Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
388 postów 9479 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Św. Piotr, uczeń Chrystusa, apostoł, ale czy Biskup Rzymu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś prymat papieża w KRK jest niepodważalny, to demokratycznie wybrany przywódca Kościoła, lecz w początkach chrześcijaństwa nie było to tak oczywiste.

Dlaczego Rzym?
Pierwszą i "naturalną" stolicą chrześcijaństwa była Jerozolima, gdzie uczniowie Jezusa założyli Kościół Jerozolimski. Jest to w tym czasie niekwestionowana stolica chrześcijaństwa, judeo-chrześcijaństwa, sekty w judaizmie zachowującej wszelkie obowiązki prawowitych żydów. Czy Piotr był pierwszym przywódcą? Męskim przywódcą z pewnością tak, ale ze źródeł poza kanonicznych dowiadujemy się, że Jezusa lepiej rozumiała Maria Magdalena, która towarzyszyła Mu przez dłuższy czas od jej spotkania z Jezusem, po jego wniebowstąpienie. Również to jej przekazana został „dobra nowina”, to jej pierwszy ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu, to ona pierwsza uwierzyła w zmartwychwstanie, przekazała tę informację uczniom. Ale męskim przywódcą tej grupy najpierw był Piotr, świadczą o tym dwie mowy Piotra, w początkowej części Dziejów Apostolskich.
 
 W tym czasie powstają również gminy chrześcijańskie poza Jerozolimą. Jedną z takich gmin jest Antiochia, gdzie pojawia się Szaweł (Paweł). Jednak niekwestionowanym przywództwem cieszy się wtedy Jerozolima. Świadczy o tym fakt, że gdy w Antiochii powstał problem, na jakich warunkach można przyjmować do chrześcijaństwa tych, co nawrócili się z pogaństwa, właśnie po rozstrzygnięcie do Jerozolimy udaje się św. Paweł, uczeń Barnaby wraz ze swym nauczycielem. Tę wyprawę należy traktować jako część nauki Pawła, poznawania przez niego nauki Jezusa, ale także przedstawienie Apostołom obiecującego, nowo nawróconego członka wspólnoty. W czasie tego spotkania, określanego w historii Synodem Jerozolimskim (ok. roku 50) widzimy, że na równi z Piotrem przywódcą jest Jakub Sprawiedliwy, brat Jezusa. To ich mowy odnotował Łukasz. Późniejszy obraz wspólnoty prezentuje nam  list do Galatów [2, 11-14] z ok. roku 54 w którym wyraźnie widzimy wyższość Jakuba nad Piotrem. Przybycie wysłanników Jakuba do Antiochii powoduje, że Piotr tchórzliwie odsuwa się od tych, co nawróceni byli z pogaństwa i postępowali zgodnie z ustaleniami Synodu w Jerozolimie. Czyli spożywali posiłki nie koszerne. Co więcej Paweł ośmiela się zwrócić uwagę Piotrowi, iż postępuje niewłaściwie, co nie byłoby możliwe, gdyby Piotr był rzeczywistym przywódcą tego ruchu. Tak więc w roku 54 niekwestionowanym przywódcą ruchu był już Jakub Sprawiedliwy, brat Jezusa.
 
 
Św. Piotr
Jest to apostoł, którego najlepiej możemy poznać z tekstu Nowego Testamentu. Ale wśród uczniów nie odgrywał głównej roli. Jezus poza Janem, najmłodszym, żadnego z uczniów nie wyróżniał, wręcz potępiał tych, co by się wśród nich chcieli wyróżnić [Mt 18, 15-20; 28]. Za czasu  wędrówki Jezusa po ziemi nie był to uczeń w sposób szczególny dobrze rozumiejący Jezusa. On chce mieczem bronić Jezusa, gdy w Ogrodzie Oliwnym słudzy świątyni przychodzą po Niego. Odcina ucho słudze świątyni. On po trzykroć wypiera się Jezusa po aresztowaniu [J 18, 10]. On gdy Maria Magdalena przyniosła wiadomość o pustym grobie, udaje się wraz z innym uczniem do grobu, nie wymieniony z imienia uczeń uwierzył [J 20, 8], Piotr zaś nie rozumiał tego [Łk 24, 12]. W pewnym stopniu Piotr przypomina niewiernego Tomasza. Jezus wręcz ze względu na nierozumienie przez Piotra konieczności ofiary jaką musi złożyć w Jerozolimie nazywa go szatanem [Mt 16, 22-23]
 
 
Czy Piotr był w Rzymie?
Temat obecności św. Piotra w Rzymie oraz czy to on był pierwszym papieżem, jest tematem gorących sporów wśród dzisiejszych wyznawców Jezusa. M.in. kwestionują to Świadkowie Jehowa. Dlatego też chcąc pozostawić czytelnikowi ocenę, wskażę część dokumentów, które o tej sprawie mówią, jednocześnie nie podejmując polemiki z punktu widzenia jakiejkolwiek ze stron. Niech każdy zadecyduje sam. Dla napisania tej części przestudiowałem kilka dokumentów polemicznych, prezentujących poglądy każdej ze stron, a dostępnych w internecie. Dobierając dokumenty zwracałem uwagę na to, by wskazywały lub zaprzeczały tej obecności w sposób niewątpliwy. Ponieważ wielu ludzi wierzących nie zwraca uwagi na czas, w jakim powstały wypowiedzi podaję przybliżony czas życia autorów tych wypowiedzi, lub powstania dokumentów.
 
Aby uzmysłowić ramy czasowe tego sporu w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa zwrócę uwagę na trzy daty. Pierwszym dokumentem w którym biskup Rzymu przyjmuje rolę nadrzędnego nad innymi biskupami arbitra jest dokument biskupa Klemensa będącego biskupem Rzymu w latach 88-97. Dokument ten dotyczył sporu, który wybuchł w Koryncie na temat długości kadencji biskupa. Tu Klemens optował za dożywotnim sprawowaniem tego urzędu. Ważnym faktem, dla tych sporów jest fakt, że na jeden z ważniejszych w historii chrześcijaństwa soborów w Nicei  (r. 325) biskupa Rzymu Sylwestra (pontyfikat 314-335) reprezentowali tylko jego przedstawiciele. Za kolejną datę można uznać fakt, że kiedy w IX w misjonarze wywodzący się Salonik, Cyryl i Metody przetłumaczyli Pisma Święte chrześcijaństwa na słowiański u biskupa Rzymu szukali potwierdzenia dla swych dzieł. W tym czasie prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami był już poza dyskusją.
 
Wiemy, że gdy Paweł w roku 57/58 pisał list do Rzymian pozdrawiając wszystkich ważnych członków tamtejszej społeczności Piotra tam nie było. Bo przecież, czyżby nie pozdrowił ucznia Jezusa, który wydaje się iż popierał nauki Pawła? Gdy Paweł ok. roku 63, bo na tej dacie kończą się Dzieje Apostolskie, znajduje się w Rzymie, Żydzi Rzymscy twierdzą, że nie ma nikogo, kto by potwierdził wiarygodność Pawła, Piotra tam też nie było. Bo cóż prostszego było zapytać Ucznia Jezusa, czy Paweł to wiarygodny chrześcijanin? Dodatkowo sięgając poza Dzieje Apostolskie do pism biskupa Lyonu Ireneusza (II  w.) i historyka chrześcijaństwa Euzebiusza (IV w.) pierwszym biskupem Rzymu był Linus. Linusa w Liście do Tymoteusza wspomina św. Paweł. Również jako pierwszego przywódcę gminy w Rzymie Linusa wymienia św. Ireneusz II/III w. pisząc "Błogosławieni apostołowie po założeniu i urządzeniu Kościoła przekazali jego rządy i episkopat Linusowi". Którzy apostołowie, nie wiemy. Ale wiemy, że założyli oni tam gminę chrześcijańską, lecz w niej nie zarządzali.
 
Do tego okresu należy również zaliczyć 1 List Piotra (jedyny którego autorstwa tego apostoła nie kwestionuje się), gdzie napisał iż znajduje się w Babilonie. Babilonem mógł być sam Babilon, lecz tam gmina chrześcijańska rozwinęła się już po upadku Jerozolimy ok. roku 70, więc po śmierci Piotra. Określeniem Babilon też nazywano przedmieścia Kairu. Na podstawie Apokalipsy św. Jana możemy uznać, że Babilonem w chrześcijaństwie nazywano również Rzym, co jest dość prawdopodobnym miejscem powstania listu Piotra. Tylko, że jeśli Piotr informował w liście o swej obecności w Rzymie, to oznacza to, iż nie było to jego stałe miejsce pobytu. Co miało by miejsce, gdyby rzeczywiście biskupem Rzymu był.
 
Potwierdzenie obecności Piotra w Rzymie znajdujemy w znacznie późniejszych pismach, np. u Orygenesa (II/III w.) „Głosił Ewangelię Żydom żyjącym na obczyźnie w Poncie, Galici Bitynii, Kappadocji i w Azji wreszcie przybył do Rzymu i został ukrzyżowany głową w dół, jak sam tego pragnął”. Jednak słowa te wskazują, że Piotr dużo podróżował i uznać go za I biskupa Rzymu w latach [33-64] raczej nie można, choć w tym Rzymie z pewnością głosił Ewangelię, w nim przebywał.
 
Ślady obecności Piotra w Rzymie znajdziemy również u innych autorów wczesnochrześcijańskich. Dionizy (II w.) w Liście do Rzymian napisał „Tedy i Wy przez tak serdeczne Wasze upomnienie związaliście jak najściślej Rzym z Koryntem, szczepy sadzone rękami Piotra i Pawła...”. Tertulian [II/III w.] w Preskrypcji przeciw heretykom napisał „Jeśli zaś jesteś w sąsiedztwie Italii, masz tam Rzym, którego Powagę i my uznajemy. Jak szczęśliwy ten Kościół. Jemu to Apostołowie całą naukę razem z  krwią swą przelali. Tu Piotr upodobnił się w męce do Pana, tu Paweł został uhonorowany śmiercią...” W innym dziele, przeciw Marcjonowi” znajdujemy słowa mówiące o rzymianach "A przecież i Piotr i Paweł zostawili im Ewangelię opieczętowaną nawet krwią własną". Podsumowując, dostępne nam dziś dokumenty powstałe w czasach bliskich życiu Piotra nie wskazują, iżby Piotr był pierwszym biskupem Rzymu, wskazania te pojawiają się dopiero w dokumentach z II/III w.
 
Dzisiejsze ślady obecności Piotra
Dziś turystom odwiedzającym Rzym pokazuje się fragment napisu w kamieniu o treści „Tu jest Piotr”. Tyle, że to luźno leżący kamień, którego nie da się przypisać do żadnego z ciał, ani też nie wiadomo, o jakiego Piotra chodzi. Próbowano znaleźć relikwie (czyli kości) św. Piotra. Od wieków w bazylice św. Jana na Lateranie przechowywana jest w srebrnej szkatule „autentyczna” czaszka św. Piotra i św. Pawła. Również papież Pius XII w 1939 roku zarządził w bazylice wykopaliska. w 1942 i 1950 ogłoszono znalezienie grobu pierwszego apostoła. Jednak badania wykazały, że były to kości dwóch mężczyzn, kobiety, świni, koguta, osła i owcy.  W 1968 roku papież Paweł V ogłosił, że znaleziono szczątki Piotra, tyle, że nie dopowiedziano, że chodziło o inne kości oraz nie podano na jakiej podstawie zweryfikowano, że to szczątki św. Piotra.  W roku 2013 papież Franciszek pokazał wiernym relikwie św. Piotra, jednak nadal uznaje się, że są to prawdopodobne szczątki wielkiego apostoła. Należy pamiętać, że od dawna trwa pogoń za relikwiami. W Watykanie, jako kolejny dowód rządów Piotra pokazywano tron św. Piotra. Badania zlecone naukowcom Uniwersytetu Rzymskiego w roku 1968 przez Pawła VI wykazały, że to dzieło mistrzów średniowiecznych.
 
Ty jesteś Piotr, [czyli Skała]...
O te słowa trwa odwieczny spór między różnymi odłamami chrześcijaństwa. W Nowym Testamencie nie ma żadnych dowodów, aby Jezus tworzył hierarchię nie było do tego powodu, gdyż Jezus obiecywał, że powróci jeszcze za życia tych, którzy go słuchali [Mt 16, 28]; [Łk 21, 32]. Słowa tak ważne dla chrześcijaństwa znajdują się tylko w ewangelii Mateusza, a przecież to Marek zgodnie z tradycją chrześcijańską spisał swoją Ewangelię na podstawie opowiadań Piotra. Czyżby Piotr opowiadając zapomniał o wyznaczonej mu roli, skały, na której zbudowany zostanie Kościół? Również należy zwrócić uwagę na pracę gnostyckiego myśliciela z II w, Tycjana Syryjczyka, który pozostawił nam dzieło Diatessaron będący kompilacją czterech ewangelii i u niego te słowa brzmią „Błogosławionyś Kleofasie i bramy Hadesu cię nie zwyciężą”. Św. Augustyn a za nim św. Heronim, św. Ambroży, Tertulian i Orygenes uważali, że nie powiedziano do Szymona, tyś jest Opoka, ale tyś jest Piotr. Opoką jest Chrystus, zaś Szymon wyznając Chrystusa zasłużył sobie na imię Piotra.
 
Reasumując, bez względu na to, czy Piotr był pierwszym biskupem Rzymu, czy też nie, dzisiejsze przywództwo papieża w katolicyzmie jest niezaprzeczalne, choć czy jest on następcą św. Piotra, to już tak pewnym nie jest. Ale tak naprawdę, czy to dziś takie ważne?
 
Prawa autorskie, jestem autorem teksty i zdjęcie Piotr i Paweł, wikipedia..
 
 

KOMENTARZE

 • *****
  jeśli Piotr pozostał wierny naukom Jezusa to nie mógł być żadnym biskupem bo te nauki niczego takiego nie przewidywały , judaizm miał swój własny system kapłański i nawet gdyby założyć ,że Jezus chciał ten system zreformować , to na pewno nie tak jak zaproponował i ostateczne przeprowadził , a co z czasem zatriumfowało jako nowa religia , Paweł
 • @puuuq 23:07:57
  Powiedzmy sobie, że biskup to tylko nazewnictwo, ale w każdej gminie była osoba, która była przywódcą. Nie spotkałem się, by Jakuba, brata pańskiego nazywano biskupem Jerozolimy, ale był niezaprzeczalnym przywódcą. Dla Rzymu mamy odnotowanych wszystkich przywódców od Linusa. Pojęcie biskupa jest pojęciem późniejszym na początku można mówić o przywódcach.
  Paweł bezsprzecznie wprowadził nową jakość, jakość która nie znana była uczniom Jezusa. Rozprzestrzenił chrześcijaństwo poza Judaizm.
 • -----KONIECZNIE !!!! przeczytać proszę !
  http://ligaswiata.blogspot.de/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html
 • Fajny artykuł, napisany ze starannoscią i znajomością rzeczy.
  Poprę temat mimo, że jestem ateistą.

  W tym miejscu, w związku z częstą indoktrynacją tych stron przez ŚJ, chciałem wyjaśnić że :

  Tylko wiara chrześcijańska w Pan Jezusa i świętą trójcę jest właściwa. Wiara żydowska opiera się na podwójnej trójcy, opiera się na siłach negatywnych i pozytywnych. Jak Yang i Ying. Duch święty u chrześcijan jest symbolem światłości, to ona przepełnia chrześcijan, Duch, Żydów i Jehowych jest w krwi ofiary. Bogiem żydów jest Jahwe, w starym testamencie opisywany jako bóg mściwy, każący i zły. Dlatego ruch Jehowych to kult starego żydowskiego boga, który zrodził się w USA i jest lansowany i sponsorowany od 1870 r. Tylko pozornie jest to ruch przyjmujący nauki Pana Jezusa, ale w zasadniczej kwestii nie uznaje trójcy świętej. Istnienia nierozłącznie Pana, Ducha Św i jego Syna. To podważa podstawę całej wiary chrześcijańskiej, np. moc sakramentu chrztu , czy przemianę eucharystyczną.
  O religii wiem sporo, może nawet za dużo. Polacy wyrośli w duchu katolickim i katolicyzm jest wpleciony w nasza kulturę i historię . Chcąc zachować swoją kulturę wszyscy chrześcijanie muszą bronić podstaw swojej wiary. Nie mogą poddawać się religiom manipulującymi naukami Jezusa, tylko po to by sprowadzić wiernych na manowce wiary.
 • @Fischer 02:04:06
  Jesteś ateistą gdyż czytasz największe głupoty n.t. Kościoła i religii jakie można znaleźć w mediach. Ten artykuł powyżej jest tego przykładem, a jego autor i klakierzy to grupa wściekłych anty-klerykałów, którzy PONOWNIE zieją tu nienawiścia i wymiotami. Robienie z porządnych ludzi ateistów jest ich celem.

  "KULA w ŁEB ninanonimowa" nawet się tym chwali:
  "MAM OSIĄGNIĘCIA -przekonałam nieprzekonanych. Mam parę osób jeszcze do przekonania." - ninanonimowa 20.06.2016 10:00:07
 • @Zdzich 06:58:44
  Nie sposób się nie zgodzić z Tobą, Zdzichu. Dawno nie spotkałem równie zindoktrynowanego religijnie "ateisty", jak Fischer. Myśli, że doda sobie autorytetu lub bezstronności, dla pozoru nazywając siebie ateistą?
  Bełkot go zdradza.
 • @Fischer 02:04:06
  Bezsprzecznie podstawowa linia chrześcijaństwa to dziś Katolicyzm i Prawosławie. W 2000 letniej historii mamy 3 przełomy. Pierwszym z nich to nauka Pawła i przejście od etapu sekty w judaizmie, jaką był Kościół Jerozolimski, uznający iż chrześcijanin musi wypełniać wszystkie obowiązki żyda. Po Pawle chrześcijaństwo odchodzi od ścisłego przestrzegania tych obowiązków, wyłania się jako nowa religia oparta na nauce Jezusa i Pawła. Właśnie o tę naukę powstaje Nowy Testament. Jak niewiele w nim do powiedzenia mają uczniowie Jezusa, przywódca Kościoła w Jerozolimie, Jakub Sprawiedliwy, brat Pański.
  Do tego układu odwołują się wszystkie religie które wyłoniły się z Katolicyzmu, czyli również Ś.J. Protestanci różnych odmian. Kolejnym przełomem są rządy Konstantyna, gdzie chrześcijaństwo z religii ludzi uciśnionych staje się religią państwową, religią władzy. No i ostatnim przełomem była schizma wschodnia, gdzie powstają dwie równoważne gałęzie. Katolicyzm i prawosławie, które pójdą już własnymi ścieżkami. Po reformacji pojawiła się się grupa religii jak luteranizm, kalwinizm i te religie pojawiają się po dziś dzień. Do takich religii należą również Ś.J.Te religie by wykazać swoją odrębność, po pierwsze muszą wykazać KRK błędy, przynajmniej w ich mniemaniu, oraz położyć nacisk na inne elementy. Dlatego Ś.J. nacisk kładą na YHVH, zaś obecni na tym portalu chrystusowi uważają, że Jezus był Bogiem Ojcem.
  Dlaczego tekst mój może podobać się osobie deklarującej się jako ateista? Dlatego, że ja piszę o historii nie prowadzę indokrynacji w kierunku jakiejkolwiek religii, staram się utrzymać dystans do każdej z nich. Z drugiej strony nie może się to podobać wyznawcom twardogłowym każdej z religii, gdyż oni oczekują tekstów które ściśle będą odzwierciedlały ich poglądy. Dla katolicyzmu sprawą życia i śmierci jest udowodnienie, że Piotr był pierwszym papieżem, a Jezus chciał na Piotrze zbudować swój Kościół, zaś dla wszystkich pozostałych odłamów chrześcijaństwa istotnym jest obalenie tej teorii, gdyż wtedy nie muszą się podporządkowywać prymatowi biskupa Rzymu. Dlatego chcieli by tekstu, w którym udowodnione zostanie czarno na białym, że Piotra nigdy w Rzymie nie było.
 • @Zdzich 06:58:44
  Wiesz co, jak ja uwielbiam ludzi, którzy panicznie boją się jakiejkolwiek wiedzy. Popatrz jaką miłością "katolicką rodem od Rydzyka" zapałałeś do tego tekstu. Nie jest ci problemem czy ten tekst mówi prawdę, może gdzieś się pomyliłem, może do czegoś nie dotarłem, może powinieniem coś uzupełnić, bo jest to istotne. Ty boisz się, że "a jego autor i klakierzy to grupa wściekłych anty-klerykałów, którzy PONOWNIE zieją tu nienawiścia i wymiotami." Gdzie tu znajdziesz nienawiść? W historii nie ma nienawiści, w historii, tej prawdziwej poszukuje się prawdy mimo, że dla niektórych będzie ona bolesna. Dalej piszesz "Robienie z porządnych ludzi ateistów jest ich celem" choć ja jestem katolikiem, to jednak odpowiedz, czy uważasz, że między ateistami, wyznawcami religii postreformacyjnych, Ś.J. itd nie ma porządnych ludzi? Takie właśnie podejście jakie reprezentujesz jest dowodem nienawiści do każdego, kto śmie mieć trochę inne poglądy niż ty, niż grupa której członkiem chcesz być, której ciągle musisz udowadniać, że jesteś jednym z nich. Dla mnie liczy się prawda, dyskusja na argumenty a nie przynależność i podlizywanie się jakiejkolwiek grupie.
 • @Zdzich 07:20:29
  I jeszcze jedno, nazywasz mnie antyklerykałem. Moje poglądy są dość bliskie poglądom głoszonym przez papieża Franciszka. Nawet papież ma swego spowiednika, a by nie popadł w pychę, co roku obmywa nogi 12 biedakom. Kapłan jest sługą wiernych, nie ich księciem, ma służyć nie oczekiwać luksusów, nie poszukiwać dóbr materialnych. Stąd dla wielu Książąt Kościoła skupionych na rzeczach doczesnych, uciechach cielesnych jest on niewygodnym papieżem. Więc jeśli papież Franciszek jest antyklerykałem, to ja też nim jestem. A może tylko oboje jesteśmy przeciwni "książętom kościoła".
 • @reflexión 07:24:31
  Nie znam tak bardzo poglądów blegera Fishera, ateista to nie jest osoba obojętna religii. Prawdziwy ateista często zna znacznie lepiej Biblię, naukę Kościoła niż ci co się uważają za wiernych. Prawdziwy ateista świadomie odrzuca istnienie Boga, ma na to swoje argumenty a nie dlatego, że mu się do kościoła nie chce chodzić.
 • @Zawisza Niebieski 07:42:05
  A ja NIE lubię ludzi, którzy panicznie boją się Katolików.
  Nienawiść znajduję juz w pierwszym zdaniu, które jest po prostu oksymoronem.
  Ci, którzy znają lub przynjamniej poszukują prawdy, co sobie przypisujesz, zdają sobie sprawę z tego, ze modernizmy, czyli zasady demokratyczne, usankcjonowane w Kościele podczas II Soboru Watykańskiego, wyeliminowały prymat Papieża.
  W demokracji nie ma prymatu, czyli autorytetu - jest tylko I-wszy Sekretarz.
  A Ty zaczynasz od totalnego bezsensu pisząc: "Dziś prymat papieża w KRK jest niepodważalny".
  Tylko że podważa go cały Synod Biskupów, a nawet zwykły "katolik" Zawisza Niebieski!
  Zawisza Niebieski nie tylko podważa "prymat papieża", ale podważa również pobyt samego św. Piotra w Rzymie, oraz tekst Jezusa wypowiedziany na temat Piotra w języku aramejskim.
  Zawisza Niebieski po prostu podważa WSZYSTKO związane z ogólnie znanymi i spisanymi przez naukowców prawdami n.t. Biblii!
  Twoim nadrzędnym celem pisania bzdur jest obalenie Kościoła, i dlatego nie mam zamiaru z Tobą dyskutować.

  Jeśli nie lubisz podlizywania się jakiejkolwiek grupie, to nie wiem dlaczego podlizujesz się mordercom Jezusa, czyli Żydom.
 • @Zawisza Niebieski 23:17:13
  //...Rozprzestrzenił chrześcijaństwo poza Judaizm...//.....istnieją opinie przeciwne , t zn ,że w ramach chrześcijaństwa zdołano rozpropagować judaizm, a co za tym idzie wpływy samych żydów , generalnie takie założenie wygląda na absurd , tym bardziej ,że te dwie religie są od zawsze wrogie , chociaż nie tyle same religie co ludzie czyli ich wyznawcy , jeśli jednak przyjmiemy ,że religie tylko towarzyszą ludziom w ich wysiłkach pozyskiwania korzyści tu i teraz czyli ,że tak naprawdę zawsze chodzi o pieniądz , to taki plan przejęcia wpływów ale też jego skutki ,dzisiaj dość widoczne , mogłyby wskazywać ,że jest coś na rzeczy , że tak mogło być
 • @Zdzich 08:50:07
  Wyrwałeś część mego zdania stąd wyszedł ci bezsens "Dziś prymat papieża w KRK jest niepodważalny, to demokratycznie wybrany przywódca Kościoła". Papież je demokratycznie wybieranym spośród spełniających odpowiednie warunki m.in. wiekowe biskupów z całego świata. To nadaje mu ten prymat. Prymat całkowicie uzasadniony bo przecież Kościół musi mieć jakiegoś przywódcę, choćby do spraw administracyjnych jak zwołanie synodu, spraw reprezentacyjnych, jak choćby zbliżająca się wizyta w Krakowie. Bezsprzecznie w hierarchii papież stoi wyżej niż inni biskupi. w rozumieniu wiary jest takim samym człowiekiem jak każdy z tych, którym w Wielkanoc obmywa nogi.

  Niby czym się podlizuję żydom? Choć temat, kto zabił Jezusa jest tematem kontrowersyjnym. Obraz Piłata i np. u Flawiusza nie jest to człowiek, co by zastanawiał się, czy ma skazać osobę która zakłóciła spokój publiczny w Paschę, czy też nie. Z drugiej strony oczywiście Jezus wystąpił przeciw Saduceuszom, stronnictwu w Judei czerpiącemu dochody ze świątyni. Chrześcijaństwo nie mogło oskarżyć urzędnika rzymskiego, bo uznano by ich za kult wrogi Rzymowi, a i tak wystarczająco dużo mieli problemów. Śmierć Jezusa to wynik działania Saduceuszy i władzy rzymskiej.
 • @puuuq 09:17:07
  Obecność Żydów w imperium była powszechna, Żydzi mieli swoje gminy we wszystkich większych miastach Rzymu, Paweł przecież był obywatelem Rzymskim z urodzenia. Tak więc mówienie iż chrześcijaństwo pomogło rozprzestrzenić się judaizmowi jest raczej błędne. To chrześcijaństwo w swej początkowej fazie opierało się na gminach żydowskich, jak Antiochia, Korynt...Było ono zwalczane jako błędna sekta judaizmu, jak ukamienowanie Szczepana. O ile uczniowie Jezusa pod wodzą Jakuba starali się być żydami wiernie wypełniającymi obowiązki żyda o tyle, już uczniowie Pawła wychodzili poza Judaizm. Stąd aresztowanie Pawła w Jerozolimie w czasie 3 wyprawy i jego przebywanie w Rzymie jedynie w środowisku swoich uczniów pod koniec Dziejów Apostolskich. Tak więc nie popierał bym tezy jakoby chrześcijaństwo pomagało w rozwoju judaizmu a raczej było na odwrót.
 • @Zawisza Niebieski 09:58:57
  samo zachowanie żydowskich ksiąg ,t zn popularyzacja Starego Testamentu może być traktowana jako utrzymanie przynajmniej jakiejś żydowskiej tradycji , przed legalizacją chrześcijaństwa , poza samym żydami nikt nie znał ich religii a tak za za jednym zamachem "świat" poznał dwie , przy czym ja tu nadal abstrahuję od walorów samych religii , t zn tego co każda z nich może dać człowiekowi w wymiarze "pozaziemskim" a jedynie jak mogą być wykorzystane w działaniach "doraźnych "
 • @puuuq 10:59:02
  Zwróć uwagę, na datowania. Kanon tory powstaje na przełomie II i III w. Pierwsze pomysły ustanowienia kanont Nowego Testamentu przypisuje się Marcjonowi [100-160 n.e.] ale kanon Nowego Testamentu to synod kartagiński 397. Z pewnością te religie na siebie oddziaływały. Rozejście się judeo i pogano chrześcijaństwa nastąpiło po II powstaniu żydowskim rok 135. Wtedy też nastąpił wypływ ludności żydowskiej która rozeszła się po całym imperium.
 • @Zawisza Niebieski 08:04:08
  Dziękuje za wsparcie.

  Wyjaśnię i obronie się sam. Ateizm ma wiele definicji i pojęć wiki……(poszukajcie sobie)

  Zasadniczo oznacza osobę NIEWIERZĄCĄ.

  Wszyscy wierzący, WIERZĄ w Pismo Święte i w nauki kapłanów. Czemu to robią ? Pragną poznać Boga i jego prawdy objawione w Świętych Księgach. W piśmie zapisano „Szukajcie a znajdziecie”, „Proście a będzie Wam dane”.

  Zatem nauki Pana Jezusa, zachęcają do szukania. Nie nakładają na szukających żadnych ograniczeń. Nie istniał wówczas żaden kanon Biblijny. Szukanie Prawdy o Bogu i Jezusie nie jest grzechem, jest celem.

  1/ Problem pojawia się dopiero u tych nielicznych, którym udało się poznać prawdę. Wówczas nie muszą uznawać nauki Pana za dogmaty, nie muszą wierzyć bo już Wiedzą. Zatem są NIEWIERZĄCY.

  2/ Ci co poznali prawdę znajdą też Boga w sobie, zatem nie muszą go szukać Go w KOSCIOŁACH.

  Niezależnie jaki by to był kościół, katolicki, prawosławny, ewangelicki, itd…nie ma znaczenia. Od I w. ne ojcowie kościoła chrześcijańskiego, toczyli spory teologiczne o wyższości jednego kościoła nad drugim. My tych sporów też nie rozstrzygniemy na tym forum. Każdy z misjonarzy i apostołów usiłował przekonać innych do swoich racji budując swój własny kościół. Przez stulecia wiele kościołów upadło, wiele skonsolidowało siły. Nie o ten, czy tamten kościół chodziło Panu. Każdy kościół Chrześcijański jest dobry dla uczniów Jezusa. Jeżeli nie mogli tego ustalić uczniowie Jezusa, nie rozstrzygną tego uczniowie, uczniów.
  Jezus powiedział:
  3/„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”

  Nie ma znaczenia, jaki to kościół obrali wierzący w Pana Jezusa i Trójce Świętą. Ważne by SAMI wierni poznali nauki Jezusa i odnaleźć Boga. Jeżeli ktoś jest katolikiem niech trwa w tej wierze, niech studiuje nauki Pana ! Tą drogę właśnie wyznaczył dla wyznawców Pan. Tą samą rolę wyznaczył Jezus dla Prawosławnych , Protestantów, Ewangielików… Nawet gdy są, pewne błędy w obrębie danej wiary, to studiujący naukę Jezusa uczeń je zrozumie i wyprostuje swoją ścieżkę dotarcia do Prawdy.

  Jednak uczniowie Jezusa nie mogą czcić starego boga żydów JAHWE, niwecząc tym samym istotę swego chrztu i grzechu pierworodnego.

  Ceną za przyjęcie chrześcijaństwa, wiary w Trojce Świętą, i Pana Jezusa jest grzech pierworodny. Jest konsekwencjom odrzucenia boga starego, żydowskiego. Symbolizowanego i objawionego w dwóch trójcach. Ukrytych w symbolicznej gwieździe Dawida. Nie znaczy to że religia Izraelitów jest religią lepszą czy gorszą. Po prostu jest inna.

  Istota BOGA JEDYNEGO, jest taka sama dla każdej religii monoteistycznej, tylko drogi prowadzące do rozwiązania tej prawdy są różne.

  Natomiast nauka Świadków Jehowy nie jest ani wiarą żydów, ani chrześcijan. Prowadzi na manowce wiernych i porzuca ich w pustce niebytu. Nie można wierzyć jednocześnie w Jahwe i w Jezusa Chrystusa, do tego nie uznając symboliki Trójcy Świętej. Narusza to prawo żydowskie i chrześcijańskie. Czarna dziura !

  Dlatego apeluje szukajcie Boga sami w sobie, podpierajcie się naukami Jezusa, swego kościoła, historii, filozofii. Kierujcie się intuicją i sercem, nie koniecznie musicie wierzyć swoim kapłanom, czy nauczycielom bo oni sami prawdy nie znają tylko w nią wierzą.

  Jednak gdy znajdziecie klucz , ten najprostszy pasujący do wszystkich drzwi , jest prawdziwy.

  Siłą rzeczy gdy będziecie wiedzieć, nie będziecie musieli wierzyć , staniecie się ateistami, i nie będziecie musieli chodzić do kościoła, bo odkryjecie, że kościół jest w was. 


  4/ O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego interesuje się wiarą i wiernymi ? Dlaczego jako ateista staje w ich obronie ?

  Chodzi i tu o łączenie nie dzielenie Polaków.
  W tym wypadku o podział na katolików i niewierzących.

  Zobaczcie ile nienawiści popłynęło ze strony Pana Zbycha w moim kierunku i Pana Zawiszy Niebieskiego. Nie musicie wierzyć mi, ale Pan Zawisza jest prawdziwym katolikiem. Co złego ja napisałem, że jako ateista popieram Kościół Katolicki? Co złego napisał Zawisza ?

  A jednak Pan Zbychu ruszył do świętej wojny, i to jest właśnie fajne, to jak przeciąć czyrak, czy upuścić krwi. Panie Zbyszku więcej miłości i poszanowania dla innych, mniej zacietrzewienia i nienawiści.

  To dzisiaj nie jest istotne dla Polaka. Ja też nie zgadzam się z katolikami w wielu kwestiach, np. invitro, celibatu, Oj. Rydzyka, pedalstwa w szeregach, zakłamania, obłudy etc.…… . Jednak jako Polak, ateista, mimo różnic stanę w obronie kościoła katolickiego jako elementu naszej tożsamości narodowej. Tak samo jak w obronie flagi polskiej, czy godła. Nie muszę być jego wiernym , by go bronić. Nie zabroni mi tego nawet Pan Zdzicho.
 • @Zawisza Niebieski 12:36:54
  mnie tu chodzi tylko o to ,że gdyby przeforsowano propozycję Marcjona czyli chrześcijaństwo jako zupełnie nowa religia pozbyłaby się całkowicie żydowskich wstawek w tym całego Starego Testamentu , to sami żydzi pozostaliby na "marginesie światowych wydarzeń " , to ,że stało się inaczej ,wskazuje ,że w samym "ośrodku chrześcijańskim " musiały być na tyle wpływowe osoby ,że jednak ten Stary Testament pozostał i tym samym umożliwił ludziom poznanie żydowskiej historii i religii , innymi słowy rozsławił żydów w ramach nowej religii, nawet gdyby to miałaby być t zw "zła sława" , datowania nie mają tu znaczenia bo skoro już Marcjon znał jakąś tam formę ST , t zn ,że od samego początku ten "żydowski wątek " grał dużą rolę , oczywiście ktoś tu może zauważyć ,że wszystkie te zabiegi czyli generalnie jakaś symbioza ST z NT mieści się w ramach "bożego planu" ale wg mnie to raczej sami żydzi w sytuacji gdy utracili już na zawsze własne państwo by zachować o nim pamięć i jakąś nadzieję na jego odzyskanie utworzyli jakby "dwa fronty" , ortodoksyjny i zreformowany judaizm czyli chrześcijaństwo
 • @Zawisza Niebieski 09:28:15
  Tak, tak. A za uśmiercenie 35-u milionów chrześcijan rosyjskich oraz inteligencji polskiej winni są "stalinowcy", a nie żydo-komuniści. Temat "kontrowersyjny".
  Podważanie, rewizjonizm, i nieustanna rewolta przeciw Chrześcijanom to chechy mentalne żydostwa. Widzę, że nic innego nie potrafisz.
 • Kim jest Zawisza?
  Od wielu już lat, kiedys tylko Zawisza, a teraz Zawisza Niebieski (raczej czerwony), sączy anty-klerykalny jad, wcześniej na Nowym Ekranie, a teraz na Neonie. Wszystko to za poparciem szanownej Redakcji, która przemyka oko na jawne rozpowszechnianie anty-katolickich treści na tym portalu
 • @puuuq 14:09:11
  Judaizm postępowy, czyli zreformowany, przede wszystkim, nie wymaga wiary w Boga!
  Poza tym "religia" ta, podobnie jak judaizm konserwatywny, skupia się na promocji Izraela i Syjonizmu. Judaizm reformowany jest najliczniejszy w USA, gdzie większość Syjonistów związana z tym nurtem nazywana jest "neo-konserwatystami".
  Najbardziej znanym tego przykładem są ojciec i syn Bush, oraz John Kohen Kerry - wszyscy oni członkowie masońskiego i tajnego stowarzyszenia "Czaszka i Kości".
  Niestety, są oni utożsamiani z Chrześcijanami przez większość ogłupionej ciemnoty lumpen proletariatu. UWAGA! Ułatwia to funkcjonowanie Żydów w nowoczesnych społeczeństwach!
  Większość rabinow tego ruchu należy do masonerii. Poza tym, ruch ten akceptuje homoseksualistów, także jako rabinów, oraz rabinki.
  Wszystkie te cechy są POTĘPIANE przez Kościół Rzymsko-Katolicki.

  Powyżej, są to wiadomosci encyklopedyczne; a tu, następny zreformowany judaista "puuuq" pisze nam, że "ortodoksyjny i zreformowany judaizm to chrześcijaństwo".
  Puuuqnij się w swoja kędzierzawą łepetynę.
 • @Zdzich 17:03:46
  A co ma piernik do wiatraka? Więc zacznijmy, od Hitlerowców, czy byli to hitlerowcy, czy Niemcy? Hitler zdobył władzę przy poparciu ludu niemieckiego, przez wiele lat, lud ten go popierał. dopiero, gdy zaczął robić takie głupoty, że już nie dało się tego ukryć, gdy Niemcy zaczęły więcej tracić niż zyskiwać część Niemców się odwróciło. Czyli zbrodni dokonali nie Hitlerowcy a naród niemiecki. Oni akceptowali tę wojnę w imię rozszerzenia swoich przestrzeni życiowych.
  Kto w Rosji? Rewolucja, komunizm była w dużym stopniu dziełem Żydów rosyjskich. Były to zbrodnie masowe.
  Jednak jeśli cofniemy się do Judei I wieku, to ani życia ani śmierci Jezusa nie odnotował żaden historyk. To co przypisano Flawiuszowi było późniejszym dopiskiem do dzieła Józefa Flawiusza.
  Jezus był Żydem z Galilei, powiedzmy sobie nie była to w tych czasach prestiżowa część Judei wśród Żydów znajdował tych, co mu uwierzyli. Z pewnością więcej mu uwierzyło, niż było wśród tłumu podburzonego przez Saduceuszy, czerpiących zyski ze Świątyni. WIęc czy można powiedzieć, że niewielka, grupka Żydów (Saduceusze to elitarna grupa) plus zbałamucony tłum przypadkowych widzów, oraz zarządca Judei, z podległymi mu legionistami to już Żydzi? Ilu ich było, tych wszystkich. promil, może część promila społeczeństwa. Ilu mogło się zmieścić na placu przed pałacem Piłata, 1000 osób, nie sądzę by więcej. Ale wśród tych ludzi masz też kobietę, co wytarła twarz niosącemu belkę od krzyża Jezusowi.
 • @Bogdan 17:21:43
  papież Benedykt XVI

  ,,ale co dzisiaj staje przed naszymi oczami w naprawdę przerażający sposób: że największe prześladowanie Kościoła pochodzi nie od jego wrogów na zewnątrz, lecz wynika z grzechu w Kościele, dlatego Kościół znajduje się w głębokiej potrzebie nauczenia się na nowo pokuty, przyjęcia oczyszczenia, poznania z jednej strony przebaczenia, ale również potrzeby sprawiedliwości.’ (…)”

  problem macie z sobą ...zapewne tęsknisz za czasami inkwizycji...
  myślę ze łamanie kołem dla Zawiszy wystarczy... no i zabrać mu dodatek Niebieski
  Jeszcze jak Go trochę przysmażysz ...od szczeka wszystko .
 • @Zawisza Niebieski 17:55:18
  BZDURY napisane celem obalenia Kościoła.
  Dlatego nie mam zamiaru z Tobą dyskutować.
 • @Bogdan 17:21:43
  Jesteś ciekawy, kim jest Zawisza, niebieski, bo taki kolor przeważa w herbie, którego posiadanie mogę udowodnić.Wywodzący się z drobnej szlachty mazowieckiej, którego przodków nazwiska znajdziemy wśród tych, co z Bolesławem Szczodrym na grody Czerwieńskie chadzali? Jest polskim patriotą, jest słowianinem, jest inżynierem, jest historykiem z zamiłowania, którego pasjonują tematy ewolucji człowieka, ziem Polskich na długo przed Mieszkiem, piewcą naszej przedchrześcijańskiej kultury, i wiary ojców, jest chrześcijaninem, dopiero później katolikiem. Jak JP2 szuka ekumenizmu, czyli tego co nas w różnych widzeniach Boga Ojca i Jezusa łączy a nie dzieli. Jak papież Franciszek wrogiem "książąt Kościoła" co w dobrach i uciechach doczesnych szukają swego życia. Mówi im, kapłaństwo, chrześcijaństwo to służba bliźniemu a nie gromadzenie dóbr. Jest również wrogiem ciemnoty, przeciwnikiem wrogów Kościoła czyli tych, co jak abp. Michalik bronił pedofilów, tłumacząc iż to pozbawione miłości rodziców dzieci sprowadzają dorosłego, wykształconego człowieka, jak biskup Wesołowski na drogę uciech cielesnych z dziećmi. Jest też pasjonatem fotografii, piękna naszej ziemi, ale również zabytków jej historii. Nie jego drogą jest też niszczenie, rozdawnictwo i rozkradanie Polski uprawiane dziś przez partię Przestępców i Spiskowców. Gdzie ułaskawiony przestępca może pilnować prawa. A schowany na czas wyborów prezes być przywódcą państwa.
  Chciałeś wiedzy, kim jest Zawisza Niebieski herbu ślepowron, po kądzieli Korab? Wystarczy?
 • @Zdzich 18:14:13
  Zwykły unik człowieka, któremu brak wiedzy. Do tego zdążyłem się już przyzwyczaić. Pewien kotek, na tym portalu też z podwiniętym ogonkiem uciekał. Tylko zrozum wiedza nie boli, ale jej brak ośmiesza.
 • @fabi 17:58:53
  Dokładnie to, pragnienie, by Zawisza w stadzie baranków wspólnie beczał, By zasłaniał to co wstydliwe, by chronił grzechy jednostek Kościoła. By dawał osłonę tym co grzeszą, ale są nasi.
  Mam taką ulubioną pieśń barda solidarności Mury i on śpiewa, kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam... Tak, miejsce śpiewaka, poszukiwacza prawdy, błądzącego lecz względem siebie uczciwego to jest moje ulubione miejsce. To, że nie wzdrygam się przed dyskusją na argumenty z dowolną osobą, bez względu na jej poglądy, to, że bronię swego zdania argumentami powoduje, że pokonani, odchodzą ratując resztki honoru słowami "BZDURY napisane celem obalenia Kościoła. Dlatego nie mam zamiaru z Tobą dyskutować." Gdy wiedz brakuje, cóż im zostaje jak ułomek muru zwany przez nich "obalaniem Kościoła". Kościół trwa 2000 lat i prawdy się nie boi. Prawdy się boją tylko kłamcy, co powagą Kościoła próbują się zasłaniać.
 • @fabi 17:58:53
  Coś tam bredzisz, tak mówią ci z KOD-u. Inkwizycja, łamanie kołem smażenie? Brałeś coś?
 • @Zdzich 17:54:21
  proponuję czytać ze zrozumieniem bo ja się tu odniosłem do początków chrześcijaństwa ,które umownie nazwałem zreformowanym judaizmem i jeśli ktoś to podważa , to "wiedza z sieci " nic tu nie pomoże , sama "ewolucja " t zw ortodoksyjnego judaizmu czy jakichś wpływów lub związków ze światowym czy amerykańskim wolnomularstwem nic mnie nie obchodzi
 • @Zdzich 18:14:13
  "(1) Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. (2) I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: (5) bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. (Ap 18:1-6 BT)
 • @Zawisza Niebieski 18:23:50
  I co Zawisza, zbanowales moja odpowiedź, czy zrobił to admin?
 • @Bogdan 21:02:12
  Nigdy w życiu niczyjej wypowiedzi nie zbanowałem, równie nie wierzę, by zrobił to admin, czasem się zdarzy, że po prostu przekroczysz jakieś tam czasy określane przez system. N a tym polega moja prawda, że nie boję się żadnej wypowiedzi, nawet mi wrogiej, potrafię ją zbić argumentem, a to co piszę, a piszę już ponad 10 lat każdy mój tekst z różnych punktów widzenia staram się sprawdzić.
 • @puuuq 20:31:33
  Bezsprzecznie Jezus widziany przez pryzmat Ewangelii był reformatorem judaizmu. On pewne elementy odrzucał inne zacieśniał, jak sprawę oddalania żon, sprawę zdrady małżeńskiej. Również niwelował granice stawiane przez judaizm, czyli głęboka w znaczeniach rozmowa między samarytanką i Jezusem, gdzie złamał dwie zasady Judaizmu zakaz rozmowy między kobietą nie będącą rodziną mężczyzną i rozmowa między pogardzanym przez Żydów starożytnym ludem Judei, Samarytanami a wywyższającymi się Żydami.
  Bezsprzecznie nauka Jezusa była nauką biorącą w obronę uciśnionych tamtych czasów. Tym też można uzasadnić wielką miłość, nie w znaczeniu cielesnym a w znaczeniu mistrz i rozumiejąca jego naukę uczennica między Jezusem i Marią Magdaleną. Jednak nauka Jezusa nie wyszła poza judaizm. Nie Jezus a dopiero Paweł odrzucił pewne istotne dla judaizmu elementy.
 • @Bogdan 20:25:49
  tak jak już wcześniej pisałem , obrońcy kościoła ...macie problem z sobą .
  Tak jak mówił papież Benedykt XVI ...największym wrogiem jest on sam dla siebie. To nie moje słowa ... to słowa głowy kościoła .
  A może On nie wie co mówi ... nie zna się na rzeczy...

  Nie pisałbym tego gdybyś nie próbował spacyfikować ten portal .
  Dzielimy tu wspólną przestrzeń ... jak ty byś zareagował gdyby ktoś chciał by wyrzucić tu wszystkich nawiedzonych religijnie .

  Wiara to intyna sprawa , wielu tu wnosi pod publiczną dyskusji zapisów testamentowych . Większość to ludzie wierzący , można by zadać pytanie ..po co .
  Nikt nie idzie i kilofami nie rozwala puki co kościołów , więc dość tych wygłupów i pieprzeniu o walce z kościołem .
  I nie próbuj z Neonu robić salki katechetycznej .
 • @Zawisza Niebieski 19:48:41
  Nie chcę się wdawać w sprawy teologiczne ,bo według mojej wiedzy więcej jest tam radosnej twórczości niż prawdy .
  Każdy ma jednak prawo wierzyć w co chce .. , ale nie powinien zmuszać innych .
 • @fabi 22:04:04
  Przyjęcie jakiejkolwiek wiary ma tylko wtedy sens jak jest to wiara dobrowolna. I tu zaczyna się problem nawracania kijem, tak uczniowie będą tylko udawać że wierzą. Robią to z lęku, o stanowisko, karierę, opinię środowiska, złą ocenę z religii. Nie tędy droga.
 • @Fischer 22:15:57
  Oczywiście masz racje... wiara staje się coraz bardziej fasadowa .
  Wtłaczanie od najmniejszych lat strachu przed gniewem boskim ,rodzi wielu ludzi okaleczonych .
  Tak obserwuje znajomych w około , czasami myślę ..Borze patrzysz i nie grzmisz ...jakich ty masz wyznawców .

  Kościół w Polsce jest narzędziem prowadzenia polityki ..wiara to sprawa wtórna .
 • @
  No widzisz Fischer i jeden z drugim nawiedzony. Piszecie, że "nawracanie kijem nie ma sensu!". Ale nawracanie do wiary w ATEIZM, czyli do pogaństwa robicie w taki sposób: "KULA w ŁEB" za chodzenie do Kościoła! PRZESTAĆ CHODZIĆ DO KOŚCIOŁÓW. KANALIE!" jak to wykrzykuje wasza zreformowana "ninanonimowa".
  Tymczasem Zawisza Niebieski "wyjaśnia" tutaj wszystko "naukowo", pomimo, że - jak napisal - "ani życia ani śmierci Jezusa nie odnotował żaden historyk" (!) - 21.06.2016 17:55:18
  Być może Zawisza Niebieski, tak samo jak "roux" również "ujrzał innego anioła", który powiedział mu "cała prawdę".

  Tymczasem ja, taki zwykły nie zreformowany i nie nawrócony na ateizm czytelnik, widzę na wstępie tego artykułu piękny katolicki sakralny obraz, który Zawisza Niebieski wystawił celem przyciągnięcia bloggerów.
  Ale tuż pod nim naszczał, w imię nawracania!
  To ty, Zawisza Niebieski, zachowujesz się jak pies, a nie ja i Husky.
 • @Zdzich 06:12:32
  //Być może Zawisza Niebieski, tak samo jak "roux" również "ujrzał innego anioła", który powiedział mu "cała prawdę". //

  Wybacz, ale w doznawaniu osobistych objawień i pisaniu o nich na tym forum, prym wiedzie blogerka alfa.com.hel

  Podobnie zresztą, jak w "słuchaniu głosów" 7 archaniołów.

  O innych, sprzecznych z biblijnym objawieniem "bezeceństwach", nie wspomnę.
 • @Zdzich 06:12:32
  "Ateista to ten, kto wierzy w Trójcę"
  Miguel Servet (1509-1543)
 • @Zdzich 06:12:32
  Jak ty nic nie rozumiesz, dla ciebie określenie poganin jet określeniem obraźliwym, podczas gdy poganin, to człowiek wierzący, tyle, że w innego boga, bogów czy też moce, jak nasi ojcowie, podczas gdy ateista po prostu świadomie twierdzi, że Boga nie ma.Samo to słowo rzeczywiście chrześcijanie wymyślili by wykazać niższość innych wiar, bo oznacza ono wieśniak. Po czasach, gdy to chrześcijan prześladowano, zaczęły się całe wieki, gdy to chrześcijanie prześladowali inne wiary. W ramach tzw. nawracania na chrześcijaństwo na naszej ziemii zniknęły dwa ludy, Prusowie i Sudowa (Jadźwingowie). Poganizm i ateizm to dwie różne sprawy.
  Akurat to, że życia Jezusa nie odnotowano w żadnym z dokumentów pozachrześcijańskich to jest to prawda sprawdzalna. U Flawiusza znajdują się takie słowa, ale jest to późniejszy dopisek któregoś z chrześcijan.
  Należysz do tych ludzi, dla których wiedza jest czymś bolesnym, ja podaję fakty, autorów i nikogo nie nawracam, w swych tekstach nie nawracam a piszę o historii chrześcijaństwa. Ty byś wolał, by wyrżnięcie i wzięcie w niewolę iluś tam Prusów uznać za wypełnienie woli Boga, podczas gdy ja to nazwę prześladowaniem ze względu na wiarę. Chciałbyś, by historia była brana na wiarę, podczas, gdy jest to nauka opierająca się na faktach zapisanych w dokumentach pisanych i innych pozostawionych nam przez inne pokolenie. Więc kto tu sika, jak Adam Hofman po trawnikach w Elblągu?
 • @Zdzich 06:12:32
  "I jak ten głupiec u mądrości wrót
  Stoję - i tyle wiem, com wiedział wprzód."
  Goethe

  Mój miły adwersarzu, Zdzisiu gdzie ja coś takiego powiedziałem ???

  "KULA w ŁEB" za chodzenie do Kościoła! PRZESTAĆ CHODZIĆ DO KOŚCIOŁÓW. KANALIE!"

  proszę oświeć mnie.

  Zachęcałem do chodzenia do kościoła, obojętnie jakiego, do studiowania nauk Jezusa. Mówiłem jedynie, że ci co poznali prawdę staną się ateistami, bo nie musza wierzyć w dogmaty wiary. Jednak ci oświeceni są naprawdę nieliczni. Przypomnij sobie przypowieści o uchu igielnym. Nauka Jezusa i kościół na tym nie straci.

  Wiara to nie niewolnictwo w okowach głupoty.

  "Wiara wyzwala, a nie zniewala."

  Hugues de Payns
 • @reflexión 07:40:41
  Prywatnych objawień nigdy nie uznaję, i dzięki Bogu Kościół nie każe mi w nie wierzyć. Dzienniczki Faustyny Kowalskiej nigdy przez Kościół uznane nie zostały. Sam też swoich objawień, odczuć religijnych nie głoszę. Jest to moja prywatna sprawa.
 • @Zawisza Niebieski 10:24:26
  //....kto tu sika, jak Adam Hofman po trawnikach w Elblągu?..//...........skoro Ty nie umiesz zachować jakiegoś umiaru w swej pogardzie dla politycznej opcji nawet przy okazji rozważań o historii religii czyli generalnie też masz coś z fanatyka , to chyba jest jasne ,że inni też mają pełne prawo takimi być
 • @puuuq 10:55:45
  Widzisz, moja odpowiedź dotyczyła tych słów "Zawisza Niebieski wystawił celem przyciągnięcia bloggerów. Ale tuż pod nim naszczał, w imię nawracania! To ty, Zawisza Niebieski, zachowujesz się jak pies, a nie ja i Husky." wypowiedzianych przez Zdzicha. Porównywanie ludzi do psów nie uważam za stosowne, również porównywanie tekstu do oddawania moczu takimże dla mnie nie jest.
  W polityce rzeczą której nie cierpię jest obłuda, gdy ktoś udaje aniołka, stara się być "sumieniem narodu", pouczać wszystkich a samemu zachowuje się jak Hofman, czyli drobny krętacz, człowiek wałęsający się po pijaku po ulicach czy to Madrytu, czy też Elbląga i kilku innych miejsc. Jeśli uznasz mnie za fanatyka zwalczającego obłudę, to przyznam ci rację. Hofman, Pawłowicz, Niesiołowski, Macierewicz, to dla mnie szczególnie negatywne osoby w naszej polityce. A czy ktoś ma prawo być fanatykiem, to nie jest dobra cecha, choć można w dosadnych słowach bronić swoich racji, czy też odpowiadać na pewne słowa komentarzy.
 • @fischer co z logika
  Bo przeciez razdzielenie starego i nowego testamentu jest logicznie niemozliwe, Jezeli Bog objawił sie Izraelita jako Jahwe a Izraelici oczekiwali przyjscia Mesjasza a nie samego Boga wynika z tego ze Jahwe dalej jest niezmienny i jedyny dalej jest tym samym Bogiem A Jezus realizowal tylko misje zlecona mu przez Jahwe,dlatego przesuniecie srodka ciezkosci na osobe Jezusa jako mniejszego od samego Jahwe jest odejsciem od prawdy i elementarnej logiki.[Ide do Ojca bo Ojciec jest wiekszy odemnie ,,] Absurdalne jest zalozenie nurtow religijnych wyznajacych dogmat narzucony przez Konstantyna o trujcy i bóstwie Jezusa jako rownemu JAHWE. Jesli przyjmujemy ze Jahwe objawil sie Izraelowi Jako prawde to musimy uznac ze Jahwe dalej jest Bogiem,bo jakim by byl bogiem gdyby co rusz zmienial swa konstytucje i imie. Owszem w histori religi mialy miejsce niekonczace sie synkretyzmy, ale jesli przyjmiemy ze objawienie dane Izraelita mialo naprawde miejsce w histori tego narodu jako fakt autentyczny to nawet ze swieckiego punktu widzenia nie mamy prawa wprowadzac innej nowej formuly Boga Jahwe Jak to zrobil kosciol katolicki zastepujac go trujca i Panem Jezusem jako Bogiem[ patrz stary testament,,poprzez swoja tradycje chca wymazac moje imie w pamieci mego ludu,,]. Pierwsze zdania Ojawienia sw Jana [Apokalipsy] pokazuja gradacje zgodna z duchem Starego i Nowego Testamentu,i niema tu zadnych przeslnek ktore pozwalaly by na zmiane rozumienia istoty Boga Jahwe w momencie przyjscia jego Syna, Mesjasza , Proroka, i nauczyciela dlatego wszystkie nurty religijne ktore przyjely taka zmieniona formule po prostu nie ida droga prawdy jako takiej co wiecej odrzucaja logike jako narzedzie poznania.
 • @roux 08:32:52
  Aaaaa, heretyk Miguel Servet!
  A Ty "roux" pod iloma postaciami występujesz?
  :))))
 • @Fischer 10:33:08
  Przecież cytowałem "ninanonimowa" z podaniem jej imienia, daty, i godziny.
  Znerwicowany jakiś jesteś.
 • @Zawisza Niebieski 10:24:26
  "Porównywanie ludzi do psów nie uważam za stosowne".
  Przecież to Ty pisałes o mnie i Husky "Pewien kotek, na tym portalu też z podwiniętym ogonkiem uciekał." - Zawisza Niebieski 21.06.2016 18:26:19
  O, przepraszam. "Kotek". Chociaż Husky to nie kotek, a ja ogona nie mam.
  A tak ogólnie zauważylem, że piszesz o tym, o czym nie masz pojęcia. Jak np. o mnie "Jak ty nic nie rozumiesz, dla ciebie określenie poganin jest określeniem obraźliwym".
  A skąd Ty wiesz co ja rozumiem, lub co jest dla mnie określeniem obraźliwym? Nawet nie zapytałeś. ..
  Podobnie o Jezusie i religii, o których wg Ciebie "nie odnotował żaden historyk".
  Puuuq ma racje: "masz coś z fanatyka".
 • @Zdzich 19:28:01
  Jest takie powiedzenie, uderz w stół nożyce się odezwą. Określenie "pewien kotek z podkulonym ogonem" stosuję do zupełnie innego blogera. Osoby, która na takie określenie zasługuje, gdyż schowała się za bana, po czym dyskutowała o mojej osobie nie dając mi możliwości odpowiedzenie i zbicia jego argumentów. Osobę która wielokrotnie atakowała katolików, ale w obliczu gdy zbija się jego argumenty tchórzliwie ucieka za bana, wielokrotnie sprzeniewierzała się przykazaniu, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  Wśród miłośników zwierząt domowych dużymi grupami są miłośnicy kotów i psów, ja należę do miłośnika psów, stąd nigdy psa bym kotem nie nazwał.
  http://zawisza.neon24.pl/post/126644,re-list-otwarty-do-katolikow
  Zresztą niedługo po mnie napisał też swoją notkę na poruszony przeze mnie temat, jeśli porównasz te notki, to myślę, że zauważysz iż znacznie szerzej i bezstronniej mówię o tej sprawie.
  Podaj tego historyka z czasów Jezusa i apostołów, który mówi o Jezusie, oczywiście nie mówię o chrześcijanach i ewangelistach, do tego zaliczam również ewangelie pozakanoniczne. Jest i Flawiusza tekst "I był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli godzi się nazywać go człowiekiem, działał on bowiem cuda i nauczał wśród tych, którzy z radością przyjmowali prawdę. Przyciągnął on do siebie wielu spośród Żydów i wielu spośród pogan. On to był Chrystusem. A kiedy Piłat, za namową pierwszych wśród nas mężów, skazał go na krzyż, ci którzy go miłowali nie opuścili go; ukazał się im on bowiem żyw ponownie na trzeci dzień, tak jak to boscy prorocy ten i dziesięć tysięcy innych cudów o nim zapowiedzieli. A plemię chrześcijan, od niego się zwących, nie zaginęło aż po dziś dzień."
  Tyle, że jest to dopisek chrześcijańskiego kopisty. Jest kilka powodów dlaczego Flawiusz tego napisać nie mógł. Flawiusz był faryzeuszem, takie słowa spod pióra faryzeusza by nie wyszły, również wskazuje to ewidentny błąd historyczny "Przyciągnął on do siebie wielu spośród Żydów i wielu spośród pogan." Jezus nie prowadził nauki wśród pogan. Słowa "którzy z radością przyjmowali prawdę". Jeśli Flawiusz uznał by naukę Jezusa za prawdę, to byłby chrześcijaninem. Więc proszę wymień historyka, czasów, który by potwierdzał istnienie Jezusa, a istnienia grupy wyznawców jego nauki.
  Nigdy nie przeczyłem, że PiS, Rydzyk to nie moja bajka, ale nie dlatego, że fanatycznie ich nie lubię, nie lubię cech, które reprezentują przywódcy, a, że to potrafię udowodnić wieloma sprawami, więc to po prostu ocena zachowań a nie fanatyzm.
 • @Zawisza Niebieski 19:54:09
  pozwolisz że się wtrącę do tak gorącej dyskusji..a więc

  ,, Więc proszę wymień historyka, czasów, który by potwierdzał istnienie Jezusa, a istnienia grupy wyznawców jego nauki. ,,

  Jest pani ..Barbara Thiering ..teolog ...badała dwadzieścia lat zwoje z nad Morza Martwego .. i oto taki wyłonił się jej obraz rzeczywistości.

  Jezus był przywódcą radykalnego odłamu Esseńczyków.

  Nie urodził się w wyniku niepokalanego poczęcia , jak też nie umarł na krzyżu .

  Orzenił się z Marią Magdaleną i miał z nią dzieci , później się z nią rozwiódł .

  Umarł około 64 roku ne.

  Chyba że ktoś teraz powie że Rękopisy z Qumran kłamią .
 • @fabi 20:39:13
  Powiem tak, jestem jeszcze przed lekturą zwojów z Qumran, osobiście szukam jakiegoś wiarygodnego opracowania, tłumaczenia tych tekstów, bo niestety starożytnymi językami nie operuję. Dlatego nie mogą ani zaprzeczyć ani potwierdzić tej informacji. Swego poczytałem trochę prac Laurence Gardnera, tych na podstawie których powstał Kod da Vinci Dana Browna, i raczej jestem skłonny do tego, by uznać, że miłość między Marią Magdaleną, osobą którą się bardzo interesuję a Jezusem byłą natury miłości uczennicy do mistrza. Jednak przynależność Jezusa do Esseńczyków jest dość prawdopodobna, wiele cech tego ruchu znajdziemy w Ewangeliach.
 • @fabi 20:39:13
  obawiam się , że zbyt łatwo przyjmujesz wnioski ludzi żerujących na dochodowych spekulacjach , ta wspomniana tu pani wykorzystała jedynie wcześniejsze "równie śmiałe" teorie R.H.Eisenmana oraz autorów kilku opracowań , m in "zwoje znad morza Martwego " i "Święty gral , święta krew" , w żadnych papierach z Qumran nie ma wzmianki o Jezusie
 • @jan 18:00:36
  1/ JAHWE to tylko zaimek osobowy Pan, On, Jestem, Wiem, JAHWE, YAHOO. NatanYAHU.

  Równie dobrze możesz modlić się do przeglądarki internetowej YAHOO.

  Pra ojciec kościoła Marcjon , teolog ur. Na przełomie I/II w , powiązany też z gnostycyzmem. Jeden z najlepszych interpretatorów nauk Jezusa.

  Głosił, że istnieje okrutny świat widzialny, w którym żyjemy, niebiosa, w których żyje demiurg Jahwe, stwórca naszego świata i gdzieś ponad tym Bóg prawdziwy, miłosierny i litościwy.


  2/ Stary testament jest istotny poprzez odnowienie Przymierza z Bogiem.

  Mojżesz był kapłanem egipskim za panowania faraona Tutmozisa III (w pościg za Izraelitami ruszył jego nie faraon, ale jego syn Amenhotep II – późniejszy faraon). W owym okresie w Egipcie dokonywała się reforma religijna. Egipcjanie przechodzili na monoteizm, kult boga jedynego Amena-Re. Z nowym kultem Amena byli wszyscy kapłani związani z dworem faraona. Zatem kult ten nie był obcy Mojżeszowi.

  Właśnie kult Amena po opuszczeniu ziemni egipskiej przeniósł Mojżesz na grunt starych bogów Izraela, uznając nowego jedynego, najwyższego boga.

  Amen-Re razem z Re-Horachte i Ozyrysem-Re też tworzyli Św. Trójcę.

  Re - to taki przedrostek osobowy jak JAHOO. Imię boga w tym wypadku AMEN, określa go. Dziś często jest odczytywany jako AMON, ale prawdziwi Egipcjanie jego imię czytają jako AMEN.

  Tak więc Mojżesz krzewił nowatorską, doskonałą monoteistyczną idę Egipską, adaptował do potrzeb wierzeń izraelitów i ich starych bogów.
  Gdy ortodoksyjni żydzi błogosławili JAHWE, Lewici odpowiadali AMEN.
  1 Księga Kronik rozdział 16 wers 36:
  „Błogosławiony JAHWE, Bóg Izraela,
  od wieków na wieki.
  A cały naród odpowiedział: AMEN i chwalił Pana.”

  Księga Izjasza 65 wers 16
  „Kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy. Kto w kraju będzie przysięgał, przysięgać będzie na Boga AMENA; bo dawne udręki pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed mymi oczami.”

  Słowo AMENA zastąpiono w biblii 1000 lecia na Boga Wiernego.

  W łacińskiej wersji Pisma Świętego zapisano tak jak w hebrajskich oryginałach. Księga Izjasza 65/16

  “in quo qui benedictus est super terram benedicetur in Deo amen et qui iurat in terra iurabit in Deo amen quia oblivioni traditae sunt angustiae priores et quia absconditae sunt ab oculis nostris.”


  W łacińskiej wersji zapisano: będziecie przysięgać na BOGA AMENA. Niestety tą prawdę podczas tłumaczeń Pisma Świętego ukryto przed wiernymi, by nie zadawali pytań na które kapłani nie mają odpowiedzi.

  STARY TESTAMENT JEST WAŻNY DLA CHRZEŚCIJAN, Tak samo ważny jak Nowy testament.

  Niestety prawdy musicie szukać sami, odrzucając pychę, kierując się miłością. W Piśmie Świętym nie ma ani jednego kłamstwa, to Zakon zmienia prawdę w słowie Bożym.
 • @Zdzich 19:10:55
  Miły Zdzisiu chyba, prawdopodobnie nie mnie nerwy puszczaj tylko ty się wypalasz. Czyż to nie ty pisałeś, nie kłam, weź to na klatę :

  "@
  No widzisz Fischer i jeden z drugim nawiedzony. Piszecie, że "nawracanie kijem nie ma sensu!". Ale nawracanie do wiary w ATEIZM, czyli do pogaństwa robicie w taki sposób: "KULA w ŁEB" za chodzenie do Ko......"

  Wyzywasz mnie z nazwiska, więc do mnie piłeś. A jeżeli nie to bądź tak miły i to wyprostuj :-)
 • @puuuq 21:05:37
  Nie jest moim zamiarem urażać u czyichś uczuć .

  Nie mówię tu o teorii , miałem ,,Święty gral , święta krew,, i wiele innych książek podobnych .
  Rozumie o czym mówisz ,zbyt dożo jest obecnie informacji śmieci to fakt.
  Jednak jest to opracowanie naukowe na podstawie rzeczywistych przekazów .
  Cokolwiek by się wydarzyło nie jest w stanie zachwiać kościołem .
  Większość ludzi chodzących do kościoła ma blade pojęcie o swej religii.

  To tutaj na Neonie trwa walka kto prawidłowo odczytał księgi testamentowe , i z stąd takie dyskusje .
 • @Zdzich 19:05:49 czy to nieprawda?
  „ Nawet jedno słowo o Trójcy nie znajduje się w całej Biblii ( .. ) Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiale koncepcje filozoficzne „ (Miguel Servet)

  „Co się tyczy Trójcy, zawsze się obawiałem , że to któregoś dnia wyjdzie na jaw. Dobry Boże, jakież tragedie ta kwestia rozbudzi wśród tych, którzy przyjdą po nas” (Filip Melanchton, 1497-1560)
 • @fabi 21:41:45
  //.... jest to opracowanie naukowe na podstawie rzeczywistych przekazów .//...................jedyne znane jak dotąd autentyki czyli materiały "nie skażone " cenzurą to zwoje z Qumran i Nag Hammadi czyli w pierwszym przypadku mamy okazję poznać reguły i zwyczaje prawdopodobnie esseńczyków bo tego nikt na 100% nie potwierdził , zaś w drugim różne warianty t zw chrześcijańskiego gnostycyzmu i w żadnym miejscu nie ma tych rewelacji o o żonie Jezusa czy uniknięciu czy przeżyciu kaźni na krzyżu czyli wnioski tej pani muszą pozostać w sferze hipotez
 • @jan 18:00:36
  Mam nadzieje, że nie jesteś Świadkiem Jehowy i nie nauczasz innych ?

  Z Św Trójcą nie ma żadnych problemów. Za jej przyjęciem byli niektórzy ojcowie wczesnego kościoła. Wynikała ona z wyznania Jezusa na krzyżu, odnośnie Ojca i Ducha. Wyznanie i było zgodne z praktyką uznawania trójcy w innych religiach monoteistycznych. Charakter podkreśliło wymienienie właściwego Boga z imienia.

  Właśnie wprowadzeni i określenie istoty boskiej w trójcy pozwoliło zerwać ostatecznie węzły z religią żydowską. Bóg najwyższy trwa w jedności Ojca Ducha Syna. Jest to tożsame z magicznym przemienieniem : „ i słowo ciałem się stało”, gdzie kapłan winien wypowiedzieć właściwe słowo inaczej ta reguła nie ma żadnego sensu i mocy sprawczej.

  Żaden trzech elementów (Ojciec, Duch, Syn) nie może istnieć samodzielnie. Nie będzie Boga, Ojca bez Jezusa, Syna Człowieczego i odwrotnie. Trzeci element duch (spirit ) to pierwiastek ukryty, możesz to interpretować, jako krew, nasienie, czy np. nowocześnie jako pulę genetyczną. Żaden z trzech tych elementów nie może zaistnieć samodzielnie i żaden nie jest ważniejszy od drugiego.

  PAN JAHWE, jak go zwal (nie jest to nawet właściwe imię żydowskiego boga), nie może istnieć bez jedności w trójcy. Nawet gdyby rozpatrywać jego istnienie w naturze dualizmu świata (inna koncepcja filozoficzna religii), musiał by istnieć jego antagonizm. Tym samym JAHWE nie byłby Bogiem Jedynym. Ta zasada dotyczy wszystkich wykładni religii monoteistycznych . JAHWE JEST nikim bez uznania trójcy. W najprostszej wykładni można interpretować tak : człowiek jest twórca boga, a bóg człowieka. Żaden z tych elementów nie może istnieć samodzielnie. Oczywiście sprawa z Bogiem jest bardziej złożona ma odniesienie we wszystkich wymiarach w tym współczesnej nauce i teorii względności.
 • @Fischer 23:38:43
  /człowiek jest twórcą boga/ ciekawe spostrzeżenie; sam do tego doszedłes, czy znalazłeś w Biblii?
 • @Fischer 21:31:19
  Celowo opuściłeś: "jak to wykrzykuje wasza zreformowana "ninanonimowa"" z mojego cytatu.
  Oj, nie ładnie, Fischer, nie ładnie.
 • @roux 21:59:22
  To bzdury, roux, nie warte 2 sekund na czytanie.
 • @ Zawisza Niebieski
  Z wielką rezerwą, ale znowu muszę przyznać obiektywną rację "puuuq'owi".
  Żydowskie sensacje p.Barbary Thiering i R.H.Eisenmana są dość rozpowszechnione na świecie.
  "fabi" zapomniał jeszcze dodać, że Jezus był zabłąkanym niemieckim żołnierzem, 12 Apostołów to geje, a sam Jezus był komunistą na co dowodem jest jego szkarłatna szata.

  Tylko, pytanie do Zawiszy Niebieskiego: W jakim celu Ty o tym wszystkim piszesz? Nawiedzony, nawracasz na ateizm? Fanatyk "dzieł" heretyków żydowskich?? Czy bezczelny oszczerca?
 • @Zdzich 09:01:51
  Czy ty naprawdę ze zrozumieniem czytać nie potrafisz, czy nie widzisz chronologii wpisów, czy nie odróżniasz tezy od odpowiedzi?
  Sprewę Barbara Thiering poruszył fabi, moja odpowiedź mówi o tym, że prac tej pani nie czytałem, czytałem zaś Gardnera który mówił iż Maria Magdalena była żoną Jezusa i dała Mu córką, a córka to był św. Grall. Ja tę teorię wyraźnie odrzuciłem.

  Co się z tobą dzieje, w wielu momentach wygląda na to, że nie potrafiłeś przeczytać mojego tekstu ze zrozumieniem, później odniosłeś do siebie słowa wcale nie skierowane do ciebie, a teraz wykazujesz się nieumiejętnością prześledzenia logiki dyskusji. Co się z Tobą dzieje, to jakieś braki w nauce? Jakaś dysfunkcja? Fanatyzm religijny w poszukiwaniu wrogów Kościoła zaślepiający do tego stopnia, że ciągu zdarzeń prześledzić nie potrafisz? Chwytasz się jednego słowa i już widzisz bataliony wrogów na Kościół najeżdżających? Proponuję herbatki z melisy, podobnież uspokajają, a na spokojnie pewnie znacznie więcej byś zrozumiał a mniej oskarżeń wysnuwał.
 • @Zdzich 09:01:51
  już któryś raz ... jestem wolny od jakiejkolwiek religii .

  To nie znaczy ze z nimi walczę , wszystko jest kwestią wiedzy .

  Niektórzy powinni unikać takich dyskusji ,ponieważ każde nowe spojrzenie najczęściej skutkuje agresją .

  Np.uczeni Żydowscy twierdzą że Abraham to postać fikcyjna i nic się nie dzieje
  Religia to religia ..żyje swoim życiem i nic nie jest w stanie nią wstrząsnąć .
  Zeby coś rozumieć i wiedzieć trzeba mieć otwarty umysł .

  I nie mówmy,, Zydowskie sensacje ,, oni nie mają powodu do ataku na chrześcijaństwo .
  Chrześcijaństwo to odłam Zydowskiej grupy wyznaniowej która dopuszczała do siebie ludzi nie będącymi Żydami .

  I to czy komuś się podoba czy nie , Chrześcijaństwo ma korzenie Zydowskie , opiera się na Żydowskiej wierz Boga i historii .

  Obecna nienawiść do starszych braci w wierze nie jest czymś wyjątkowym .
  W rodzinie chrześcijańskiej nie mniej jest nienawiści względem siebie .
 • @roux 00:24:32
  Biblia to dla Ciebie Bzdura?
 • @fabi 09:35:35
  1. Nie pasuje mi tutaj, ze mordercy Chrystusa ,, nie mają powodu do ataku na chrześcijaństwo". Umyslny paradoks?

  2. Chrzescijanstwo zerwalo z "korzeniami zydowskimi". Jezus ustanowil Nowy Kowenant, wyrzucajac Stary Testament na smietnik historii.

  3. Nie ma "nienawiści do starszych braci w wierze". Bramy kosciola stoja otwarte dla nich. To ONI sa tymi, ktorzy nienawidza Chrzescijan.

  4. Twoja "wolnosc od jakiejkolwiek religii" jest Twoja osobista sprawa. Nikogo to nie interesuje.
 • @Zdzich 19:12:58
  przykro mi ze to piszę ... ale jeszcze nie ma fali upałów a to co jest ...zryło Ci beret .
  Nie wiem jaką wiarę wyznajesz .... ale to co piszesz to całkowity odlot .
  Od tego czytania ewangelii i przekonywania się tu na portalu , pomieszało Ci się wszystko. Nie będę wchodził w to kopanie , być może kto inny to zrobi.
 • @fabi 21:09:07
  Kąsasz jak nadepnięta żmija. Typowo!
 • @ALL
  DWULICOWIEC I KŁAMCA ZAWISZA NIEBIESKI!

  Kotek musi na moment się wtrącić, bo przecież szlachetny kłamca Zawisza nie domyśla się w ogóle dlaczego został zbanowany. Otóż szlachetny Zawisza został zbanowany ponieważ jest po pierwsze oszustem, po drugie kłamcą, ignorantem i... no i czymś tam jeszcze.

  Kotek czyli ja, z Dwulicowcem już nie rozmawia, ponieważ gdy kotek Dwulicowcemu coś udowodni, napisze, czy oznajmi, to Dwie Twarze znikają na jakiś czas by wrócić po pewnym czasie gdy ludziska o dyskursie zapomną. Taka to szpetna taktyka Dwulicowca jest. A feee...

  Kiedyś kotek myślał, że Dwie Twarze to całkiem porządny gość jest, no ale czas pokazał jaki z Dwulicowca oryginał.

  Ale "nic to", kotek i tak wie swoje, a Dwulicowca tymczasem na swój blog nie wpuszcza.

  Proponuję Czytelnikowi adres pod którym w szerokiej dość mierze napisałem o kłamstwach Zawiszy Niebieskiego!

  http://57kerenor.neon24.pl/post/127126,krotka-historia-dyskusji-z-zawisza-i-jej-koniec


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 18:36:38
  Obrażanie Gospodarza na jego blogu to chamstwo jest.
 • @roux
  ???

  A jak nazwać obrażanie przez Ciebie Syna Bożego?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 19:25:38
  Nie wdaję się w dyskusję z tymi co obrażają gospodarza (kłamiąc przy tym gorzej od psów)

  "A jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też ci wciąż sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o całkowicie skażonym umyśle, niegodni uznania pod względem wiary. 9 Nie zrobią jednak dalszych postępów, bo ich szaleństwo będzie bardzo wyraźne dla wszystkich, tak jak się stało z szaleństwem tamtych dwóch mężczyzn"
  (2Tm 3:8-9 PNŚ)
 • @57KerenOr 19:25:38 "ZABRAKŁO CI WIEDZY, SIĘGNĄŁEŚ PO BANA"
  Cierpisz na chorobę zwaną projekcją, czyli przypisywanie swoich wad innym osobom. Mimo mojego wielokrotnego tłumaczenia powtarzasz kłamstwo, o moim znikaniu, choć wiesz, że wynika to z mojego trybu pracy, że wyjeżdżam w dłuższe delegacje i wtedy nie mam czasu pisać.
  Pod tekstami pojawiasz się dopiero, gdy zejdą ze strony pierwszej, przychodzisz, obrażasz, po prostu boisz się mojej odpowiedzi, gdy ci kłamstwa wyliczę punkt po punkcie. Podałeś tu link do swojego tekstu, choć wiesz, że była na to moja odpowiedź, w której i ja i komentatorzy suchej nitki na tobie nie zostawili,
  http://zawisza.neon24.pl/post/125031,bajka-dla-kotka-co-lwa-chcial-udawac
  http://zawisza.neon24.pl/post/125099,w-jakim-zakresie-kosciol-jerozolimski-odrzucil-nauke-pawla
  http://zawisza.neon24.pl/post/126480,tylko-banujac-chrystusowi-swa-prawde-glosic-potrafia
  http://zawisza.neon24.pl/post/126644,re-list-otwarty-do-katolikow

  Bana mam dlatego, że punkt po punkcie zbijałem twoje "opowieści biblijne", pokazywałem ci jak Biblią manipulujesz, jak wybiórczo cytaty z niej wyciągasz. ZABRAKŁO CI WIEDZY, SIĘGNĄŁEŚ PO BANA, to najkrócej zdefiniowana przyczyna, dlaczego Zawisza ma u ciebie bana, innym też kasujesz wpisy, gdy do głoszonych przez ciebie treści nie pasują.

  Nie raz powoływałeś się na to, że komentator obraża Boga, największą obrazą dla Chrystusa jest to, że człowiek o takich cechach, takim postępowaniu jak ty nazywa się "chrystusowym".
 • @Zawisza Niebieski
  POŻEGNANIE!

  To był mój ostatni komentarz skierowany "w Twoim kierunku".

  Pozdrawiam i życzę powodzenia!

  Adam!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 10:22:13
  Kolejny raz prawda wyszła na jaw, kotek musi zwiewać. Ja ci tego niestety obiecać nie mogę, będę tropił wszystkie twoje kłamstwa biblijne, ataki na Kościół. Opowiadaj swoje opowiastki, traktuj Biblię jak talię zgranych kart, wyciągając tę co najlepiej pasuje do twej teorii, ludzie to ocenią. Ale jeśli będziesz atakował chrześcijan za każdym razem dostaniesz za swoje.
 • @Zawisza Niebieski 16:51:21
  To się nazywa "pogonic kota" ;-)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930