzucają niemowlęta i kilkuletnie dzieci. Ich wcale nie brano pod uwagę, bo śmiertelność była wysoka. Jeszcze wyższa w średniowieczu.

  Co do tego, czy Jezus był kontynuatorem Jana Chrzciciela, ja w tym co dotarłem nie rozpatrywał bym tego tak. Wiele wskazuje na to iż mieli związki z esseńczykami, również fakt iż Jezus bierze z rąk Jana chrzest też na wspólne korzenie wskazuje, choć myślę, że ich nauki były różne. W tym okresie takich nauczycieli było bardzo wielu. Pisałem kiedyś o innych Jezusach tego okresu.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Wican 17:24:10
  Jak wiadomo, w starożytności badań nie robiono, dziś większość autorów, jakich czytam przyjmuje wiek 40-50 lat za starość. Jednostki rzeczywiście przeżywały dłużej, mamy kilka osób których długowieczność została historycznie udowodniona, jednak były to jednostki żyjące w stosunkowo luksusowych warunkach jak na tamte czasy. Dla potrzeb tego tekstu ważna jest informacja iż ewangelie powstawały pod koniec życia ludzi, którzy mieli kontakt z naocznymi świadkami. Jak wiemy nawet tradycja chrześcijańska w stosunku do Marka i Łukasza nie mówi, że byli to naoczni świadkowie a ludzie czerpiący informację z drugiej ręki. Marek od Piora, Łukasz w rodzaju własnych badań, czyli z wielu nieokreślonych źródeł osadzonych w środowisk nawróconych z pogaństwa.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Wican 17:00:00
  Takie dane podawane są dla Rzymu, dla Egiptu.
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/07/19/jak-dlugo-zyli-starozytni-rzymianie/#2

  Powyżej 50 byli to starcy, choć były jednostki dożywające więcej lat.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @puuuq 16:30:45
  Nie, Pawła nie można nazwać kreatorem. Paweł przychodzi na już gotową podstawę, są to uformowane gminy, które stworzyli żydzi nawróceni w Jerozolimie i nawracający w swoim miejscu zamieszkania, jak Antiochia. To, że jest rozdźwięk między nauką Pawła i nauką wysłanników gminy w Jerozolimie świadczy listo do Galatów. Paweł nie tylko odnosi się do sprawy obowiązków Żyda i obowiązków nawróconego z pogaństwa, ale ich ewangelię (naukę) określa "nauką fałszywych proroków" Również tych co w opisie [Ga 2, 4] zakłócili spotkanie w Jerozolimie, czyli należy wnosić iż byli to chrześcijanie nawróceni z pogaństwa widać iż były różnice (frakcje) w ramach chrześcijan w Jerozolimie.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • @Pedant 16:04:16
  Zacznijmy od zadania sobie pytania, czy my znamy naukę Jezusa? I odpowiedź jest negatywna, znamy jej opis, opis życia dokonany w conajmniej 30 latach po wydarzeniach. Co więcej, tam gdzie możemy porównać dwie lub więcej ewangelii, czyli opisują to samo wydarzenie, o tym jeszcze napiszę, am stwierdzamy różnice w opisie, różnice. Przykład, Jezus i dwóch złoczńców na krzyżu Mt 27:44 Obaj urągają Jezusowi; Łk 23:40 Jeden urąga, drugi broni i zostaje przez Jezusa nagrodzony. To ważne wydarzenie z punktu widzenia chrześcijaństwa.

  Pisma natchnione: Jeśli tak, to czy ewangelie gnostyczn są natchnione, czy też nie? Jak rozróżnić pism natchnione od apokryfów? Czyli Pism nie posiadających statusu natchnionych?

  Chrześcijaństwo czasów Pawła nie jest hierarchicznym, oczywiśce są osoby spełniające w gminie pewne funkcje, proroków, apostołów... ale nie ma hierarchizacji na wzór Rzymu i państw feudalnych.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa
 • Jedna uwaga, dla wszystkich
  Nigdy nie banuję, ale ze względu na postępowanie blogera 57KerenOr, który nie dopuszcza dyskusji na swoim blogu, jeśli tezy komentatora nie popierają jego tez Ten artykuł KerenOr będzie mógł wyłącznie przeczytać, chyba, że zdejmnie u siebie bana, jaki mi nałożył, gdy wyłożyłem mu iż mimo, że czyta on Biblii nie rozumie i głosi herezje oderwane od przekazu Biblii. Niestety, niekiedy prawa Hamurabiego są jedyną drogą dla niektórych do zrozumienia.
  Ap. Paweł, reformator chrześcijaństwa

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031