Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
346 postów 8143 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Piastowie - ród nieznany, odkrywamy ich tajemnice

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

O początkach naszego państwa wiemy niewiele, o początkach rodu, założycieli prawie nic. A odpowiedź na pewne pytania jest dla nas żywotna, przez brak tej wiedzy wybuchało wiele wojen. Najnowsze ustalenia wydają się być sensacyjne, poznajmy je.

W dokumentach źródłowych Polska w historii Europy pojawia się jak cukierek odwinięty z papierka, nagle na ziemi bagien, nieprzebytych lasów pojawia się ukształtowane państwo średniowieczne, potrafiące dyktować warunki sąsiadom, skąd się wzięła.

 
To, że nasza ziemia nie była pustynią kulturalną świadczy dokument określany jako Geograf Bawarski, z roku 845. Jest to dokument szpiegowski wyliczający ludy zamieszkujące naszą ziemię oraz liczbę grodów posiadanych przez każdy z ludów. Kolejnym dokumentem mówiącym, że nasza ziemia nie była niezorganizowanymi terenami jest „Żywot św. Metodego – Legenda Panońska” opisujący chrystianizację Słowian przez Cyryla i Metodego. Ale o Piastach nie wiemy nic. Geograf Bawarski nie wymienia Polan w miejscu, w którym chcielibyśmy ich widzieć, czyli w dzisiejszej Wielkopolsce. Legenda Panońska mówi o silnym państwie, tyle że w Małopolsce. Żyjący na przełomie XI/XII w pierwszy kronikarz, Gall Anonim, wymienia przodków Mieszka I Piasta Kołodzieja, Siemiowyta, Lestka i Siemomysła, legenda o Popielu wspomina o odsunięciu od władzy wcześniejszego władcę tych ziem, Popiela.
 
Kim jednak byli Piastowie?
Powstały trzy główne teorie, z pewnymi wariantami. Piastowie, to władcy wywodzący się z ludności miejscowej, o czym ma świadczyć legenda o Popielu i kronika Galla Anonima, druga, to że Piastowie to władcy przybyli na te tereny którzy podporządkowali sobie ludność miejscową. Tu mamy dwa warianty, albo to byli przybysze spod Kijowa, i mogli to być wikingowie, którzy utworzyli Ruś  pod władaniem Ruryka i jego potomków, ew. przepędzeniu przez Waręgów władcy Kijowa, czy też niezależny oddział Wikingów który pobił Popiela i podporządkował sobie dużą część naszych ziem. Trzecią, najmłodszą teorią jest teoria, że Piastowie, to boczna linia władców państwa Wielkomorawskiego. Tak więc nie wiemy nic...
 
Powstanie państwa Piastów
W szkole, w legendzie o orlim gnieździe jako pierwszą stolicę, a więc główną siedzibę Piastów wskazano Gniezno. Badania dendrologiczne wykazały, że jest to dość późny gród powstały zimą roku 940 lub wczesną wiosną 941 roku [źródło: prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec – dendrolog], czyli prawdopodobnie już za życia Mieszka. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się tylko przedchrześcijańska świątynia, na której dziś usadowiona jest Katedra Gnieźnieńska.  
 
Również podporządkowywanie ziem Piastom nie odbywało się, jak to nas w szkole uczono poprzez dołączanie kolejnych grodów do tworzonego państwa a brutalny podbój. W początkach X wielu w Wielkopolsce istniało ok. 90 grodów do czasów mieszka zachowało się tylko kilkanaście. Świadczy to o tym jak krwawe był jednoczenie tych ziem pod berłem Piastów. Ślady zniszczeń grodów wskazują, że po 920 roku jakaś zbrojna grupa kolejno podbijała i podporządkowywała sobie kolejne grody plemienne. Ludność ze zniszczonych grodów przesiedlano na tereny wysoczyzny gnieźnieńskiej, jako przymusową siłę roboczą.
 
Chcąc przyjąć teorię autochtonicznego pochodzenia Piastów potrzebne jest wskazanie miejsca, które byłoby silnym grodem, i w IX  wieki stale się rozwijało. Takim grodem mógłby być Giecz, nie zniszczony przez Piastów w IX w. jednak został on zniszczony w czasie najazdu Brzetysława w roku 1038. Zgodnie z zapisem Galla Anonima był to silny gród w którym Piastowie utrzymywali oddziały porównywalne z Poznaniem, Gnieznem i Włocławkiem. Lecz dlaczego Piastowie, Kazimierz Mnich i jego następcy nie odbudowaliby grodu rodowego?  
 
Innym kandydatem mógłby być Kalisz, który prawdopodobnie został uwidoczniony na mapach Ptolemeusza (II w.) Jednak jednoznacznych dowodów na to, że to właśnie ten gród był siedzibą Piastów, nie mamy.
 
Czy Słowianie przybyli do Europy ok. V w. przepędzając z niej wcześniejszych mieszkańców, Germanów?
To teoria za którą i przeciw której życie oddało wielu ludzi. Na tej teorii zbudowano wielowiekową teorię odbijania z rąk Słowiańskich ziemi wydartej Germanom. Na bazie tej teorii podbito Słowian Zachodnich, toczyły się wielokrotne wojny, z II wojną światową jako najbardziej ludobójczą na czele.
 
Co o tym wiemy? Wiemy, że nie było takiego ludu jak Germanie, jest to tylko określenie rzymskie dla ludów zamieszkujących na północ od granic Cesarstwa . Badania genetyczne wykazały, że Germanie to mieszanka Celtów, Słowian i ludów nordyckich, które w źródłach zachodnich określa się proto-germanami. Tylko, że liczba tych protogermanów w genach dzisiejszych Niemców mieści się w granicach  10 - 18%, gdzie wyższe wartości uzyskujemy na północnych terenach Niemczech, czyli w pobliżu Skandynawii. Tam tych proto-germanów mamy: Dania 34%, Norwegia 31.5%, Szwecja 37%. Słowianie mogli wyprzeć Celtów, gdyż ślady bytowania Celtów na naszych ziemiach znajdujemy, lecz nie Germanów.
 
Badania nad haplogrupą R1a1a7 wykazują, że ta podgrupa słowiańska powstała na naszej ziemi ok. 11 tysięcy lat temu, a więc, czy Słowianie to autochtoni, rozumiani jako lud przybyły na te ziemie po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia? Nie zostało to jednoznacznie udowodnione.
 
Dlatego naukowcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz PAN,  podjęli bardzo ciekawe przekrojowe i wielodyscyplinarne badania mające ustalić kim byli Piastowie, a co więcej, czy Słowianie przybyli na te ziemie między I w.n.e. a powstaniem państwa polskiego. W ramach tych drugich badań, badaniom genetycznym mają być poddane pochówki sprzed 2000 lat i pochówki z czasów Mieszka. Porównanie haplogrup chromosomu Y, przekazywanego po linii męskiej, tych dwóch grup badanych pozwoli nam odpowiedzieć, czy nastąpiła znacząca wymiana ludności, co by świadczyło o pojawieniu się Słowian w okresie między I a V w.n.e. Albo przesunęłoby czas bytowania Słowian na tych ziemiach przynajmniej do początków naszej ery.
 
Co więcej, do badań będzie brany materiał genetyczny z pochówków różnych warstw społecznych. Od pochówków skromnych, ludzi prostych po pochówki bogate, wskazujące, że dany człowiek należał do elit ówczesnych czasów. To pozwoli ocenić, czy nie była sytuacja, w której Słowianie to nieznaczący lud, który podbił ludność miejscową stając się elitą społeczeństwa, jak miało to miejsce na Węgrzech, gdzie stosunkowo niewielka grupa ludów stepowych (Ugro-Finów) podbiła ludność słowiańską, dając im język, a nie zapisując się w zapisie genetycznym.
 
Piastowie
Z badaniem DNA Piastów jest wiele problemów. Jak wiemy szczątków Mieszka, Bolesława Chrobrego nie mamy, są późniejsi ich potomkowie. Znamy ok. 300 historycznych miejsc pochówków Piastów, ale do wielu dostęp badaczy jest utrudniony. Czy to brak zgody przedstawicieli Kościoła, jak w przypadku biskupa Płockiego, który nie wyraził zgody na otwarcie grobów znajdujących się w podziemiach katedry. Trudnodostępne są krypty na Wawelu, gdzie spoczywają Łokietek i Kazimierz Wielki. Badania w krypcie św. Jadwigi w Brzesku znowu wykazały, że kości tam są wymieszane, w jednej z trumien znaleziono np. 3 kości piszczelowe. To efekt wielokrotnego otwierania tych trumien, czy to przez wojska armii pruskiej w roku 1741,, czy tez przez włamywaczy poszukujących skarbów co w tej krypcie miało miejsce w latach 80 ubiegłego wieku. W niektórych przypadkach naukowcy odkrywają, że są sarkofagi, ale w nich nie znajdują się szczątki piastowskie a szczątku później pochowanych tam zakonników.
 
Pobrano m. in próbki z domniemanego pochówku Władysława Laskonogiego, pobrano też próbki kości ostatnich Piastów mazowieckich z krypty w Katedrze Warszawskiej. W tym przypadku znamy wynik Janusza, ostatniego piasta mazowieckiego. Nosił on haplogrupę charakterystyczną dla Celtów R1b1. Czyli w zasadzie nadal nie wiemy nic. Bo po pierwsze jest to człowiek żyjący w XVI w. Nigdy nie można założyć, że wszystkie żony królewskie były wierne swym mężom. Po drugie jak wiemy Celtowie zamieszkiwali nasze ziemie, czyli nawet jeśli na skutek walk się wynieśli, to materiał genetyczny mógł pozostać wśród ludności, czyli Piastowie mogą być rodem autochtonicznym. Zgodnie z badaniami na terenie Polski żyje 12,5 % potomków Celtów, czyli porównywalnie z proto-germanami w Niemczech.
 
Wydaje mi się, że badania te są obiecujące, choć interpretacja wyników może okazać się bardzo dziwna. W artykule zamieszczonym w Do Rzeczy, mówiącym o wynikach badania dla Janusza, ostatniego Piasta mazowieckiego iż jest to grupa charakterystyczna dla German lub Celtów. Jest to grupa charakterystyczna tylko i wyłącznie dla Celtów. proto-germani, to haplogrupa I1 – proto-germanie i I2b, proto-celto-germanie.
 
 
 
Prawa autorskie: Jestem autorem tekstu i zdjęcia. Wyniki badań dotyczących ostatnich Piastów Mazowieckich podałem na podstawie:
 
Procentową liczbę nosicieli poszczególnych haplogrup chromosomu Y podaję za:
 
Pisząc ten tekst znana mi była treść, w mojej ocenie bardzo wartościowego filmu „Polska Historia – Tajemnice początków Piastów (ukryte gniazdo)” do obejrzenia którego zachęcam
 
O podjętych badaniach można przeczytać:
 

KOMENTARZE

 • @
  Cyt://Genetycy zbadali szczątki książąt mazowieckich: Janusza i Stanisława, żyjących w XVI wieku.

  Badania przeprowadził zespół doktora Andrzeja Ossowskiego z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Naukowcy ustalili, że jeden z przedstawicieli rodu Piastów miał haplogrupę chromosomu Y charakterystyczną dla Germanów lub Celtów.

  Haplogrupy to cechy charakterystyczne dla ludzi pochodzących z określonego regionu. Na podstawie haplotypu DNA mitochondrialnego i DNA męskiego, czyli Y, można określić, z jakiej części Europy dana osoba pochodzi.

  Odkrycie to może wskazywać na pochodzenie całego rodu Piastów. Należy jednak pamiętać, że jest to pierwsze badanie. Od Piastów do książąt mazowieckich minęło wiele czasu i mogły zaistnieć mechanizmy znane w naturze, które wpłynęły na zaburzenie dziedziczenia cech.//
 • @Arjanek 19:57:59
  Tak, było to badanie Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, i reszta jest to prawdą, z jednym wyjątkiem, haplogrupa R1b1 jest haplogrupą celtycką nie germańską, za protogermanów uważa się posiadaczy grup I1, I2b. Badania genetyczne wykazały iż nie było najścia na Europę ludu takiego, który można by nazwać Germanami.
 • Autor
  Wystarczyloby zbadac szczatki sw.Iriny. W obecnej jednak sytuacji wladze FR nie maja powodöw do podobnych uprzejmosci wobec nas.
  Moze kiedys, przy okazji jakiegos politycznego resetu...
 • Słowianie i ich pochodzenie
  Prawdopodobnie Słowianie wyodrębnili się z południowej grupy Bałtów. Na terenach północnej i środkowej dzisiejszej Ukrainy. Między Rzekami Dniestr i Dniepr, może też Don. Od południa ograniczały ich występowanie stepy czarnomorskie (najazdy koczowników), od północy błota Polesia. Proces ich kształtowana przyspieszyło dostanie się pod wpływy koczowników irańskich (Scytów, później Sarmatów), przez podbój albo inne podporządkowanie. Prawdopodobnie na ich terenach niedobitki Scytów szukało schronienia przed Sarmatami. Pamiętać należy że, Serbowie, Chorwaci, Mazowszanie to nazwy plemion sarmackich.
  Pod koniec starożytności zostali wyparci z Podola, Wołynia i części Ukrainy przez ekspansje Gotów w kierunku morza czarnego. Możliwie wtedy rozpoczęli ekspansje w kierunku północno-wschodnim (dzisiejsza Rosja Zachodnia).Momentem zwrotnym w ich historii to przybycie Hunów do Europy. Wypierają oni Gotów ze stepów czarnomorskich, tak wystraszą Wandali że ci przed nimi uciekli do Afryki Północnej (Tunezja) przez Francję i Hiszpanie. Hunowie nim znikli z kart historii osłabili Cesarstwo Rzymskie, tak że nie było wstanie przeciwstawić się osiedlaniu na jego terytorium plemion germańskich (Frankowie i Burgundowie Francja, Goci Hiszpania i Włochy, Bawarzy Bawaria, Lombardowe i Gepidzi Węgry). Na terenach Polski, Wschodnich Niemiec, Czech i Słowacji powstała pustka osadnicza ( zmniejszyło się zagęszczenie ludności) w którą wkroczyła ludność słowiańska, która podbiła lub podporządkowała niedobitki German, oraz okazała się być liczniejsza lub bitniejsza od Bałtów którzy próbowali tego samego z terenów Białorusi i Mazur.
 • @Daro 23:40:25
  http://stopfalszerom.blogspot.com/2017/05/jak-sleza-doprowadzia-do-rozpadu.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031