Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
346 postów 8143 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Jezus, Maryja żydami?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mówiąc szczerze nie bardzo rozumiem rozterek części chrześcijan nad tym, czy Jezus, czy też Maryja byli Żydami, czy też żydami.

Do rozważań tych skłonił mnie film w którym ksiądz, stosując pewną ekwilibrystykę definicyjną  próbuje udowodnić, że potomkowie plemion, które Mojżesz przyprowadził na ziemie dzisiejszego Izraela to Palestyńczycy, Hebrajczycy, ale nie Żydzi

 
 
Spróbujmy to rozważyć po kolei.
 
Problem ze zdefiniowaniem tych spraw wynika z faktu, że nie ma dziś jednoznacznej definicji pojęcia Żyd. Słowo „Żyd” jest przekształceniem słowa Judejczyk a w czasach Jezusa słowo Judejczyk i Hebrajczyk było stosowane wymiennie, co później wykażę.
 
Dziś wyznawcy judaizmu nie są jednolitym genetycznie ludem, w historii judaizmu inne ludy przyjmowały tę religię, ale również nie wszyscy, którzy są genetycznie potomkami plemion Izraela są dziś wyznawcami judaizmu.
 
Sam judaizm w czasach Jezusa nie był jednolitą religią. Był to zbiór różnych sekt różniących się pod względem podejścia do pewnych spraw czy to religijnych, czy też narodowowyzwoleńczych jak saduceusze, faryzeusze, esseńczycy, zeloci a później uczniowie Jezusa zwani nazarejczykami.
 
Czy Maryja była „żydówką”?
 
Bezsprzecznie Maryja, matka Jezusa, wychowana została w judaizmie, była wyznawczynią tej religii, w czasie misji Jezusa nie przyjmowała Jego nauki, o czym świadczy próba odwiedzenia Go od nauczania „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».” [Mk 3, 31-32]. Po wniebowstąpieniu Maryja pozostaje wśród uczniów Jezusa, tyle, że uczniowie Jezusa, tworzący Kościół Jerozolimski nie widzieli siebie inaczej niż jako jedną z sekt w judaizmie, w Dziejach Apostolskich określono ich „nazarejczykami”. Sekta ta dotrzymywała wszystkich obowiązków prawowitego wyznawcy judaizmu, dokładając do judaizmu naukę Jezusa. „Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło,a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa.” [Dz. 21, 20-21] Tak więc uczniowie Jezusa pod przywództwem Jakuba, brata Jezusa, wśród których przebywała Maria, nie zamierzali oddzielać się od judaizmu. Oni nadal trzymali się Prawa będąc „żydami”. Tak więc nie ma żadnego powodu by twierdzić, że Maryja nie była żydówką, czyli wyznawczynią judaizmu do końca swych dni.
 
Czy Jezus był „żydem”?
 
Jezus jako dziecko wychowany był w judaizmie, był obrzezany [Łk 2, 21], chrzest przyjmuje z rąk Jana Chrzciciela, który ze swoją nauką nie wyszedł poza zakres judaizmu, na podstawie jego atrybutów przyjmuje się, że był członkiem ascetycznej sekty esseńczyków, również przebywanie Jezusa na pustyni i przyjęcie chrztu z rąk esseńczyka może wskazywać, że swoje życie młodzieńcze Jezus spędził wśród esseńczyków. Swoją naukę Jezus oparł o judaizm doprecyzowując pewne sprawy, inne zmieniając, lecz zakorzenienie chrześcijaństwa w judaizmie jest wyraźne. Tyle można podać jako suche fakty, wnioski niech każdy wyciągnie sam.
 
Źródłosłów słowa „Żyd”.
 
Słowo to wywodzi się od słowa Juda, Judejczyk wywodzące się od imienia jednego z 12 synów biblijnego Jakuba, określenie to początkowo odnosiło się do jednego z 12 pokoleń Izraela. Ale już w VII w p.n.e słowo to stało się jednoznaczne ze słowami Izraelita, Hebrajczyk. Słowo Judejczyk w tym znaczeniu występuje w  2 księdze królewskiej, Jeremiasza powstałych jeszcze przed niewolą Babilońską, czyli w VII w p.n.e. To, że w czasach Jezusa słowa te używano równolegle możemy wykazać np. w listach Pawła apostoła. W liście do Filipian [3, 5] „obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz” Paweł określa się jako Hebrajczyk z pokolenia Beniamina, w liście do Galatów [2, 15] „My jesteśmy Judejczycy i nie z pogan grzesznicy.” określa siebie jako Judejczyk - Żyd. Tak więc już za czasów Jezusa słowo Hebrajczyk i Judejczyk - Żyd jest pełnoprawnym określeniem dla wszystkich pokoleń Izraela.
 
Mesjasz
 
Zgodnie z proroctwem [Iz 11, 1-2] odniesienie do którego znajdujemy u ewangelistów „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama...” [Mt 1, 1-16], czy też u Łukasza [Łk 3, 23-28], a apostoł Paweł wręcz się na nie powołuje [Rz 15,12], mesjasz ma być męskim potomkiem królewskiego rodu króla Dawida. Stąd ewangeliści Mateusz i Łukasz przytaczają dwa, co prawda różniące się, drzewa genealogiczne po linii męskiej dowodzące iż Jezus jest potomkiem króla Dawida, a więc oczekiwanym mesjaszem. Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że Mateusz, zgodnie z tradycją chrześcijańską był uczniem Jezusa, a jego ewangelia kładzie nacisk na posłuszeństwo względem Prawa. Łukasz, to już towarzysz podróży i przyjaciel Pawła. Jednak żadna z tych ewangelii nie podważa faktu iż Jezus był on Judejczykiem, królewskiego rodu Dawida, czyli Żydem. Tu warto przypomnieć, że ortodoksyjni żydzi uważają za Żyda tego, co narodził się z łona żydówki, lub też przeszedł konwersję, nawrócenie na judaizm.
 
W swym wywodzie ksiądz widoczny na filmie podejmuje sprawę tego, że w dawnych czasach do judaizmu przyjmowane były ludy nie wywodzące się z 12 pokoleń Izraela 
 
W dawnych czasach judaizm przyjmowali nie tylko pojedynczy ludzie (konwersja), ale i całe państwa. Stąd mamy dużą grupę Żydów, którzy nie są genetycznie potomkami plemion, wyprowadzonych przez Mojżesza z ziemi egipskiej, ale nikogo, kto jest potomkiem tych plemion nie można nie nazwać Judejczykiem - Żydem. Gdyż to połączenie nastąpiło VII w p.n.e. zaś konwersja np. Chazarów nastąpiła na początku IX w. n.e. Po prostu trzeba przyjąć, że Żydami są i ci starożytni Izraelczycy jak i ci, którzy znacznie późnij przyjęli judaizm nie będąc spokrewnieni z 12 pokoleniami Izraela.
 
Skąd więc taka usilna chęć, by udowodnić, że Jezus, Maryja nie byli Żydami, czy też żydami?
 
Idąc po najprostszej linii można powiedzieć, Żydzi zabili Jezusa. Tyle, że to taka ludowa półprawda. Jezusa, zgodnie z Biblią, ukrzyżowali Rzymianie po podburzeniu tłumu przez członków dwóch sekt, saduceuszy i faryzeuszy. Prawdą jest, że pierwsi chrześcijańscy męczennicy też byli mordowani przez Żydów, w tym przy wsparciu faryzeusza Szawła, który później stał się chrześcijańskim apostołem Pawłem. Tyle, że były to wewnętrzne rozgrywki między sektami w judaizmie. Zaś nienawiść narodziła się w czasach, gdy chrześcijaństwo oddzielało się od nazarejczyków po III wyprawie Pawła lata 57/58, zakończonej jego uwięzieniem. Później z pewnością wpływ na to miało różne podejście judaizmu i chrześcijaństwa do prawa do „lichwy”. W judaizmie zakaz lichwy odnosił się jedynie do osób wyznania mojżeszowego, chrześcijaństwo, islam ją potępiało jako nieetyczną.
 
Zwróćmy uwagę na to, że Żydzi w Europie Wschodniej w dużym stopniu wywodzą się z Kaganatu Chazarskiego. Ludu tureckiego utworzonego przy szlaku jedwabnym. Ludu nauczonego handlu, obrotu pieniędzmi i rzemiosła. Pojawiając się w Europie Wschodniej po rozbiciu Kaganatu przez Arabów zajmowali się oni zajęciami o niskim poważaniu społecznym, jak poborem podatków, oraz pożyczaniem pieniędzy na procent, czyli lichwą. Na tym budowali swoje fortuny i przywileje i na tym tle pojawiały się rozruchy społeczne (pogromy) kierowane przeciw nim, jako widocznym przedstawicielu siły nacisku państwa. Z drugiej strony byli grupą społeczną nie asymilującą się ze społecznościami w gościnę do których przybyli. To też powodowało konflikty.
 
Państwo Izrael
 
Z wypowiedzi księdza prezentowanego na filmie wynika, iż państwo Izrael, to ludność, która przybyła na te ziemie, głównie potomkowie Chazarów z Polski, ZSRR, zaś dawni rdzenni potomkowie 12 pokoleń Izraela to dzisiejsi uciskani Palestyńczycy wyznający islam, którzy ze względów podatkowych zmienili wyznanie na islam. To kolejna półprawda. Prawdą jest, że duży wpływ na tworzenie dzisiejszego Izraela mają polscy żydzi, głównie chazarscy emigrujący z Polski, czy też dezerterzy z armii Andersa. Ci tworzący Izrael przybysze z Europy uciekający przed prześladowaniami to głównie żydzi Aszkenazi z których haplogrupę J posiada 38%* To można wykazać choćby po miejscu urodzenia wielu wysokiej rangi polityków Izraela II połowy XX w. Duże wsparcie dla nauki Izraela miała emigracja wykształconych żydów polskich, po tzw. wypadkach kieleckich. To jednak nie daje to najmniejszego powodu, by potomków 12 pokoleń nie nazwać Judejczykami, czyli Żydami. Prawdą historyczną jest też, że Żyd, mieszkaniec Izraela nie musi być potomkiem wywodzącym się z 12 pokoleń, a wywodzący się z 12 pokoleń Izraela nie musi być dziś „żydem”. Popatrzmy na wyniki badań genetycznych zapewniających ciekawe wnioski dotyczące emigracji ludności.
 
Potomkowie 12 pokoleń Izraela, gdzie dziś ich znaleźć?
 
Haplogrupa J uznawana jest za haplogrupę kapłańską. Popatrzmy na rozkład tej haplogrupy, wykres pochodzi z Wikipedii.


 
 
 
 
 
Dziś wśród mieszkańców Izraela ok. 57,8% ludzi posiada tę haplogrupę. Czy aż tylu w Izraelu jest Palestyńczyków? Myślę, że to wystarczający dowód obalający dywagacje tego księdza.
 
 
 

KOMENTARZE

 • Witam, 5* za podjęcie tematu
  /nie bardzo rozumiem rozterek części chrześcijan nad tym, czy Jezus, czy też Maryja byli Żydami, czy też żydami./

  widać mają coś przeciw Żydom

  pozdrawiam
 • @roux 14:21:21
  No cóż, temat obiecałem kilku komentatorom, stąd może z opóźnieniem ale temat podjąłem, starając się go przedstawić w możliwie szerokim ujęciu. Początki tej nie wiem, czy można nazwać ją nienawiścią to czas podziału między Kościołem Jerozolimskim a środowiskami Pawła widocznie opisany w Dziejach Apostolskich, którego wielu zobaczyć po prostu nie chce.
 • @
  //Sekta, która związała się z plemieniem Judy i je opanowała, przejęła w swoich księgach rozpowszechniający się koncept jedynego Boga powszechnego jedynie po to, aby go zniszczyć, postulując wiarę opartą na jego zaprzeczeniu. Zaprzeczenie to, bardziej ignorujące niż otwarte, było nieuniknione i konieczne dla oparcia podstaw nowej wiary na teorii rasy panów. Taka, jeśli w ogóle istnieje, sama w sobie musi być Bogiem.
  Wiara ta, wprowadzona w 485 roku BC jako prawo regulujące życie Judy, była i pozostaje unikalna w historii świata. Opiera się na stwierdzeniu przypisowanym plemiennemu bóstwu (Jehowie), że Izraelici (w rzeczywistości Judajczycy) są ‘narodem wybranym’, który przy
  przestrzeganiu wszystkich ‘przepisów i praw, wywyższony zostanie ponad inne ludy i otrzyma ‘ziemię obiecaną’. Czy to przez przeoczenie, czy przez nieuniknioną konieczność, z teorii tej wyrosły pochodne je koncepcje ‘niewoli’ i ‘zagłady’. Żądanie Jehowy, aby go czcić w określonym
  miejscu i kraju, pociągało dla jego wielbicieli konieczność przebywania w nim.

  Oczywiście, nie wszyscy mogli tam mieszkać, lecz ci żyjący poza krajem, czy to z konieczności, czy z własnego wyboru, automatycznie stawali się ‘niewolnikami’ ‘obcych’, których należało ‘wykorzenić’, ‘wytracić’ i ‘zniszczyć’. Według podstawowych zasad tej wiary nie ma znaczenia, czy ci ‘władcy’ są najeźdzcami, czy też kurtuazyjnymi gospodarzami; ich z góry przeznaczonym losem jest zagłada lub zniewolenie.
  Przed czekającą ich zagładą i zniewoleniem, mają tymczasowo pełnić rolę ‘władców’ Judejczyków; nie z własnego wyboru, lecz jako narzędzie kary za niestosowanie się Judajczyków do ‘przepisów’. W ten sposób Jehowa przedstawia się jako jedyny powszechny Bóg: choć uznaje tylko ‘naród wybrany’, posługuje się poganami dla ukarania go za ‘przekroczenia’, zanim poganie sami nie padną ofiarą przeznaczonej im zagłady.
  Taki spadek został narzucony plemieniu Judy. Nie byłi oni nawet jego prawnymi dziedzicami, gdyż zgodnie z Księgą, ‘przymierze’ zawarte zostało między Jehową, a ‘dziećmi Izraela’. Na długo przed rokiem 485 Izraelici, odsunąwszy się od nie-izraelskich Judaejczyków, rozpłynęli się w
  morzu społeczeństw, unosząc ze sobą wizję uniwersalnego miłosiernego Boga ogólnoludzkiego.
  Jak wykazują wszystkie źródła historyczne, Izraelici nigdy nie wyznawali wiary rasistowskiej, która w ciągu wieków miała być znana jako religia żydowska, czyli Judaizm. Wiara ta od początku była produktem Lewitów Judajskich//

  https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2013/01/kontrowersja-syjonu-douglas-reed.pdf
 • ten osobnik z filmiku
  to też chazar.Z czego on się cieszy ?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:46:54
  Religia zawsze była narzędziem za pomocą którego kilku "mądrych", często ze wsparciem pieniądza chciało przejąć kontrolę nad resztą społeczeństwa. Za czasów Jezusa mieliśmy Saduceuszy, co na świątyni majątków się dorabiali. Oczywiście, że dzisiejszy judaizm nie jest judaizmem z czasów ani Mojżesza ani Jezusa. Tak jak dzisiejszy katolicyzm, prawosławie nie jest prostym oddaniem nauki Jezusa.
 • @kfakfa 15:20:23
  Trudno na to odpowiedzieć, haplogrupy jego nie badałem. Choć ciężko powiedzieć jaką haplogrupę mają chazarowie. To mieszanka ludów, również żydów zbiegłych z Bizancjum oraz z terenów Persji.
 • @Zawisza Niebieski 15:25:55
  Dam ci prosty przykład:
  Ani wychowanie w judaizmie, ani obrzezanie, ani mieszkanie w Hyde Park nie czyni z ciebie Amerykanina. Poniał?

  Oszczerczym kłamstwem jest również stwierdzenie, że „Religia zawsze była narzędziem za pomocą którego kilku "mądrych", często ze wsparciem pieniądza chciało przejąć kontrolę nad resztą społeczeństwa.”

  Religia?? Zatem jakim narzędziem posługują się Żydzi ateiści? Być może pisaniem głupot w NEon'ie.
 • @Zdzich 18:19:50
  Nie bardzo wiem, co ma obrzezanie, czy judaizm z byciem Amerykaninem. Jeśli mówisz "Poniał" to rozumiem, że rano z rodziną witasz się słowem "Zdrastwujcie"?

  Jeśli chodzi o stwierdzenie "Religia zawsze była narzędziem za pomocą którego kilku "mądrych", często ze wsparciem pieniądza chciało przejąć kontrolę nad resztą społeczeństwa." to po prostu tego nie zrozumiałeś, są ludzie, którzy czystą wiarę ludzką wykorzystują do manipulacji. Weźmy np. ISIS, gdzie islam wykorzystywany jest do czynienia z ludzi morderców.

  Czym się posługuje Żyd ateista, tego nie wiem, jeszcze w życiu nie spotkałem żadnego, kto by się tak deklarował, choć powiedzmy z wyznawcami judaizmu nie mam dużego kontaktu. Ale może ty lepiej wiesz, w kraju gdzie mówią "poniał" mieszka wielu wyznawców judaizmu.
 • Maria (Miriam) i Jezus byli Żydami
  Maria, matka Jezusa - w genealogii w 3 rozdziale Ew. Łukasza, czytamy, że bezpośrednim przodkiem Marii był żydowski król Dawid, co dawało Jezusowi prawo do odziedziczenia tronu żydowskiego, jak również to, że Jezus był etnicznym Żydem.
  Zatem, Jezus jako człowiek był Żydem i także żydem, czyli wyznawcą judaizmu.


  Niektórzy błędnie utrzymują, że Jezus był Galilejczykiem (np. tak twierdzi ks.R.Kneblewski - "duszpasterz nardowców"). Określenie Galilejczyk nie określa pochodzenia rasowego (np. Małopolanin, Mazowszanin - to Polacy). Poza tym Galilea stanowiła część państwa żydowskiego i jak wiemy Jezus był królem żydowskim (tak sam o sobie mówił), a nie galilejskim.
  Pierwsze wersety Nowego Testamentu w jasny sposób stwierdzają żydostwo etniczne Jezusa, „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego” (Ew. Mateusza 1.1); dalej, z fragmentów takich jak list do Hebrajczyków 7.14, „Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy...”, że przodkowie Jezusa wywodzili się z plemienia Judy, od którego pochodzi nazwa „Żyd (Judaista).”
 • @Katana 15:40:19
  Żydo-katoliku,
  zmień sobie nick z "Katana" na "kapota", a po żydowsku - i tak bedzie najlepiej - używaj "chałat".
 • @Rzeczpospolita 18:36:25
  Oczywiście dałem 5*
 • @Zawisza Niebieski 18:33:29
  Po wykładzie Religii przez żydo-Kosiura w stylu „jak wiemy Jezus był królem żydowskim (tak sam o sobie mówił)” - Rzeczpospolita 25.01.2017 18:36:25 nie trudno zauważyć, że praktycznie nic nie wiesz.

  Tymczasem prawdą jest, że Jezus mówił o sobie: „Nie jestem Żydem”, „Królestwo moje nie jest z tego świata” - Ewangelia wg św. Jana.

  Zadawaj się dalej z debilem byłego Departamentu IV MSW zajmującego się dezintegracją Kościoła katolickiego w Polsce, to będziesz w stanie pisać więcej perwersyjnych głupot wymyślonych przez półgłówków tego marginesu społecznego. Za przyzwoleniem p. Opary, NEon to ich forum.
 • @Rzeczpospolita 18:36:25
  Piszesz, że przodkiem Marii był król Dawid...
  Przeczytajmy u Mateusza "Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;...Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń." Masz tu wyraźnie powiedziane, że Jezus jest synem po linii męskiej, nie żeńskiej. To Józef był z pokolenia Dawida.

  Jeśli sięgniesz do Łukasza masz "Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,... syna Natana, syna Dawida, syna Jessego,...syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego." Znowu mamy tylko i wyłączenie linię męską.

  W wierze Kościoła Jerozolimskiego Jezus był synem Józefa, zaś synem Boga stał się na skutek swych cnót i został wybrany "Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!""
 • @Zdzich 19:09:58
  Zerknij do ewangelii Mateusza, co zresztą wykazałem w komentarzu do blogera Rzeczpospolita, rozmawiajmy na argumenty, nie na wyzwiska. Nie interesuje mnie, kto jest z jakiego departamentu, a kto z jakiej parafii. Tego typu zwroty to mowa głupców. Ludzie mądrzy wyciągają argumenty i stawiają wnioski. Taką formę przyjmijmy, będzie znacznie lepiej.
 • Magiczne,zmyślone słowo "żyd"
  „jak wiemy Jezus był królem żydowskim "

  Jak wiadomo ,tłumaczeniem Pisma zajmowali się chazarzy nazywani "rabinami" . Już od II XIX w. zaczeli "majstrować" podczas tłumaczenia na język polski - wtedy "pojawili się " w Piśmie koczownicy o nazwie "żydzi" .
  Nazwę ukuło chazarstwo w II połowie XVIII .
  Alleluja i ajwaj do przodu.
 • @Zdzich 19:09:58
  Dziduś,
  nędzny, mały krętaczu,
  przytocz cały odnośny fragment tej ewangelii podając wszystkie niezbedne oznaczenia i sygnatury
 • @Zdzich; Rzeczypospolita, Katana
  Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden element, ew. Łukasza powstaje w środowisku uczniów Pawłą, Łukasz jest przyjacielem Pawła. Mateusz pisze dla żydów, odnosi się do tradycji, udowadnia, że Jezus był tym obiecanym Mesjaszem, stąd jego ewangelia wyraźnie podaje linię męską, bez mówienia "był jak mniemano".
  Dalej u Mateusza mamy opis zwiastowania i znowu 1-23 mamy "Oto Dziewica/Panna/Młoda dziewczyna (wszystkie te trzy formy są dopuszczalne) pocznie i porodzi Syna"
 • @Zawisza Niebieski 19:23:23
  Ale i przodkiem matki Jezusa był król Dawid wg Ew. Łukasza - wychodzi, że Jezus miała zabezpieczone żydostwo ze strony matki i ojca.
 • @kfakfa 19:33:21
  Napisałeś "Jak wiadomo ,tłumaczeniem Pisma zajmowali się chazarzy nazywani "rabinami"". Jeśli chodzi o stary testament tak, ale jeśli chodzi o nowy testament, to zerknij choćby do Biblii Tysiąclecia, masz autorów tłumaczeń. Też twierdzisz, że to "chazarzy"?
 • @Zdzich 19:09:58
  /że Jezus mówił o sobie: „Nie jestem Żydem”/

  proszę o wskazanie wersetu, jeśli potrafisz ;-))

  BTW
  po czyjej stronie się opowiadasz, papieża Franciszka czy kard. Burke?
 • @Rzeczpospolita 19:34:28
  Nie przytoczy, usłyszał taką głupotę od majstra :-))
 • @Rzeczpospolita 19:48:38
  To, że Łukasz podaje linię genealogiczną po matce twierdzą niektórzy. Wynika to z faktu, że mamy dwie różniące się linie a Biblia nie może się mylić. Ale z samego tekstu ewangelii nie wynika, jakoby którakolwiek z linii była linią żeńską i tu mamy podawanych mężczyzn i tu.
 • @Katana 19:00:42
  Zatem, Jezus miał zabezpieczone żydostwo i ze strony matki i ze strony ojca.
 • @Zawisza Niebieski 19:49:47
  PISMO ŚWIETE S/N
  z hebrajskiego i greckiego na polski pilnie przetłumaczone
  Warszawa 1922 r.
  BIBLIA SWIETA
  Z hebrajskiego i greckiego...
  Warszawa 1950
  BIBLIA Z jezykow hebrajskiego i greckiego ...
  Warszawa 1975

  autorzy "tradycyjnie" nie podpisani.

  Zaś najnowsze wydanie Biblii Gdańskiej Stary Testament to dopiero "arcydzieło". Wydawca - chazarski Szaron
 • @Zawisza Niebieski 19:54:21
  "Biblia nie może się mylić" - przecież jest w niej wiele sprzecznych informacji, a więc jak rozumieć to stwierdzenie, że nie może się mylić?
  Poza tym nie wiemy, czy opisane w niej zdarzenia są rzeczywiste, czy zmyślone.
 • @kfakfa 20:14:01
  W Biblii papierowej jaką ja się posługuję, jeśli nie posługuję się wydaniem internetowym Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980 jak najbardziej podani są tłumacze poszczególnych ksiąg i są to bibliści polscy, księża katoliccy.
 • @Katana 20:28:10
  Np.:
  http://strona0biblii.republika.pl/sprzeczn.html
 • @Rzeczpospolita 20:19:09
  oczywiście jest to radosna twórczość , ktoś nawet nie zadbał by było to spójne .
  Jest wiele informacji zawartej w zwojach i historii Esseńczyków ..
  Jezus przebywał jeszcze w 64 roku w Rzymie ...ale to już inna historia , nie pasująca do tej dyskusji .
  Zawisza ładnie ujął temat technicznie i logicznie na ile to można .

  Tu jest wielkie pole do popisu zależnie od spojrzenia .
 • @Rzeczpospolita 20:19:09 @Katana 20:2810
  Dla osoby wierzącej w to iż Biblia jest dziełem natchnionym mylić się ona nie może. Przykłady o które pyta Katana, właśnie 2 różne drzewa genealogiczne. "Kobiecie zaś nauczać nie pozwalam..." i "Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy są znaczni wśród wysłanników i przede mną stali się w pomazańcu." http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/6/chapter/16/verse/7/param/1
  Na której górze Mojżesz otrzymał dekalog? Synaj czy Horeb? Ze tak wymienię pierwsze, które przychodzą mi teraz do głowy.
 • @Zawisza Niebieski 19:27:45
  Jeśli chodzi o pochodzenie Jezusa, samemu dobrze dodałeś:
  "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" - Zawisza Niebieski 25.01.2017 19:23:23
  Tak powiedział sam BÓG o swoim synu. Ani słowa o Jego ziemskich zaadoptowanych rodzicach.
 • @Zawisza Niebieski 19:27:45
  Jeśli chodzi o mowę głupców typu: „nędzny, mały krętaczu, kundlu, zamieść fotę swego pyska, żebym wiedział z jaka zgnilzną mam do czynienia” - Rzeczpospolita 25.01.2017 20:26:00, to też mnie nie interesuje.
  Argumenty i wnioski ludzi mądrych; proszę bardzo:

  Immanuel Kant (1724-1840) – Żyd działający jako tzw. “niemiecki filozof”. (Żydowski i niemiecki znaczy “dobry” dla Kosiura.)
  Filozofia Kanta oparta jest na zaspakajaniu talmudycznych „własnych przyjemnosci” materialistycznego "rozumu", w przeciwieństwie do nauk duchowych Kościoła.
  Wilhelm II, król Prus, zakazał Kantowi uczenia i pisania swoich anty-religijnych doktryn. Materialistyczne powody do myślenia, znane jako Siedem Grzechów Głównych, oparte są na doktrynie robienia „co mi się podoba", były uznane przez Kanta jako ostateczny autorytet dla moralności, z całkowitym lekceważeniem prawa i zwyczajów religijnych.
  (Liberalni debile ostatniego Marszu Kobiet na Waszyngton zastosowali tą doktrynę w całej swojej rozciągłości, łącznie z rabunkiem sklepów po drodze.)

  Kant wypromował wolność od "uniwersalnych praw" znanaych jako Prawa Boże aby usatysfakcjonować własny dobrobyt bez względu na to, kto ma za niego zapłacić.
  (Zwykle Katolicy są zmuszani do opłat (podatki!) za dobrobyt anty-katolików.)

  Celem eliminacji Prawa Bożego, Kant wysunał tezę, że „nie można dowieść ani istnienia, ani nieistnienia Boga”.
  (Kontekst tej tezy znajduje się w wypowiedzi żydo-Kosiura: „Bóg jest chrześcijańską legendą wymyśloną przez żydów. Ani Pan, ani ja niczego o Bogu nie wiemy.” - Rzeczpospolita 08.09.2016 15:27:57)

  Kant zalecał także ustanowienie światowej federacji państw, czyli model przyszlego "nowego porządku świata" solemnie kontrolowanego przez „naród wybrany”, czyli Żydów. Filozofia Kant'a położyła podstawy dla marksistów i syjonistow, współcześnie etykietowanych jako "neokonserwatyści”.

  Polecając nam Kant'a, z własnej głupoty, żydo-Kosiur zdemaskował się zupełnie!

  Jak pisalem kilkakrotnie uprzednio:
  Żydo-Kosiur to nie tylko "żyd - klasyczny", ale również współczesny agent dwóch podstawowych programów SYJONIZMU:
  1. depopulacja Gojów!
  2. Nowy Porządek Świata! (NWO)
 • @Zdzich 21:05:43
  Nigdy nie twierdziłem inaczej, Jezus jest Synem Boga, kwestia tylko jak to słowo zdefiniujemy i kiedy Jezus tym Synem się stał. Na podstawie Biblii stwierdził bym, że Biblia skłania się ku wierze uczniów Jezusa pod przywództwem Jakuba brata Pańskiego, czyli jak prezentuje to Mateusz. Zwróć uwagę na jeden fakt, jeśli Maria od poczęcia wiedziałaby iż Jezus poczęty jest z Ducha Świętego, to dlaczego odwoływałaby go od nauczania? „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».” [Mk 3, 31-32]. Jak widzisz w tym okresie ani rodzina ani ci co Go znali od urodzenia nie mówili, że jest On Synem Boga.
 • @Rzeczpospolita 18:39:01
  Ajajaj...slowo kapota w jednym z jezyköw europejskich oznacza prezerwatywe...
 • @Katana 21:15:42
  Dla mnie Biblia jest dziełem rąk i umysłu ludzkiego zawierającym słowa Boga Ojca i Jezusa. Co oznacza "dzieło natchnione"? Z pewnością ludzie ci chcieli pisać prawdę, ich prawdę o Bogu. Dla mnie np. Łukasz był bardzo prawym człowiekiem i sam w początkach swojej Ewangelii napisał, że jego pisma są wynikiem materiałów jakie on zebrał ja nie zaprzeczam, że jest to prawda.

  Jeśli chodzi o apostołów, to dokładnie w liście do Rzymian Paweł mówi o "wysłannikach". Wysłannik przekazuje jakąś wiedzę tych co go posłali, naucza.
 • @fabi 20:36:53
  //Jezus przebywał jeszcze w 64 roku w Rzymie //..............co tam miał niby robić ? skoro swoją misję miał wypełnić w oparciu o żydowskie przepowiednie to wszystko musiało się odbyć na terenie okupowanego Izraela i nigdzie indziej , niepotrzebnie wprowadzasz dodatkowe wątki bo 64 w Rzymie mógł przebywać św Paweł ale gdyby tam spotkał samego Jezusa , to historia chrześcijaństwa mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć albo nawet w ogóle nie zaistnieć
 • @Zdzich 21:17:44
  Mnie nie interesuje, kto jest żydem, nie żydem, Niemcem, Francuzem, katolikiem, prawosławnym, heteroseksualny, czy może gejem. To mi zupełnie obojętne. Liczy się dla mnie, czy w jakiejś sprawie ma coś ciekawego do powiedzenia czy też nie. Jeśli mówi tendencyjnie to mam mieć swoją głowę i swoją wiedzę by to wykryć, ale jeśli nie wykryję, to powiem, że to ja byłem głupcem i muszę się douczyć.

  Co do Kanta, moja wiedza to raczej przebiegi sygnałów, mechanika konstrukcji, ale w czasie studiów miałem dziewczynę z germanistyki, oni o Kancie rozmawiali i by wśród jej znajomych wyjść na głupka coś musiałem liznąć. Z tego co pamiętam Kant był luteraninem, matka wywodziła się z rodzin szkockiej, czy była żydówką? No cóż, Kaczyński Macierewicz też podobnież są żydami, ludzie wiele plotą, czy we wszystko należy wierzyć?
 • @Zawisza Niebieski 21:59:47
  //Kaczyński Macierewicz też podobnież są żydami, ludzie wiele plotą,//

  a Zawisza Niebieski też podobno jest żydem,
  ludzie wiele plotą 8-)))))
 • @Husky 22:06:38
  No cóż :)
  http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=lista-prawdziwych-zydowskich
  Mojego nazwiska na tej liście nie ma, a lista ta nie jest mojego autorstwa, zresztą jak poszukasz, jest tych list kilka.
  Podobnież: Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein

  Więc uśmiechnijmy się, ludzie różne rzeczy plotą.
 • @puuuq 21:50:27
  ,, niepotrzebnie wprowadzasz dodatkowe wątki ,, przecież go nie ciągnąłem i nie chce .

  Prowadzona dyskusja jest oparta o radosną twórczość , co nie zmienia faktu potrzeby takiej dyskusji . Daje bardzo dużą możliwość interpretacji .

  Jest inna wiedza dostępna z tamtych czasów ... no niestety religie rządzą się swoimi prawami ...tu nie fakty a wiara się liczy .

  Żydzi i w tym Jezus przebywając w Rzymie brali bardzo aktywny udział w głoszeniu bliskiego końca świata .
  Programowanie umysłów nie jest odkryciem naszych czasów .

  Co do tematu .. Żydzi dawniej swoje pochodzenie liczyli po stronie męskiej ..
  Trzymając się biblii , Jezus poprzez niepokalane poczęcie , nie mógł być potomkiem Dawida .... a więc oczekiwanym mesjaszem .
  Biorąc te pisma pod logiczne myślenie , można wiele udowadniać ...
 • @fabi 22:22:08
  //Jest inna wiedza dostępna z tamtych czasów//.............podaj przynajmniej jedno źródło tej wiedzy z tamtych czasów , t zn z okresu nauczania Jezusa , poza tym co wchodzi w skład "nowego testamentu" a co ma związek z samą działalnością Jezusa bo teksty z Qumran nic nie wspominają o Jezusie a te z Nag Hammadi są zredagowane jeszcze później od kanonicznych , stąd ich przesłanie jest tym bardziej mniej wiarygodne
 • @puuuq 22:50:34
  no nie ..to właśnie teksty z Qumran są bardzo ważne ..

  Nasy spojrzenie na sprawę jest poprzez księgi testamentowe .
  Tu bój się toczy o ich interpretacje i nie zrozumienie przekazu.

  Dochodzenie do prawdy to wychodzenie poza ten krąg .

  Z perspektywy lat mojego życia , widzę jak bardzo w tak krótkim czasie dochodzi do przekłamań i oszustw .
  Choćby taka sprawa Wałęsy ...można go różnie oceniać ... ale wprowadzanie nauki historii o Solidarności z skąd osoba Wałęsy jest usunięta jest.. zwykłym kłamstwem .
 • @fabi 23:07:45
  teksty z Qumran niczego nie wyjaśniają , wprost przeciwnie jeszcze bardziej gmatwają dzieje żydów bo tylko o nich w nich chodzi , jak dotąd nikt nie zdołał ustalić kim były opisywane np w"miedzianym zwoju " czy "regule wojny" albo "dokumencie damasceńskim" osoby ,stąd jedynie cała seria różnych spekulacji , pewne podobieństwa ich nauk z tym co znamy z ewangelii nie pozwalają nawet na wniosek ,że sam Jezus musiał ich znać a tym bardziej jednym z nich być , chociaż Jan Chrzciciel był raczej na pewno z tym środowiskiem związany bo inaczej by nie zginął , ludzi niewygodnych dla kolaborujących z okupantem i samego okupanta najczęściej się likwiduje , to samo mogło dotyczyć Jezusa ale nie ma na to żadnych dowodów , t zn w tych odkrytych tekstach takich dowodów nie ma , nie ma też nic o Janie ale z kronik Józefa Flawiusza wynika ,że musiał być bardzo popularny wśród tych wszystkich środowisk patriotycznych czyli też gorliwie religijnych bo odzyskanie niepodległości było wtedy dla nich najważniejsze po to oczekiwali mesjasza
 • @Zawisza Niebieski 21:59:47
  Ja rozumiem być „natchnionym” i pisać prawdę, albo napisać po prostu „nie wiem”, jak Ty to zrobiłeś kilka razy.
  Żydo-Kosiur natomiast jest „natchniony” i KŁAMIE w każdym zdaniu; jak np. ostatnio napisał o największym ludobójcy i opuszczonym przez wszystkich przyjaciół cesarzu Rzymu Neronie, który z rozpaczy popełnił samobójstwo. Wg Kosiura był to: „Jeden z najwybitniejszych cezarów starożytnego Rzymu, który jako jeden z pierwszych dostrzegł niebezpieczeństwo dla trwałości cesarstwa ze strony żydo-chrześcijańskiej religii” - Rzeczpospolita 22.01.2017 15:17:48

  Powyżej Kosiur napisał: „Jak wiemy Jezus był królem żydowskim (tak sam o sobie mówił)” - Rzeczpospolita 25.01.2017 18:36:25
  Tymczasem wcale o tym nie wiemy, ani Jezus sam o sobie niczego takiego nie powiedział.

  Chyba zgodzisz się ze mną, że możemy tutaj przymykać oczy na rewizjonistów historycznych, ale nie możemy, i nie powinniśmy tolerować „natchnionych” kłamców i zawodowych oszczerców na miarę Kosiura.
 • co z tej forumowej bójki wynika ?
  katolicy,chrześcijanie ,wierzący ?

  Czy Jezus ,Syn Boży "był /jest ... "

  Już pomijam krętactwa w Piśmie ,ale wy wierzący się zastanawiacie ? Pyta was prowokacyjnie Zawisza .
  Jak sam powiedział "Moje Królestwo nie jest z tego Świata" ,tak i On nie jest ............. .

  Czy Marię jak pisze Pismo odwiedził nocą "jakiś" wędrowiec i stała się brzemienna ?
  Więc pytam ,w co wy "wierzycie" ?
 • @Zdzich 00:40:02
  Gdyby ludzie czytali Biblię to nie mielibyśmy ani Świebodzina ani Jezusa Króla Polski, "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd" [Jan 18, 36]

  Jeśli więc kapłani nie znają Biblii, prezydent konstytucji, to czy można wyciągać jakiekolwiek wnioski z tego, że zwykły człowiek coś niezgodnego z Biblią powie?
 • @Zdzich 21:17:44
  Dziduś,
  nawet gdyby I.Kant był Żydem, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w odróżnieniu od ciebie nie był idiotą tylko wybitnym intelektualistą.
  Twoim grzechem głównym nie jest to, żeś prawdopodobnie Żyd, tylko to żeś głupiec, kłamczuch i konfabulant.
  Ale jak widać żydo-katolicyzm bez kłamstwa i głupców jak ty, wytrwać nie zdoła.
 • @puuuq 00:04:28
  ,,. Nie podobało się
  to Faryzeuszom, więc
  poczęli Mu znowu wytykać, że jest Synem biednego cieśli Józefa i zarzucali Mu, że obcuje z
  celnikami i grzesznikami, za co Jezus surowo ich skarcił. Esseńczyków nazywali
  obłudnikami, którzy nie żyją według zakonu. Jezus jednak udowadniał Faryzeuszom, że
  Esseńczycy więcej zachowują zakon niż oni, i że oni właśnie są obłudnikami. Rozmowa
  zeszła na Esseńczyków z tego powodu, że u Esseńczyków było w zwyczaju błogosławienie, a
  Jezus często błogosławił dzieci. Mianowicie gdy wchodził do synagogi, albo wychodził,
  zastępowały Mu drogę niewiasty, prosząc, aby pobłogosławił ich dziatki.,,

  - to jest z objawień Katarzyny Emmerich .... skąd ona mogła wiedzieć o Esseńczykach
  - warto przeczytać ....Jezus mężczyzną
  Barbara Thiering

  Nie liczmy na poznanie jakiejś tam prawdy ...to ma się kotłować i powodować spory . Nasi niewidoczni zarządcy o to zadbali i to Oni po przez takie działania , kreują wydarzenia na świecie . .
  Możesz pomyśleć że odlatuje ...jednak wiem co mówię ...ale to już inna historia .
 • @fabi 10:45:37
  Jest więcej śladów tego, że Jezus był esseńczykiem. Jan chrzciciel z dużym prawdopodobieństwem był esseńczykiem, Jezus rozpoczyna swą misję właśnie od chrztu. Przebywanie na pustyni przed rozpoczęciem misji też jest charakterystyczne dla esseńczyków.
 • @Katana 11:30:58
  Nie, mam na myśli Mateusza 4, 1-11 "Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem»."
 • @fabi 10:45:37
  //skąd ona mogła wiedzieć o Esseńczykach //..........stąd co wszyscy czyli z zachowanych informacji od Józefa Flawiusza , Filona z Aleksandrii oraz Pliniusza Starszego bo chyba czytać potrafiła , poza tym nikt nie wyklucza kontaktów Jezusa z esseńczykami ,odniosłem się tylko do tego ,że w samych tekstach z Qumran jak dotąd nie znaleziono śladów po Jezusie
 • @puuuq 12:12:07
  Tu poruszamy się w mgle ... Emmerich

  Jej objawienia ...to biblia w ładniejszym wydaniu . według jej objawień powstał film o męce Jezusa . Gdy była dzieckiem ktoś pokazał jej inny świat ..to nie ma nic wspólnego z Flawiuszem....
  Polecam jej objawienia ... (nie jestem osobą wierząca ) to inny świat , warto zwrócić uwagę na wiele szczegółów .
  ,,w samych tekstach z Qumran jak dotąd nie znaleziono śladów po Jezusie,, ... to właśnie Barbara Thiering na ich podstawie opisuje historię związaną z Jezusem .
  Nie licz na to ze ktoś jest tu zainteresowany prawdą . na ile można ją przedstawić , wliczając w to fałszywy obraz ówczesnego państwa Żydowskiego .

  Tu nie `chodzi o to , kto z nas jest mądrzejszy i wie lepiej . Kiedyś bardzo zagłębiałem się w tych sprawach , starałem się jakoś tą układankę złożyć w miarę dostępnych informacji ... niestety ktoś to dokładnie wymieszał .
 • Kamycze ko dyskusji ;)
  "Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała:
  "Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
  (NAZYWA GO SYNEM DAWIDA - TWÓRCY IZRAELA, JEZUS NIE ZAPRZECZA)
  Zły duch bardzo dręczy moją córkę". Ale On nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do Niego i prosili:
  "Odpraw ją, bo krzyczy za nami".
  On odpowiedział: "Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela".
  Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła: "Panie! Pomóż mi!" Lecz On odpowiedział: "Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom".
  (JEZUS POWYŻEJ WSPOMINA O POSŁANIU GO DO OWIEC Z DOMU IZRAELA, TU Mówi o CHLEBIE ZASTRZEŻONYM DLA DZIECI (IZRAELA)
  Ona zaś rzekła: "Tak, Panie! Ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus powiedział: "Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc się stanie tak, jak chcesz". I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona.

  Ewangelia wg Św. Mateusza 15 , 21-28
 • @fabi 12:56:37
  to z jednej strony wskazujesz na wnioski współczesnej autorki a z drugiej mistyczki sprzed 200 lat , i nie przeszkadza Ci to ,że są to dwa zupełnie różne spojrzenia ? bo chyba te wizje Katarzyny E. są spójne z przekazem ewangelicznym , t zn , przynajmniej Jezus umarł i zmartwychwstał ? z kolei wnioski pani Barbary T. o ślubie i rozwodzie oraz pobycie Jezusa do 64 roku w Rzymie ,i to na podstawie badań tekstów z Qumran są wyjątkowo kuriozalne , jest taka książka pt "rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym " , napisał to Witold Tyloch , t zn obok jego osobistych spostrzeżeń sa w tej książce przetłumaczone na język polski najbardziej ciekawe teksty z Qumran , i każdy może sobie sam wyciągnąć z nich wnioski bez jakichkolwiek podpowiedzi ,w każdym razie nie ma w nich nawet namiastki informacji o kimkolwiek kto by się żenił , rozwodził i zmarł w64 roku w Rzymie , nie ma w nich nawet jednej konkretnej daty , najlepiej samemu przeczytać i nie ulegać sugestiom kogokolwiek
 • @ekoludek 13:31:34
  Rzeczywiście fragment ciekawy i pasujący do dyskusji. Tu znów należy powiedzieć, że ewangelia ta była pisana dla Żydów. Zgodnie z prorokami Jezus musiał być potomkiem Dawida, inaczej Żydzi by go za Mesjasza nie uznali. "I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej..." [Iz 11 1-9].
 • @Katana 13:01:01
  "Chodzi o jakby utrwalenie czy ustabilizowanie się w stanie oświecenia - po zstąpieniu Ducha Świętego".
  Jak najbardziej, zgadzam się.
 • @Rzeczpospolita 10:39:33
  W każdym TWOIM zdaniu są przynajmniej dwa oszczercze kłamstwa; co w ujęciu psychologicznym ułatwia diagnozę: DEBIL.
  Najważniejsza przypadłość debili, takich jak żydo-Kosiur, to chora agresja.

  PS: Którym z Siedmiu Grzechów Głównych jest „głupiec”?
 • autor
  Lep na muchy!

  pozdr.
 • Najpiękniejsza legenda:
  O Lechu, Czechu i Rusie

  O więzach między rożnymi narodami Słowiańskimi, o początkach państwa polskiego oraz o pochodzeniu naszych barw narodowych, godła i pierwszej stolicy naszej Ojczyzny opowiada jedna z najstarszych polskich legend o trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie.


  Przed wiekami, gdy ziemie między dwiema pięknymi rzekami Wisłą i Odrą pokrywały nieprzebyte bory, w których łatwiej było spotkać tura czy niedźwiedzia niż myśliwego, w poszukiwaniu nowego miejsca osiedlenia przywędrowały tu plemiona słowiańskie. Na ich czele jechali trzej rodzeni bracia: pogodny, płowowłosy Lech, bystry i ruchliwy Czech oraz milczący Rus. Po długiej wędrówce puszcza przerzedziła się i oczom wędrowców ukazała się piękna kraina poprzecinana pagórkami i jeziorami, w których odbijał się błękit nieba. Niezwykły widok zachwycił braci, szczególnie zaś ujął serce Lecha. Na jednym z pagórków bracia dostrzegli ogromny, rozłożysty dąb, a na nim swoje gniazdo zbudował biały orzeł. Ten piękny ptak, na widok zbliżających się ludzi, rozpostarł skrzydła i wzbił się w powietrze. Rus pochwycił za łuk, jednak Lech powstrzymał go, gdyż uznał to za znak, by tu osiąść na stałe i założyć swój gród.

  Biały orzeł, którego widział na tle zachodzącego purpurą słońca, obrał sobie Lech za godło państwa, zaś gród, który zbudował w tym miejscu, nazwał Gniezdnem. I tak na wiele wieków biały orzeł na czerwonym polu łopoczący na chorągwiach prowadził polskich rycerzy, a później żołnierzy do walki o chwałę lub wolność naszej ojczyzny. Pozostał także gród gnieźnieński, w którym jako w pierwszej stolicy Polski zamieszkiwali nasi pierwsi książęta i królowie.

  Tu rozstali się bracia. Czech wyruszył na południe, zaś Rus na wschód i tam założyli swoje państwa, które od ich imion nazwano Czechami i Rusią. Zaś Polaków nasi sąsiedzi przez długie lata nazywali Lechitami, widząc w nas zapewne potomków legendarnego Lecha.
  ---------------------------------------------------------------
  Ci trzej bracia nie mieli dylematów, czy Jezus, Maryja Żydami.
  Wszystko wtedy było takie proste.
 • @Zdzich 17:49:42 ... Żydo-katolicyzm objawiony - skąd się wzięło zło? - Czytaj Dziduś, wespół z kompanami żydo-katolikami
  https://rzeczpospolitapolska.files.wordpress.com/2017/01/e4d29b_777b30c78585442bb3c2139673486cf1.png

  Białoruski znaczek pocztowy wydany z okazji 375 rocznicy urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego

  https://rzeczpospolitapolska.files.wordpress.com/2017/01/220px-kazimierz_c582yszczyc584ski.jpg

  Łyszczyński został skazany na karę śmierci i konfiskatę dóbr za ateizm. Wyrok wykonano przed południem na Rynku Starego Miasta w Warszawie 30 marca 1689.
  Relacja biskupa Załuskiego:
  "Wyprowadzono go na miejsce stracenia i okrutnie znęcano się najpierw nad jego językiem i ustami, którymi on okrutnie występował przeciw Bogu. Potem spalono jego rękę, która była narzędziem najpotworniejszego płodu, spalono także jego papiery pełne bluźnierstw i na koniec on sam, potwór, został pochłonięty przez płomienie, które miały przebłagać Boga, jeżeli w ogóle za takie bezeceństwa można Boga przebłagać."
 • Kto był Żydem w czasach Jezusa?
  Na przełomie I w pne i I w ne, w Jerozolimie synonim Żyda określał osobę która może udowodnić swój ród od któregoś plemion Izraela, jednocześnie przestrzegającego prawa mojżeszowego i składającego ofiary w świątyni jerozolimskiej. Samarytanie mimo przestrzegania prawa mojżeszowego oraz że część miała odpowiednie pochodzenie nie byli Żydami. Król Herod Wielki jaki jego potomkowie nie byli Żydami, mimo że przestrzegali prawa mojżeszowego i składali ofiary w świątyni jerozolimskiej, gdyż jego ród nie wywodził się z plemion Izraela, ale innego ludu nawróconego siłą przez Machabeuszy.
 • @Rzeczpospolita 19:24:24
  Przede wszystkim nie czytam i nie będę czytał niczego od ciebie, gdyż za każdym razem wypisujesz fantazje oszczerczego debila, przeciętnie dwa kłamstwa w jednym zdaniu. Mam kopie.

  Jeśli o sam opis tortur chodzi, to o wiele bardziej bestialskie tortury zastosowali twoi pobratyńcy z Departamentu IV MSW na ks. Jerzym Popiełuszce; i to za patriotyzm do Polski i polskiej ziemi!
 • @Zdzich 07:43:45
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/01/26/w-kleszczach-katodebili-i-departamentu-inkwizycji/
 • @Zdzich 07:43:45
  Zdzisiu, a skąd wiesz, co D.Kosiur wypisuje skoro podobno niczego jego autorstwa nie czytasz? Kłamczuszku ! Z czego byś żył !
 • @Katana 14:03:42
  Żydo-katoliku,
  chyba powinieś wymoczyć głowę w kropielnicy - zżera Ciebie to samo, co Dzidusia i kundla Husky'ego. Uważaj bo zaraz możesz toczyć pianę żydo-katolickiej miłości bliźniego.
 • @Katana 20:59:52
  To ty nie jesteś Napoleon, albo któryś z tych świetych: http://zapytaj.onet.pl/Category/036,002/2,26949544,wymien_grzesznikow_ktorzy_zostali_swietymi.html
 • @stanislav 13:53:25
  Zauważyłem wyraz „inkwizycja” i dlatego pytam:
  Czy to biskup Załuski wykonywał wyrok, czy tylko relacjonował?
  I gdyby nie ta relacja, to co byś ty wiedział o Łyszczyńskim?
 • @Zdzich 08:08:08
  chcesz powiedzieć, że biskup Załuski jest idiotą?
 • @Zawisza Niebieski 21:31:58Zwróć uwagę na jeden fakt, jeśli Maria od poczęcia wiedziałaby iż Jezus poczęty jest z Ducha Świętego
  -Maria nie wiedzała? -To Eweangelia kłamie? "46 Wtedy Maryja rzekła:
  «Wielbi dusza moja Pana,
  47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię -
  50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
  51 On przejawia moc ramienia swego,
  rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
  52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
  53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
  54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
  pomny na miłosierdzie swoje -
  55 jak przyobiecał naszym ojcom -
  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
  56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. "NOWY TESTAMENT
  Ewangelia wg św. Łukasza 1/46-57
 • @Zawisza Niebieski 21:31:58Jak widzisz w tym okresie ani rodzina ani ci co Go znali od urodzenia nie mówili, że jest On Synem
  Boga"/// -Nawiedzenie-

  39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy14. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona15. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=316&werset=34#W34
 • @Zawisza Niebieski 21:31:58 -Czy osobie podającej się za Katolika wypada zaprzeczać Słowom Ewangelii?
  Pisma-fundamentu naszej Wiary? -Zwiastowanie Maryi

  26 W szóstym miesiącu9 posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida10; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona11, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
  29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»12 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym13. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.
 • @Zawisza Niebieski 21:31 Zwróć uwagę na jeden fakt, jeśli Maria od poczęcia wiedziałaby iż Jezus poczęty jest z Ducha Świętego"
  "34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»12 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym13."...- "38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» NOWY TESTAMENT
  Ewangelia wg św. Łukasza.
 • Wbrew Ewangelii "Katolik" Zawisza twierdzi
  że Matka Boga nie wiedziała! -Kpi, czy na głupotę Tych co nie lubią czytać liczy? -Trzeba pamiętaćo tych słowach; -"Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze." - Ewangelia wg świętego Marka 9, 38-43. 45. 47-48
 • @Zawisza Niebieski 10:14:04"Królestwo moje nie jest z tego świata."
  -Oczywiście! -Królestwo Jezusa przecież od Ojca, a nie od jakiejś ziemskiej potęgi, np Cezara pochodzi! _gdyby miało ziemskie pochodzenie byłoby niczym ważnym. "Mt 6,7-15
  7 W modlitwie nie paplajcie jak poganie. Oni uważają, że dzięki ich wielomówności zostaną wysłuchani. 8 Nie upodabniajcie się do nich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. 9 Wy zatem tak się módlcie: "Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech imię Twoje będzie święcone, 10 niech przyjdzie Twoje królestwo, niech wola Twoja się spełni, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 12 Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy naszym winowajcom 13 I na próbę nas nie wystawiaj, lecz od zepsucia nas uratuj". 14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, przebaczy i wam wasz Ojciec niebieski; 15 a jeśli nie przebaczycie ludziom, to i Ojciec wasz nie przebaczy waszych przewinień."
 • @Zawisza Niebieski 10:14:04 -Jedyny ważny Król To Bóg w Trójcy Świętej.
  -Ziemskie potęgi to przemijające marności. Dlatego prosimy Pana. "Bądź naszym Królem, Tyś nasz Pan! 1. My chcemy Boga, Panno święta!
  O, usłysz naszych wołań głos!
  Miłości Bożej dźwigać pęta,
  To nasza chluba, to nasz los.
  Ref.:
  Błogosław, słodka Pani!
  Błogosław wszelki stan!
  My chcemy Boga! My poddani!
  On naszym Królem, On nasz Pan.
  2. My chcemy Boga w rodzin kole, W troskach rodziców, w dziatek snach; My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
  Ref.: Błogosław ...
  3. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie W rozkazach królów, w księgach praw W służbie na morzu i na lądzie Spraw to Maryjo, spraw, o spraw
  Ref.: Błogosław ...
  4. My chcemy Boga w wszelkim stanie Boga niech wielbi szlachta, lud Pan, czy robotnik, czy mieszczanin Bogu niech niosą życia trud
  Ref.: Błogosław ...
  5. My chcemy Boga w naszym kraju Wśród starodawnych polskich strzech, W polskim języku i zwyczaju, Niech Boga wielbi chrobry Lech.
  Ref.: Błogosław ...
  6. My chcemy Boga w każdej chwili, I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach; Czy nam się pociech niebo schyli, Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
  Ref.: Błogosław ...
  7. My chcemy Boga! Jego prawo Niech będzie naszych czynów tchem! Byśmy umieli chętnie, żwawo: Obierać dobre, gardzić złem!
  Ref.: Błogosław ...
  https://youtu.be/gK7i5I-uLiY
 • @roux 11:31:36
  Nie chcę powiedzieć, tylko mówię z całym przekonaniem, że to ty jesteś idiotą.
 • @Moher 16:23:38
  Jakoś nie widzę, byś głównej głównemu dowodowi, czyli że Maryja była żydówką i Żydówką. Że Jezus jako dziecko wychowany był w judaizmie, takim jaki wtedy występował, najprawdopodobniej chodzi o esseńczyków. Biblii nie należy zaprzeczać, też jestem tego zdania, więc posłuchajmy Biblii
  „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».” [Mk 3, 31-32].
  Dlaczego Maria wiedząca, że Jezus jest posłany od Boga chce go wywołać, śniadanie mu zrobiła?

  Biblii nie można zaprzeczać „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama...” [Mt 1, 1-16] SYNA DAWIDA, SYNA ABRAHAMA...

  Widzisz rozmawiamy nie o wierze a o nauce. Nigdy nie zaprzeczałem, że Jezus jest Synem Boga. Wykazuje tylko dwa widzenia faktu, kiedy nim został, jakie miały miejsca za czasu życia Jezusa i jego uczniów. Kościół Jerozolimski, pod przywództwem brata Jezusa wierzył, iż był synem Boga na skutek swych cnót, wybranym spośród potomków Dawida. Bo jeśli by nie był potomkiem Dawida, nie spełniłaby się przepowiednia:
  "I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.
  I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu,
  duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. "[Iz 11, 1-2],

  "Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić?
  Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!" [Rdz 49, 9-10]
 • @Zdzich 19:36:35
  W Twoich ustach to komplement jest ;-))
  BTW
  tam u was na Greenpoint popierają papieża czy kardynała Burka (przyszłego papieża)?

  http://wp.production.patheos.com/blogs/friendlyatheist/files/im/QsJzkAV.jpg
 • @Zawisza Niebieski 19:58:19-"Dlaczego Maria wiedząca, że Jezus jest posłany od Boga chce go wywołać, śniadanie mu zrobiła?"
  -Bo była dobrą matką, a Pan Jezus na ziemi występował jako syn człowieczy i też potrzebował się pożywić. -Co do reszty Twoich argumentów, to jak piszesz jest to nauka. -Według Ciebie prawdziwa. -Według mnie to błędna interpretacja. -Pozwól mi pozostać przy moim zdaniu i twórz swoją "naukę" dalej. -Może zajdziesz dalej niż Luter, kto wie?
 • @Moher 02:44:21
  Ja do twojej wiary nic nie mam. Możesz sobie wierzyć w co chcesz. Nie nawracam ja jakąkolwiek wiarę. Ty piszesz o wierze, ja piszę o nauce. Nie ma konfliktu gdy nauka zajmuje się nauką a wiara wiarą. Problem powstaje, gdy wiara próbuje przejąć kontrolę nad nauką. Wtedy powstają "wieki ciemne" (taki początkowy okres średniowiecza, jak byś nie wiedział).
 • @Zdzich 19:36:35
  Dziduś,
  ale jeśli mówi to idiota, to oznacza coś zupełnie odwrotnego - weź to pod rozwagę - jeżeli żydo-katolik jest w stanie cokolwiek rozważyć.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031