Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
346 postów 8143 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Nowy testament - tajemnica powstania

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak powstał Nowy testament? Kim byli autorzy? W jakim środowisku powstawał?

Wiemy, że Kościół Pierwszych Chrześcijan był Kościołem apostolskim, w którym apostołowie nieśli wiarę i naukę Jezusa innym ludziom. Ale pojęcie Apostoł jest pojęciem bardzo szerokim. Apostołami byli uczniowie Jezusa, ale również wielu innych nawróconych na chrześcijaństwo mężczyzn i kobiet, którzy nigdy Jezusa nie słyszeli a tylko znali go z opowieści innych. Dlatego dla zrozumienia Nowego Testamentu niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia ucznia, a także kto czyim był uczniem, czyli z czyich ust poszczególni apostołowie czerpali swą wiedzę o nauce Jezusa.
 
Po śmierci Judasza pozostało 11 uczniów wybranych przez Jezusa oraz kilka innych osób, które nie będąc oficjalnie uczniami podążało za Jezusem i słuchało jego nauk. Takimi osobami były Maria, matka Jezusa czy Maria Magdalena. Po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie tworzą społeczność określaną jako Kościół Jerozolimski a ponieważ działał on tylko w środowisku żydowskim również judeochrześcijaństwem. W Kościele tym poza uczniami działa i odgrywa ważną rolę między innymi Jakub Sprawiedliwy, brat Jezusa. Nie ma w nim Marii Magdaleny, co można tłumaczyć wspominanym przez ewangelie pozakanoniczne konfliktem między Piotrem a Marią Magdaleną, o miejsce przy Jezusie. Do Kościoła tego dołącza Paweł, który poniesie naukę Jezusa wśród pogan rozumianych jako nie Żydów. Św. Paweł był w tym okresie jednym z kilku próbujących na swój sposób przekazywać naukę Jezusa. Innym był np. Szymon Mag, którego naukę, zgodnie z Dziejami Apostolskimi uczniowie odrzucili. To jeden z nurtów chrześcijaństwa zwany gnostycyzmem. Nauka Pawła, zgodnie z Nowym Testamentem, uzyskuje aprobatę Kościoła Jerozolimskiego. Niesienie nauki Jezusa przez Pawła wśród pogan akceptuje w ok. roku 49 Synod Jerozolimski, czyli spotkanie osób decydujących o kształcie chrześcijaństwa w pierwszych latach po wniebowstąpieniu Jezusa.
 
Kim był św. Paweł?
 
Bezsprzecznie dzieło Pawła jest wielkie, na podstawie Nowego Testamentu można by się pokusić o twierdzenie, iż to Paweł zbudował Kościół, choć historycznie wiemy, że to nieprawda. Bo w pierwotnym Kościele głównym nurtem było judeochrześcijaństwa. W tym początkowym okresie wyróżniamy aż 72 apostołów, ale o ich pracy i osiągnięciach, sporach doktrynalnych Nowy Testament nie mówi, lub mówi w sposób bardzo zdawkowy. A przecież wiemy, że Paweł nie we wszystkich środowiskach Kościoła pierwotnego był akceptowany.
 
Paweł był wykształconym Żydem, urodzonym poza Judeą, znającym realia świata Cesarstwa Rzymskiego, który początkowo zwalczał chrześcijan. Jednak w drodze do Damaszku uległ ona nawróceniu, Dzieje Apostolskie mówią, że na swej drodze spotkał Jezusa. Jednak nie Jezus był jego nauczycielem. Naukę Jezusa Paweł poznaje w Damaszku, w tamtejszych środowiskach chrześcijańskich, gdzie też został ochrzczony przez Ananiasza. Zanim spotkał się z Piotrem i innymi uczniami już rozpoczął swoją misję apostolską.
 
Kim był Ananiasz? Według zapisu chrześcijańskiego był jednym z 72 pierwszych apostołów Jezusa i choć tradycja chrześcijańska określa ich uczniami, nauk z ust Jezusa słuchać nie mogli, stąd raczej należy przypuszczać, że byli to uczniowie Kościoła Jerozolimskiego, uczniów Jezusa. Czy Paweł był natchniony Duchem Świętym jak pozostali uczniowie w wieczerniku? Dzieje Apostolskie mówią tylko, że Ananiasz na polecenie Jezusa przekazał mu Ducha Świętego. Można to porównać do sakramentu Bierzmowania, gdzie biskup kładąc ręce na głowę przyjmującego ten sakrament, gdzie również następuje przekazanie Ducha Świętego. „Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym»” [Dz 9,17]. To, że w ten sam sposób apostołowie przekazywali Ducha Świętego innym nawróconym mówią słowa „Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” [Dz 8,17].
 
Czy możemy przypuszczać, że w początkach chrześcijaństwa Jezus wielokrotnie wracał na ziemię, a to by powołać Pawła, a to, by powiedzieć Ananiaszowi, że ma iść do Pawła? W Kościele pierwotnych chrześcijan znane było pojęcie prorokowania i osoby uważane za proroków, w snach, medytacjach, modlitwie zgodnie z ówczesnymi wierzeniami uzyskiwali kontakt z Jezusem. Przykładem takiego prorokowania jest Apokalipsa św. Jana. Kościół pierwotny uważał, że ludzie ci spotykali się z Jezusem od którego otrzymywali dodatkowe wskazówki w sprawach wiary, czy też Kościoła, albo przyszłości świata.
 
Protestanci absolutnie odrzucą takie dzisiejsze prorokowanie jak np. „Dzienniczki Faustyny Kowalskiej”, ale przecież nigdy nie zaprzeczą, iż to Jezus przyszedł i nakazał Ananiaszowi iść do Pawła.
 
Listy Apostolskie
 
Patrząc na listy apostolskie stanowiące wskazówki dla gmin chrześcijańskich tworzonych w różnych miejscach Imperium Rzymskiego, zdecydowanie Nowy Testament preferuje myśl Pawła. Czy inne nie istniały, czy inne nie przekazywały nauki Jezusa? Z 21 listów aż 14 przypisywanych jest Pawłowi lub jego uczniom. Pozostałe siedem tradycja przypisuje czterem uczniom Jezusa. Dlaczego pozostali uczniowie nie brali udziału w powstawaniu Kościoła poganochrześcijańskiego św. Pawła? Czy ich nauki nie zostały spisane? Czy nie dlatego, że Nowy Testament jest nauką tylko Kościoła poganochrześcijańskiego? Gdzie świadectwo pozostałych uczniów Jezusa? Piotr jak wiemy, nie był wolny od wad, jakże często nie rozumiał Jezusa. Czy tylko jego świadectwo jest pełnią prawdy?
 
Ewangelie
 
Jak wiemy w początkach chrześcijaństwa powstało wiele ewangelii. Mówi się, że było ich ok. 30, choć tak naprawdę nie wiemy ile ich było. Kanon ustalono w 397 roku, już po tym, gdy chrześcijaństwo stało się dominującą religią w Cesarstwie Rzymskim, choć pierwsze próby jego ustanowienia miały miejsce już pod koniec II w. Z czterech ewangelistów tylko dwóch – Mateusz i Jan byli uczniami Jezusa (zgodnie z tradycją Kościoła). Mateusz rzeczywiście pisał swoją Ewangelię dla środowisk Żydowskich, więc przyjmijmy, dla kościoła judeochrześcijańskiego. Marek był towarzyszem św. Pawła, dopiero później tłumaczem św. Piotra. Od nich czerpał swą wiedzę, którą spisał w Ewangelii. Łukasz również był towarzyszem św. Pawła. Dwie z czterech ewangelii powstało w środowisku św. Pawła inspirowane nauką Pawła i świadectwem Piotra.
 
Tak więc jak widzimy Nowy Testament w znaczącym stopniu jest dziełem środowisk związanych z Pawłem. Czy to oznacza, że nieprawidłowo przedstawia naukę Jezusa? Z pewnością takiej tezy obronić się nie da. I na pewno gwarantem prawidłowości ewangelicznego opisu życia Jezusa może być Jan, który swoją ewangelię pisał jako ostatni, znał treść trzech wcześniejszych i często w swojej Ewangelii uzupełniał tym, co pamiętał z osobistych przeżyć. Jednak ewangelia ta powstała pod sam koniec jego życia, około 70 lat po wydarzeniach.
 
Nowy Testament jako słowo objawione
 
Religie pisma, go jakich zaliczamy Judaizm, Chrześcijaństwo czy Islam określają swoje Pisma Święta jako słowo objawione. Najostrzej to widzi Islam. Chrześcijanie rozumieją, że są to słowa spisane przez człowieka pod natchnieniem Boga.  Kto jednak mówi, że Nowy Testament jest słowem objawionym, Jezus, Ewangeliści czyli autorzy ewangelii? Nie mówi o tym Paweł w liście do Tymoteusza 3:14-17, "Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu". Tylko czym dla Pawła jest to Pismo Święte? Popatrzmy na daty, św. Paweł umiera w roku 64-67. Początek określania kanonu to dopiero 100 lat po śmierci Pawła. List do Tymoteusza datowany jest na lata 63-67 n.e. Z ewangelii znanych nam z kanonu za najwcześniejszą uznawana jest ew. Marka (środowisko Pawła) datowana między na lata 64-70 Ewangelia Mateusza i pozostałe dziś datowane są po roku 70, czyli po Liście do Tymoteusza. Tak więc mówimy o świadectwie sporządzonym przez ucznia Pawła. Paweł jednak określa pisma w liczbie mnogiej. Czym więc dla Pawła było Pismo  Święte? Czy Paweł mówiąc o Piśmie Świętym miał na myśli jakieś inne dokumenty? Na to dziś trudno nam odpowiedzieć.
 
 
 
Jak powstał Nowy testament? Kim byli autorzy? W jakim środowisku powstawał?
 
Nowy testament to bezsprzecznie świadectwo kościoła poganochrześcijańskiego, którego misje tworzenia przekazano św. Pawłowi. Pisma wybrane jako kanon pochodzą główne z tego środowiska, trudno w nim się doszukać świadectw innych środowisk, w tym najważniejszego, środowiska judeochrześcijańskiego, które utraciło swoje przewodnie znaczenie po powstaniach żydowskich, roku 70 i 132.

autorstwo: Jestem autorem tekstu jak i zdjęcia.
 
 

KOMENTARZE

 • @moher 03:37:31
  Jeśli wchodzi się mocniej w historię chrześcijaństwa takie rozróżnienia są wręcz niezbędne.
  Szczęść Boże
 • @
  skąd tak duża liczba listów ? w kanonie jest ich tylko 21 z tego 13 wyszło spod ręki Pawła , chociaż anonimowy list do Hebrajczyków też niektórzy mu przypisują
 • @Naftali 12:05:19
  "Nowy testament to bezsprzecznie świadectwo kościoła poganochrześcijańskiego, " Musisz pomyśleć tylko historycznie. Stary Testament jest religią czysto narodu Izraela. Jest skierowany do tego narodu, jako narodu wybranego. Dopiero po powstaniach rzeczywiście następuje rozszerzenie na inne ludy, jak choćby Chazarów. Pytasz do kogo skierowana jest nauka Jezusa? Zapytam ilu było nie żydów (w ogólnym pojęciu, bo możesz mi powiedzieć, że Jezus nie był Żydem i w pewnym sensie możesz mieć rację) wśród uczniów Jezusa? Nauka Jezusa kierowana jest do wyznawców Judaizmu, jak i nauka apostołów. Dopiero w roku 49 zdecydowano iż można przyjmować do chrześcijaństwa pogan (nie wyznawców judaizmu).
  Oczywiście, że Jezus nie zaprzeczył nigdy ST. Jego nauka jest doprecyzowaniem, zawężeniem. Zaprzeczył Judaizmowi, choćby handlowi na dziedzińcu świątyni mającemu umożliwić ludziom wnoszenie opłat na rzecz świątyni. Zaprzeczył rytualnym oczyszczeniom będącym źródłem dochodu Świątyni i kapłanów. Jezus nie zaprzecza ST. Jednak zaprzecza już temu nauka gmin poganochrześcijańskim, choćby II przykazaniu. II przykazanie zakazuje powstawania i w sumie nakazuje niszczenie jakichkolwiek wizerunków. Również wizerunków Bogów. Czyli co? Niszczymy Wenus z Milo? Apollo? Zeusa? Jak widzisz, w gminach wspieranych przez Pawła trudno doszukać się uczniów Jezusa, z wyjątkiem na pewno dwóch Piotra i Jana, dwóch pozostałych to już sprawa sporna, no ale nawet, to masz czterech z dwunastu.
  Nie chcesz zaakceptować kościoła poganochrześcijańskiego? Podam ci podstawowe różnice. Kościół judeochrześcijański wymagał stosowania się do reguł prawa Mojżeszowego, w tym właśnie II przykazania, obrzezania. Jezusa nie widział jako syna Boga narodzonego z Marii a syna Józefa i Marii, który na skutek swych cnót staje się synem Boga. Jeśli takie zdanie miał Jakub Sprawiedliwy, brat Jezusa, to co myśleć? Popatrz na TM3:14-17, kim dla Pawła są "ludzie boży", czyż nie ci co wierzą?
 • @puuuq 13:01:20
  Masz rację, mój błąd, jako listy przyjąłem również 4 ewangelie i apokalipsę, stąd różnica o 5. Faktem jest, że 2/3 listów to właśnie listy Pawła.
 • @Naftali 08:29:03
  "Stary Testament jest religią czysto narodu Izraela." W swej historii lud Izraela spotykał się z innymi ludami, w jakiejś tam formie asymilowały się z ludem Izraelai na odwrót, lud Izraela popadał w niewole, przejmując pewne zwyczaje. Złoty cielec był przecież odwzorowaniem jednego z bóstw egipskich. Stąd oczywiście znajdziemy ślady innych ludów, ale ST to religia Żydowska, w minimalnym stopniu ukierunkowana na krzewienie wśród innych narodów.

  "Jezus odrzucony przez swoich, przez naród do którego przyszedł, zapowiedział powołanie obcych." to ciekawe stwierdzenie, możesz napisać gdzie to można znaleźć?

  //Jezus Synem Boga na skutek swych cnót //, jest to widzenie zarówno judeoochrześcijan jak i dzisiejszego islamu, choć Islam o "Synu Boga" nie wspomina a o proroku, ostatnim przed Mahometem.

  "A obrzezanie choć praktykowano dalej nie było już wymagane. Liczyło się ‘obrzezanie serca’ czyli zmiana osobowości człowieka." To jest właśnie jeden z przykładów zmian dokonanych przez poganochrześcijan, zresztą za zgodą Synodu Jerozolimskiego, poganie mają zachować te obowiązki, które wymagane są od cudzoziemców zamieszkujących ziemie Żydowskie. Sprawą obrzezania zajmuje się tylko Paweł i zobacz jak zmienia zdanie.W liście do Rzymian 3:1 (datowany 57/58) masz korzyści i wyższość obrzezania. W liście do Galatów (53 lub 67 r.) Paweł mówi o bezużyteczności obrzezania.

  //Popatrz na TM3:14-17, kim dla Pawła są "ludzie boży", czyż nie ci co wierzą?// Oczywiście zgadzam się że Twoim podejście jest jak najbardziej uzasadnione, stąd należałoby zmienić definicję "ludu bożego" jak mógł go rozumieć Paweł. "Lud Boży" to ludzie postępujący zgodnie z nauką Boga, co jeszcze bardziej przybliża to określenie do starożytnego oraz judeochrześcijańskiego rozumienia pojęcia "Syn Boży" człowieka który sam postępuje zgodnie z wolą/nauką Boga, głosi ją i jest pełen cnót. To dawne rozumienie jest zbliżone do katolickiego/prawosławnego widzenia świętego. Z pewnością, gdyby św. Franciszek żył w starożytności, określono by go "synem bożym".
 • @Naftali 08:29:03
  "Nie do końca prawda już w czasie wyjścia z Egiptu z Izraelem wyszła też grupa prozelitów. W czasie gdy Izrael dostał zbiór Praw w tymże Prawie wspomniano o nieizraelitach. "

  Niezwykle ciekawe jest prawo izraelitow do posiadania niewolnikow, tych 'swoich' i tych 'nieswoich'...
  O ile izraelici mogli byc pracujacymi niewolnikami na okres paru lat maksymalnie, chyba 6 to napawajace optymizmem bylo prawo nieizraelitow do bycia niewolnikiem przez cale zycie, do bycia dziedziczonym niewolnikiem...
  Ach ta wysoka, niezmienna moralnosc, pradziwa ideowa spojnosc St z NT.


  "...już w czasie wyjścia z Egiptu z Izraelem ..."

  To ilu ich wszystkich wyszlo z tego egiptu?
  Tak z 2 miliony...?
  Na ile dziesiatkow, czy moze setek kilometrow ciagnal by sie szeroki sznur takiego pochodu, uciekajacego narodu i 'wielkich tlumow ludow obcych'...?
  Dlaczego nie ma zadnych dowodow archeologicznych na synaju jakoby tak gigantyczna armia ludzi robila sobie tam przemarsz przez dluzszy czas...w sumie to koczowala...?

  Jak pogodzic logistyczne problemy zwiazane z wykarmieniem takiej liczby ludzi, z woda ( na synaju wcale nie jest o nia tak latwo ) itd...


  "Jezus zaprzeczał tylko nadmiernie rozbudowanym prawom. "

  Czczenie dnia swietego to 'nadmiernie rozbudowane prawo'?


  " I to właśnie przeciwko temu występuje Jezus w świątyni. "

  Wierzysz ze Jezus naprawde powywracal stoly w swiatyni i doprowadzil do usuniecia wszystkich tam obecnych?

  Wiesz jak duza byla ta swiatynia?
  Ile ludzi tam przebywalo?
  Gdyby w jednym miejscu zaczal robic takie rzeczy to juz 10 metrow dalej z racji wielkosci swiatyni i tlumow jakie sie gromadzilly nikt by specjalnie w tym harmidze niczego nie zauwazyl, poza moze przechadzajacymi sie rzymskimi legionistami, ktorzy z racji okupacji , patrolowali szczegolnie tak newralgiczne miejsca...
  Ale co tam, jedne czlowiek wpada w szal i caly ten galimatias wielu set ludzi porpstu sobie wygania...ot tak...
  Znaczy sie wyobraz sobie ze jestes kupcem, na targowisku pelnym ludzi i podhcodzi do ciebie czlowiek ktory w szale wywraca twoj stol z towarami a ty sobie spokojnie opuszczasz targowisko, tak samo z innymi, a reszta, te setki to ucieka juz ze strachu, zostawiajac walajace sie pieniadze, towary i oszolomionych gapiow...

  Takie mam wrazenie bajki sa dobre dla ludzi z duzymi brakami podstawowej wiedzuy i odrobiny wyobrazni.


  "Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa-Mesjasza?
  Krótko: Z takich samych powodów z jakich Adam i Ewa wystąpili przeciw Bogu w Edenie."

  Dobre Naftali...

  Bog tworzy wszystko i 'widzi' ze wszystko jest dobre...nagle okazuje sie ze wszystko staje sie zle...
  Bog jest zawiedziony, wszystko, niemal wszystko niszczy...dlatego ze czlowiek go zawiodl...
  Pozniej obiecuje ze nigdy juz nie zniszczy wszystkiego, bo usposobienie czlowieka jest od poczatku zle...
  Przeciez na poczatku wszystko bylo dobre...?
  Czy jendnak nie?
  Czy taki bog jest wogole wszystkowiedzacy, skoro najpierw niszczy wszystko pomimo tego ze jeszcze przed chwila wszystko wedlug tego co 'widzial' bylo dobre a pozniej wszystko sie popsulo w dodtaku po zniszczeniu, dotarlo do boga ze czlowiek jednak jest zly od poczatku...dlatego nie bedzie wiecej niszczyl...
  Mylil sie zatem na poczatku, mowiac ze wszystko bylo dobre, mowiac pozniej ze czlowiek jest zly od poczatku.Nie wiedzial tez tego ze czlowiek jest zly od poczatku, gdyz inaczej nie niszczyl by wszystkiego za pierwszym razem...dopiero kiedy zniszczyl, oznajmil ze wiecej tego nie zrobi, bo odkryl ta wielka prawde o czlowieku...

  Ten sam schemat dotyczy 'grzechu pierwszych ludzi'...

  Zerwany owoc symbolizuje swiadomosc seksualnosci i jej nastepstwa.

  Zanim Ewa i Adam zerwali ten 'owoc' nie byli soba zainteresowani seksualnie...dopiero pozniej poznali ze sa nadzy i zaczeli sie wstydzic swej nagosci...
  Gdyby wiec nie akt 'zerwania owocu' ludzie nigdy nie wstapiliby na droge 'kola zycia' a poniewaz po cos Bog obdarzyl ludzi narzadami kopulacyjnymi i rozrodczymi, to zerwanie owocow bylo planem Boga a nie weza ktory byl potrzebny jako 'koziolek ofiarny'...
  Gdyby nie akt zerwania nie bylo by Abrahama, narodu wybranego, ucieczki z egiptu, jakuba, 12 plemion, dawida, jezusa, 12 apostolow, pawla, kosciolow, religi, nowozytnych panstw, nauki, przemyslu, rozrywki, magii...tyle atrakcji by nie moglo zaistniec na naszej planecie...
  Jak moglo to wszystko tak wymknac sie spod kontroli perfekcyjnego planu...?
  Nie moglo bo sie z niczego nie wymknelo...a naiwni ludzie nadal daja sobie wkladac do glowy, ze wielki stworca ktory nie moze sie zdecydowac czy ludzie sa dobrzy od poczatku czy nie i niszczy co stworzyl, podburza narody jeden przeciwko drugiemu i jest powodem lamania wlasnych praw byl sprawiedliwy kiedy za cale zlo na ziemi obwinil 'nieswiadome, naiwne i niedoswiadczone dzieci' przed ktorymi postawil szarlotke na srodku salonu mowiac zeby nie ruszali bo jak sprobuja to kara bedzie smierc, ktorej nie bylo, ktorej nie znali i nie rozumieli, w koncu mieszkali w 'perfekcyjnym miejscu zwanym edenem...


  Problem ludzkosci polega na tym ze ludziom nie chce sie myslec i wola ze wego lenistwa albo panicznego strachu przed ostracyzmem akceptowac churalnie podane im na tacy najwieksze basurdy jakie tylko mozna bylo wymyslic.
 • @Zawisza Niebieski 12:57:25
  Zawisza,
  a nie przyszlo tobie do glowy ze Pawel nie istnial poza Biblia?

  Gdzie sie podziala zwykla logika...?
 • Tytul tego artu powinien brzmiec:
  'Nowy testament - tajemnica powstania, OCZAMI ATEISTY'.

  Ateizm - wara w czlowieka, a nie Boga. Jest wiele roznych odlamow ateizmu, ewolucja jest jednym z nich. Ateisci wierza, ze nie ma Boga, a nawet jesli jest, to jest niemowa i nigdy do ludzi nie przemawial.

  Zawisza, z twych tekstow wynika, ze tys dla siebie bogiem.
 • @Bara-bar 10:09:53
  Wśród biblistów, historyków tamtego okresu jest wielu ludzi wierzących, wiara może być różna, może być ślepa, taka trochę konia w okularach, czyli co napisano w Biblii, albo co naucza Kościół to słowo święte i potępienie temu, co poza te dokumenty wygląda i może być wiara świadoma, czyli sięgająca do historii, do badań, rozumie procesy jakie zachodziły, próbuje zrozumieć jak myśleli, co oznaczały poszczególnie słowa dla ludzi czasów Jezusa, Pawła, ojców Kościoła.
  Twoja wiara nie różni się od wiary skrajnych katolików. Oni też jakiekolwiek myślenie inne niż ich doktryna, rozumiana przez nich nauka Kościoła jest walką z tym Kościołem. Dla ciebie jakakolwiek wiedza, udokumentowana historycznie jest walką z Jezusem, ateizmem.

  Ja ci mówię, że błądzisz, gdyż czytając Biblię przykładasz do przeczytanych tekstów dzisiejsze rozumienie danych znaczeń. To jest błąd, ewidentny błąd.

  Dam przykład, po zrobieniu złotego cielca za Mojżesza w walkach wymordowano kilka tysięcy ludzi. I Bóg to pochwalił. To samo robiono w wojnach religijnych, i zapytam cię, Bóg to pochwalił? Czy to tylko usprawiedliwienie zwycięzców i pokazanie, że od Boga płynie ich władza. Każdy dokument historyczny, jakim jest i Biblia należy rozumieć myśląc tak, jak myśleli ludzie ówcześnie żyjący. Przynajmniej starać się, a do tego trzeba znacznie szerszych dokumentów, niż sama Biblia.
  I nie jest to ateizm, a religioznawstwo.
 • @Naftali 19:22:41
  Odpowiedź Tobie zawsze zabiera trochę czasu, bo traktuję cię poważnie, stąd każdy problem którym mówisz staram się jakoś sprawdzić i przemyśleć.
  Tak, moją myślą jest by dyskusja była na poziomie i poważna a im więcej osób w niej weźmie udział tym lepiej. Choć widzisz, nie każdy jest gotowy brać udział w takiej dyskusji, znaczna liczba osób woli odrzucić to słowami "ateizm", walka z czymś tam.
  Zacznę od Mateusza 21-43, widzisz, wyrwałeś tylko cząstkę z wypowiedzi w Biblii, tak by tezę potwierdzała. Jezus nie mówi do Izraelitów, że utracili królestwo a uczonych w piśmie. To wyjaśniają dalsze słowa 21:45,46 Te słowa nie są proroctwem powstania poganochrześcijaństwa.
  Za to drugi przykład z setnikiem i sługą jak najbardziej mówi, że Jezus nie zamyka się tylko do Izraelitów, choć setnik przecież nie musiał być rzymianinem.
 • @Zawisza Niebieski 11:31:15
  Ty nie bladzisz, ty BLADZISZ!
 • @Bara-bar 12:28:54
  Ależ oczywiście, że błądzę i szukam. Z każdym nowym tekstem przeczytanym, napisanym rozszerzam swoją wiedzę, koryguję błędy. Mówię tylko, że przyjęcia przez Ciebie metodologia poznawania pisma jest błędna, gdyż nie uwzględnia uwarunkowań epoki w jakiej tekst powstawał.
 • @eonmark 02:38:30
  Czy Jezus istniał? No cóż, dowodów historycznych, pozachrześcijańskich jest niewiele i raczej są to już dowody powstawania gmin chrześcijańskich niż działalności Jezusa. Jezus był jednym z wielu, którzy w tym okresie prowadzili nauczanie, jak choćby Jan Chrzciciel z którego uczniami spierali się chrześcijanie, czego śladem jest spotkanie Marii z Elżbietą matką Jana, gdzie w ustal Elżbiety włożono słowa iż Jezu jest Panem nad Janem Łk 1:39-45. Łukasz jak wiemy, to środowisko Pawła, więc raczej musimy mówić tu o tradycji chrześcijańskiej, niż rzeczywistej wiedzy?
  Za to ja bym historyczności ani Jezusa, ani Pawła, Piotra, czy innych apostołów nie kwestionował. Inna sprawa, na ile precyzyjnie postacie te oddaje Biblia. Jak wiemy, w kilku sprawach jest ona rozbieżna z informacją historyczną. Jedną z takich rozbieżności jest postać Poncjusza Piłata, który jak wiemy w przypadku ludzi, którzy wszczynali rozruchy, szczególnie podczas świąt, jak Pascha nie patyczkował się, a w NT mamy postać łagodną, człowieka, który chce ratować Jezusa i przymuszony przez tłum dopiero wydaje go na śmierć. Jest to wizerunek środowisk poganochrześcijańskich, które istniejąc w całym cesarstwie nie mogły jawnie być przeciwne Rzymowi.
 • @Zawisza Niebieski 12:32:00
  Szukasz???

  Ktos kto szuka nie pisze to co ty napisales, lecz szuka.
 • @eonmark 02:38:30
  Incydent o wywracaniu stołów w świątyni nie mógł mieć miejsca , gdyż w samej świątyni niczym nie handlowano , jak już , to na placu przed nią , czy było to zachowanie na tyle niebezpieczne dla władz rzymskich by aresztowały Jezusa?Wydaje się ,że nie , każń na krzyżu była zarezerwowana dla wrogów cesarza, a takimi byli zeloci ,idąc tym tropem trzeba przyjąć ,że Jezus musiał mieć coś wspólnego z tym ruchem dlatego zginął
 • @Bara-bar 12:55:43
  A zapytam cię, w czym historia początków Kościoła przeczy Jezusowi? Ty zaprzeczasz nauce KRK, jako niebiblijnej i zgodzę się z tobą, wiele elementów to myśl ludzi Kościoła późniejszych wieków. Choćby solarne elementy przypisane Jezusowi, jak tytuł "Słońca Sprawiedliwości".Ale te procesy istniały również w czasie powstawania Ewangelii. Dwóch z czterech ewangelistów to już uczniowie Pawła a i jego myśl w kształtowaniu Kościoła ma przeogromne znaczenie. To przecież jego listy wskazują jak budować Gminy. Jezus o tym jak tworzyć gminy w całym ówczesnym świecie, słowa nie powiedział. Szukasz, to czytasz, myślisz i piszesz. Dyskutujesz z innymi, którzy też szukają. Czy ja kiedykolwiek mówię, że ktoś nie ma racji, że ma moją rację przyjąć? Nie, ja podają znane mi argumenty i czekam, może ktoś mnie skoryguje, jestem otwarty, popatrz na moją dyskusję choćby z Naftalim. Tyle, że Ty i wydaje mi się Kerenor, nie chcecie dyskusji, chcecie tylko wymóc wasze widzenie, jak robi również wielu katolików.
 • @Zawisza Niebieski 13:11:01
  Martwa litera zabija.

  A co daje zycie?
 • @puuuq 13:05:15
  Gdyby uczciwie dokonac analizy wielu wydarzen biblijnych chocby tylko w kwstii logicznosci opisanych wydarzen mogloby sie okazac ze mnostwo rzeczy jest poprostu literacka fantazja lub synteza wczesniejszych mitow w oparciu o pewne elementy historyczne ktore wszytsko mialy uwiarygadniac.
  I tak naprzyklad czy Noe I jego rodzina naprawde wepchneli na arke wszystkie stworzenia ziemi I plywali sobie po calkowicie zalanej ziemi przez 2 rozne okresy czasu podane w ksiedze...?
  Czy Jonasz naprawde siedzial w brzuchu wieloryba przez 3 dni?
  Czy Mojzesz naprawde wyprowadzil 2 mln ludzi z egiptu I koczowali przez caly ten czas na piaszczysto -skalistym synaju?
  Czy Jezus przemawial na gorze czy na rowninie?
  ITD...

  Dlaczego wszystkie te cudowne wydarzenia mialy miejsce kiedys dawno temu w Bibli...?
  Dlaczego teraz nikt nie widzi ludzi podruzujacych we wnetrznosciach wielorybow albo zmarlych wstajacych grupowo z grobow...?

  Moze dlatego ze wszystkie te opowiesci to czysta fikcja literacka ktora byla niezbedna do ukrycia metaforycznych przekazow...
  Tak jak I wszystkie inne kultury mialy swoje fantastyczne opowiesci, swoich bogow I bohaterow tak ma ja tradycja narodow podleglych wplywowi Bibli.

  Jest wiele rzeczy w Bibli ktore sa sprzeczne nawzajem ze soba I wszystkie nie moga byc prawda a jednak sila manipulacji religijnej nadal jest tak duza ze cale mnostwo ludzi bedzie zapieralo sie w sobie przeciw zdrowej logice nazywajac ksiegi nieomylnym slowem samego Boga...

  Czy Jezus nie jest li tylko symbolem slonca ktory juz niejednokrotnie przed nim byl symbolizowany przez przerozne mityczne postacie...?

  Fakt ze rzym zakochany w sloncu tak nagle I szybko zrobil z 'nowej religii' sztandarowa ideologie ktora stala sie trampolina do rozwoju globalnej cywilizacji ktora jak widzimy jest niczym innym jak globalna wersja starozytnego rzymu...powinien mocna zastanawiac.
 • @eonmark 13:44:05
  Najgorsze jest to ,że Stary Testament jest kompilacją znacznie starszych przekazów sumeryjskich , a okres do potopu i związanych z tym wydarzeń jest zwykłą tych przekazów kopią , natomiast Nowy Testament to już tylko umiejętne wykorzystanie ciągu wydarzeń, przemyśleń i idei do wykształcenia nowej religii i w tym udział Pawła jest bezapelacyjny, jego listy , rady , zachęty , smykałka organizacyjna dały podwaliny pod przyszłe struktury kościoła
 • @eonmark 13:44:05
  Zacznijmy od tego
  "Czy Jezus nie jest li tylko symbolem slonca ktory juz niejednokrotnie przed nim byl symbolizowany przez przerozne mityczne postacie...?

  Za Konstantyna Rzym dorósł do posiadania jednej religii jako religii jednoczącej państwo. Stąd powstał kult łączący kulty solarne, "Słońce niezwyciężone", wyznawcą tego kultu był Konstantyn. Kult ten był kultem narzucanym odgórnie. Chrześcijaństwo było kultem oddolnym, wyznawali go głównie ludzie biedni, niewolnicy, kobiety. Potwierdzają ten fakt ojcowie Kościoła. To ogromna siła, źródła podają, że samych niewolników było ok. 8 milionów. I to zadecydowało, że przyjęto właśnie chrześcijaństwo, choć te dwa kulty się skrzyżowały. Wtedy Jezus otrzymał atrybuty solarne. Jak choćby tytuł, "Słońce Sprawiedliwości", niektóre elementy Mitrianizmu, jak czapka biskupia, hostia itd. Krzyż też jest elementem kultu solarnego, młot Thora, swastyka, nasza Swarzyca. Ale to jest późniejsza naleciałość, nie można powiedzieć, że Jezus jest symbolem słońca, choć Bóg Ojciec, ma atrybuty solarne, jak pojawianie się w formie światła. Płonący krzak, łaska boska spływająca w formie światła.
  Wśród religioznawców wskazywane są jeszcze inne atrybuty bóstw solarnych, narodziny z dziewicy (Mitra, Horus), śmierć dla odkupienia ludzi (Mitra, Bachus, Horus).
 • @puuuq 15:03:44
  Poza tym, że dla ludzi wierzących, chrześcijaństwa, judaizmu ST jest umową między człowiekiem a Bogiem ludu wybranego, jest on zapisem historii tego narodu i nikt nie przeczy, że autorów jest multum stąd wychodzą pewne nieścisłości, takie same jakie mamy w znacznie późniejszych źródłach historycznych. Przecież takie nieścisłości znajdziemy również w NT. Jak opis zjawisk jakie wystąpiły w momencie śmierci Jezusa, których potwierdzenia próżno szukać w źródłach pozabiblijnych. Nowy Testament jest świadectwem nauki środowisk św. Pawła, św. Piotra, św. Jana choć prawdy należałoby szukać w źródłach judeochrześcijańskich, może kiedyś nauka uzyska takie dokumenty, na razie jednak zadbano o to skutecznie, by świadectwo rodziny Jezusa (Jakuba, brata Jezusa), uczniów Jezusa nie obrażało Jezusa i "prawdy" o nim.
 • @Zawisza Niebieski
  ''Dwóch z czterech ewangelistów to już uczniowie Pawła a i jego myśl w kształtowaniu Kościoła ma przeogromne znaczenie. To przecież jego listy wskazują jak budować Gminy. Jezus o tym jak tworzyć gminy w całym ówczesnym świecie, słowa nie powiedział. Szukasz, to czytasz, myślisz i piszesz. Dyskutujesz z innymi, którzy też szukają. Czy ja kiedykolwiek mówię, że ktoś nie ma racji, że ma moją rację przyjąć? Nie, ja podają znane mi argumenty i czekam, może ktoś mnie skoryguje, jestem otwarty, popatrz na moją dyskusję choćby z Naftalim. Tyle, że Ty i wydaje mi się Kerenor, nie chcecie dyskusji, chcecie tylko wymóc wasze widzenie, jak robi również wielu katolików.''
  //

  Czy ty sobie zarty czynisz piszac:

  ''Dwóch z czterech ewangelistów to już uczniowie Pawła..''

  Glupszego wywodu nie slyszalam.

  Czy dzisiejsi matematycy i fizycy sa w jakims stopniu falszywi, bo nie zyli w czasach Newtona?

  Te twoje ''gminy'' pozostawie, bo na prawde nie wiesz o czym piszesz.

  //
  ''...czekam, może ktoś mnie skoryguje, jestem otwarty, popatrz na moją dyskusję choćby z Naftalim. Tyle, że Ty i wydaje mi się Kerenor, nie chcecie dyskusji, chcecie tylko wymóc wasze widzenie, jak robi również wielu katolików.''
  //

  Na Jezusa Chrytsusa jestes zamkniety.

  Ty tylko na ludzi otwarty jestes, co dowodzi, ze w ZYJACEGO Jezusa Chrystusa nie wierzysz.

  Dyskusja z Naftalim zadnego sensu nie ma, bo Naftali Zbawicielem nie jest.

  Ja i Keren jestesmy bardzo roznymi osobami. Roznimy sie w wyrazaniu mysli...

  Keren NIE chlapie jezykiem, a ja to czynie.
  Jesli nie widzisz miedzy Kerenem i mna roznicy, to slepy jestes!

  Co ja z Kerenem mamy wspolnego?
  Jezusa Chrystusa!
  Keren i ja NIE mamy tolerancji na klamstwa, na ponizanie Jezusa Chrystusa.

  Chcesz z Kerenem rozmowy? NIE ponizaj Jezusa Chrystusa!

  Chcesz ze mna rozmowy? Nie ponizaj Jezusa Chrystusa!


  ***

  Ale jesli lubisz grzebac w historii, to poszukaj odpowiedzi na pytanie: dlaczego w kazdym miescie sa obeliski?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Obelisk
  Skad sie wziely i dlaczego i dla kogo sa takie wazne, ze musza byc w kazdym miescie?

  Tylko nie podawaj odpowiedzi z wikipedii! POSZUKAJ!
 • @Bara-bar 19:39:00
  ''Dwóch z czterech ewangelistów to już uczniowie Pawła..'' Glupszego wywodu nie slyszalam. Nie słyszałaś, bo co ty wiesz o powstawaniu Ewangelii? Brak wiedzy nie oznacza, że ocierasz się o prawdę. Marek ewangelista, był uczniem Pawła, później tłumaczem Piotra (taka sprzeczność z tym, iż z duchem świętym uczniowie otrzymali umiejętność mówienia w różnych językach (sprawa dawno obalona przez Biblistów). Spisał zgodnie z tym co mu Piotr opowiadał i nauka Pawła. Piotr, który bardzo słabo rozumiał Jezusa, w chwili gdy trwały najważniejsze dla misji Jezusa wydarzenia, nim zapiały kury wypadł się Jezusa 3 razy. Widząc zmartwychwstanie nie jest w stanie uwierzyć, inny uczeń uwierzył. Czyż to obok Tomasza nie jeden z słabszych uczniów Jezusa? Łukasz, lekarz i towarzysz Pawła, jest typowym uczniem Pawła, nawrócony przez niego był z nim w Rzymie, Macedonii i Grecji, późna tradycja chrześcijańska przypisuje mu, że widział Miriam, matkę Jezusa. Ale czy ją mógł widzieć, a szczególnie od niej uzyskać informacje o tym co działo się przed narodzeniem Jezusa? Przecież Józef umiera zanim Jezus rozpoczął swą działalność (jeśli nie liczyć jego wystąpienia w Świątyni).
  Obeliski jak i krzyż, czy też światłość, w której spływa na ludzi łaska Boża są symbolami Słońca.
  Więc nie stosuj takich zwrotów "Czy ty sobie zarty czynisz piszac:" są one tylko oznaką twojej bezradności. Stosuj argumenty, przekonasz mnie, przyznam ci rację, ja jestem otwarty. Jak na razie Naftali ma u mnie przewagę, gdyż posługuje się argumentami. Oczywiście, że stosuje metody, z jakich znani są ŚJ. Zdania z pisma wyrwane z kontekstu, które mają potwierdzić ich tezę. Tyle, że Naftali szuka argumentów, ja zresztą też, chyląc głowę przed waszą znajomością Biblii, jako katolik takiej znajomości nie mam, stąd często pytam, gdzie to zapisano. I wtedy na podstawie swojej wiedzy Biblijno-Historycznej staram się prezentować swoje zdanie, nie narzucając go innym. Mówię, przekonaj mnie. Puste słowa "Glupszego wywodu nie slyszalam"są dla mnie dowcipem.
 • @Zawisza Niebieski 21:22:15
  I jeszcze jedno, znalazłaś w mych słowach choćby jedno poniżenie Jezusa? Czy gdziekolwiek podważam jego słowa? Podważam słowa tych, co mówią, spotkałem Jezusa, Jezus mi we śnie, w stanie zamroczenia coś powiedział. Nad tymi słowami się zastanawiam. Jak widzisz z innych wypowiedzi, nie kwestionuję historyczności Jezusa, nie kwestionuję jego słów, ale słów Pawła? Który tak jak ja przyjął bierzmowanie, czy mogę? Szczególnie, gdy pewne poszlaki wskazują, że to nie jego myśli? Widzę wielkość jego roli w tworzeniu chrześcijaństwa i tego mu nie odmawiam. Nie stawiam siebie również na jednym poziomie z nim. Był wielkim człowiekiem, wielkim myślicielem, ale nie był Bogiem, jego nauka nie jest słowem Boga. Jest nauką wielkiego człówieka, ale tylko człowieka.
 • @Zawisza Niebieski 21:22:15
  Czy ty wiesz czym wiedza rozni sie od madrosci?

  Jesli wiesz, napisz.
 • @Naftali 04:19:31
  "Jesteś bardzo zgorzkniały a te ironiczne pytania i wnioski jakie wyciągasz sam odpowiadając sobie na zadawane pytania mówią o Tobie wiele."

  Dzieci ktore przestaja wierzyc w autentycznosc swietego mikolaja musza wedlug Twoich kryteriow stawac sie zgorzkniale.
  Z drugiej strony, wiara w realnosc swietego mikolaja jest mile widziana we wszystkich fimach ktore zarabiaja na dostarczaniu dzieciom rozrywki...materialnej czy duchowej, wazne zeby sie krecilo...
 • @Naftali 04:19:31
  "Gdy jest taka wielowatkowość...Zostawię Ciebie zatem z Twoimi przemyśleniami."

  Wolisz monotematyke...

  Jak masz ochote, mozesz zaczac od tego:

  1.
  Bog jest usatysfakcjonowany ze swego dziela.

  " 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. "
  Rodz 1:31

  2.
  Bog zaluje i jest smutny.

  "5 Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, 6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się"
  Rodz 6:5-6

  3.
  Bog niszczy swoje dzielo.

  "4 Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem». "
  Rodz 7:4

  4.

  Bog objecuje ze juz nigdy nie zniszczy wszystkiego z racji tego ze usposobienie czlowieka jest zle od poczatku.

  "21 Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości1. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem"
  Rodz 8:21

  1 - Bog widzi ze wszystko co stworzyl jest bardzo dobre.
  Skad zatem wzielo sie zlo skoro wszystko bylo dobre?
  Wolna wola nie jest tutaj wlasciwa odpowiedzia dlatego ze mozna w wolny sposob dokonywac wyborow pomiedzy jedna forma dobra a inna.
  Zeby jednak zaistnial wybor pomiedzy dobrem a zlem, musi istniec zlo, skoro jednak wszystko co stowrzyl Bog bylo bardzo dobre, skad wzielo sie owo zlo...?
  Wolna wola nie moze byc zrodlem zla.
  Zrodlo zla musi byc gdzie indziej.
  Problem polega na tym ze cala historia jest od samego poczatku nielogiczna czyli sprzeczna, wlasnie dlatego ze soro cale stworzenie bylo bardzo dobre, nie moglo zaistniec zlo.
  Chyba ze zlo pochodzilo a autonomicznego ukladu, czyli spoza stworzenia.
  W takim wypadku pozostaje juz tylko jedna opcja -Bog.
  Ale problem polega na tym ze ta historia staje sie jeszcze bardziej nielogiczna dlatego ze wine za zlo spada na 'bardzo dobre stworzenie w ktorym nie ma zrodla zla'...

  2.
  Bog zaluje ze i jest smutny...

  Skoro jest Bogiem to jak moze zalowac sowjego czynu?
  Czy Bog towrzy z zamiarem niedoskonalosc po to tylko zeby zalowoac ze to co stworzyl jest wlasnie 'niedoskonale'?
  Opowiesc staje sie jeszcze bardziej absurdalana w swietle tego ze swoje stowrzenie nazwal bardzo dobrym, tym wieksza niedorzecznoscia jest zalowanie niedoskonalosci jaka powstala niewiadomo jakim cudem.
  Smutek Boga wydaje sie byc w tym kontekscie niemal groteska.
  Zaluje ze niszczy to co bylo bardzo dobre a stalo sie w okolicznosciach 'hokus-pokus' zle, kiedy jako Bog , tak naprawde moze doonywac tego dziela powtarzajac je w nieskonczonosc, z latwoscia trudna do zrozumienia przez czlowieka.
  Wszak Boga nie ogranicza czas, ani mozliwosci, w sumie Boga nie ogranicza nic oprocz jego wlasnej woli do dokonania takiego wyboru.

  3.
  Bog tworzy wszystko w 6 dni, niszczy w 40 dni lub w 150 dni.

  4.
  Bog obiecuje ze wiecej nie zniszczy swojego stworzenia a jako powod podaje fakt ze czlowiek jest zlego usposobienia od poczatku, jednoczesnie, z tego samego powodu, to jest z faktu ze czlowiek jest zlego usposobienia niszczy swoje stowrzenie.


  Jednym slowem, Kolomyja.
 • @Zawisza Niebieski 18:31:08
  Zawisza,
  chetnie odpisze, ale jutro wieczorem.
 • @puuuq 15:03:44
  Puuuq,
  jutro odpisze.
 • @Bara-bar 21:30:04
  Wiedza, jest zbiorem informacji jaką ludzkość uzyskała w danym temacie. Mądrość jest tym, co komuś się wydaje, że jest wiedzą doskonałą. W jednym i drugim przypadku nie mamy pewności, że nasza wiedza rzeczywiście odzwierciedla prawdę. W przypadku mądrości mamy butę, która każe drugiemu wmawiać iż nasza informacja jest prawdą oczywistą. Tyle, że ta buta nie raz pod naciskiem wiedzy pęka jak bańka mydlana.
 • @Zawisza Niebieski 00:10:48
  trafna opinia , dodałbym tylko ,że wiedza musi mieć oparcie w prawdzie zaś mądrość niekoniecznie a nawet niekiedy musi iść w parze z kłamstwem
 • @moher 03:01:05
  mnie tu bardziej chodziło o takie mądre kłamstwo w dobrej wierze , czasem jest tak ,że trzeba skłamać by kogoś nie zrazić , nie skrzywdzić , by dać nadzieję, innymi słowy ten kto kłamie nie może odnieść żadnej korzyści dla siebie , wspomniani przez Ciebie bandyci nie mieszczą się zatem w tym schemacie :)))
 • @Zawisza Niebieski 00:10:48
  Nie, madrosz pochodzi od Boga.
  Wiedze nabywamy w szkole, nabywamy studiujac...
  Ale madrosc jest darem Boga.
  Sa ludzie wyksztalceni, majacy wiele wiedzy i za grosz madrosci.

  Ale widze, ze tego jeszcze nie rozumiesz, OK, sprobuje inaczej.

  Czy ty uafasz-wierzysz w Boga?
  Nie pytam o to, czy wierzysz, ze Bog istnieje, lecz czy Mu ufasz?

  Czy wierzysz, ze Bog jest Wszechmogacym Stworzycielem wszystkiego?

  Czy wierzysz, ze bedzie Sad Ostateczny?

  Bo jesli nie wierzysz-nie ufasz, to nie mamy o czym rozmawiac.
 • @puuuq 00:43:05
  Madrosc NIGDY nie idzie z klamstwem, NIGDY!

  Szatan idzie klamstwem, takie jego zadanie.
 • @Bara-bar 15:16:45
  Ty tam zaraz z szatanami wyskakujesz ,w takim razie czy słynne oszustwo Rebeki miało coś wspólnego z działaniami szatana , nie miało , bo było boskim planem , w którym podstęp czyli kłamstwo odegrało kluczową rolę
 • @puuuq 15:57:05
  Dokladniej prosze. Prosze o cytat.
 • @Naftali 16:19:25
  ''Na zakończenie naszej dyskusji w tym temacie przytoczę Ci mądre słowa jakie napisał Zawisza...''
  //

  Dla ciebie zawsze madre slowa, to slowa czlowieka, a nigdy Boga.
  Tym wlasnie wydajesz swiadectwo o SOBIE!
 • @Bara-bar 16:16:44
  sprawa jest tak znana ,że nie potrzeba tu żadnych cytatów , chodzi o podstęp czyli kłamstwo jakiego dopuściła się Rebeka ,żona Izaka gdy oszukali z Jakubem starca , czy nie mądrością wykazała się wówczas matka ?Czy nie było to częścią boskiego planu, w którym żaden szatan nie musiał sie pojawiać ?
 • @puuuq 16:27:59
  Potrzeba cytatow, zawsze potrzeba cytatow z Biblii.

  A najlepszym dowodem na to, jest to, ze wolisz twoja interpretacje przedstawiac ZAMIAST Slowo Boga spisane w Biblii.

  W NT to jest tez opisane i jak jest opisane?

  Tak, ze czlowiek wolnej woli NIE ma.

  Bog jedynie ma Wolna Wole. NIKT inny!

  My, tak jak Ewa, mozemy sluchac i wykonywac wole Boga, a jesli nie, wtedy NIE nasza wole wykonujemy, lecz wole szatana!
 • @Bara-bar 16:52:18
  Poruszyłaś bardzo ciekawy problem, problem Judasza. Gdyby Judasz nie wydał Jezusa, to nie wypełniłaby się wola Boga. Więc czyn Judasza był kierowany wolą Boga, czy szatana? Jeśli wolą Boga, to czy możemy go potępiać?
  Jezusa skazano na śmierć, czyli by mógł odkupić ludzi za namową kapłanów. Czy oni czynili wolę Boga, czy szatana?
 • @Naftali 16:19:25
  Jest oczywistym Naftali ze z calego serca chcialbys by bylo tak jak napisales.
  Rzeczywistosc jest jednak inna od bajek ktore zarysowujesz, jak zwykle, kiedy nie dajesz rady odniesc sie merytorycznie do poruszanego zagadnienia, ukierunkowanych personalnie.
  Wiemy ze klamstwa powtarzane wystarczajaco dlugo przyjmuja postac 'prawdy' jednak wczesniej musza pasc na odpowiedni grunt.
  W tym przypadku Naftali, twoje zabiegi nie odnosza zamierzonego rezultatu.

  Jest jeszcze jedna sprawa, jezeli w czyms sie myle, potrafie sie do tego przyznac a kiedy nalezy, przeprosic.Staram sie podchodzic do samego siebie uczciwie inaczej nie mialoby sensu zebym wogole zabieral glos.

  Znamiennym jest jednak Naftali ze zamiast ustosunkowac sie do konkretow ktore podalem a z ktorych jasno wynika brak logiki I spojnosci w opisywanych wydarzeniach biblijnych, tak jak chociazby w przypadku mojego ostatniego tutaj wpisu do Ciebie Ty wolisz przyjmujac klasyczna poze, uciekasz od groteski ktora firmujesz w kierunkupersonalnych insynuacji.

  Juz to przerabialismy, nasmiewales sie ze mnie jako kosmity oczekujacego powrotu mojego rzekomego boga, probowales ze mjie zrobic magika Itd.

  Co do baniek, Naftali, tylko fakt ze mam mase obowiazkow w swoim zyciuspowodowal ze nie napisalem artykolow w ktorych wyjasniam techniki ( dosc prostackie ) manipulacji trescia pism jakie stosowales juz nie raz, tak jak w przypadku klopotliwego 'powstania z grobu swietych' pojawiajacego sie tylko w jednej ewangelii, z ktorego zrobiles 'wysuniecie sie zwlok' w wyniku trzesienia ziemi.

  Byc moze jednak kiedys znajde troche wiecej czasu I podsumuje te groteskowe interpretacje.
 • @Zawisza Niebieski 17:00:25
  Szatan ma role do spelnienia!

  Szatan NIE jest pomylka Boga, bo Bog jest NIEOMYLNY!

  Jaka jest rola szatana i dlaczego bedzie na 1000 lat ''zamkniety'', a pozniej znow na krotko uwolniony?

  Bog odpowiada TYM, ktorzy Go pytaja.

  Szatan jest zwodzicielem, by zwodzil.

  Czy dlatego ja wierzaca w Boga mam dac sie zwiesc?

  Nie, ja mam wytrwac, je NIE mam dac sie zwiesc.

  Nie snuj na ten temat teorii (bo to droga szatana), lecz spytaj Boga.

  Pan Jezus TEZ byl kuszony przez szatana (Mat4)!

  Mamy NIE dac sie skusic!

  Ewa nie wiedziala kim jest szatan, ale my wiemy!
 • @Naftali 17:16:42
  Ty dopiero masz bezczelnosc!!!

  KTO jest twoja glowa???

  TS jest twoja glowa, a powinien byc Jezus Chrystus!

  Czyje polecenia wykonujesz?
  Polecenia TS wykonujesz.

  I bezmyslnie klepiesz, ze nasladujesz Jezusa Chrystusa- GLOWE!!!

  Czy reka/noga/nerki..., moze nasladowac glowe?

  Nie, nie moze!!!

  Reka/noga/nerki otrzymuja rozkaz od Glowy!!!

  Natomiast szatan nasladuje, udaje, podszywa sie pod Glowe-Jezusa Chrystusa i jego sludzy rowniez!
 • @Bara-bar 21:00:05
  Basia, czyżby przesilenie dawało się Tobie we znaki?
  Panuj kobieto nad sobą i przejawiaj mniej zgryźliwości.
  Zachowujesz się jak ci, co dmą w trąbę o swoich uczynkach (Mateusza 6:2).

  Szacun Tobie, że do Zawiszy napisałaś, że chlapiesz językiem.
  Bara-bar 14.04.2014 19:39:00

  Jak to miło słyszeć prawdę z Twoich ust :))

  Pozdrawiam Basiu.
 • @Ben Nechar 22:15:29
  Ty dopiero masz bezczelnosc!!!

  KTO jest twoja glowa???

  TS jest twoja glowa, a powinien byc Jezus Chrystus!

  Czyje polecenia wykonujesz?
  Polecenia TS wykonujesz.

  I bezmyslnie klepiesz, ze nasladujesz Jezusa Chrystusa- GLOWE!!!

  Czy reka/noga/nerki..., moze nasladowac glowe?

  Nie, nie moze!!!

  Reka/noga/nerki otrzymuja rozkaz od Glowy!!!

  Natomiast szatan nasladuje, udaje, podszywa sie pod Glowe-Jezusa Chrystusa i jego sludzy rowniez!
 • @Bara-bar 22:29:05
  Zdrówka dużo Basieńko, pod każdym względem :))
 • @Ben Nechar 22:54:12
  Widze, ze dotarlo do ciebie.
  Od teraz wymowki juz nie masz.
 • @moher 01:44:03
  Trochę na inną stronę tego faktu chciałem położyć nacisk. Chodzi o to, że praktycznie byli narzędziem w ręku Boga, byli częścią planu Boga, więc czy możemy ich potępiać?
 • @Naftali 17:16:42
  Oczywiście, można szeroko rozpatrywać czy kapłani oznaczają cały naród Izraela, czy też tylko uczonych w piśmie. Tyle, że w tym momencie Mateusz dokładnie doprecyzował o kogo chodziło, 21:45,46 Gdyby w tym momencie nie chodziło o uczonych w piśmie, po co by te słowa narracji padły?
  A teraz już wyjaśnienie pozabiblijne. Paweł był uczonym w piśmie faryzeuszem. Przejście jego do chrześcijaństwa spowodowało, że został przez swoje środowisko znienawidzony, z pewnością wiele niemiłych rzeczy środowisko Pawła otrzymywało od faryzeuszy. Stąd w NT faryzeusze stają się symbolem nieprawości, błędnego myślenia. To też może być przyczynkiem do pojawienia się słów komentarza ze strony Mateusza. A wtedy znowu mamy wyraźne wskazanie iż tu chodziło o uczonych w piśmie a nie naród Izraela.
 • @Zawisza Niebieski 10:08:18
  ''Trochę na inną stronę tego faktu chciałem położyć nacisk. Chodzi o to, że praktycznie byli narzędziem w ręku Boga, byli częścią planu Boga, więc czy możemy ich potępiać?''
  //

  Biblia potepia tych, ktorzy szatanowi sluza.

  Nie mozemy wydawac na nich wyroku i nie wydajemy, ale pochwalac ich czynow nie mozemy.

  Powiem w wielkim skrocie, ze szatan -przeciwnik nasz dziala, i Wszechmogacy dozwala mu, Wszechmogacy zapowiada na przod co sie wydarzy, co zlego szatan (i jego sludzy) uczyni, ale nie znaczy to wcale, ze mamy dziela szatana pochwalac.

  Sa wojny, wojny sa zapowiedziane, ale wojny zawsze sa zle, bo wojny to zabijanie, a Bog Powiedzial NIE zabijaj!

  ***

  Moher, my mamy wybor miedzy dwoma drogami, nie mamy wolnej woli.
  TYLKO Bog ma wolna - niczym nieograniczona wole. My mamay TYLKO wybor.

  Znasz na pewno historie Adama i Ewy.

  O czym informuje nas ta historia?

  O tym, ze Adam i Ewa mieli wolna wole?

  Przemysl.

  Najpierw Adam i Ewa sluchali Boga, szli droga Boga.

  Zjawia sie szatan i Ewa wierzy szatanowi, idzie droga szatana.

  Mamy TYLKO wybor miedzy dwoma drogami: droga Boga-sluchaniem Jego, albo idziemy za szatanaem-jego sluchamy.

  Ale NIE ma naszej drogi, bo my nie mamy woli.

  Pan Jezus nazywa nas owcami i slusznie, bo idziemy za glosem...

  Ale jesli naszym pasterzem nie jest Jezus Chrystus, wtedy szatan jest.

  Twoj nick wskazuje, ze jestes katolikiem wierzacym, sluchajachajacym czlowieka, a NIE Jezusa Chrystusa.

  Sluchaj Jezusa Chrystusa, by TYLKO On jest naszym Pasterzem!

  TYLKO Jezys Chrystus jest Prawda i Droga do Ojca, NIKT inny!

  Papiez, jak kazdy czlowiek jest omylny, papiez jest klamca!

  Nie wierz mi, zwroc sie do Jezusa Chrystusa i Jego sluchaj, Jemu wierz, do Niego nalez, bo Nabyl cie Swa Smiercia na krzyzu i On Jedyny ma pelne prawo do nas grzesznikow!
 • @Naftali 13:28:12
  ''...Ludzie odrzucili Jezusa jako obiecanego Mesjasza...''
  //

  Ty tez Go odrzucasz, wiec czym sie roznisz od tamtych?

  Nie nazywasz Go Bogiem, choc nawet w przekladzie Biblii ktora czytasz napisano:

  '' (6) Bo narodziło się nam dziecko, SYN został nam DANY; a na JEGO barkach spocznie władza książęca.
  I BĘDĄ Go zwać IMIENIEM Cudowny Doradca, Potężny BÓG, Wiekuisty OJCIEC, Książę Pokoju.'' (Iz.9:6) PNŚ

  Nie bog z malej litery, lecz Bóg z wielkiej litery!
  Ojciec z wielkiej litery!


  Napisano:

  ''BĘDĄ Go zwać IMIENIEM..., Potężny BÓG, Wiekuisty OJCIEC..''

  Sludzy Boga BEDA Go zwac Bogiem i dlatego sludzy Boga, zwa Syna Bogiem!

  Sludzy szatana, nie beda Syna Bogiem zwac i Bogiem Go nie zwa!

  Biada wam swiadkowie Straznicy! Przecedzacie komara, a polykacie wielblada...!
 • @Naftali 13:28:12
  //Mimo dowodów niezbicie potwierdzających, że Jezus był Mesjaszem, większość ówczesnych Żydów go odrzuciła.//
  Znów trzeba zerknąć w historię. Po pierwsze Żydzi oczekiwali mesjasza rewolucjonisty, stąd Jezus temu obrazowi nie odpowiadał. Po drugie, w pierwszym z powstań, roku 70 chrześcijanie nie biorą udziału, drugie powstanie roku 132 całkowicie podcina skrzydła judeochrześcijaństwu, tak więc na nawracanie żydów niewiele mieli czasu, raptem 100 lat i to 100 lat dość nieszczęśliwych dla narodu Izraela. Judeochrześcijaństwo najprawdopodobniej legło u podstaw Islamu. Jeden z odłamów to właśnie ci dobrzy chrześcijanie, o których wspomina Koran.
 • @Naftali 05:43:06
  "Historia współgra z Biblią. To fakt niezbity." Niestety muszę cię zmartwić, bo tak nie jest. Jeśli chodzi o ST, to jest to rzeczywiścią zapis historii narodu Izraela, odnajdywane są zabytki opisywane w Biblii, jeśli zaś chodzi o NT, to już znacznie gorzej. Podam kilka przykładów. Opis Piłata jest zupełnie niezgodny z opisem Flawiusza. Piłat nie był tak dobrotliwy, jak znajdujemy go w NT. Brak jakichkolwiek zapisów cudów, które miałyby nastąpić wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca, ludzie wstający z grobów, rozerwanie zasłony świątyni. Takie nagromadzenie zjawisk niezwykłych musiało być odnotowane w dokumentach, Rzym to państwo pisma, po dziś dzień znamy legionisów ich przebieg służby, np. potwierdzono przebieg służby legionisty, którego Celsus podaje jako ojca Jezusa, wg. Celsusa Jezus był dzieckiem z gwałtu, przeciw czemu gwałtownie protestowali ojcowie Kościoła. NT zawiera wiele tego typu uchybień historycznych.
  Jeśli chodzi o zmiany w Kościele po Konstantynie to wiele o tym pisałem i te są bezsporne.
 • @Naftali 05:43:06
  Naftali,
  zamiast udowodnic ze to co napisales:

  "A tutaj dochodzimy do sedna. Kobieta, z którą współżył Izraelita a później chciałby ją odprawić, taka kobieta mogła być nazwana zchańbioną. Należała już do innego mężczyzny."

  ma pokrycie w tekscie Pisma, na moja prosbe o podanie wlsciwego fragmentu, postawiles mnie zablokowac...?

  Tego sie mimo wszystko nie spodziewalem.

  No coz skoro aktywny SJ piszacy na publicznym blogu o Bogu biblijnym,
  z ambicja 'wytlumaczenia Bibli - Biblia ucieka przed pierwszym z brzegu pytaniem o potwierdzenie w Bibli gloszonej przez siebie tezy poprzez zablokowanie komentujacego...

  Zawisza mysle wybaczy mi ten jednorazowy wpis nie na temat, poprostu nie mialem jak odpowiedziec Naftalemu jakie wraznie na mnie zrobil : ) : )
 • @Naftali 15:17:45
  "Znowu konfabulujesz."

  Bylem zablokowany na Twoim blogu, tylko twoim.

  CO sprawilo ze zostalem niedawno odblokowany...publiczna informacja na innym blogu...zrozumiales jaka sobie robisz reklame?

  "Rozmowa z Tobą eonmark nie przynosi nic nowego. Odrzucasz wszystkie autorytety, fakty i argumenty.

  Odrzucasz badania nad językiem, historią i kulturą. Odrzucasz Słowo Boga Biblię.
  Co dając w zamian?
  Swoje słowo przeciw wszystkim i wszystkiemu.
  Kreujesz się na jedyne i niezaprzeczalne źródło mądrości."

  Tyle pisania, jak zwykle po to zeby ukryc fakt ze zostales zlapany na klamstwie.
  NAdal nie podales dowodu z Bibli ze zona odprawiona przez meza z automatu uzyskiwala status zhanbionej.

  A przeciez powtorzylem to pytanie kilkanascie juz razy w ostatnich 24h...

  W zamian ciagle napadasz mnie osobistymi okresleniami ktore odpieram w podobny sposob liczac ze zrozumiesz absurd do jakiego prowadzisz ciagle wymigujac sie z odpowiedzia.
  "Kreujesz się na jedyne i niezaprzeczalne źródło mądrości.

  Czy może ktoś zmienić tak mocną wiarę w samego siebie jaką Ty prezentujesz?

  Odpowiem za siebie i innych:
  Nikt nie jest w stanie tego uczynić. To jest w Twoim przypadku niemożliwe!"

  Nawet w prostym zarzucie, jak zwykle osobistym , musisz sobie zaprzeczac.
  Ze mnie robisz 'kreujacego sie na niezaprzeczalne zrodlo madrosci' a sam wydajesz wyrok tak jakbys byl przynajmniej 'Synem Bozym'...


  Konsekwentne unikanie przez Ciebie podania dowodu na wypowiedziane przez Ciebie tezy w postaci biblijnego tekstu doprowadza do groteski.
 • @Naftali 16:25:01
  "Posłużę się cytatem eonmark:
  "Chłopaki nie płaczą""

  Ty znowu o tym 'mestwie' i 'plakaniu',

  Juz Tobie pisalem, jak masz kompleksy, nie musisz ich na mnie wyladowywac.

  Kilkadziesiat razy prosilem o podanie odpowiedniego wersetu ktory potwierdzi twoja teze.

  Jako ktos kto pisze bloga z zamiarem wytlumaczenia Bibli takie uciekanie przed jej tlumaczeniem w oparciu o fakty jest dowodem na brak jakich kolwiek szczerych intencji.

  Tyle w temacie, przyznaje, glupio mi w zwiazku z ta farsa, Naftali.
 • @moher 02:43:45
  A daczego z tak brdzo wielu faryzeuszy, akurat faryzeusz Szawel zostal przez Pana Jezusa wybrany na Apostola w miejsce Judasza?

  Pan Jezus mowi:

  ''NIE wyście Mnie wybrali, ale JA was wybrałem...'' (Jan.15:16)

  Bo wybiera kogo Sam chce.

  Nie rozumiesz co to znaczy wybranie przez Boga, bo myslisz po ludzku, a nie po Bozemu.

  To KK glosi, ze papiez jest lepszy-wybrany!
 • @Naftali 03:07:38
  Bzdury to ty piszesz, i to kardynalne, a to dlatego, ze nie bedac z Tchnienia-Ducha Bozego narodzony, nierozumiesz Biblii, i dlatego wlasnie szatanskich nauk Straznicy sluchasz i w bzdury Straznicy wierzysz i je glosisz.

  Pan Jezus Wybral Szawla Pawla i to jest niepodwazalny Biblijny fakt.

  NIKT inny, lecz TYLKO Pan Bog Jezus Chrystus Wybral 12 i dlatego tez w miejsce Judasza!

  Apostol Piotr popelnil wtedy blad, bo myslal, ze on moze wybrac kogos w miejsce jednego z 12-stu. Myslal tak, bo jeszcze wtedy nie byl znurzony w Duchu Swietym (Tchnieniu Swietosci), wiec niewiele rozumial.

  Apostolowie dostali od Pana Jezusa JEDEN nakaz, nakaz czekania (na zslanie Ducha Swietego), a nie wybierania kogos w miejsce Judasza!

  Dlatego wlasnie o Macieju, poza tym jednym momentem juz nigdzie w Biblii mowy nie ma.

  Uwazaj co mowisz, bo wbrew szatanskim zapewnieniom Straznicy, bedziesz odpowiadal z tego co teraz o sprawach Bozych, ktorych nierozumiesz, jezykiem klepiesz:

  ''Mówię wam natomiast: z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w Dniu Sądu.'' (Mat.12:36)
 • @Naftali 15:31:06
  @ Naftali, ty dopiero jestes prawdziwytm tchorzem, ZNIEWIEŚCIAŁYM, slabym, miekkim...!!!

  Ja NIE dalam ci bana, wiec po co tu koczujesz i udajesz, ze dlam ci bana i ''odpowiadasz'' na moja notke tu???

  ''Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego NIE odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani ludzie nierządni, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani ZNIEWIEŚCIALI, ani homoseksualiści,'' (1Kor.6:9)
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/7/chapter/6/verse/9
 • @Bara-bar 16:02:55
  Pawel 'samozwanczy wielki trzynasty' byc moze nawet nie istnial...
 • @eonmark 16:09:23
  Na prawde??? :)))

  Ale twoj bozek podrozujacy rakietami kosmicznymi istnial???

  I dowody masz gdzie???
  :)))

  Zegnam ciebie i Naftalego, boscie zniewiescialymi tchorzami.
 • @Bara-bar 16:16:36
  Jak zwykle mozna liczyc na to ze rozbawisz czlowieka...swoim specyficznym tonem...to slodkie Basiu ze pozostajesz soba : )
 • @Bara-bar 16:16:36
  Dowody sa w Bibli...miedzy innymi Basiu.
  ; )
 • @Naftali 15:31:06
  /A wystarczyło tylko powiedzieć: Pomyliłam się!

  Na to nie licz.
  Barbara jest jak papież, w swoim mniemaniu, nieomylna.
  Nie musi, w swoim mniemaniu, niczego udowadniać, tak jak papież.
  Powtarza papieskie nauczanie, więc, w swoim mniemaniu, powinna być tak jak papież traktowana.
 • @eonmark 17:18:27
  ''Dowody sa w Bibli...miedzy innymi Basiu.
  ; )''
  //

  I dlatego podwazasz Biblie, bo tam sa dowody.

  Czy ty zastanawiasz sie - myslisz???

  Czy ty wogole wiesz czym zastanawianie sie, myslenie jest???
 • @Bara-bar 19:46:58
  Basiu ale dzisiaj masz energii w sobie : )
  az wzielas sie za proceder 'promotowania'... : )
  czy Ty oby jajek isztar sie nie objadlas przez ostatnie dni...to by tlumaczylo ten przyplyw mocy : ) : ) : )

  Jak chcesz to mozesz napisac jak Ty patrzysz na 'myslenie'...bedzie moze do czego sie odniesc...w koncu w tym dziale sucho jak w pustej studni.
 • @Naftali 19:33:07
  Alez ty pijany jestes!!!
 • @roux 18:42:32
  ////A wystarczyło tylko powiedzieć: Pomyliłam się!

  Na to nie licz.
  Barbara jest jak papież, w swoim mniemaniu, nieomylna.
  Nie musi, w swoim mniemaniu, niczego udowadniać, tak jak papież.
  Powtarza papieskie nauczanie, więc, w swoim mniemaniu, powinna być tak jak papież traktowana.///

  Nic dziwnego.

  Barbara naucza ex cathedra!
 • @Zawisza Niebieski 21:22:15
  "gdzie to zapisano"

  http://biblia.deon.pl/index.php
 • @eonmark 23:22:21
  "Ale problem polega na tym ze ta historia staje sie jeszcze bardziej nielogiczna dlatego ze wine za zlo spada na 'bardzo dobre stworzenie w ktorym nie ma zrodla zla'..."

  Zagadkowymi jak na Biblię zdają się być tutej te słowa:

  "Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła." (Rdz 2, 9)

  I taki komentarz znaleźć można do tych słów:
  "Rdz 2, 9 - Dwa drzewa rajskie są symbolami: "drzewo życia" - symbolem pozaprzyrodzonego daru nieśmiertelności, jakim się cieszył człowiek przed upadkiem; "drzewo poznania dobra i zła" - symbolem osądzania tego, co jest moralnie dobre, a co złe - słowem, samowiedzy moralnej i samostanowienia. Niektórzy, podkreślając związek obu drzew z życiem, widzą w drugim możliwość przekazywania życia doczesnego drogą współżycia obu płci."
 • @Bara-bar 15:14:54
  "Sa ludzie wyksztalceni, majacy wiele wiedzy i za grosz madrosci."
  No zdaje się, że mądrość idzie tylko w parze z samopoznaniem, czyli myśleniem, analizowaniem swego postępowania, obserwacją i analizą zjawisk i procesów, jakie się wokół nas dzieją. Problem zdaje się polegać na tym, iż wielu zdaje się ma lęk przed myśleniem, stawianiem pytań i poszukiwaniem na nie odpowiedzi. Zdobywanie zaś wiedzy może dokonywać się z wielu różnych motywów, skutkiem czego wiedza ta nie pomnaża czy też nie przysparza mądrości. "Wezwanie 'poznaj samego siebie', wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznawać za najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego stworzenia właśnie jako 'człowiek', czyli ten, kto 'zna samego siebie', konkludując za Janem Pawłem II, "Fides et ratio", str. 1081-1082, nr 1, Kraków 2006).
 • @puuuq 15:57:05
  "czy słynne oszustwo Rebeki miało coś wspólnego z działaniami szatana , nie miało , bo było boskim planem , w którym podstęp czyli kłamstwo odegrało kluczową rolę"

  Nie bardzo mi to pasuje do boskich planów. Albo te plany wcale nie były boskie, albo ich w ogóle nie był, co może wskazywać na czystą literacką fikcję. Podobnie ma się sprawa oszustwa Jakuba wobec Ezawa. Bóg w swoich planach nie potrzebuje kierować się kłamstwem. To tylko ludzie, którzy nie postępują zgodnie z bożym planem odwołują się do kłamstwa, gdy nie o boskie plany im chodzi, lecz o ich własne.
 • @Naftali 16:19:25
  Do prawdy trudno jest się z takim twirdzeniem zgodzić: "W przypadku mądrości mamy butę".
  Ponieważ mądrość idzie zwszwe w parze z pokorą. Człowiek mądry, to ten, który postrzega siebie zgodnie z prawdą o sobie samym. Innymi słowy, człowiek mądry to człowiek prawy, postępujący zgodnie z prawdą. Dla potwierdzenie parę cytatów:

  "Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
  i język jego mówi to, co słuszne.
  Prawo jego Boga jest w jego sercu,
  a jego kroki się nie zachwieją." (Ps 37)

  "Naucz nas liczyć dni nasze,
  abyśmy osiągnęli mądrość serca." (Ps 90)

  "Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,
  mąż, który nabył rozwagi:
  bo lepiej ją posiąść niż srebro,
  ją raczej nabyć niż złoto,
  zdobycie jej lepsze od pereł,
  nie równe jej żadne klejnoty." (Prz 3, 13-15)

  "Na wargach rozumnego jest mądrość,
  a kij - na grzbiecie tego, komu jej brak." (Prz 10, 13)

  "Przyszła wyniosłość - przyszła i hańba,
  u ludzi skromnych jest mądrość." (Prz 11, 2)

  "Kto napomnienie lubi, kocha mądrość,
  kto nagan nie znosi, jest głupi." (Prz 12, 1)

  "Skutkiem pychy stale są kłótnie,
  u szukających rady jest mądrość." (Prz 13, 10)

  "W sercu rozumnym jest mądrość,
  i pośród głupców powinna być znana." (Prz 14, 33)

  "Wargi mądrego szerzą mądrość,
  lecz serce głupich niestałe." (Prz 15, 7)

  "Raczej mądrość nabywać niż złoto,
  lepiej mieć rozum - niż srebro." ( Prz 16, 16)

  "Przed rozumnego obliczem jest mądrość,
  lecz oczy głupiego na krańcach ziemi." (Prz 17, 24)

  "Kto nabywa mądrość - ten siebie kocha,
  kto strzeże rozwagi - ten dobro zdobędzie." (Prz 19, 8)

  "Nie sprzedawaj - nabywaj prawdę,
  mądrość, karność, rozwagę!" (Prz 23, 23)

  "Za wzniosła dla głupca jest mądrość,
  w bramie on ust nie otworzy." (Prz 24, 7)

  "Podobnie - wiedz - mądrość dla twej duszy,
  posiądziesz ją - przyszłe życie masz pewne,
  nie zawiedzie cię twoja nadzieja." (Prz 24 ,14)

  "I postanowiłem sobie poznać
  mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę.
  Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem,
  bo w wielkiej mądrości - wiele utrapienia,
  a kto przysparza wiedzy - przysparza i cierpień." (Koh 1, 17-18)

  "I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy,
  co byli przede mną w Jeruzalem;
  w dodatku mądrość moja mi została." (Koh 2, 9)

  "13 I zobaczyłem,
  że mądrość tak przewyższa głupotę,
  jak światło przewyższa ciemności." (Koh 2, 13)

  "Bo któż może jeść, któż może używać,
  a nie być od Niego zależnym?
  Bo człowiekowi, który Mu jest miły,
  daje On mądrość i wiedzę, i radość,
  a na grzesznika wkłada trud,
  by zbierał i gromadził, i potem oddał temu,
  który się Bogu podoba.
  To też jest marność i pogoń za wiatrem." (Koh 2, 25-26)

  "Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo,
  i z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce." (Koh 7, 11)

  Mądrość czyni mądrego silniejszym
  niźli dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. (Koh 7, 19)

  To wszystko badałem i miałem na uwadze mądrość.
  Mówiłem: «Chciałbym być mądrym!» -
  lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. (Koh 7, 23)

  Któż jest jak mędrzec
  i któż poznał znaczenie rzeczy?
  Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze,
  tak iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. (Koh 8, 1)

  "Gdy swoją uwagę na to zwróciłem,
  by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu,
  jakie się dokonuje na ziemi -
  bo ani w dzień, ani w nocy
  snu nie zaznają oczy człowieka -
  widziałem wszystkie dzieła Boże:
  Człowiek nie może zbadać dzieła,
  jakie się dokonuje pod słońcem;
  jakkolwiek się trudzi,
  by szukać - nie zbada.
  A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna -
  nie może go zbadać. (Koh 8, 16-17)

  Więc powiedziałem:
  «Lepsza jest mądrość niż siła».
  Lecz mądrość biednego bywa w pogardzie,
  a słowa jego nie mają posłuchu. (Koh 9, 16)

  Lepsza jest mądrość od narzędzi wojennych,
  lecz jeden grzesznik popsuć może wiele dobrego. (Koh 8, 18)

  Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku.
  Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty. (Koh 10, 1)

  Jeśli siekiera się stępi,
  a nie naostrzy się jej,
  trzeba zwiększyć wysiłek.
  Pożyteczna jest wtedy mądrość,
  by osiągnąć powodzenie. (Koh 10, 10)

  Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną,
  nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. (Mdr 1, 4)

  Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi,
  ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary:
  ponieważ Bóg świadkiem jego nerek,
  prawdziwym stróżem jego serca,
  Tym, który słyszy mowę jego języka. (Mdr 1, 6)

  Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy:
  sędziwością u ludzi jest mądrość,
  a miarą starości - życie nieskalane. (Mdr 4, 8-9)

  Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
  ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
  i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
  uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. (Mdr 6, 12-13)

  Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów,
  czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki. (Mdr 6, 21)

  Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość,
  a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. (Mdr 7, 12)

  Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym -
  cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia?
  Jeśli rozwaga jest twórcza -
  któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość? (Mdr 8, 5-6)

  Boże przodków i Panie miłosierdzia,
  któryś wszystko uczynił swoim słowem
  i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,
  by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
  by władał światem w świętości i sprawiedliwości
  i w prawości serca sądy sprawował -
  dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,
  i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! (Mdr 9, 1-4)

  Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
  i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś4,
  i wie, co jest miłe Twym oczom,
  co słuszne według Twych przykazań. (Mdr 9, 9)

  Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości,
  nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?
  I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,
  a ludzie poznali, co Tobie przyjemne,
  i wybawiła ich Mądrość. (Mdr 9, 17-18)

  Cała mądrość od Boga pochodzi,
  jest z Nim na wieki.
  Piasek morski, krople deszczu
  i dni wieczności któż może policzyć?
  Wysokość nieba, szerokość ziemi,
  przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?
  Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość,
  rozum roztropności od wieków1.
  Korzeń mądrości komuż się objawił,
  a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? (Syr 1, 1-6)

  Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana,
  a w wierności i łagodności ma On upodobanie. (Syr 1, 27)

  Mądrość wywyższa swych synów
  i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. (Syr 4, 11)

  Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba,
  mądrość bowiem poznaje się z mowy,
  a naukę - ze słów języka. (Syr 4, 23-14)

  Mądrość bowiem, zgodnie ze swą nazwą,
  nie dla wielu jest dostrzegalna. (Syr 6, 22)

  Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana,
  a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj!
  On sam umocni twe serce,
  a pożądana mądrość będzie ci dana. (Syr 6, 37)

  Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały,
  a rządca ludu okaże mądrość przez swoją mowę. (Syr 9, 17)

  Król bez nauki zgubi swój lud,
  a mądrość władców zbuduje miasto. (Syr 10, 3)

  Mądrość biednego podniesie mu głowę
  i posadzi go między możnymi. (Syr 11, 1)

  Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił,
  a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość. (Syr 15, 1)

  Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
  potężny jest władzą i widzi wszystko. (Syr 15, 18)

  Każdy rozumny uzna mądrość,
  a temu, kto ją znalazł, wyrazi uznanie.
  Rozumni w mowach sami jako mędrcy wystąpią
  i niby deszcz wyleją przysłowia doskonałe. (Syr 18, 28-29)

  Cała mądrość - bojaźń Pana,
  a w całej mądrości jest wypełnienie Prawa.
  Nie jest mądrością znajomość złego
  i nie ma roztropności, gdzie się słucha rady grzeszników. (Syr 19, 20-22)

  Mądrość ukryta i skarb niewidoczny,
  jakiż pożytek z obojga?
  Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę,
  niż ten, co tai swą mądrość. (Syr 30-31)

  Kto zachowuje Prawo, panuje nad swymi myślami,
  uwieńczeniem zaś bojaźni Pańskiej jest mądrość. (Syr 21, 11)

  Jak dom zniszczony, tak mądrość głupiego,
  a wiedza nierozumnego to słowa nieskładne. (Syr 21, 18)

  Mądrość wychwala sama siebie,
  chlubi się pośród swego ludu.
  Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
  i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
  Wyszłam z ust Najwyższego
  i niby mgła okryłam ziemię. (Syr 24, 1-3)

  Wdzięk żony rozwesela jej męża,
  a mądrość jej orzeźwia jego kości. (Syr 26, 13)

  Prawo wypełni się bez kłamstwa,
  a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. (Syr 34, 8)

  Uczony w Piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć,
  i kto ma mniej działania, ten stanie się mądry. (Syr 38, 24)

  Dzieci, zachowujcie w pokoju moją naukę!
  Mądrość zakryta i skarb niewidzialny -
  jakiż pożytek z obojga?
  Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę,
  niż człowiek ukrywający swą mądrość. (Syr 41, 14-15)

  Pan bowiem uczynił wszystko,
  a bogobojnym dał mądrość. (Syr 43, 33)

  Niech Pan da mądrość waszym sercom,
  abyście sądzili lud Jego w sprawiedliwości,
  żeby nie zginęły ich dobra,
  a sława ich [przetrwała] na pokolenia. (Syr 45, 26)

  Naukę mądrości i rozumu
  spisałem w tej księdze,
  ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczyk,
  który mądrość serca mego wylałem jak obfity deszcz. (Syr 50, 27)

  Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem
  i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.
  Postąpiłem w niej,
  a Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć. (Syr 51, 16-17)

  Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud
  zbliża się do Mnie tylko w słowach,
  i sławi Mnie tylko wargami,
  podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie4;
  ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko
  wyuczonym przez ludzi zwyczajem,
  dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie
  cudów i dziwów z tym ludem:
  zginie mądrość jego myślicieli,
  a rozum jego mędrców zaniknie5. (Iz 1, 13-14)

  Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny». (Mt 11, 18-19)

  Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? (Mt 13, 53-54)

  Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. (Mk 6, 2-3)

  Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.(Łk 21, 15)

  A jednak głosimy mądrość między doskonałymi4, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego
  ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
  ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
  jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują6. (1 Kor 2, 6-9)

  Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. (1 Kor 3, 18-20)

  Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości! Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie! Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy6. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój7. (Jk 3, 13-18)

  I taką nową pieśń śpiewają:
  «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
  bo zostałeś zabity
  i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
  i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami4,
  a będą królować na ziemi».
  I ujrzałem,
  i usłyszałem głos wielu aniołów
  dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
  a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
  mówiących głosem donośnym:
  «Baranek zabity jest godzien
  wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». (Ap 5, 9-12)

  A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt,
  i na oblicza swe padli przed tronem,
  i pokłon oddali Bogu, mówiąc:
  «Amen.
  Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen». (Ap 7, 11-12)

  I sprawia, że wszyscy:
  mali i wielcy,
  bogaci i biedni,
  wolni i niewolnicy
  otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
  i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
  kto nie ma znamienia -
  imienia Bestii
  lub liczby jej imienia.
  Tu jest [potrzebna] mądrość.
  Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
  liczba to bowiem człowieka.
  A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć10. (Ap 13, 16-18)

  Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej,
  ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.
  A zdumieją się mieszkańcy ziemi,
  ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia
  od założenia świata -
  spoglądając na Bestię,
  iż była i nie ma jej, a ma przybyć4.
  Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! (Ap 17, 8-9)
 • @Zawisza Niebieski 17:00:25
  "Jezusa skazano na śmierć, czyli by mógł odkupić ludzi za namową kapłanów. Czy oni czynili wolę Boga, czy szatana?"

  Analogicznie ma się sprawa z Jonaszem podczas podróży morskiej, zresztą będąca figórą dla samego Jezusa i jego zbawczego dzieła, (Jon 1, 1-16). Pytanie zatem jest ciekawe.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031