Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
346 postów 8143 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Europo, nie wam uczyć ojców dzieci robić

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ileż razy słyszeliśmy, że Europa dała nam wartości, cywilizację, uczy nas tych wartości. Cała cywilizacja dotarła do nas wraz z chrześcijaństwem, że chrzest Mieszka i jego dworu utworzył nasze państwo. Tylko ile w tym prawdy?

„Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego”, powiedział Wilson Churchill. Jako ojczyznę demokracji podaje się Ateny, ale przecież nie znając Aten, maleńkiego państwa – miasta, Ateńczyków, ich demokracji, na nieznanej ówczesnemu światu starożytnemu ziemi między Renem a Wołgą, Morzem Bałtyckim a Cesarstwem Bizantyjskim, nasi pogańscy przodkowie wymyślili i z powodzeniem posługiwali się demokracją wiecową. Czym ona się różni od dzisiejszej władzy lokalnej w „cywilizowanych demokratycznych" państwach Europy, Ameryki, Australii? Demokracja lokalna, to lokalne rządy ludzi, którym społeczeństwo powierzyło rządy nad sobą, demokracja wiecowa to rządy przedstawicieli rodów żyjących w danej okolicy, którym mieszkańcy tejże okolicy powierzyli rządy nad sobą.

Europa zachodnia chrystianizując ziemie Słowian albo narzuciła im swoją władzę, niszcząc ich jako naród, jak miało to miejsce w przypadku Słowian Zachodnich, albo narzuciła im model państwa dwuwładzy, księcia i biskupa, obie te władze wzorowane były na modelu władzy Cesarstwa Rzymskiego. Społeczeństwo warstwowe, w którym wyższa warstwa spija profity z pracy rąk niższej warstwy. Rządy brutalnej siły nad podległymi jej ludźmi. Tak wyglądało społeczeństwo średniowiecznej Europy. I nagle po wielu latach, po wielu rewolucjach, przelanej krwi, próbach przywrócenia rządów brutalnej siły, Europa nagle doszła do wniosku, że „Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego” czyli to co myśmy wiedzieli już w V w.n.e. a może i wcześniej. A teraz oświecona Europa pilnie uczy nas demokracji, pilnuje byśmy demokratyczni byli, pokazuje nam, gdzie to demokratyczni nie jesteśmy. Chciało by się rzec, „nie ucz ojca dzieci robić”, ale przecież oficjalna historia, nauczyciele w szkołach, propaganda, reklama mówią nam, że wszystko co dobre, całą cywilizację otrzymaliśmy z zachodu wraz z chrześcijaństwem.

Kolejny element, dziś kraje w różnych radach w Europie, w ONZ mają prawo veta. Kto i gdzie to prawo wymyślił? Prawda, w końcu to prawo doprowadzono do formy paradoksalnej, która stała się po części przyczyną upadku Rzeczypospolitej, ale dziś znowu prawo veta uznano za potrzebne.

Unia Europejska? Nowość? Zdobycz Europy XX w.? Popatrzmy na czasy Jagiellonów, oficjalnie unia dwóch narodów Polaków, Litwinów ale nieoficjalnie wielu narodów, bo jeszcze i Rusinów, Żydów, Ormian, Niemców, Olendrów i wielu, wielu innych drobniejszych nacji, którzy żyli na ziemiach Rzeczypospolitej w pokoju, w tolerancji. Czyż nie jest to wzór dla dzisiejszej Unii, która obejmowała tereny porównywalne z terenami dzisiejszej Unii Europejskiej? Zniszczono ją, płatną protekcją, kradzieżą, choćby działalnością największego złodzieja Europy, Fryderyka I Wielkiego, księcia Pruskiego. Zniszczoną ją zwalczając tolerancję religijną, skłócając ludy ze sobą a w końcu, gdy osłabła w bojach, gdy się wykrwawiła w bratobójczych walkach rozdarto jak płachtę niepotrzebnego sukna.

O tym w ramach idei Europejskiej dziś tylko czasami się wspomina, ale opowiedzmy o czymś więcej, o czym nikt zdaje się nie pamiętać. Niemcy od niepamiętnych czasów nawracają krzyżem ogniem i mieczem. Właśnie dla obrony przed takim nawracaniem powstaje drugie w historii państwo Słowian, księstwo Wielkomorawskie, które najpierw nawrócone było przez Metodego, chcącego nauczać ludzi chrześcijaństwa, dającego ludziom zrozumieć Boga poprzez danie im tekstów biblijnych w języku dla nich zrozumiałym, w starosłowiańskim. Jednak obawa przed militarnym nawracaniem Cesarstwa Niemieckiego spowodowała iż Wielkomorawy nawróciły się z chrześcijaństwa na chrześcijaństwo, ale tym razem już w tej „prawdziwej” formie oferowanej im przez Niemców. Mieszko nie miał już wyboru, musiał przyjąć to samo chrześcijaństwo, ale jak przed zarazą bronił się przed otrzymaniem chrześcijaństwa z rąk niemieckich. Chrzest przyjmuje z rąk czeskich. A Niemcy dalej nawracają, do nauk Jezusa krzyżem, ogniem i mieczem, "bo miecz przeciez kształt krzyza ma". Przekonali tą metodą do nauki Jezusa Słowian Zachodnich, dziś nazywanych Niemcami Wschodnimi, przekonali Prusów, Jaćwingów, dziś tych narodów już nie ma, rozpłynęli się między innymi ludami, stanowią część ludności Kaszubów, Mazowsza, Mazur. Próbowali przekonać Litwinów i Żmudzinów…

To właśnie Polska sprzeciwiła się tej formie nawracania. Była to bitwa pod Grunwaldem i nie bójmy się powiedzieć, najważniejsza bitwa średniowiecznej Europy, która zmieniła myślenie Europy, zatrzymała chrystianizację metodami barbarzyńskimi. Ale nie sama bitwa militarna miała tu znaczenie, znacznie większe znaczenie miała bitwa dyplomatyczna, która rozegrała się po bitwie na polach Grunwaldu. Przegrani krzyżacy starali się odwrócić skutki bitwy na salonach Watykanu. Nazywali bitwę "bojem chrześcijan z poganami i ich obrońcami”, księcia Witolda "królem Saracenów" zaś naszego i litewskiego króla Jagiełłę poganinem udającym tylko chrześcijanina i „wrogiem Kościoła”. Za to groziła klątwa zarówno królowi jak i całemu państwu. A klątwa w ówczesnych czasach dawała prawo do zabicia króla i zyskania świętego i wypraw krzyżowych na państwo okryte klątwą.

Na zwołany w 4 lata później sobór w Konstancji krzyżacy wysyłają silne lobby z dominikaninem Johanesem Falkenbergiem, który w swych pracach i przemowach przekonuje iż Polska użyła pogan do zniszczenia zakonu chrześcijańskiego, że „Polska jako naród jest obrazą Boga i istnieć nie może”. Polska w tym okresie miała już wychowanych w naszych szołach naszych światłych ludzi, nie jak wcześniej wychowanków zakonów zachodnich. Potrafiła przeciwstawić się takiej propagandzie. Jednym z największych jest Paweł Włodkowic, wsparty silnym ramieniem Zawiszy Czarnego, Janusza z Tuliszkowa. Paweł Włodkowic jest prekursorem myśli iż „nawracanie za pomocą krzyża, miecza i ognia jest niezgodne z chrześcijaństwem.

To on w swych pracach przekonuje: "Nie wolno niewiernym, choćby nawet nie uznawali cesarstwa rzymskiego, zabierać państw ich, posiadłości lub przywilejów, ponieważ bez grzechu za sprawą Boga je posiadają, który to wszystko bez różnicy stworzył dla człowieka, którego ukształtował na swój obraz. (...) Pisma cesarskie udzielone krzyżowcom z Prus albo innym w sprawie zajęcia ziem niewiernych żadnych im nie dają praw, ale raczej oszukują wiernych w Chrystusie, ponieważ nikt nie daje nic z tego czego nie posiada, ani też tego rodzaju dokumenty, ani papieży, ani cesarzy nie mogły im dać jakichkolwiek uprawnień, szczególnie przeciw prawu naturalnemu i Bożemu.(...) Wszelkie prawo naturalne, boskie, kościelne i świeckie potępia zwalczających tych, którzy pragną żyć w pokoju. " „Nie należy niepokoić ani osób, ani majątków niewiernych, którzy chcą spokojnie żyć między chrześcijanami (...) Niewiernym wolno bez popełnienia grzechu władać posiadłościami i majątkami oraz dzierżyć władzę, gdyż wszystkie te rzeczy stworzone zostały nie tylko dla wiernych [chrześcijan], ale dla wszystkich istot rozumnych.”.
 
 
Jest on prekursorem jakże niezbędnej, w wielonarodowej, wielowyznaniowej unii, tolerancji religijnej o której Europa Zachodnia nie chce wtedy myśleć. Za którą na stosach w późniejszym czasie zginie wielu ludzi, zanim Europa zrozumie, że bez tolerancji dla przekonań drugiego nie można żyć w pokoju.
 
W tym okresie za zwierzchników Kościoła uważało się aż trzech dostojników Jan XXIII, Grzegorz XII i Benedykt XIII. W tym czasie każdy spór na łamach Kościoła był również sporem o władzę na tronie Piotrowym. Polacy popierali Benedykta, który po około sześciu miesiącach został zmuszony do abdykacji. W tym okresie do akcji wkroczyli prawnicy, oskarżali dominikanina o herezję, grozili mu trybunałem inkwizycyjnym. Gdy w roku 1417 wybrano wreszcie papieża Marcina V, ten grał na zwłokę i mamił obie strony. Zaczął unieważniać wcześniejsze decyzje korzystne dla Polski. Zdesperowani Zawisza Czarny i Janusz z Tuliszkowic widząc nieuchronną klątwę dla ich króla, po prostu wzięli sprawę w swoje ręce. Wdarli się do siedziby papieskiej turbując strażników, dopadli papieża w jego komnatach i obiecali mu iż nie tylko słowem ale i mieczem będą bronić swego króla. Dopiero obietnica tęgiego lania, wsparta mieczem i posturą rycerzy skłoniła papieża do stanięcia po stronie Polski i przyrzeczenia potępienia dominikanina. Zrobił to jednak dopiero po sześciu latach.

Ale już jego następcy nadal bronili zakonu krzyżackiego. Niemal każdy pontyfikat "wsławiał" się nakładaniem ekskomuniki na buntujące się miasta pruskie.

Polacy już znali to, do czego Europa musiała dorastać w morzu krwi i swądzie palonych na stosach ludzkich ciał. Do tolerancji religijnej. W 1573 roku na sejmie szlachta polska składa sobie jakże znamienne przyrzeczenie „Obiecujemy to sobie spólnie, (…) którzy jestechmy różni w wierze pokój między sobą zachować a dla różnej wiary i odmiany w Kościelach krwie nie przelewać ani się karać odsądzeniem majętności, na honorze, więzienie i wygnaniem i zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego postępku żadnym sposobem nie pomagać" Takie słowa padały, gdy Europa tarzała się w krwi. Przysięga ta nie wzbudziła uznania w Kościele, biskupi zasiadający w senacie odmówili jej zatwierdzenia. Reakcja na prace w których powstałą ta pierwsza przysięga tolerancyjna była już wcześniej w roku 1556, gdy ustanowiono w Polsce pierwszą stałą nuncjaturę, która miała obserwować i przekazywać papieżowi informację o sytuacji i szybko interweniować gdyby coś niezgodnego w wolą Watykanu się działo.

Tak więc droga Europo, pogańscy i chrześcijańscy Polacy dali wam to, czym się dziś szczycicie. Demokrację, wolność religijną, tolerancję między narodami i ideę Unii ponad narodami. Tak więc gdy chcecie uczyć nas tych wartości przychodzi nam tylko jedno odpowiedzieć. „Nie uczcie ojców dzieci robić”. To od nas te wartości dostaliście gdy uważaliście, że o wiarę i prawdę można tylko brutalną siłą walczyć, a rację ma ten, co drugiego w krwi utopi. 

p.s.

Jeden z blogerów przypomniał mi o jeszcze jednym ważnym elemencie, jaki wnosimy do Europy, choć Europa tego nie przyjmuje. Jest to silna rodzina. Kultura rolnicza, jaką reprezentujemy opiera się na rodzinie, na równości kobiety względem mężczyzny, na wpływie obojga rodziców w wychowaniu potomstwa. Taka kultura mogła powstać tylko tam, gdzie mężczyzna każdy wieczór, każdą noc spędzał w domu, gdy miał wpływ na swe potomstwo obojga płci. Narzucona nam kultura pasterska opera się na zupełnie innych zasadach. Tam mężczyzna opuszczający dom na wiele tygodni idąc wraz ze stadem na pastwiska tracił kontrolę nad rodziną. Stąd konieczność oddzielenia świata kobiet od obcych mężczyzn, stąd niski status kobiety, traktowanie jej na poziomie części majątku mężczyzny. „Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani innej rzeczy, która jego jest”. Cały nasz patriotyzm, poczucie narodowe, opierał się właśnie na rodzinie. Dziś Europa jak i wcześniej USA potrzebują mobilnej siły roboczej, stąd dążenia do szybkiego wyrwania dzieci z rodzin, między innymi przez przenoszenie młodzieży do akademików przyuczelnianych, wreszcie brak szacunku dla zmarłych i ich grobów. Taki nie związany z rodziną człowiek szybciej podejmie decyzję o podążaniu za pracą. A o to chodzi w dzisiejszych industrialnych społeczeństwach.

prawa autorskie: jestem autorem tekstu i zdjęcia. Zdjęcie, pola Grunwaldu, od strony kaplicy pobudowanej w miejscu śmierci Wielkiego Mistrza.


 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @autor
  //„Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego”, powiedział Wilson Churchill.//

  Powiedział też:
  //Winston Churchill: "musimy zbudować pewnego rodzaju Stany Zjednoczone Europy" (1946).//

  A wyznawcy judaizmu napisali [piszą] prawa:
  Joseph Weiler [żyd]
  //Weiler uczestniczył w panelach arbitrażowych WTO i NAFTA, brał też udział w pracach nad tekstem Deklaracji Praw i Wolności Człowieka//
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weiler
 • @
  Cieszy ten tekst - bo wreszcie stawia sprawę we właściwym świetle;znakomita większość instytucji, którymi szczyci się (jeszcze) Europa, ma pochodzenie polskie.
  To dlatego wszelkiej maści s...m tak zależy na poniżaniu polskości.
  Trzeba jednak uczyć i wyjaśniać, jakie były instytucje życia społecznego w Polsce.
 • @
  My wierny naród demokracją. Tak ma być, po wprowadzeniu równowagi demokracyjnej do powszechnego użytku.
  Tak nakazuje prawo natury do przetrwania gatunku człowieka w świecie.
  Musimy na początek zacząć używać prawdziwe krzyże, w imię Boga Ojca, Matki Boskiej, Syna Bożego i Ducha Świętego Narodu Polskiego.

  Albo prawdziwy: krzyż w głowie Bóg Ojciec prawe ramię Syn Boży lewe ramię Duch Święty drzewce my wierny naród, czyli demokracja.

  Gdybyśmy, jako młodzież uczeni byli od dziecka żegnania prawdziwymi krzyżami, dziś nie było by wstydu stanąć przed duchami naszych przodków i duchami nienarodzonych a zadłużonych już naszych prawnuków.
  Demokrację prezentuje prawdziwy krzyż, drogowskaz dla wszystkich kierunków rozwoju ludzkości.
  Kotwica zawsze hamuje rozwój kultury;)
  Polska Demokracja Kwantowa
 • @Arjanek 17:09:34
  O demokracji powiedziano również, że to rządy sprytnych idiotów nad społeczeństwem. Nie pamiętam kto, ale czyż to nie sama prawda?
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:27:43
  Tak, wiele trzeba wyjaśniać, wiele uczyć. Wiele zakłamano w naszej historii. O tym pomyślałem, gdy jako młody człowiek po skończeniu szkoły średniej, czyli uzyskaniu wiedzy ogólnej na studiach zastanowiłem się. Taki duży naród, tylu ludzi i niczego nie wymyślili? Zacząłem szukać, znacznie później zacząłem pisać o tym co znalazłem. Wiele jest jeszcze do napisania, wiele do wyjaśniania.

  A z polskich smaków? Właśnie do piekarnika (niestety elektrycznego) u mnie wjechał chlebek i szyneczka, co od dwóch dni w ziołach leżała. Po wykładzie Pana żony spróbowałem użyć mąki zaparzanej, wcześniej jej nie zaparzałem. Zobaczę co wyjdzie, trochę mam obaw o zakalec, bo ciasto ładnie rosło, ale było jak na mój gust zbyt wodniste.
 • @goodness 19:40:13
  Mówisz kotwica, zastanawia mnie co przez to rozumiesz, na Ukrainie spotkałem krzyż na półksiężycu, tłumaczono to jako Jezusa na łodzi. A może to symbioza Islamu i Chrześcijaństwa, wszakże dla Islamu Jezus jest prorokiem. Obie te religie z Kościoła Jerozolimskiego się wywodzą.
 • @Zawisza Niebieski 20:18:56
  Krzyże, obeliski były szanowane przed Chrystusem Synem Boga, dlatego piszę o braku od samego początku nauki żegnania prawdziwym krzyżem, który ma cztery podmioty, cztery ramiona, cztery kierunki świata jak pozwala naturalna demokracja słowiańska dążąca do rozwoju i przetrwania gatunku ludzkości na Ziemi. Twoja sprawa, że za demokrację uważasz głos mądrego = głosowi głupca, a kotwica, która Ciebie zastanawia przeważnie posiada 3 ramiona, ogranicza 4- ty wektor kierunku, lub cumuje na stałe w jednym punkcie itd:)
  http://0.gravatar.com/avatar/ff7eeab4e63843f7778dddac3a9da35c?s=320
 • @goodness 21:04:36
  Jeśli na to tak popatrzymy, to rzeczywiście Krzyż to prastary symbol słońca, zresztą też Jezus uzyskuje ten symbol dopiero w Rzymie w czasach gdy chrześcijaństwo walczyło o pierwszeństwo z "Słońcem Niezwyciężonym", którego wyznawcą do końca życia był Konstantyn Wielki (tradycja chrześcijańska twierdzi iż nawrócił się na łożu śmierci). Krzyż, jako symbol słońca widoczny jest na celtyckim niedźwiedziu z Ślęży, w słowiańszczyźnie jako Swarożyca, symbol szczęścia umieszczana tam, gdzie dziś piszemy K+M+B, na futrynie drzwi. Krzyż słoneczny to też młot Thora, przekształcony przez niemieckich nazistów w swastykę. Ten krzyż nazywasz prawdziwym? Słowiańska demokracja nie oznaczała głos mądrego = głosowi głupca, choć dzisiejsza tak. W słowiańskiej demokracji rody wyznaczały swego przedstawiciela. A czy mógł głosować głupiec? Pewnie tak. Czy znasz metodę oddzielenia mądrych od głupich?
 • @Zawisza Niebieski 21:39:42
  Krzyże występują nie tylko w amuletach, również widać je w wielu procesach zjawisk i obliczeń matematycznych, które uważam za prawdziwe.
  Miałem nadzieję po temacie, że autor dokładniej wyjaśni sprawę wyborczego łączenia głosu głupich = mądrym głosom elit, bo w obecnej niby demokracji, nawet więźniowie głosują.
  W dawnej słowiańskiej demokracji rody wyznaczały swego przedstawiciela, oczywiście, że głupcy byli odsunięci od tej czynności.
  Czy znasz metodę oddzielenia mądrych od głupich?
  Polska Demokracja Kwantowa łączy wszystkich w ustalonym stałym porządku.
  Pozdrawiam
 • @radzioron 21:39:09
  Wszystko jest zapisane cyframi, to neosanhedryn tego nie zasłonić starym sposobem:)
  Pozdr.
 • ten rodzaj demokracji stosował skutecznie Kaddafi
  niestety nie został on uznany przez ojro-aszkeNAZIoli za wystarczająco idiotyczny i absurdalny jaki niewątpliwie wszech-wdrażają watażkowie postSSowieccy, zwalczający już OTWARCIE w imieniu tzw. "wolności" odwieczne, naturalne tradycje Rodziny i Narodu, czyli w zasadzie podstawy Prawa Bożego.
 • ---------W JEDNOŚCI SIŁA -ducha słowiańskiego NIE GAŚCIE :))
  http://opolczykpl.wordpress.com/2012/12/10/slowianska-polska/
 • Odkrycia dla ludzkości nie podlegają licencjom i ochronie patentowej „Równowaga Demokracyjna” i „Linia Demokracyjna”
  „Równowaga Demokracyjna” i „Linia Demokracyjna”
  Definicja
  Demokracja zgodnie z doskonałym dziełem Boga w odwiecznej naturze posiada naturalną Równowagę Demokracyjną, której poziom wyznacza linia zawarta w równowadze budowy nowoczesnej techniki zwana” linią demokracyjną”.

  Odkrycia dla ludzkości nie podlegają licencjom i ochronie patentowej

  Polaka Demokracja Kwantowa
 • @LordConqueror 00:33:27
  "Wcześniej żadnej Polski nie było. kilkanaście plemion wzajemnie się zwalczających, będących rezerwuarem niewolników." Przeczysz historii, z jakich terenów można było niewolników ściągać? Jak głęboko wchodzić w obcy sobie kraj. Niewolnik towar niepewny, kłopotliwy, porusza się wolno, daleko się transportować nie da. Już wcześniej tłumaczyłem, w łacinie sclavus oznaczała jeńca wojennego nie zdobytego niewolnika, bo tego określani servus.
  Istnienie silnej organizacji państwowej przed 880 na terenie Małopolski potwierdza Żywot św. Metodego. Chrzest był sobie balangą dworską bez znaczenia dla kraju. W rodzinę panstw chrześcijańskich wpisał nas Dagome Iudex, wizyta Ottona. Ale to wszystko polityka. Obrona przed ekspansją Cesarstwa Niemieckiego, by swoje wysiłki skierowało gdzie indziej. Cała historia chrystianizacji jest nierozłączna z germanizacją i obroną przed nią. Między tymi terminami można postawić równość. Dobrowolnie zostawano chrześcijanami, by nie ulec całkowitej germanizacji a tylko germanizacji w rozumieniu politycznej, której później wielcy nasi władcy, jak Bolesław Śmiały starali się zrzucać, między innymi budując klasztory dla wychowania własnych kadr a nie ich importu, gdyż tamte nie gwarantowały pro-polskiego działania.

  Nasza niska świadomość wynika nie tylko z zaborów, bo powstania, dzieła takie jak trylogia tę świadomość budziły i utrzymywały, ale z tego, że całe 1000 lat obrzydzano nam naszą kulturę nasze osiągnięcia a my musieliśmy je zachowywać, ukradkiem wrzucać między innymi uparcie kontynuując święta aż wpisały się jako święta katolickie, zwyczaje, dawnych bogów, aż stali się częścią liturgii, świętymi pańskimi, albo diabłami.
 • @sosenkowski 08:33:03
  Tradycyjna, trwała rodzina , równość kobiety względem mężczyzny, jest częścią naszej kultury - kultury rolniczej. Częścią kultury pasterskiej, jaką nam przekazało chrześcijaństwo jest podległość kobiety względem mężczyzny, całkowita izolacja kobiet od obcych mężczyzn. Tylko taki świat pasterzowi, wychodzącemu z domu na wiele tygodni zapewniał, iż dziecko jego żony, będzie jego dzieckiem. Temu elementowi kultury pasterskiej przeciwdziałał Jezusowi, który wskazywał na konieczność zniesienia podziału między światem męskim i żeńskim (rozmowa z Samarytanką). Polska, nasza kultura jest póty silna, póki silna jest rodzina, dlatego właśnie próbujący ją demontować uderzają w rodzinę.
 • Zavvisza Nebeski 10:19:40. CCTV Tarczynek 45%
  .
  Tradycyjna, trwała kobiety to fryzura względem mężczyzny. Jest ona częścią naszej kultury - kultury rolniczo-przemyslowej . Zapozyczona z kultury pasterskiej jaką nam przekazało sowieckie i postsowieckie okupacyjne myslenie bowiem pasterze wkroczyli do Polski na czolgu Rudy 102 i do dzis pozostaja .Nawet sie rozmnozyli wiec sowieckie geny rozlazly sie jak karaluchy w akademiku .
  Podległość kobiety względem mężczyzny zostala wprowadzona sluzbowo i przy pelnej akceptacji zwierzchnika .
  Izolacja, dobre slowo , kobiet od obcych mężczyzn nie miala zbytnio sensu bo paniusie oderwane od pluga i wyciagniete z chlewa biedy dawaly chetnie i tylko taki świat pasterzowi-zolnierzowi wychodzącemu z domu na wiele tygodni zapewniał, iż dziecko jego żony, będzie dzieckiem jego sasiada z osiedla za zöltymi firankami .
  Temu elementowi kultury pasterskiej przeciwdziałał proboszcz kaznodzieja Marcus Aurelius I , ktöry dorywczo jako komiwojazer zapewnial uciechy i pociechy osamotnionym kobietom i który wskazywał na konieczność zniesienia podziału między światem męskim i żeńskim angazujac do satanicznych orgii : Krzysie Grodzka , kurdupla Jaro i malpke Mikki .
  ---Polska, nasza kultura jest póty silna, póki silna jest rodzina, dlatego właśnie próbujący ją demontować uderzają w rodzinę - twierdzil Marcus Aurelius I oddajac sie pijanstwu , rozpuscie i biesiadowaniu .
 • ----------SŁOWIANIE biali ludzie [ odwiedzila mnie piękna dziewczyna z murzynem ]
  http://www.youtube.com/watch?v=Ado4zpRKKSA

  http://www.youtube.com/watch?v=8dra16-0zeU
 • @LordConqueror 11:03:36
  Widzisz, Zachód, to kultura celtycka, Polska, to kultura, mentalność słowiańska w najczystszej formie jakiej po ścieraniu się wielu kultur, stepowych, celtyckich, nordyckich czy też romańskich Rosja to zaś kultura słowiańska ujarzmiona przez agresywną kulturę wikingów, stąd w Rosji brak szacunku dla ludzkiego życia, stąd arogancja władzy, nawet tej maleńkiej (jak policjant względem zatrzymanego kierowcy) nad podwładnym. Stąd Rosjanin, jeśli przejmiesz nad nim mentalną władzę jest posłuszny jak baranek. Ale to przecież też kultura zachodu.

  To totalne, chamskie, chytre imperium stworzył nikt inny jak ci, których dziś zachodni historycy określają protogermanami. Wikingowie, Rusowie. To, że Ruryk był akurat Finem to ma o tyle znaczenie, że ludy stepowe wykształcone w trudnych warunkach stepowych były równie brutalne jak ludy Skandynawi wychowane w techże samych trudnych warunkach. Gdzie łatwiej było drugiego obrabować, nawet ryzykując życie, niż samemu wyhodować.

  Zgadzam się z tobą, jesteśmy nieodłączną częścią, ale nie zachodu a Europy, do której i zachód należy, jesteśmy ludźmi o zupełnie innej kulturze, mentalności, wysokich wartościach humanistycznych, choć rzeczywiście te elementy w obliczu brutalnej siły nie mają dużego znaczenia. Zachód zaczyna to rozumieć dopiero gdy dorośnie do tego, że nie brutalna siła się tak naprawdę liczy, a wartości humanitarne. Gdy na zachodzie brutalną siłą zaczęto próbować wprowadzić albo katolicyzm, albo protestantyzm, myśmy wiedzieli, że tylko tolerancja daje możliwość spokojnego życia. Zachód to negował, wysyłał nam Jezuitów, co próbowali z prawosławnych Słowian katolików zrobić, efekt, zniszczono Unię Jagiellonów, utraciliśmy Ukrainę, a później wolność. Europa zachodnia w swej głupocie, umiłowani brutalnych rozwiązań zawsze niszczyła wyższe wartości, by po latach odkryć, że to co dawno stosowali Słowianie, Polacy jest dobre. I wtedy zaczynają to nazywać swoim odkryciem i zgodnie z zasadami brutalnie wprowadzać (sankcjami, wyrokami trybunałów europejskich) to co dawno stosowaliśmy i tylko brutalizacji się sprzeciwiamy. Do tego Europa chcąc zachować hegemonię niszczy nasze podstawy materialne, zabraniając stosowania tego, czym natura nas obdarzyła, jak surowców energetycznych węgiel, łubki itd.
 • LordConqueror alias Zryty_beret z Pierdziszewa 44.8%
  .
  ---Istnienie silnej organizacji państwowej przed 880 na terenie Małopolski potwierdza Żywot św. Metodego ksywa Cyryl z Zakonu Karmelitek Bosych ? - sam sobie przeczac gestapowiec Müller wertowal uwaznie pergamin wyprawiony z koziej sköry .
  Dalsza czesc raportu tez nie nastrajala optymistycznie Standartenführera.
  ---W A fryce, skąd nabywano niewolników też bywały silne plemiona. One współpracowały z handlarzami łapiąc ludzi z innych plemion, albo sprzedawały swoich - z wyjatkowym oblesnym usmiechem popatrzyl na nagi tors fryzury A fro Kunta-kinte lezacego i czytajacego w zaciszu gabinetu szmatlawiec prasowy Völkischer Beobachter .
  Müller kontynuowal dalej .
  ---W całej Europie są dziwki różnych proweniencji o różnych folklorach, ale w tym wielkim burdelu Europy, którego część niemiecka jest wielkim udziałem i w dodatku wykoślawionym przez Kanclerza von Bismarcka...
  ---Ozeszurwafaszystowskabladz muszedorwactegoskurwysynatopachniezdrada IV Rzeszy - skonstatowal Müller oddajac sie z rozkosza dziedzictwu lechickiemu , jako kanwy dziedziczacej to co uniwersalne z różnych cywilizacji i kultur, głównie Grecji i Rzymu.

  ---Totalitarne, chamskie, chytre imperium rosyjskie nie może istnieć na dłuższą metę bez pokonania przez IV Rzesze ! - wykrzyknal Müller .
  TO Ona dając ludom słowiańskim szansę uczestnictwa w uniwersalnej zagladzie ogólnoludzkiej, wyprowadza je ze ślepego zaułka turańskiego barbarzyństwa, z cywilizacyjnej , intelektualnej, społecznej, obywatelskiej, gospodarczej śmierci !! - darl sie gestapowiec az tynk na scianach pekal w paski obozowych ubran .
  Wizyta proboszcza Marcusa Aureliusa I dobiegala konca .
  Widok doprawdy byl imponujacy..
  +18
 • @Max von Stirlitz 12:00:35
  Mogę mieć prośbę, o nie stosowanie słów obrażających gości mego bloga? Ja po chrześcijańsku grzecznie proszę i nie będę nawracał mieczem (krzyżem) i ogniem. Ale mam nadzieję, że to wystarczy.
 • Zavvisza Nebeski 12:18:42 CCTV Tarczynka 50%
  .
  Oooo ,
  nie wtracaj sie Waszmosc w dyskurs Müller versus Stirlitz bo to nie ten pulap . My nie gramy w tej samej lidze .
  A pogrözki zachowaj dla wnuköw , o ile je bedziesz mial .
 • @Max von Stirlitz 12:36:02
  Zgadzam się, ty grasz w trampkarzach. Jak powiedziałem nie życzę sobie wyzwisk, trollowania i dyskusji w tym stylu na blogu, na którym ja jestem gospodarzem. Grzecznie proszę o podniesienie poziomu, jeśli tylko to potrafisz. Jeśli nie, jako chrześcijanin uznam twą ułomność. Cóż, są choroby nieuleczalne, należy do nich również głupota.
 • Zavvisza Nebeski - bo dziny farbuja - Szambo Görne 18%
  .
  Cieciem jestes a nie gospodarzem na zapleczu kasyna_Leon23 .
  Caly ten chlam o wyraznie postsowieckiej dziedzicznosci myslenia objawia sie ( sic ! ) w notkach publicystycznych wystukanych w pocie czola na kalwiaturze . Powiedzialem dzis Mr. Moherowi ,ze pracujesz jako göwnojad w Akwarium na pozycji ideolo .
  Nic od tamtego czasu sie nie zmienilo .
  Moze ten twöj pseudo-erystyczny belkot dociera do frajeröw pokroju : mlodych , dzielnych, pracujacych z miast i wsi ale nie do zawodowca . Taki miejscowy chujek-dzipiesik w skörce napletka na waskim czulku kariery sluzacego.
  Bujaj sie kmiocie !
 • @Max von Stirlitz 12:56:35
  Wydawało mi się, że sięgniesz po resztki rozumu, jaki może gdzieś się pałęta po bezkresnych przestrzeniach mózgoczaszki, ale widzę, że tam nawet orzeszek nie został.
  Pożegnam się z tobą twoimi słowami "Bujaj sie kmiocie !" Mam nadzieję, że zostanie ci tyle honoru, że nie będziesz wchodził w rozmowę ludzi, którym do pięt nie dorastasz. Czyli żegnam uprzejmie, Jan pokaże drogę do wyjścia.
 • @ninanonimowa 11:41:11
  Dla następnego pokolenia wiedza prawdziwej równowadze jest bardzo cenna. Warto, też pilnować koniunkcji planet naszej drogi mlecznej, a będziemy mieli najzdolniejszą młodzież:)

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @Max von Stirlitz 12:56:35
  Oj nieładnie!
  http://www.youtube.com/watch?v=7sLiAebWM7U
 • pan mania przepraszania 16:30:08
  .
  Oooo Maniek , Ave !

  Jakies anse ?
  Ja tak to widze .
  I tyle .
 • @Max von Stirlitz 16:39:07
  Jak o samozwańczy "arbiter elegantiarum" w stylu carsko-sowieckim i "advocatus diaboli" Putina udziele ci poglądowej lekcji ja to sie robi;
  http://www.youtube.com/watch?v=TON5a30YpPg
  Ps. Ale na tym koniec bo gospodarz może nie wytrzymac nerwowo...
 • pan mania przepraszania 16:30:08
  .
  A tutaj Maniek masz ilustracje jak powinna wygladac merytoryczna polemika z adwersarzem i jak sie wyluzowac po starciu gigantöw .
  Ucz sie Maniek czyli carpe kurwa diem :
  http://www.youtube.com/watch?v=8TkFs_L47NE
 • @LordConqueror 16:40:48
  Widzę, że trzeba szerzej się wypowiedzieć, może znajdę chwilę licząc, że zrozumiesz. Tobie niemieckie chrześcijaństwo "oczy kropidłem zalało, trzonkiem w łeb uderzyło" mam nadzieję, że wiesz którego biskupa parafrazuję :) Nic, potwierdzasz, że trzeba pisać, trzeba ludzi budzić, trzeba kłamstwa odkłamywać.
 • @Max von Stirlitz 16:52:20
  Sztirlic dajcie wy juz spokój :))
 • @LordConqueror 16:52:47
  I tu sie mylisz bo akurat satanizm i rasizm mają korzenie w kulturze europejskiej, czy nawet w helleńskiej. Sam wyraz "barbarzyńca' i związane z nim negatywne konatacje wywodzą się właśnie z "matecznika" kultury europejskiej, czyli starożytnej Hellady...
 • @LordConqueror 17:11:04
  Ja pisałem o początkach satanizmu, to po pierwsze. A po drugie na jakiej podstawie wysnuwasz tezę że "ówczesna kulltura europejska" była wyżej rozwinięta od ówczesnej kultury Egiptu, tzw. Żyznego Półksiężyca (czyli palestyny, Syrii, Mezopotamii), czy tez Indii lub Chin, o których Hellenowie też wyrażali sie jako o barbarzyńcach ze Wschodu?
 • @LordConqueror 17:02:39
  Widzisz, nie znasz podstaw dzieł ludzi, którzy będąc w samym środku Kościoła widzieli lepiej niż ty, po latach potrafisz zrozumieć. Życzę miłej lektury, naprawdę wspaniale się czyta, a do dla rozumnych wiele pokazuje. Poczytaj słów biskupa, co nie wmawiał ludziom, że dzieci dorosłym facetom do łóżek wchodzą i ich na złą drogę wprowadzają:
  Przedstawiam:
  http://literat.ug.edu.pl/~literat/monach/index.htm

  Masz rację, służba nie drużba, gdy ludzie prawdę poznają coraz trudniej tę służbę czynić, bronić.... Tak się kiedyś zastanawiałem, co by było, gdyby Jezus wrócił na ziemię i poznał historię Kościoła. Myślę, że znów by chwycił za pejcz i kupców z świątyni Ojca pogonił, a ci znów by go ukrzyżowali :)
 • @LordConqueror 17:11:04
  Jakim prawem zaliczasz wschodnią opokę chrześcjaństwa, Konstantynopol (Bizancjum dla opornych) do siedlisk magii oraz okultuzmu?
 • @LordConqueror 17:02:39
  A może i inni wspaniałe dzieło naszej literatury poczytać by chcieli. Jak się nie uśmiechnąć w tak miły wieczór:
  I śmiech niekiedy może być nauką,

  Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa;

  I żart dowcipną przyprawiony sztuką

  Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa;

  I krytyk zda się, kiedy nie z przynuką,

  Bez żółci łaje, przystojnie się dąsa.

  Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,

  Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych.  Wpada Hijacynt, nowa postać rzeczy!

  Miejsce dysputy zastał placem wojny,

  Jeden drugiego rani i kaleczy,

  Wziął w łeb do razu nasz rycerz spokojny.

  Widzi, że skromność już nie ubezpieczy,

  Więc, dzielny w męstwie, w oddawaniu hojny,

  Jak się zawinął i z boku, i z góry,

  Za jednym razem urwał dwa kaptury.  Lecą sandały i trepki, i pasy,

  Wrzawa powszechna przeraża i głuszy.

  Zdrętwiał Hijacynt na takie hałasy,

  Chciałby uniknąć bitwy z całej duszy,

  Więc przeklinając nieszczęśliwe czasy

  Resztę kaptura nasadził na uszy.

  Już się wymykał - wtem kuflem od wina

  Legł z sławnej ręki ojca Zefiryna.  Ryknął Gaudenty jak lew rozjuszony,

  Gdy Hijacynta na ziemi obaczył;

  Nową więc złością z nagła zapalony,

  Żadnemu z ojców, z braci nie przebaczył:

  Padł i mecenas, z krzesłem wywrócony,

  Definitora za kaptur zahaczył,

  Łukasz, raniony zwinął się w trzy kłęby,

  Stracił Kleofasz ostatnie dwa zęby.  Już był wyciskał talerze i szklanki,

  Pękły i kufle na łbach hartowanych,

  Porwał natychmiast księgę zza firanki:

  Wojsko afektów zarekrutowanych.

  Nią się zakłada, pędzi poza szranki

  Rycerzów długą bitwą zmordowanych.

  Tak niegdyś sławny mocarz Palestyny

  Oślą paszczęką gromił Filistyny.  Widzi to Rajmund, ozdoba Karmelu,

  Widzi w tryumfie syna Dominika,

  Wyjeżdża na harc i wpada, wśród wielu

  Godnego siebie szukać przeciwnika.

  Rafał z nim obok: "Ratuj, przyjacielu!" -

  Rzekł. Seraficzna w tym punkcie kronika

  Padła nań z góry; legł i ręką kiwnął,

  Dwa razy jęknął, cztery razy ziéwnął.  Zapłakał Rafał, a mądry po szkodzie,

  Wtenczas błąd poznał, że wróżkom nie wierzył,

  Dotrzymał jednak kroku na odwodzie,

  A gdy Gaudenty na niego się mierzył,

  Zmokłym kropidłem w poświęconej wodzie

  Oczy mu zalał, trzonkiem w łeb uderzył.

  Nie spodziewając się takowej wanny

  Stanął Gaudenty, zmoczony i ranny.  Otrząsł się wkrótce, a nabrawszy duchu,

  W dwójnasób czyny heroiczne mnożył.

  Ojcze Barnabo, lepiej było w puchu,

  Po coś szedł w wojnę, po coś się źle złożył?

  I ty, Pafnucy, ległeś w tym rozruchu,

  I ty, Gerwazy, słusznieś się zatrwożył.

  Nikt go nie wstrzyma w zemście przedsięwziętéj

  Na waszą zgubę odetchnął Gaudenty.  Tak gdy z wierzchołka Alpów niebotycznych

  Mały się strumyk sącząc wydobędzie,

  Wzmaga się coraz w spadaniach rozlicznych,

  Już brzeg podrywa, już go słychać wszędzie,

  Echo szum mnoży w skałach okolicznych,

  Staje się rzeką, a w gwałtownym pędzie

  Pieni się, huczy i zżyma w bałwany,

  Tym sroższy w biegu, im dłużej wstrzymany.  Wojna powszechna! Jak zabieżyć złemu,

  W kącie z proboszczem vicesgerent radzą,

  A chcąc usłużyć dobru powszechnemu,

  Doktora tamże do siebie prowadzą.

  Każdy z nich daje zdanie po swojemu.

  Prałat, gdy postrzegł, że się darmo wadzą,

  Biorąc wzgłąbsz rzeczy przez swój wielki rozum,

  Rozkazał przynieść vitrum gloriosum..
 • @LordConqueror 17:40:36
  Oj "bezcenny lordzie" gdyby nie ta "bizantyjska biurokracja" to juz w VIII wieku islam rozlałby sie po południowej Europie, a tak połamał sobie kły na murach Teodozjusza.
  Co do oskarżeń o schizmę to bym tak pochopnie nimi nie szafował bo wszystko zależy od strony z której na nia spoglądamy...
 • @LordConqueror 17:46:45
  Jaką polską własnością, tą zagrabioną przez Komisję Majątkową? Czy tą, którą przez wieki dawali panowie feudalni, darczyńcy na cele wyższe, Na utrzymanie klasztorów, na utrzymanie nauki, na praktyki religijne, na utrzymanie ochronek, sierocińców. A później Kościół powiedział, to nasze. To tak jakby pracodawca utworzył stanowisko pracy, kupił drogie maszyny, pobudował hale a potem pracownik stwierdził, to moje, bo ja tu pracuję. Ale zaraz, czyż tak samo jak Kościół nie postąpili bolszewicy? Ciekawe kto od kogo się nauczył?
 • @LordConqueror 17:46:45
  A zresztą, czy tak daleko trzeba szukać? Na Warszawskich Bielanach była sobie baza policyjna, w stanie wojennym wykorzystywana przez zomo, zomo zniknęło, oczadziali w radzie gminy w tym jedna znana aktorka sukcesywnie podarowali tę ziemię, ziemię gminną, ziemię społeczeństwa, do której nie mieli prawa. Dziś na ziemi kradzionej stoi katolicki uniwersytet, jedyny, w którym niejaki Tadeusz R zarządca cegiełek na ratowanie stoczni Grańskiej mógł doktorem zostać. Dziś zbierają tych, co na poważne uczelnie warszawskie, głównie Uniwersytet Warszawski dostać się nie mogli ze względu na poziom ocen i produkują bezrobotnych magistrów grono kandydatów na kasjerów w hipermarketach. Tak w swojej działalności kilka taki CV od kasjerów z hipermarketów z dyplomem tej uczelni miałem.
 • @LordConqueror 17:58:41
  Nie umarł, a doznał apopleksji. Dla równowagi, w XIII w. car Kałojan nosił przydomek "Grekobójca". Jak czytamy to czytamy wszystko, a nie tylko to co nam się podoba...
 • @LordConqueror 18:14:38
  No co za foch...
 • @LordConqueror 18:08:14
  Korniki swe dzieło od Reakcji Pogańskiej prowadzą, dziś trzeba dużo płynu by szkodniki wygonić i wiele masy szpachlowej by się Piasta, Lecha nie rozpadło. Ale nic, jest we mnie jeszcze moc, po mnie przyjdą inni. Tyle lat Polska, nie padnie jeszcze, chyba, że przyjdą co od Mahometa, wtedy będzie ciężka rozprawa i Sobieski by się przydał.
 • @mania przepraszania 18:16:32
  Widzę, że nasz Lord Zdobywca, (pogromca) na dwie łopatki rozłożony :) na razie nie lwa a kociaka udaje.
 • @Zawisza Niebieski 18:23:37
  Prawie jak stara primadonna, ale siła "głosu" nie ta :)
 • Mr. Lord_Conqueror 18:08:14 CCTV Berlin - Kwatera RSHA
  .
  I sam widzisz , ze prowadzony maraton ideolo a wlasciwie makaron Konieczny w dyskursie z göwnojadem z Akwarium jest bezuzyteczny . A Ty z kagankiem a wlasciwie z kagancem oswiaty chcesz z kundla - Dobermana niem. wersja Chuck'a N. - medaliste po championach zrobic .
  Leszcze , wklejki ,argumenty , dywagacje , tromatadracje czyli zwykle kasynowe koreanskie pierdolenie w bambus .
  Na klopoty Bednarski - zadzwon po niego .
  Winny jest oczywiscie skurwialy Kosciöl Katolicki grabiezca w Polsce bo dlaczego jeszcze biedni Polacy modla sie w niedziele wierzac w wolna Polske .
 • @Max von Stirlitz 18:43:20
  O pardon! Ja jestem glonojad;
  http://www.youtube.com/watch?v=op37-x8MrMM
  maniek do usług...
 • różnice stylu bycia?
  ... a wiec ogólnikowo w zagrodzie za granica:-)
  - Murzyni - bylejakość i brak chęci zmian, porządek bez "smaku".
  - Latynosi - w swojej "zagrodzie" nieporządek i rozgardiasz, nic nie jest
  dokładne i za bardzo użyteczne, bez "smaku" i gustu.
  Ludzie Zachodniej Europy - uporządkowanie, czystość, drzewa, krzewy
  i trawa w zadbaniu i ladzie. Bez wielkich wyróżnień, symetria.
  Polacy na obczyźnie? - uporządkowanie, drzewa, krzewy, trawa
  w zadbaniu i ladzie, symetria, różnorodność kolorów, ogródek
  i multum kwiatów. Kolory, kwiaty i przyroda głównym
  wykładnikiem typowo polskiej "zagrody".

  Takie tam kulturowe różnice :-)
 • -----------NAPLULI polskiemu Narodowi w SERCE !!!!!!
  http://www.fawleycourt.info/index.php?tyt=35


  https://www.google.pl/search?q=fawley+court+2011&client=firefox-a&hs=dal&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&channel=fflb&biw=1366&bih=604&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=KzcPVNmuOcvMyAPzn4HYDQ&ved=0CB8QsAQ
 • pan mania przepraszania 18:48:56
  .
  Maniek , przeciez doskonale wiesz , ze perora Ciebie nie dotyczyla .
  Yeahhhhh...

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031