Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
388 postów 9479 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Wizerunki Jezusa, w czasach Mu współczesnych

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jezus Chrystus, Mesjasz, Pomazaniec, postać bardzo ważna dla dwóch wielkich religii świata, chrześcijaństwa i islamu. Jak go widziano w pierwszym wieku naszej ery?

Czy Jezus był postacią historyczną?
 
Faktem jest, że o Jezusie nie wspominają żadne dokumenty pozachrześcijańskie tamtej epoki. Jedyny zapis jaki znajdziemy w „Wojnie żydowskiej” Flawiusza to słowa, które mógł wypowiedzieć chrześcijanin myślący kategoriami Synodu Nicejskiego roku 325 a nie faryzeusz, którym był Flawiusz. Dodatkowo, Flawiusz był osobą o nastawieniu negatywnym do chrystianizmu. W dokumentach tamtych czasów istnienie Jezusa nie zostało odnotowane. Odnotowana dopiero została sekta w judaizmie określana jako nazarejczycy, galilejczycy. Jednak czy to wyklucza historyczność postaci Jezusa? Na pewno nie.
 
Jezus wywodził się z Galilei, były to północne obszary Judei, które ludzie południowych obszarów, silnego oddziaływania kultury Egiptu, traktowali jako zacofane, biedne. Z drugiej strony Galilejczycy uważali się za najwierniejszych judaizmowi. Mała grupa Jezusa i jego uczniów, wywodzących się z traktowanych jako zacofanych terenów mogła nie być zauważona, szczególnie, że Jezus nie dokonał żadnych spektakularnych dla ówczesnych ludzi czynów. Jak np. Jan Chrzciciel miotający klątwy na Heroda, za które poniósł karę śmierci. Krzyżowanych wtedy było wielu, przepędzenie kupców w świątyni też nie było czymś wielkim. Różnych nauczycieli chodzących po Judei też było wielu.
 
Jednak z drugiej strony nikt, nawet krytycy chrześcijaństwa, jak Celsus (II w. n.e.) nie mieli wątpliwości, że Jezus był postacią historyczną. Te wątpliwości pojawiły się dopiero w XIX w, gdy Friedrich D.E. Schleiermacher na podstawie analizy Nowego Testamentu uznał, że nie są to oryginalne teksty a prawdopodobnie przeróbki starszych zapisów wypowiedzi Jezusa. Później David F Strauss w publikacji „Życie Jezusa w oczach historii” stwierdził, że ewangelie to mity, zbudowane na podobieństwo innych występujących przed Jezusem na Bliskim Wschodzie.  Dziś jednak te poglądy utrzymuje niewielu.
 
Jezus esseńczykiem?
 
Esseńczycy to ruch mistyczny łączony ze zwolennikami dynastii Dawida odsuniętej od władzy po upadku Królestwa Izraelskiego, które upadło za rządów następcy Salomona, Raboam, co w Biblii opisano [1 Krl 11, 29-40]. Ich myślenie poznajemy ze zwojów z Qumran. Esseńczykiem według wielu wskazówek był Jan Chrzciciel, czy był nim Jezus? Rodowód Jezusa wywodzony od Dawida, chrzest z rąk Jana, pobyt na pustyni przed rozpoczęciem misji mogłyby na to wskazywać. Kościół Jerozolimski (uczniów i rodziny Jezusa) również prezentował wiele cech wspólnych z Esseńczykami. Jednak Jakub, brat Jezusa wyraźnie akcentując niezależność uchronił ten ruch przed rozpłynięciem się wśród esseńczyków.
 
Jezus nazarejczykiem?
 
Dziś wielu chrześcijan wierzy, że określenie nazarejczyk pochodzi od miasteczka Nazaret do którego przybył i osiadł Jezus [Mt 2, 23], [Łk 2, 39]. Takiego miasteczka w dokumentach ówczesnych nie znajdziemy. Nie wyklucza to jednak istnienia miasteczka Nazaret już w czasach Jezusa. W encyklopedii katolickiej znajdujemy inne rozumienie tego słowa. „Nazer” to słowo hebrajskie odnoszące się do „odgałęzienia” religii Izraela, „Naser” to "odrośl", [Iz. 11,1] „Nazir” to "książę", potomek Króla Dawida [Rdz 49, 26]. Tak określano ludzi natchnionych, ascetów, proroków czy też pustelników. Ten tytuł mógł nosić zarówno Jan Chrzciciel jak i Jezus.

Trzy wizerunki Jezusa
  
W I w.n.e. występują trzy główne nurty oparte o naukę Jezusa. Pierwszym z nich było judeochrześcijaństwo, którego początkowym przywódcą był Piotr apostoł, ale dość szybko najważniejszą osobą stał się Jakub brat Jezusa.  Widzimy to w konflikcie między Piotrem i Pawłem opisanym w liście do Galatów datowanym na lata między 53 a 57 n.e. [Ga 2, 11-14], gdzie Piotr wyraźnie boi się oceny wysłanników Jakuba.
 
Jak widzieli Jezusa ci, wśród których się wychował, pokazuje ew. Mateusza [13, 55]. Jezus dla tych ludzi był synem Józefa i Miriam, człowiekiem natchnionym, pobożnym przekazującym naukę Boga, który w czasie chrztu udzielonego mu przez Jana, został powołany przez Boga i stał się Jego synem. „Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie ”. Dla każdego prawowitego Żyda na podstawie proroctw Jezus musiał być potomkiem Króla Dawida, więc musiał być synem Józefa. Właśnie w tym celu w dwóch Ewangeliach pojawiają się dwa drzewa genealogiczne Jezusa wywodzące jego rodowód od Dawida. Jaki miałby cel wymienianie dwóch drzew wywodzących Jezusa z rodu Dawida, gdyby Jesus był spłodzony za sprawą Ducha Świętego? Jeśli Jezus nie byłby potomkiem królewskiego rodu Dawida, nie mógł by być rozważany jako zapowiedziany przez proroków Mesjasz. Ten wizerunek odnajdziemy dziś w Islamie, którego prorok Mahomet oparł swą naukę na nauce jednego z odłamów judeochrześcijan. Dla mahometan Jezus jest ostatnim prorokiem, nauczycielem woli Allacha przed Mahometem.
 
Drugim widzeniem Jezusa jest widzenie uczniów Pawła, których pisma zawiera zatwierdzony w roku 325 kanon Nowego Testamentu. Tu Jezus jest Synem Boga poczętym za sprawą Ducha Świętego już od dnia jego poczęcia. W Ewangelii Łukasza znajdziemy słowa „Był jak mniemano synem Józefa, syna Helego...” [Łk 3, 23].
 
Wizerunek uczniów Pawła przypomina mitologię grecką, gdzie Zeus schodził na ziemię i płodził herosów, półbogów z kobietami śmiertelnymi, jak Alkmena, która urodziła mu Herkulesa. Maria też stała się brzemienna za sprawą posłanego przez Boga Ducha Świętego.
 
Trzeci wizerunek miał istniejący w tych czasach odłam gnostyków. Przedstawicielem tego ruchu był Szymon Mag, którego Dzieje Apostolskie przedstawiają jako tego, co próbował za pieniądze kupić dar przekazywania Ducha Świętego. [Dz.ap. 8, 9-24] Teksty tego ruchu znaleziono w Nag-Hammadi. Jest to ruch znacznie starszy niż chrześcijaństwo, ale jego poglądy odcisnęły piętno również w Nowym Testamencie. Przykładem jest dualizm mocy dobra i zła, gdzie wszechmogący Bóg walczy z upadłum aniołem - szatanem [Łk 4, 1-13].
 
Dla nich Jezus był dualny, był człowiekiem z ciała i kości i był duchem, doskonałym eonem. Czy nie widzimy tego w rozumieniu chrześcijańskim? Jezus ciałem był prawdziwym człowiekiem i jednocześnie Bogiem. Ten dogmat ogłoszono na soborze Nicejskim (rok 325).
 
Jedno w tych wszystkich widzeniach, i dla wszystkich religii wyrosłych z nauki Jezusa jest wspólne. Jezus przyszedł do ludzi, by przekazać wolę Boga, by skorygować błędy, które ludzie popełnili zaprzeczając "staremu przymierzu". By utworzyć nowe przymierze i swym cierpieniem odkupić grzechy ludzkości.

 
___________  
prawa autorskie: jestem autorem tekstu, obraz Avanzio Nucci "Spór Piotra z Szymonem Magiem".

 
 
 
 
 
 

    

KOMENTARZE

 • 5* - Jak to się stało, że żydowska religia (żydowskie bajki) stała się powszechną religią Europejczyków?
  Jeśli mamy stać na gruncie prawdy historycznej, to nie sposób nie uznać żydowskich korzeni chrześcijaństwa. Judaizm i chrześcijaństwo są to dokładnie tą samą religią. Istnieje co prawda pewna rozbieżność: żydzi są przekonani, że Bóg nie miał syna. Pamiętajmy jednak, że to Mojżeszowi, przedstawicielowi Izraelitów, a nie chrześcijanom, objawił się Bóg na górze Synaj i podyktował Dekalog. A więc przyjmując tę bajkę jako dogmat, można domniemywać, że Żydzi wiedzą coś więcej Bogu (?). Natomiast chrześcijanie twierdzą przeciwnie, że Bóg miał syna, Jezusa. Ale jak tu rozsądzić, po czyjej stronie jest racja – czy i ewentualnie jakie istnieją dowody na racje żydów i chrześcijan?

  Kwestia ewentualnej narodowości Jezusa (posiadał narodowość jako człowiek, a jako Bóg nie koniecznie).
  Określenie Galilejczyk nie określa pochodzenia rasowego (np. Małopolanin, Mazowszanin - to Polacy). Poza tym Galilea stanowiła część państwa żydowskiego i jak wiemy Jezus był królem żydowskim (tak sam o sobie mówił), a nie galilejskim.
  Pierwsze wersety Nowego Testamentu w jasny sposób stwierdzają żydostwo etniczne Jezusa, „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego” (Ew. Mateusza 1.1); dalej, z fragmentów takich jak list do Hebrajczyków 7.14, „Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy...”, że przodkowie Jezusa wywodzili się z plemienia Judy, od którego pochodzi nazwa „Żyd (Judaista).”
  Maria, matka Jezusa - w genealogii w 3 rozdziale Ew. Łukasza, czytamy, że bezpośrednim przodkiem Marii był żydowski król Dawid, co dawało Jezusowi prawo do odziedziczenia tronu żydowskiego, jak również to, że Jezus był etnicznym Żydem.
  Zatem, Jezus jako człowiek był Żydem i także żydem, czyli wyznawcą judaizmu.

  Kwestia boskości Jezusa jest identycznym dogmatem, jak w żydowskiej religii (i wywodzących się z niej chrześcijaństwa i islamu) dogmat o istnieniu Boga, który objawił się Mojżeszowi. Dogmatów tych nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ponieważ nie dotyczą świata rzeczywistego – są przyjmowane na wiarę – można wierzyć lub można nie wierzyć.

  Powstaje zasadne pytanie, jakie korzyści płyną dla Polaków (Europejczyków) z uprawiania żydowskiej religii i hołdowania żydowskiemu Bogu lub Bogom – jeśli przyjąć żydowski dogmat, że Jezus to syn Boga (twórcami tego dogmatu byli także Żydzi) -?

  Przy okazji pojawia się temat poboczny. Jeśli przyjąć za żydowskimi religiami, że wielobóstwo (pogaństwo) to religie mniej wartościowe od religii monoteistycznych, to wynika z tego, że judaizm – typowy monoteizm - stoi wyżej od chrześcijaństwa, w którym mamy dwóch Bogów, ojca i syna. A więc chrześcijaństwo to religia pogańska (nie zapominajmy także o całej plejadzie świętych chrześcijańskich, czyli pomniejszych bożków).
 • @Rzeczpospolita "co dawało Jezusowi prawo do odziedziczenia tronu żydowskiego, jak również to, że Jezus był etnicznym Żydem."
  Królestwo nie z tego świata;

  Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. (J 18,33b-37)
 • "Tak, jestem królem."
  Mk, 16, 15-18


  Ostatni nakaz
  15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
 • @Rzeczpospolita 13:24:00
  Monoteizm, chrześcijaństwo jest religią spajającą państwo. Pierwszy tę koncepcję wprowadził Echnaton wraz z bogiem Atonem. Dekalog ma wiele wspólnego ze spowiedzią w Egipskiej Księdze Zmarłych zaś sam Jahwe, to bóg plemienny, wprowadzony przez Mojżesza, dla tworzenia narodu (głównym bogiem plemion semickich był El, stąd mamy Allacha).
  W późniejszym okresie, dla ratowania wieloreligijnego Rzymu wprowadzono boga solarnego Sol Invictus, jednak Konstantyn, ze względu na dużą popularność chrześcijaństwa przyjął za religię państwową właśnie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jako religia wspólna dla całej Europy stało się podstawą tworzenia państw średniowiecznych wraz z pomazańcami, księciem i biskupem. Trzeba tu zwrócić uwagę na to, że Chrystus, Mesjasz znaczy właśnie "pomazaniec". Tak więc władza średniowieczna równała się z Chrystusem.
  Tak więc nie mówiłbym że to religia żydowska, prawda, Jezus jako człowiek był Żydem. Uczniowie Jezusa nie tak rozumieli jak dziś my Boskość Jezusa. Dla nich był to nauczyciel, który został wybrany przez Boga na swego syna, prorok równy Eliaszowi. Jezus nie nazywał siebie Bogiem, tylko Synem Boga, Synem Człowieczym. [Mt 16 13-20]

  Co do świętych, to początkowo byli to ludzie, którzy oddali życie za wiarę, ludzie, których postawę należało naśladować. Później już nadano im pogańską funkcję duchów opiekuńczych. Ale to już jest czyste pogaństwo zaadoptowane do chrześcijaństwa.
 • -Pan Jezus przyszedł do nas wszystkich.
  -Nie wszyscy, nawet to czytając potrafią tę prawdę zrozumieć.
 • -My na tej ziemi budujemy mamy swoje rodziny, narody, kraje...
  -Dla Pana Boga wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. -Często nieznośnymi i kłótliwymi, skazanymi tylko na chwilowy tutaj pobyt..
 • @Zawisza Niebieski 15:15:35
  cyt://prawda, Jezus jako człowiek był Żydem.//

  Niekoniecznie i dużo przemawia za tym że nie był żydem.

  Nazwa Galilea (od Gelil haggoyim) oznacza "okręg pogański". Ta część kraju zawsze była oddalona od "centrum intelektualnego", nigdy nie była czysta rasowo, nawet w najdawniejszych czasach kiedy Izrael był mocny i zjednoczony i był domem plemion Naphtali I Zebulon. Plemię Naphtali było mieszanego pochodzenia od samego początku i nie-Izralelici pierwotni mieszkańcy tego regionu zamieszkiwali w całej Palestynie, ale najwięcej ich było w północnych regionach (Galileii)


  Let us therefore first ask ourselves, was Christ a Jew by race?
  The question seems at the first glance somewhat childish. In the presence of such a personality peculiarities of race shrink into nothingness. An Isaiah, however much he may tower above his contemporaries, remains a thorough Jew; not a word did he utter that did not spring from the history and spirit of his people; even where he mercilessly exposes and condemns what is characteristically Jewish, he proves himself — especially in this — the Jew; in the case of Christ there is not a trace of this. Take again Homer! He awakens the Hellenic people for the first time to consciousness of itself; to be able to do that, he had to harbour in his

  202 THE REVELATION OF CHRIST

  own bosom the quintessence of all Hellenism. But where is the people, which, awakened by Christ to life, has gained for itself the precious right — of calling Christ its own? Certainly not in Judea! — To the believer Jesus is the Son of God, not of a human being; for the unbeliever it will be difficult to find a formula to characterise so briefly and yet so expressively the undeniable fact of this incomparable and inexplicable personality. After all there are phenomena which cannot be placed in the complex of our intellectual conceptions without a symbol. So much in regard to the question of principle, and in order to remove from myself all suspicion of being taken in tow by that superficial “historical“ school, which undertakes to explain the inexplicable. It is another matter to seek to gain all possible information regarding the historical surroundings of a personality for the simple purpose of obtaining a clearer and better view of it. If we do attempt this, the answer to the question, Was Christ a Jew? is by no means a simple one. In religion and education He was so undoubtedly; in race — in the narrower and real sense of the word “Jew“ — most probably not.
  The name Galilee (from Gelil haggoyim) means “district of the heathen.“ It seems that this part of the country, so far removed from the intellectual centre, had never kept itself altogether pure, even in the earliest times when Israel was still strong and united, and it had served as home for the tribes Naphtali and Zebulon. Of the tribe Naphtali we are told that it was from the first “of very mixed origin,“ and while the non-Israelitic aborigines continued to dwell in the whole of Palestine as before, this was the case “nowhere in so great a degree as in the northern districts.“ * There was, however,

  * Wellhausen: Israelitische und jüdische Geschichte, 3rd ed., 1897, pp. 16 and 74. Cf. too, Judges, i. 30 and 33, and further on in this book, chap. v.

  203 THE REVELATION OF CHRIST

  another additional circumstance. While the rest of Palestine remained, owing to its geographical position, isolated as it were from the world, there was, even at the time when the Israelites took possession of the land, a road leading from the lake of Gennesareth to Damascus, and from that point Tyre and Sidon were more accessible than Jerusalem. Thus we find that Solomon ceded a considerable part of this district of the heathen (as it was already called, 1 Kings, ix. 11), with twenty cities to the King of Tyre in payment of his deliveries of cedar- and pine-trees, as well as for the one hundred and twenty hundredweights of gold which the latter had contributed towards the building of the temple; so little interest had the King of Judea in this land, half inhabited as it was by heathens. The Tyrian King Hiram must in fact have found it sparsely populated, as he profited by the opportunity to settle various foreign tribes in Galilee. * Then came, as every one knows, the division into two kingdoms, and since that time, that is, since about a thousand years before Christ (!) only now and again, and then but for a short time, had there been any comparatively close political connection between Galilee and Judea, and it is only this, not community of religious faith, that furthers a fusion of races. In Christ's time, too, Galilee was politically quite separate from Judea, so that it stood to the latter in the relation “of a foreign country“ † In the meantime, however, something had happened, which must have destroyed almost completely

  * Graetz: Volkstümliche Geschichte der Juden, i. 88.
  † Ibid. i. 567. Galilee and Perea had together a tetrarch who ruled independently, while Judea, Samaria and Idumea were under a Roman procurator. Graetz adds at this point, “Owing to the enmity of the Samaritans whose land lay like a wedge between Judea and Galilee and round [sic] both, there was all the less intercourse between the two separated districts.“ I have here for simplicity refrained from mentioning the further fact that we have no right to identify the genuine “Israelites“ of the North with the real “Jews“ of the South; but cf. chap. v.

  204 THE REVELATION OF CHRIST

  for all time the Israelitish character of this northern district: seven hundred and twenty years before Christ (that is about one hundred and fifty years before the Babylonian captivity of the Jews) the northern kingdom of Israel was laid waste by the Assyrians, and its population — it is said to a man, at all events to a large extent — deported into different and distant parts of the Empire, where it soon fused with the rest of the inhabitants and in consequence completely disappeared. * At the same time strange races from remote districts were transported to Palestine to settle there. The authorities indeed suppose (without being able to vouch for it) that a considerable portion of the former mixed Israelitish population had remained in the land; at any rate this remnant did not keep apart from the strangers, but became merged in the medley of races. † The fate of these districts was consequently quite different from that of Judea. For when the Judeans at a later time were also led into captivity, their land remained so to speak empty, inhabited only by a few peasants who moreover belonged to the country, so that when they returned from the Babylonian captivity, during which they had kept their race pure, they were able without difficulty to maintain that purity. Galilee, on the other hand, and

  * So completely disappeared that many theologians, who had leisure, puzzled their brains even in the nineteenth century to discover what had become of the Israelites, as they could not believe that five-sixths of the people to whom Jehovah had promised the whole world should have simply vanished off the face of the earth. An ingenious brain actually arrived at the conclusion that the ten tribes believed to be lost were the English of to-day! He was not at a loss for the moral of this discovery either: in this way the British possess by right five-sixths of the whole earth; the remaining sixth the Jews. Cf. H. L.: Lost Israel, where are they to be found? (Edinburgh, 6th ed., 1877). In this pamphlet another work is named, Wilson, Our Israelitish Origin. There are, according to these authorities, honest Anglo-Saxons who have traced their genealogy back to Moses!
  † Robertson Smith: The Prophets of Israel (1895), p. 153, informs us to what an extent “the distinguishing character of the Israelitish nation was lost.“

  205 THE REVELATION OF CHRIST

  the neighbouring districts had, as already mentioned, been systematically colonised by the Assyrians, and, as it appears from the Biblical account, from very different parts of that gigantic empire, among others from the northerly mountainous Syria. Then in the centuries before the birth of Christ many Phoenicians and Greeks had also migrated thither. * This last fact would lead one to assume that purely Aryan blood also was transplanted thither; at any rate it is certain that a promiscuous mixture of the most different races took place, and that the foreigners in all probability settled in largest numbers in the more accessible and at the same time more fertile Galilee. The Old Testament itself tells with artless simplicity how these strangers originally came to be acquainted with the worship of Jehovah (2 Kings, xvii. 24 ff.): in the depopulated land beasts of prey multiplied; this plague was held to be the vengeance of the neglected “God of the Land“ (verse 26); but there was no one who knew how the latter should be worshipped; and so the colonists sent to the King of Assyria and begged for an Israelitish priest from the captivity, and he came and “taught them the manner of the God of the land.“ In this way the inhabitants of Northern Palestine, from Samaria downward, became Jews in faith, even those of them who had not a drop of Israelitish blood in their veins. In later times many genuine Jews may certainly have settled there; but probably only as strangers in the larger cities, for one of the most admirable characteristics of the Jews — particularly since their return from captivity where the clearly circumscribed term “Jew“ first appears as the designation of a religion (see Zechariah, viii. 23) — was their care to keep the race pure; marriage between Jew and Galilean was unthinkable. However,

  * Albert Réville: Jésus de Nazareth, i. 416. One should remember also that Alexander the Great had peopled neighbouring Samaria with Macedonians after the revolt of the year 311.

  206 THE REVELATION OF CHRIST

  even these Jewish elements in the midst of the strange population were completely removed from Galilee not very long before the birth of Christ! It was Simon Tharsi, one of the Maccabeans, who, after a successful campaign in Galilee against the Syrians, “gathered together the Jews who lived there and bade them emgrate and settle bag and baggage in Judea.“ * Moreover the prejudice against Galilee remained so strong among the Jews that, when Herod Antipas during Christ's youth had built the city of Tiberias and tried to get Jews to settle there, neither promises nor threats were of any avail. † There is, accordingly, as we see, not the slightest foundation for the supposition that Christ's parents were of Jewish descent.
  In the further course of historical development an event took place which has many parallels in history: among the inhabitants of the more southerly Samaria (which directly bordered on Judea) — a people which beyond doubt was much more closely related to the real Jews by blood and intercourse than the Galileans were — the North-Israelitish tradition of hatred and jealousy of the Jews was kept up; the Samaritans did not recognise the ecclesiastical supremacy of Jerusalem and were therefore, as being “heterodox,“ so hated by the Jews that no kind of intercourse with them was permitted: not even a piece of bread could the faithful take from their hand; that was considered as great a sin as eating pork. ‡ The Galileans, on the other hand, who were to the Jews simply “foreigners,“ and as such of course despised and excluded from many religious observances, were yet strictly orthodox and frequently fanatical

  * Graetz, as above, i. 400. See also 1 Maccabees, v. 23.
  † Graetz, as above, i. 568. Compare Josephus, Book XVIII., chap. iii.
  ‡ Quoted by Renan from the Mishna: s. Vie de Jésus, 23rd edition, p. 242.

  207 THE REVELATION OF CHRIST

  “Jews.“ To see in that a proof of descent is absurd. It is just the same as if one were to identify the genuinely Slav population of Bosnia or the purest Indo-Aryans of Afghanistan ethnologically with the “Turks,“ because they are strict Mohammedans, much more pious and fanatical than the genuine Osmans.
  http://www.hschamberlain.net/grundlagen/division1_chapter3.html
 • 31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli:
  "Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". 33 Odpowiedzieli Mu: "Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"" 34 Odpowiedział im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. 38 Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca". 39 W odpowiedzi rzekli do Niego: "Ojcem naszym jest Abraham". Rzekł do nich Jezus: "Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. 40 Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. 41 Wy pełnicie czyny ojca waszego". Rzekli do Niego: "Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga".
  42 Rzekł do nich Jezus: "Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście". (EWANGELIA WG ŚW. JANA)
 • 44 "Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca." (EWANGELIA WG ŚW. JANA)
  "Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście". (EWANGELIA WG ŚW. JANA)
 • @Arjanek 15:29:06
  Widzisz, przyjęcie tego co mówi szkoła Pawła powoduje, że żydzi mają rację nie uznając Jezusa za obiecanego mesjasza. Prorocy dokładnie określili, że musi wywodzić się z domu Dawida, ew. Judy. Ponieważ Jezus, jeśli nawet nie był esseńczykiem musiał mieć z nimi dużo wspólnego a ci chcieli odbudować świetność Izraela w oparciu o ród Dawida, mamy w Biblii dwa różniące się rodowody ale zawsze po męskiej linii wyprowadzające Jezusa od króla Dawida. Tak więc dowodzenie, że Jezus nie był żydem (izraelitą) to zaprzeczanie jego Mesjańskości.
 • @Moher 15:36:46
  ,,Pan zesłał węże, które kąsały Hebrajczyków za ich brak wdzięczności, tak że wielu pomarło. Mojżesz za Bożym nakazem sporządził miedzianego węża i umieścił go na wysokim palu. Każdy, kto spojrzał na węża, został uzdrowiony.,,

  wynika z tego że symbol zła , wąż posiada atrybuty boskie ...kto w niego wierzy ten nie umrze .

  No ale ..dalej ....

  14 [por. Vt-1,33] A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,

  15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

  Oczywiście na ten temat napisano wiele głupot ... jak myślisz dlaczego symbol zła jest równy Jezusowi ?
 • @fabi 16:05:41 "jak myślisz dlaczego symbol zła jest równy Jezusowi ?"
  -Ze względu na głupotę ludzką, czyli niechęć do poznania Prawdy. I nie jest równy Jezusowi. -Bo tylko nieznający Prawdy głupiec może tak uważać. -"jeżeli pozostajecie w moim słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
  Autor: Jezus Chrystus
  Źródło: Jn 8, 31b–32"
 • @Arjanek 15:29:06
  "To see in that a proof of descent is absurd. It is just the same as if one were to identify the genuinely Slav population of Bosnia or the purest Indo-Aryans of Afghanistan ethnologically with the “Turks,“ because they are strict Mohammedans, much more pious and fanatical than the genuine Osmans." /// -Here, short story;-The purest Slavs of the Balkans are devout muslims. -As my serbian friend explained it in a very simple way; -You see, he said, my hair and complexion are dark, but I am a devout orthodox Serb. -The muslims of Serbia are blond, the purest slavic blood. Explanation? -They are descendants of traitors, who converted immediately to islam when the Turks came. My Ancestors resisted, so the Turks raped their woman, but their seed, raised by Serbian mothers was raised as Orthodox Serbians, and because of turkish atrocities mothers ingrained in them the hate toward their turkish tormentors.
 • @Moher 16:28:36
  O jakiej prawdzie Ty mówisz ... Trzymajmy się meritum .

  To Bóg karze wywyższyć Węża i nadaje mu boską siłę uzdrawiania ...wystarczy tylko w to uwierzyć .

  To Jezus ... mówi iż powinien być wywyższony podobnie jak ten wąż na pustyni

  Może i jestem takim głupcem który widzi tu równość ... niemniej dlaczego Jezus chce być wywyższony tak jak wąż , dlaczego porównuje się do tego węża.

  Przestańmy tu cokolwiek doklejać i bajać o jakiejś prawdzie , bo prawdą jest tu opisany epizod .
 • @Zawisza Niebieski 15:15:35
  "Monoteizm, chrześcijaństwo jest religią spajającą państwo."

  Sadząc po tym, co stało się z Cesarstwem Rzymskim, a także z państwem Lechitów (Słowian, Polaków) oraz z Polską po 966r. trudno uznać to zdanie za prawdziwe. Chrześcijaństwo z jego religijną instytucją, jaką jest hierarchiczny Kościół przyczynił się do upadku państwowości, do regresu w kulturze oraz w ekonomii (feudalizm zawdzięczamy Kościołowi). Także i współcześnie Kościół realizuje własną antypaństwową politykę (dziwnie jednak zbieżną z celami światowego syjonistycznego terroryzmu USA).

  Istotnie, Konstantyn, autor powiedzenia "Jedno państwo, jeden cesarz, jedna religia" przyjął chrześcijaństwo celem umocnienia swojej władzy i państwa. Przypisuje się Konstantynowi autorstwo innego powiedzenia: daliśmy chrześcijanom niebo, a zabraliśmy ziemię.

  Historyk angielski, Edward Gibbon (swoich pracach opierał się na źródłach), autor „Zmierzchu cesarstwa rzymskiego” (1766-88), główną przyczynę rozpadu Cesarstwa upatrywał w upadku starorzymskich cnót spowodowany szerzeniem się chrześcijaństwa. Zwracał uwagę na negatywny wpływ chrześcijaństwa na wszelkie aspekty Imperium, a zwłaszcza wojskowość.
  Zresztą już cesarz Neron dostrzegł w tej żydowskiej religii ogromne niebezpieczeństwo. Stąd historia przedstawia nam go jako zbrodniarza, a faktycznego mordercę, cesarza Konstantyna - został świętym Kościoła, jako wielkiego reformatora.
 • @fabi 16:49:05 "O jakiej prawdzie Ty mówisz ... Trzymajmy się meritum ."
  -Jeśli nie potrafisz zrozumieć Prawdy, to trzymaj się nawet płotu. -Lub po warszawsku; "czep się pan tramwaju" ;( -Ewangelia wg św. Mateusza 7,6 → Nie dawajcie psom świętego, ani miećcie pereł waszych przed wieprze, by ich snadź nie podeptali nogami swemi, i obróciwszy się, aby was nie roztargali.;((((
 • @Rzeczpospolita 17:11:27 "(feudalizm zawdzięczamy Kościołowi)."
  Gdyby nie Kościół, nadal panowałby system niewolniczy. -Feudalizm to nie wymysł Kościoła, tylko system stworzony w jego miejsce i wykorzystywany do wyzysku bliźniego przez ludzkie pijawki-pasożyty , gdyż dzięki nauce Kościoła nie dało się już dalej usprawiedliwiać czystego niewolnictwa.
 • @Moher 17:14:47
  Jakie to przykre ...nie rozumiecie swojej religii .

  Oprócz wklejania luźnych fragmentów nic nie potrafisz .

  Tak jak doradzałeś złapałem się płotu ...co jak na wieprza przychodzi mi z trudnością ... siostra Twoja zapewniała że jesteś inteligentnym facetem można z tobą dyskutować .
  Teraz mogę powiedzieć ...jesteś inteligentny ....ale inaczej ..o ile to zrozumiesz .
 • @Moher 17:33:26
  W Lechii (Scytii) lub inaczej w Polsce słowiańskiej nie istniało niewolnictwo. Niewolnictwo na naszych ziemiach należy kojarzyć z feudalizmem.
 • @fabi 17:39:47 "jesteś inteligentny ....ale inaczej ..o ile to zrozumiesz ."
  -Oczywiście! -Inaczej niż Ty.
 • @Rzeczpospolita 18:08:58
  -Kto tu komu zarzuca wiarę w bajki? :)))
 • @Moher 18:18:04
  W parze z z wiarą w bajki dzielnie kroczą ignorancja i nieuctwo.
 • @Moher 17:27:01
  Widzę, że tu już egzorcyzmy chciałbyś uprawiać. :) Feudalizm to oczywiście Kościół. W katolickiej Polsce znacznie dłużej panowała pańszczyzna niż na zachodzie Europy, a pańszczyzna, przywiązanie chłopa do ziemi czy nie jest to forma niewolnictwa? Prawda, że na zachodzie do przejścia na rozliczenia pieniężne, co sprzyjało rozwojowi rzemiosła przyczyniły się również epidemie i brak rąk do pracy.
  Kościół nigdy nie niósł postępu. Gwałtowny postęp nauki rozpoczął się dopiero, gdy odebrano Kościołowi nauczanie.
 • @Rzeczpospolita 18:23:27
  -Pełna zgoda! -Właśnie to widzę.
 • @Zawisza Niebieski 18:28:23 -"Widzę, że tu już egzorcyzmy chciałbyś uprawiać. :) "
  -Nic z tych rzeczy! -Przecież już cytowałem; -Pan Jezus powiedział: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni", a zaraz potem: "Nie rzucajcie swoich pereł przed świnie". -Powiedział też; -"A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. 12 Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. 13 Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! 14 Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! 15 Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu." -Wam już nic nie pomoże. -Żegnam. SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • Ewangelia wg świętego Marka 6, 7-13
  Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!"
 • @Moher 18:28:28
  Tylko szkoda, że nie u siebie samego.
 • @Zawisza Niebieski
  KŁAMSTWO HISTORYKÓW GRUBYMI NIĆMI SZYTE!

  Zawiszo, na temat historycznych wzmianek o Panu Jezusie, napisałeś:

  „Faktem jest, że o Jezusie nie wspominają żadne dokumenty tamtej epoki. Jedyny zapis jaki znajdziemy w „Wojnie żydowskiej” Flawiusza to słowa, które mógł wypowiedzieć chrześcijanin myślący kategoriami Synodu Nicejskiego roku 325 a nie faryzeusz, którym był Flawiusz”. 

  To nie do końca tak jest jak piszesz Ty i setki pisarzy parających się tym tematem, ponieważ, chociaż wypowiedź Józefa Flawiusza nie jest uznana za wypowiedź oryginalną, to ewentualny „ktoś”, podszywający się pod pisarza izraelskiego istniał jednak naprawdę!

  Zapis więc jest widoczny i przybliżony w czasie do zdarzeń „tamtejszych” zatem nie zapominajmy o tym, że ten nieznany „ktoś” pozostawił jednak jakiś ślad historyczny na ten temat!

  Co więcej, kompletnie nie rozumiem dlaczego Panowie i Panie zwani pisarzami odrzucają dziesiątki stron kopii greckich tak zwanego Nowego Testamentu! Jakim właściwie prawem to szacowne grono nie dopuszcza do głosu tych mężczyzn, którzy pisali listy o Człowieku, Którego podziwiali i szanowali!

  Ja rozumiem, że nie wszystkim podobać się muszą dokonywane cuda przez tegoż Człowieka, ale patrząc z punktu typowo historycznego to mężczyźni ci zostawili dość dowodów na to, iż taki Człowiek istniał! Kropka!

  Zatem prawda jest taka, że dowodów na istnienie Pana Jezusa Chrystusa jest więcej niż dowodów na to, że było coś takiego jak „pokój w Toruniu”.

  Zatem Panowie i Panie pisarze, przestańcie wreszcie kłamać!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Zawisza Niebieski
  Znow napisales klamstwa!

  Medzy innymi napisales:

  ''Czy Jezus był postacią historyczną?

  Faktem jest, że o Jezusie nie wspominają żadne dokumenty tamtej epoki.''
  //


  To Biblia, Ewangelia nie jest dokumentem???

  Pisma Apostola Jana, Piotra..., nie sa dokumentami???

  Zawiszo, co wedlug ciebie jest dokumentem???

  Bo z tego co piszesz wynika, ze TYLKO to co TY - Zawisza Niebieski - uznajesz za dokument jest dokumentem, a wszystko inne nie jest.


  Zawiszo popadles w megalomanie!
 • @57KerenOr 17:28:30
  Widzisz KerenOr, już praktycznie nikt z wami nie rozmawia,jestem jedyną osobą, która chce podjąć merytoryczną rozmowę, bo zgodnie z nauką Jezusa, którą cenię uważam, wzorując się na Jezusie chcę rozmawiać ze wszystkimi, nawet "z pogardzaną samarytanką" ale jeśli coś Wam udowodnię uciekasz za ścianę cenzury. Oczywiście, że ci odpowiem, bo ja szukam i na poważnie mówię o sprawach religii. Czym mnie prowokujecie? Tym, że uderzacie bardzo populistycznie w chrześcijaństwo, dlatego udowadniam wam nieprawdę jaką głosicie. Zobaczcie, nie szukam sprzymierzeńców, trzech na jednego, bo wiem, że prawda mnie wybroni. Nie banuję, mimo, że znów mnie zbanowałeś możesz u mnie napisać. To jest ta różnica między dwoma, co chcą podążać nauką Jezusa.

  Mamy literaturę chrześcijańską i literaturę historyczną, czyli ludzi piszących o historii a nie chcących udowodnić, że to oni mają rację. Tak, pism chrześcijańskich jest wiele, ale nawet wśród pism chrześcijańskich mamy pisma kanoniczne i całą masę pism, co zostały uznane za nieprawdziwe? Kto je uznał? Ludzie po 3 wiekach od czasów Jezusa, apostołów, św. Pawła. Mamy ewangelie gnostyczne, mamy pisma nawet nie wszystkie pisma Pawła są znane.
  By pokazać poważniejsze prace musiałbym książkę przesłać, ale pokażę tylko tekst z Wikipedii... https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu#Trzecia_podr.C3.B3.C5.BC_misyjna_.2853-58.29
  Zerknij w trzecią podróż, masz list do Koryntian, nie zachowany, inne pisma "nie zachowane" Gdzie pisma Brata Jezusa, "nie zachowane". Za "natchnienie" uważacie to co wybrał Konstantyn Wielki i synod. Tyle, że Konstantyn najprawdopodobniej nigdy nie wierzył w Jezusa, zgodnie z tradycją stał się chrześcijaninem na łożu śmierci, ale nie był nim, gdy wybierał pisma natchnione Biblii.

  Więc odpowiadam ci, nie odrzucam ani kopii ewangelii kanonicznych a dokładam poza kanoniczne. Najczęściej gdy rozmawiam z Wami posługuję się pismami Kanonicznymi. Mam wiedzę poza kanoniczną, bo mnie to interesuje, ale tak na prawdę "nie wiem nic". Różnica między Wami, że ja szukam dalej niż to, co wybrał mi Konstantyn i biskupi na synodzie. Czytam pisma krytyczne, staram się oceniać czy autorzy mają rację, czy też nie. Bara-bar, nie ja uznaję. Ja podaję pod krytykę to co znalazłem i uznałem w danym momencie za słuszne pod krytykę. Każdy może wejść na mój blog, może wypowiedzieć swoje zdanie może je skrytykować, może poprzeć i ja to zdanie szanuję.

  We mnie jest pokora, ja wiem, że mogę się mylić i jeśli ktoś mnie przekona, przyznam mu rację. W Was jest pycha, Wy wiecie, że to co mówicie jest prawdą. Jeśli jednak ktoś udowodni, że nie macie rację uciekacie, za Bana, za słowa "głupoty mówisz". Nie jest moją wolą walka z Waszą wiarą, jest wolą mówienie o prawdzie. Z przyjemnością czytam i myślę o Waszych argumentach.

  "Co więcej, kompletnie nie rozumiem dlaczego Panowie i Panie zwani pisarzami odrzucają dziesiątki stron kopii greckich tak zwanego Nowego Testamentu! " Są różni ludzie, są tacy, co chcą ośmieszyć chrześcijaństwo, weźmy Celsusa(Kelsusa). Ale są ludzie, jak ja, co nie chcą się tylko opierać na pismach chrześcijańskich a na różnych źródłach wiedzy. Są pisma, z których wiemy, że przepisujący tekst Biblii nie zawsze rozumieli to co przepisują, sam KerenOr kiedyś napisałeś, że łacina nie znała spacji, znaków interpunkcyjnych, co utrudniało zrozumienie. Że nie raz teksty dopisane na marginesie, przez kolejnego kopistę były wprowadzane do tekstu źródłowego. Są teksty, które mówią, że nie raz uczeń podpisywał swoje teksty imieniem mistrza, bo uważał, że mistrz gdyby żył tak by myślał, albo, że coś jest oczywiste. Tak trafił tekst wyrażający myślenie chrześcijanina do tekstu faryzeusza, anty mesjanisty Flawiusza. Stąd II list Piotra jest uważany, za napisany przez ucznia Piotra, bo opisuje fakty, które miały miejsce po śmierci Piotra. Istnieje biblistyka krytyczna, co porównuje tekst pisma z tym co jego autor mógł wiedzieć, jakie w danej sprawie było zdanie autora. Weźmy słowa Pawła "Kobiecie zaś nauczać nie pozwalam", podczas gdy w liście do Rzymian wychwala kobiety apostołów nauki Jezusa. WIęc miał schizofrenię, czy po prostu w czasach, gdy była ostra walka o rolę kobiet w Kościele (II/III w) ktoś te słowa dopisał?

  Myślę, KerenOr, że popełniłeś błąd znowu chowając się za bana. To efekt pychy, że tylko ty wiesz najlepiej i strachu, że jednak obalę twoje tezy. Brak ci odwagi w głoszeniu nauki Jezusa, i równocześnie szukasz wygody, bo przecież nie skrytykuję. Skrytykuję, jeśli nie w komentarzu, to na swoim blogu. Ale Bóg dał nam wolną wolę, to Ty decydujesz, czy szukasz prawdy ryzykując krytyką, czy też w swej pysze uważasz, że tylko ty masz rację. Twoja wola.
  Jeśli czas mi pozwoli, a tego nie wiem, bo właśnie dostałem duże zlecenie i z niego muszę się wywiązać to napiszę tekst o tym dlaczego KRK musiał pewne rzeczy nagiąć. Chrzest niemowląt, kim są święci itd. Ja czytając widzę procesy jakie następowały w chrześcijaństwie, w wierzycie, że Konstantyn był Duchem Świętym, co wybrał to, co natchnione i co nie. Odrzucacie dogmaty KRK a jednocześnie uważacie za święte dogmat KRK wskazujący teksty natchnione i odrzucający inne. Nie ma w Was refleksji?
 • @Bara-bar 18:35:23
  Nigdy nie odrzucam tekstów Biblii ale również nie odrzucam tekstów pozabiblijnych, co już wyjaśniłem w komentarzu do KerenOr. W Biblii jest tylko cząstka dokumentów wczesnego chrześcijaństwa. Cząstka tego, co ówcześni ludzie chcieli o nauce Jezusa przekazać. Moje wtrącenia pozakanoniczne w komentarzach na Waszych blogach są tylko marginesem. Najczęściej opieram się na tekstach kanonicznych i z nich wyciągam wnioski, podaję chronologię powstawania pism, co dla Was jest zupełnym "mzimu". Słowa Pawła "Wszystkie teksty natchnione są" napisane mniej więcej w czasie gdy Łukasz pisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie pisząc "wielu pisało..." Wielu, to znaczy tylko Marek i Mateusz? A co z ewangelią, apokalipsą Jana? One powstały na długo po liście Pawła. Nowy testament to dokument zawierający naukę Jezusa spisaną przez jego uczniów. Jezus żadnego tekstu nie stworzył. Do tego dodano myśli, ewangelistów, Pawła. Bo wśród listów mamy przytłaczającą liczbę listów Pawła, a on nigdy nauki Jezusa nie słuchał, nie poznał Jezusa jako człowieka. A później przez wieki wprowadzano kolejne dogmaty. Ale wybór pism kanonicznych jest takim samym dogmatem, jak dogmat o wniebowzięciu Maryi. Na jakiej podstawie jeden dogmat uważacie za natchniony a inny nie?
  We mnie nie ma megalomanii, we mnie jest pokora dla tego, że jestem człowiekiem błądzącym. To w Was jest megalomania, gdy twierdzisz, że to co piszesz Jezus ci powiedział. Jezus wróci dopiero w dzień ostateczny. Na ziemi jest teraz tylko "posłaniec Boga", "tchnienie Boga" Duch Święty zesłany w Wieczerniku. Ani Ojciec, ani Syn.
 • @Zawisza Niebieski
  BAN ZA KŁAMSTWA I WPROWADZANIE CZYTELNIKA W BŁĄD!

  Napisałeś, że "faktem jest, że o (Panu - dop. mój) Jezusie nie wspominają żadne dokumenty tamtej epoki", a ja Ci zaprzeczyłem Pismami Nowego Testamentu, ponieważ kłamiesz Czytelnika. Przestań człowieku filozofować. Twój błąd w artykule jest aż nader widoczny! Kłamstwem jest to, co napisałeś i brak Ci odwagi aby do tego się przyznać.

  Nie interesuje mnie Twoja filozofia. Po prostu zaprzeczyłem Ci i na tym koniec!

  A bana dostałeś właśnie za kłamstwa i za wprowadzenie Czytelnika w błąd!

  PA! Bywaj!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Zawisza Niebieski 22:30:12
  Znow nie odpowiadasz na pytania, znow krecisz, chachmecisz..., po prostu klamiesz!


  Pisma Biblii sa dokumentami, tak wiec klamstwo napisales w arcie twierdzac:

  ''Faktem jest, że o Jezusie nie wspominają żadne dokumenty tamtej epoki.''

  Czy w swym komencie (na ktory odpowiadam) przyznales, zes napisal nieprawde (klamstwo)?

  NIE!
  Poszedles w zaparte!!!


  Fatem jest Zawiszo, ze Pisma Biblii sa dokumentami, i faktem jest, ze sa o Panu Jezusie!!!

  Ty tego Zawiszo nie zmienisz.
 • @57KerenOr 15:21:46 & @Bara-bar 19:49:30
  KERENOR TYLKO TO, ŻE CHCESZ GŁOSIĆ TREŚCI NIEBIBLIJNE BEZ KONTROLI JEST PRZYCZYNĄ MOJEGO BANA. GDY NIE POTRAFICIE ZBIĆ MOICH ARGUMENTÓW UCIEKASZ DO BANA.

  Widzę, że łapiecie się jak tonący brzytwy.
  Chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że powstały ewangelie, listy apostolskie, z których dużej części nie znamy, nawet z listów Pawła, dlatego użyłem tego skrótu myślowego, teraz poprawiłem, by wszystko było OK. O pismach chrześcijańskich podając nawet datę powstania przecież wspominam w tekstach. Tak więc nie ma tu kłamstwa, powiedzmy było niefortunne sformułowanie.

  Wasz problem ze mną leży w tym, że wy szukacie nidouczonych katolików, którym da się wcisnąć to, co chcecie wcisnąć, zaś ja niestety dla was posiadam wiedzą i potrafię w sposób logiczny zbijać wasze niebiblijne twierdzenia.
  Przykład, Jezus nie objawia się na ziemi, żadne objawienia nie są biblijne. To zesłany przez Jezusa duch święty wspiera dążących do prawdy o Jezusie, kłamiecie, gdy mówicie, że w KRK, Prawosławiu nie ma Ducha Świętego, zaś jeśli nie otrzymaliście Ducha Świętego w sposób opisany biblijnie, nie ma go wśród Was.

  Przyczyną Bana jest to, że chcecie ukryć wasze niebiblijne stwierdzenia, bo chcecie oszukiwać niedouczonych katolików, a tych jest wiele i wykazywanie wam błędów jest wam bardzo nie na rękę.

  Trudno mi napisać rozprawkę wskazującą Wasze odstępstwa od Biblii, bo moje teksty są publikowane nie tylko tu, a dla tamtych czytelników nasze tu spory są niezrozumiałe. Ale spokojnie, pojawi się wyjaśnienie wszelkich zarzutów, jakie stawiacie katolikom, oczywiście, że tych, które nie macie racji, bo nie twierdzę, że we wszystkim nie macie racji, czy też w pewnych twierdzeniach nie macie częściowych racji.

  TAK WIĘC KERENOR TYLKO TO, ŻE CHCESZ GŁOSIĆ TREŚCI NIEBIBLIJNE BEZ KONTROLI JEST PRZYCZYNĄ MOJEGO BANA. Reszta to tylko twoje wykręty, by ukryć prawdę. Ja mam odwagę by poddać moje twierdzenia krytyce, Ty zaś tej odwagi nie masz.
 • @Zawisza Niebieski 13:24:46, przestan klamac!!!
  Sklamales piszac:

  ''Przyczyną Bana jest to, że chcecie ukryć wasze niebiblijne stwierdzenia, bo chcecie oszukiwać niedouczonych katolików, a tych jest wiele i wykazywanie wam błędów jest wam bardzo nie na rękę. ''
  //

  Napisales w tym jednym zdaniu wiele klamstw!  Pierwsze klamstwo:

  NIE MASZ U MNIE BANA!!!


  Drugie klamstwo:

  Moje stwierdzenia sa oparte TYLKO na Biblii!!! Ja Biblie cytuje!

  Twoje natomiast nie sa! Ty cytujesz jakies niebiblijne nauki, niebiblijne teksty!
  To TY powolujesz sie na Flawiusza, a NIE ja!!!

  Czyli ty mi zarzucasz, co sam czynisz!


  Trzecie klamstwo:

  Ja ani nie pisze tylko do katolikow, ani katolikow nie chce zwiesc.

  Ja pisze do wszystkich i wszystkim mowi, by SPRAWDZILI w BIBLII!

  Pisze, by NIE mi wierzyli, lecz Biblii, by wierzyli Bogu, a NIE mi, ani ludziom wogole!!!


  Czwarte klamstwo:

  Tys jeszcze nie wykazal mi bledow.

  Nie twierdze, zem nieomylna i bezbledna, jednak tys mi bledow nie wykazal.

  Ja tobie natomiast wykazalam.


  A tak na marginesie, to ja nie pisze o sobie 'my', wiec ty nie odpowiadaj mi 'wy', bo ja jestem pojedyncza osoba!

  Nie zyjesz w komunizmie, bys musial uzywac formy 'wy' do mnie!

  Kiedy piszesz do mnie, uzywaj formy 'ty', a nie 'wy'.
 • @Zawisza Niebieski 13:24:46
  Napisales:

  ''Wasz problem ze mną leży w tym, że wy szukacie nidouczonych katolików...''
  //


  Ja nie mam z toba Zawiszo zadnego problemu. :)

  I ja wcale nie pisze tylko do katolikow, ani nie szukam niedouczonych katolikow. Ja pisze do WSZYSTKICH, a nie do niektorych!

  Kogo masz na mysli piszac o 'niedouczonych katolikach'?
  Czy katolicy piszacy na Neonie sa wedlug ciebie 'niedouczonymi katolikami'?

  Czy na prawde uwazasz SIEBIE za tego jednego jedynego douczonego katolika na Neonie?

  Czy nie widzisz, ze takim stwierdzeniem obrazasz wszystkich katolikow piszacych na Neonie?
 • @Katana 15:12:41
  Dziekuje ci, ze tak bardzo przejmujesz sie i troszczysz moja sytuacja. Moze rzeczywiscie jestem uposledzona, toporna...? a ty nie jestes.


  Jesli rzeczywiscie ja jestem uposledzona, a ty nie jestes, wtedy TY (a nie ja) wiesz co twoi nowi 'kolesie' swiadkowie J. (Ben Nechar i roux ) mysla o tobie, o buddyzmie, ekumenizmie?

  Oni mysla to (to z ich oficjalnej strony):


  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200270963

  http://m.wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200271832

  Naciskaj mysza na to co jest w niebieskim kolorze, a zobaczysz czego twoi nowi kolesie (Ben Nechar i roux) tobie nie mowia.
 • @Bara-bar 14:56:35
  Dokładnie rozdzielam to co piszę do jednej osoby od tego, co piszę do Waszej grupy, do tego przez szacunek używam wielkiej litery.
  Jeśli uważasz, że czytanie Flawiusza, innych historyków, czytanie tekstów których nie wybrał nam Konstantyn Wielki za jedyne prawdziwe to złe, to proponuję, by leczył ciebie lekarz, który tylko Biblię czytał. Wielokrotnie pytałem Ciebie o słowa Łukasza w Prologu jego ewangelii. Pisało wielu, Konstantyn wybrał tylko kilka i to głównie z nauki Pawła.

  Nie mam u ciebie bana i zawsze to podkreślam, nie mam też o ile się nie mylę u Grzegorza, tylko KerenOr określam strachliwym kotkiem, co się za bana chowa. Jednak ty szafujesz słowem "kłamiesz", to też efekt tego samego strachu.

  Pytasz kogo nazywam "niedouczonym katolikiem", nazywam tak tych, co mówią, że wierzą, ale Biblii nigdy sami nie przeczytali, swą wiedzę czerpią tylko z tego, co im ksiądz przeczyta w czasie mszy, na takich polujecie, bo każdy kto zna Biblię, zna trochę historii Kościoła za wami nie pójdzie. Więc czy piszą na Neonie to "niedouczeni katolicy". Wydaje mi się, że nie, choć przecież nie mam żadnych podstaw ku temu, by twierdzić że tak albo nie. Ilu udało się Wam złowić na Neon? Jeśli "0" to nie jest na Neonie tak źle.

  Mówię Wam, mi nie przeszkadza jak wierzycie, mogę porozmawiać o Waszych błędach, o błędach KRK, ale jeśli zarzucacie Katolikom coś w czym to Wy błądzicie, wybacz, ale będzie riposta. I tego się KerenOr boi, bo on chce uchodzić za znawcę.
 • @Bara-bar 14:56:35
  I jeszcze odpowiedz, nikomu nie dałaś bana, przed nikim nie uciekłaś za bana? Ja mogę uczciwie powiedzieć nikomu.
 • @Katana 15:12:41
  Jednym z elementów psychologicznego oddziaływania sekty jest to, że się na wzajem straszą. Jak pomyślisz odmiennie w stosunku do wykładni to cię "Jezus" ukarze. Jakby zapominali, że sąd będzie w dniu ostatecznym. Dlatego, gdy wyłożysz kawę na ławę, jak ostatnio wyłożyłem Grzegorzowi, dlaczego w KRK jest Duch Święty i dlaczego u nich Go nie ma, też uciekł, "piszesz głupoty" napisał, zero argumentów. Taka jest różnica między religią prawdziwą a sektą. Religia może pozwolić sobie na szukanie porozumień między różnymi naukami, sekta musi szukać i wytykać różnice.
 • @Katana 16:11:36
  Ta moja odpowiedz-koment (na ktora odpowiadasz tym komentem), byla do CIEBIE Katana, a NIE do Zawiszy!!!

  Zobacz co napisalam w tym komencie!!!

  ''@Katana 15:12:41
  Dziekuje ci, ze tak bardzo przejmujesz sie i troszczysz moja sytuacja. Moze rzeczywiscie jestem uposledzona, toporna...? a ty nie jestes. ...''

  Ten moj koment jest adresowany do Katany, a nie do Zawiszy!
 • @Zawisza Niebieski 16:15:53
  Znow klamstwo!!!

  Napisales:

  ''Jednym z elementów psychologicznego oddziaływania sekty jest to, że się na wzajem straszą. Jak pomyślisz odmiennie w stosunku do wykładni to cię "Jezus" ukarze. ''

  Tak przeciez postepuje Kk!!! Wieczne meki w piekle-gehennie to nauka KK!!!

  Ja nie strasze Panem Jezusem!!!

  Ja glosze Dobra Nowine i wszystkich kieruje do Pana Jezusa!!!
 • @Bara-bar 16:44:51
  Ile razy mnie takim powiedzeniem próbowałaś straszyć? Może pamiętasz, bo ja rachunek straciłem, zresztą dla mnie nie ma to znaczenia, o czym dalej.

  Nie używaj słowa "kłamstwo", bo nie znasz jego znaczenia. Ty "prawdę" nazywasz "kłamstwem" a "kłamstwo" "prawdą". Może byś w słowniku sprawdziła co to słowo znaczy?

  Oczywiście w KRK niedouczeni księża posługiwali się też stwierdzeniami "wróg kościoła", "bóg cię pokaże", używanie małych liter celowe, bo to ani Kościół ani Bóg. To działało na lud nieoświecony, dziś człowiek rozumny po prostu na takie słowa parska śmiechem i mówi, nie stawiaj się w roli sędziego, bo sędzią w sprawach wiary będzie tylko Jezus.
 • @Zawisza Niebieski 17:39:13
  Znow klamiesz!!!

  Podaj ze ja chocby raz, strasze kogokolwiek mekami, karami...!!!

  Moje arty i komenty sa na Neonie, wiec PODAJ!!!

  PODAJ!!!

  Nie podasz, bo ja tego nie czynilam i nie czynie!!!

  KK to czyni i czynil!!!
 • @Katana 16:11:36
  Czy na prawde nie wiesz dlaczego napisalam, o swiadach (Ben Nechar, roux) twoi 'nowi kolesie' ???

  Dlatego:

  http://via.vitae.neon24.pl.neon24.pl/post/134420,gehenna#comment_1339381
  http://via.vitae.neon24.pl.neon24.pl/post/134420,gehenna#comment_1339406

  To wcale nie swiadczy zle o tobie, to swiadczy zle o nich.

  Podobnie uczynili z (jak ja zwali) 'pania Helenka', najpierw ja popierali, chwalili, a potem sie na nia wypieli.
 • @Zawisza Niebieski 17:39:13
  Ulatwie ci zadanie Zawiszo, podam ci art i komenty pod nim, ktore napisalam:

  http://bar-bara.neon24.pl/post/134225,kult-molocha-kiedys-i-dzis

  Jak widzisz to NIE ja strasze mekami gehenny!!!

  Nie ja Zawiszo, a twoj kosciol katolicki!!!

  Znow oskarzasz mnie o to co sam czynisz katoliku!
 • @Zawisza Niebieski 17:39:13
  Troche Z nauk katolickich przeczacych Biblii:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Piek%C5%82o_(katolicyzm)

  Najwieksza chyba plame dala Faustyna Kowalska.

  Jak wiesz to byla katoliczka.

  Ta z Fatimy, tez popisala sie gloszeniem szatana.. i td.

  Caly katolicyzm jest spisany przez szatana!
 • @Bara-bar 22:57:18
  Czy ja kiedykolwiek mówiłem, że straszysz mękami, piekłem? Nie ty straszysz w stylu gniewu Jezusa się nie boisz? Nigdy również nie twierdziłem, że cała nauka KRK jest prawdziwa, szczególnie wierzenia pewnych grup w katolicyzmie, przykład czytelnicy dzienniczków Faustyny, ja je całkowicie odrzucam, tak jak i robi to Kościół. Zawsze uważałem, że kult Maryi jest zbyt rozbudowany, przesłania kult Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego. Choć szacunek Maryi się należy. Faustyna Kowalska, jej dzienniczki nigdy przez Kościół nie zostały uznane jako objawienie, co nie oznacza, że nie zrobiono z niej świętej. Poszczególni katolicy mogą mieć swoje wierzenia, co nie oznacza, że ja muszę myśleć tak jak oni.
  Piekło, czyściec, niebo to oczywiście wierzenia przedchrześcijańskie zapisane w chrześcijaństwie. Jak sama pewnie przeczytałaś w Wikipedii wiara w istnienie piekła byłą już w Judaizmie (Gehenna). Właśnie po to, by rozróżniać różne elementy trzeba czytać różne prace, różne dokumenty nie tylko zamykać się na Biblii.
 • @Bara-bar 16:04:24
  Udajesz kretynķę? I
 • @Katana 15:06:31
  Zmiana tematu, to ulubiona metoda zakompleksionych kretynów z deficytem.
  Pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski 16:08:06
  ''Nie mam u ciebie bana i zawsze to podkreślam, nie mam też o ile się nie mylę u Grzegorza, tylko KerenOr określam strachliwym kotkiem, co się za bana chowa.''
  //

  Czyli wedlug ciebie ci, ktorzy daja bana sa 'strachliwymi kotkami , co sie za bana chowaja''.

  OK, tak wiec do tych 'strachliwych kotkow, co sie za bana chowaja' trzeba zaliczyc swiadkow J. (via vitae, roux), bo oni daja bana!

  Mnie dali bana, wiec oni chowaja sie za bana.
 • @roux 14:26:00
  ''Udajesz kretynķę? I''
  //

  Czy takie pytania zadaja uczniowie Pana Jezusa?
  Czy Pan Jezus komukolwiek zadal takie pytanie?
  NIE.
  A jednak ty powtarzasz to pytanie jak katarynka!
 • @Bara-bar 15:45:42
  Każdy, kto ucieka od dyskusji, jeśli jest to dyskusja na argumenty, jedyny rodzaj bana jaki dopuszczam, choć go nie stosuję, bo potrafię sobie w inny sposób poradzić to przypadek osoby, która w sposób uporczywy stosuje słowa ogólnie uznawane za obraźliwe.
  Nie ma znaczenia kto, komu. Uciekający od dyskusji w bana jest "strachliwym kotkiem" co nie potrafi obronić swoich racji i stosuje cenzurę.
 • @Zawisza Niebieski 16:02:11
  ja napisalam do ciebie i o twoich pogladach art.
 • @Zawisza Niebieski 16:02:11 moim zdaniem..
  należy też zbanować notorycznego chama, hejtera, który nic nie wnosi do dyskusji oprócz wyzwisk, a wszystkie jego wypowiedzi są, co najwyżej, na poziomie: " a twoja matka kradła masło w supersamie"
  Pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski 16:02:11
  Zawiszo, czy ja kiedykolwiek napisalam, ze ty ''bierzesz prochy''?

  Czys ty napisal kiedykolwiek, ze ja ''biore prochy''?


  NIE! My tego nie czynimy!

  My dalej niezgadzamy sie, ale ani ty, ani ja nie czynimy tego co swiadkowie J. czynia!
  Nie upadlismy tak nisko!

  Swiadek roux, jak i swiadek Ben Nechar...,(jak i nowy ich pupilek gsaw-katana), uprawiaja to, co mozna tylko nazwac 'character assassination'!


  Roux napisal:

  ''Kerenie, trudno było odstawić prochy?
  nadużycie link skomentuj
  roux 21.10.2016 21:04:02''
  http://via.vitae.neon24.pl.neon24.pl/post/134420,gehenna#comment_1339650
 • @roux 19:00:34
  ''@Zawisza Niebieski 16:02:11 moim zdaniem..
  należy też zbanować notorycznego chama, hejtera, który nic nie wnosi do dyskusji oprócz wyzwisk, a wszystkie jego wypowiedzi są, co najwyżej, na poziomie: " a twoja matka kradła masło w supersamie"
  Pozdrawiam''
  http://Zawisza.neon24.pl/post/134373,wizerunki-jezusa-w-czasach-mu-wspolczesnych#comment_1339853


  ***

  KTO jest chamem i hejterem (ciekawe, bo 'hejter' to niepolskie slowo), KTO oprocz 'wyzwisk' (typu ktretynka, idiotka) i wreszcie KTO twierdzi, ze : ''a twoja matka kradła masło w supersamie", kto twierdzi, ze oponent 'prochy bierze'???

  Podaj KTO taki to czyni!

  Podaj wszystko to co ten czlowiek pisze! Cytuj wpisy tego czlowieka!!!

  CYTUJ!!!
 • @Katana 16:27:57
  A NIE jestes homoseksualista???

  Jesli nie, to nie masz sie czym martwic!!!  Fragment z nauk swiadkow J:


  ''Uszminkowani mnisi

  Nowi mnisi w Tajlandii „psują reputację tradycyjnej wierze buddyjskiej”, ponieważ malują sobie usta, chodzą w obcisłych szatach, „przesadnie kołyszą biodrami i noszą damskie torby” — czytamy w doniesieniu z Bangkoku. Władze religijne, zaniepokojone zachowaniem nowicjuszy, wyszły z inicjatywą uczenia ich przyzwoitości. Pewien czołowy buddyjski kaznodzieja wyjaśnił, że homoseksualizm jako taki nie jest wśród mnichów zakazany, bo „w przeciwnym razie ponad połowa z nich musiałaby zostać wydalona z zakonu”.''

  Wiecej na:
  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102010292#h=7:0-8:507
  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200270963

  Ja ciebie NIGDY 'pedalem' Nie nazwalam!
 • @Katana 16:27:57
  /Bardziej żałosnym to już nie można być chyba... /

  /Nawet mi się nie chce przypominać Twoich wszystkich świństw... /

  nic dodać;
 • @roux 18:24:25
  ''/Bardziej żałosnym to już nie można być chyba... /

  /Nawet mi się nie chce przypominać Twoich wszystkich świństw... /

  nic dodać;''
  //

  Wymien po kolei moje WSZYSTKIE SWINSTWA!!!

  Nie krempuj sie, lecz WSZYSTKIE moje swinstwa po kolei wymien!!!
 • @Bara-bar 19:09:28
  polecenia, to możesz wydawać swojemu staremu
 • @Katana 18:29:49
  / "dwa bogi" /
  może zapamiętali ze szkoły?

  "A sąd zostawię wiekom. - Bądź zdrów, wieszczu!

  Tobą się kończy ta pieśń, dawny boże.

  Obmyłem twój laur w słów ognistych deszczu

  I pokazałem, że na twojéj korze

  Pęknięcie serca znać - a w liści dreszczu

  Widać, że ci coś próchno duszy porze.

  Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie wrogi,

  Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych - Bogi."
  (J. Słowacki)
 • @Katana 19:17:57
  Philadelphia, to NIE to samo co San Farcisco!
 • @roux 19:42:16
  ''Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu[1]) – polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z MESJANIZMEM POLSKIM, był też mistykiem.''
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki


  MESJANIZM POLSKI!
 • @roux 19:10:42
  ''polecenia, to możesz wydawać swojemu staremu''
  //

  A kto jest 'moim starym'?

  Moj maz jest mlodszy ode mnie. Moi synowie oczywiscie tez sa mlodsi ode mnie.

  Moj ziemski tata byl starszy ode mnie, ale on nie zyje, bo umarl.

  Ja nie mam 'mojego starego'!!!

  Kto wedlug ciebie jest 'moim starym'?
 • @roux 19:10:42
  Podpowiedziano mi, ze ty nazywaz meza 'starym', i zone 'stara' .

  Nie wiem jak w twoim malzenstwie to funkcjonuje, bo ja sobie nie wyobrazam, zebym ja do meza mowila 'stary', albo on do mnie 'stara'.

  My zwracamy sie do siebie po imionach, lub kochanie...
 • @Katana 15:43:51
  /Podstawowych spraw ziemskich nie rozumiesz/ do tego spore trudności z wypowiadaniem się w języku polskim ;-)
 • @Katana 16:27:57
  Czytaj uwaznie, bo napisze o tym dlaczego nazwalam ciebie homoseksualista...

  Ja wyciagam wnioski z twego zachowania na Neonie (z tego jak glosisz i co glosisz).

  Ty zachowujesz sie zniewiesciale, jak egzaltowana primadonna, a tak zadni normalni-heteroseksualni mezczyzni nie zachowuja sie!
  Tak zachowuja sie TYLKO sodomisci.

  Druga rownie wazna sprawa jest CO glosisz.
  Ty glosisz ekumenizm, a ekumenizm to otwarcie na wszysko!
  W ekumenizmie nie ma praw, nie ma zadnych nakazow i zakazow, lecz wszystko jest dozwolone.

  Tys nie tylko otwarty na buddyzm, ty buddyzm glosisz, a buddyzm jest otwarty na homoseksualizm - SODOMIZM, a w Biblii sodomizm jest ZAKAZANY!!!

  W Biblii sa Prawa Boze, a przekraczanie ich jest dla nas zawsze zle!

  Ty rownasz Ewangelie Chrystusowa z nauka buddystow!!! Ty tworzysz twor mieszajac zelazo z glina!!! Taki twor zawali sie, i zawali sie na budujacego go, w tym wypadku na ciebie!


  A na koniec pytanie: dlaczego uwazasz buddysto i ekumenisto, ze nie mam prawa powiedziec, zes sodomista?
  Przeciez wedlug buddyzmu i ekumenizmu sodomizm (jak wszelkie lamanie Bozych Przykazan) jest to OK!


  I dlaczego uwazasz, ze ty masz prawo glosic o Bogu co ci slina na jezyk przyniesie, lekcewazyc wszelkie Jego Prawa?
 • @Katana 19:51:50
  ''Lubisz odchody? Pewnie nie więc nie chodzisz w ramach rekreacji w kanałach. A gdyby się zdarzyło, że masz taki obowiązek to poprosiłabyś by dano Ci chociaż gumowce... ''
  //


  Nie ja! Kanaly lubia swiadkowie J., oni caly czas czekaja na nowe wiesci z KANALU!

  Oni nazywaja to KANAL lacznosci!


  Kanal jest pelny blota, brudow, odchodow, ale swiadko J. nijak to nie przeszkadza! Oni ssa z kanalu, jakby to bylo mleko z piersi matki!
 • @
  Dlugo zastanawialam sie nad tym, czy kazdy ekumenista jest sodomista..., i stwierdzilam, ze tak. To znaczy kazdy, kto czynnie glosi ekumenizm.. Pamietajmy, ze ci co glosza ekumenizm sa mezczyznami.

  To jest jedyny logiczny wniosek.
 • @Katana
  Mozesz zmienic religie, mozesz zmienic wiele..., ale PRAW BOGA NIE zmienisz!

  Boze Prawa obowiazuja na zawsze!

  Jesli sprzeciwisz sie Prawu Boga i wyskoczysz z 10 pietra, to co sie stanie z toba?
 • @Bara-bar 22:21:14
  Pobiłaś samą siebie. Z pewnością każda kobieta to lesbijka, bo przecież chodzą parami do toalety, całują się itd. itp. :)
  Z pewnością jednak, każdy kto wyparł się swojej wiary jest zaprzańcem, taka jest definicja tego słowa.
  Kim są ci, co chcą by wszyscy wierzyli dokładnie tak jak oni wymyślili, podszywając się pod Jezusa? Oni są potomkami tych, co mordowali Katarów, tylko dlatego, że oni inaczej naukę Jezusa rozumieli. To ci, którzy w źle pojęte imię Jezusa spowodowali, że ulice Jerozolimy spłynęły krwią. Tych ludzi należy nazwać potencjalnymi mordercami.
 • @Zawisza Niebieski 22:31:27
  /Pobiłaś samą siebie./
  "Niech też starsze kobiety sprawują się w sposób bogobojny, niech nie rzucają oszczerstw ani nie będą zniewolone mnóstwem wina, niech będą nauczycielkami tego, co dobre "
  (Tytusa 2:3 PNŚ)
 • @roux 22:44:22
  Tobie rrrrruox i kkkkatanie dziekuje za uwage.)))

  Dlaczego czytacie moje wpisy, zamiast czytac Biblie? I dlaczego zwracacie sie do mnie zamiast do Pana Jezusa???

  Ciagle DO mnie piszecie-zwracacie sie! Ciagle ze mna prowadzicie konwersacje, a przeciez moglibyscie z Panem Jezusem!

  Co dla was wazniejsze, rozmowa ze mna, czy z Panem Jezusem?
 • @Bara-bar 23:02:29
  Masz jakieś objawienia? Co na to twój stary? Nie zaniedbujesz podawania mielonki z wieloryba?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930