Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
369 postów 8921 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

KerenOr, nie kpię z "Twego Boga" , ot nie jest On biblijny

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sekta ma to do siebie, że wyklucza myślenie inne niż oficjalna linia danej sekty. „Boga” danej sekty, w myśleniu jej członków obraża każdy, kto nie chce się podporządkować głoszonej przez sektę linii teologicznej.

Jeśli się w dyskusji z czymś ktoś nie zgadza, udowadnia iż ten drugi się myli to się nie zasłania banem a argumentami. Ty jednak masz inną metodę, głośno krzyczysz, że obrażono „Twego Boga” i uciekasz za bana. Sekta nauczyła cię, że należy słuchać, to co sekta głosi. Już nie potrafisz zrozumieć, że nie każdy musi myśleć tak jak każe twoja sekta.
 
No cóż takiego zrobiłem, że obraziłem „Twego Boga”. Pokazałem ci dokładnie, i tekstami biblijnymi że „Jest jeden Bóg ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty”, z czym zgodzi się każdy katolik i prawosławny, za religie po reformacyjne nie mówię, po prostu nie mam wiedzy. Udowodniłem ci, że prorok Izajasz 9/5 mówiąc słowa „Albowiem Dziecię nam się narodziło,  Syn został nam dany,na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, BÓG MOCNY, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. ” nie mówił, iż Jezus jest Bogiem a, że tak Go nazwano”. Nie mówi, że Jezus, Syn Boży jest Bogiem, bo po prostu nie mówi. Nie mówię, że Biblii nie znasz, a tylko tyle, że ją opacznie interpretujesz i jeszcze wykrzykujesz, iż to inni się mylą, a jak ci wykazać błędne twierdzenia podwijasz ogonek i za bana uciekasz, oczywiście zasłaniając się iż „Twego Boga” obrażono.
 
Przyznam, masz pecha, że trafiłeś na Zawiszę Niebieskiego. Może i on dziwny katolik, ale bzdury „opowiadaczy dziwnych historyjek biblijnych” wykazać potrafi.

Wykazałem ci, że sekta niszczy swobodne myślenie, a Bóg dając nam wolną wolę i mówiąc, iż za nasze czyny odpowiemy w dniu Sądu Ostatecznego, a także nauczając, byśmy nie słuchali „fałszywych proroków” a własnym rozumem się posługiwali wskazał nam drogę.

p.s. W odróżnieniu od.... u mnie możesz spokojnie swe argumenty wyłożyć . Ja się nie boję.

 

 

KOMENTARZE

 • @
  ARTYKUŁ 1:

  http://57kerenor.neon24.pl/post/138637,nie-pozwole-kpic-z-boga-ojca-i-pana-jezusa-zawiszo


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  PAN JEZUS STWORZYŁ ŚWIAT!

  "(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał".

  EWANGELIA WEDŁUG JANA 1/10


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  APOSTOŁ TOMASZ NAZYWA PANA JEZUSA SWOIM BOGIEM!

  "24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".

  26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" 27 Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!"

  28 Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" 29 Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

  Ewangelia według Jana 20/24-29

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/20.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  EWANGELISTA JAN NAZYWA PANA JEZUSA BOGIEM!

  "1 Na początku było Słowo,
  a Słowo było u Boga,
  i Bogiem było Słowo.
  2 Ono było na początku u Boga".

  Ewangelia według Jana 1/1, 2

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/1.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 01:15:15
  Już kilka razy ci powtarzałem, coś co wyznaje każdy chrześcijanin.

  "Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty"

  Jedynym sporem w tej sprawie jest czy Duch Święty od Ojca i Syna, czy od Ojca przez Syna pochodzi.

  Ty zaś mówisz o dwóch Bogach Bogu Ojcu i Bogu Synu, gdzieś w miejscu nie zdefiniowanym pozostawiasz Ducha Świętego, wręcz tych, co mówią o Duchu Świętym nazywasz poganami.
  http://57kerenor.neon24.pl/post/138572,poganskie-katolickie-piec-zlotych-jednym-zdaniem

  Więc kto tu obraża Boga? Dlatego mówię, że jeśli obrażam jakiegoś boga, to tylko "Twojego wyimaginowanego, niebiblijnego". Ponieważ raz po razie pokazuję ci, że mówisz rzeczy niebiblijne ty musisz uciekać za bana, rozpościerając sztandar "obrażasz mojego boga"

  Pytam się, gdzie ci się podział Duch Święty? Nie ma go w Biblii? czy trzy osoby boskie nie występują w czasie chrztu Jezusa? Znasz Bibię, wiesz co mówi o grzechu przeciw Duchowi Świętemu?
  „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12,31)
 • @
  NASZ BÓG, MESJASZ i JEGO STARE PRAWA!

  CZYTELNIKU, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na fakt, iż w Starym Przymierzu izraelici pod wodzą Mojżesza prowadzeni byli przez pustynię. Jak wiesz ich kroki skierowane były także ku Morzu Czerwonemu. Tam wydarzyły się wspaniałe Boże cuda.

  Kto prowadził Mojżesza? Kto udzielał mu wskazówek? Kto wytyczał mu drogę? Kto był jego Bogiem, lub mówiąc językiem Biblijnym, kto Jest jego Bogiem?

  Wielu ludzi w tym miejscu wskaże na Boga Ojca. Wielu właśnie w ten sposób odpowie. Jednak ja zacytuję za Apostołem Pawłem bardzo ciekawe słowa.

  http://m.neon24.pl/161944e1d7ac6317ff96a6349099bbe5,0,0.jpg

  Posłuchajcie:

  „1 Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 2 i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; 3 wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, A TA SKAŁA - TO BYŁ CHRYSTUS”.

  1 List do Koryntian 10/1-4

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_Kor/10.php

  Tak Przyjacielu, to Pan Jezus prowadził lud izraelski przez pustynię. To On, a dokładniej Jego Anioł był tym, który powiódł lud Boży ku granic Ziemi Kanaan.

  To Jemu, Mesjaszowi, służył Mojżesz. To Mojżesz był Zbawiciela sługą i wiernym czcicielem Jego Majestatu. To od Mesjasza otrzymał Dekalog zapisany na Dwóch Tablicach Kamiennych!

  Na razie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @All
  DUCH CHRYSTUSOWY BYŁ W PROROKACH STAREGO PRZYMIERZA!

  „3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.

   5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. 6 Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. 7 Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały 9 wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

  http://m.neon24.pl/161944e1d7ac6317ff96a6349099bbe5,0,0.jpg

  10 Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. 11 BADALI ONI, KIEDY I NA JAKĄ CHWILĘ WSKAZYWAŁ DUCH CHRYSTUSA, KTÓRY W NICH BYŁ I PRZEPOWIADAŁ CIERPIENIA [PRZEZNACZONE] DLA CHRYSTUSA I MAJĄCE POTEM NASTĄPIĆ UWIELBIENIA. 12 Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną Aniołowie”.

  1 List Apostoła Piotra 1/3-12

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_P/


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @DO WSZYSTKICH!
  MOJŻESZ ZNOSIŁ ZNIEWAGI DLA PANA JEZUSA!

  „23 Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla. 24 Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, 25 wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu.

  26 Uważał bowiem za większe bogactwo ZNOSZENIE ZNIEWAG DLA CHRYSTUSA niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. 27 Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego”.

  List do Hebrajczyków 11/23-27

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Hbr/11.php

  http://m.neon24.pl/161944e1d7ac6317ff96a6349099bbe5,0,0.jpg

  O Mojżeszu:

  Uważał bowiem za większe bogactwo ZNOSZENIE ZNIEWAG DLA CHRYSTUSA niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę....

  Uważał bowiem za większe bogactwo ZNOSZENIE ZNIEWAG DLA CHRYSTUSA niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę....

  Uważał bowiem za większe bogactwo ZNOSZENIE ZNIEWAG DLA CHRYSTUSA niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę....

  Mojżesz znosił zniewagi dla Pana Jezusa. To musi być dla wielu niespodzianka!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 14:12:29
  Wiesz, że jeśli chodzi o Pawła, to uważam go za pierwszego interpretatora nauki Jezusa, ale OK, tak jest zapisane w Piśmie, fakty prowadzenia ludu Izraela znamy z opisu Starego Testamentu.

  Lud prowadził... no właśnie kto. Określiłeś tę Osobę mianem JEGO (Chrystusa) Anioła, lecz takiego Anioła w Biblii nie znajduję. Kto z Osób Boskich mógł prowadzić, być tym Jego Aniołem? Czy nie wydaje ci się, że chodzi tu o Ducha Świętego, tego obecnego podczas chrztu Jezusa pod postacią Gołębicy? Tego, którego Jezus w Wieczerniku zsyła na Apostołów, którego przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie w sakramencie bierzmowania? Aniołem Jezusa, jest Duch Święty, którego tak jak Izraelitom na pustyni posłano Kościołowi, by go prowadził.

  Zostaje nam pojęcie "duchowej skały". Zgadzamy się z tym, że nauka Jezusa i nauka Boga Ojca są spójne, Jezus nie zaprzecza Ojcu.

  Ja bym pod pojęciem "duchowej skały" widział naukę, prawo jakie przekazał nam Jezus. Myślę, że w tym tekście Paweł odnosi się do pojęcia "skały" zawartego w słowach założycielskich dla Kościoła. "Ty jesteś Piotr [kamyk] i na tej skale zbuduję moje zgromadzenie". [biblia linearna Mt 16 18] Skłaniam się ku twojej interpretacji słowa "skała", jako Jezus, nie Piotr. Ciekawe co w tej sprawie mówią prawosławni, warto by się dowiedzieć? Czyli przy prowadzeniu przez pustynie nie chodzi tu o osobę Jezusa a Jego i Boga Ojca naukę, bo Kościół zbudowany jest na nauce Jezusa.
 • @
  SYN BOGA OJCA JEST BOGIEM ABRAHAMA!

  "54 Odpowiedział Jezus: "Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem", 55 ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.

  http://m.neon24.pl/5a51a37e5e8124055396f3ea7d76410b,0,0.png

  56 Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał MÓJ DZIEŃ - ujrzał [go] i ucieszył się". 57 Na to rzekli do Niego Żydzi: "Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?" 58 Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM". 59 Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni".

  Ewangelia według Jana 8/54-59

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/8.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @All
  PROROK IZAJASZ UJRZAŁ CHWAŁĘ SYNA BOŻEGO!

  „37 Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, 38 aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: 
  PANIE, KTÓŻ UWIERZYŁ NASZEMU GŁOSOWI? 
  A RAMIĘ PAŃSKIE KOMU ZOSTAŁO OBJAWIONE?

  39 Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów rzekł Izajasz: 
  40 Zaślepił ich oczy 
  i twardym uczynił ich serce, 
  żeby nie widzieli oczami 
  oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, 
  ażebym ich uzdrowił.
   
  41 TAK POWIEDZIAŁ IZAJASZ, PONIEWAŻ UJRZAŁ CHWAŁĘ JEGO I O NIM MÓWIŁ”. 

  Ewangelia według Jana 12/37-41

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/12.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 16:19:43
  Tak, takie stwierdzenia zawarł autor listu do Hebrajczyków, tyle, że w stosunku do Mojżesza autor mówi o Pomazańcu - Chrystusie, mówi o spodziewanym przez Żydów Zbawicielu. Choć powiedzmy, za czasów Mojżesza Żydzi wyznawali wielobóstwo i jeszcze na pomazańca nie oczekiwali. Mojżesz spisał z Bogiem stary testament i nikt jeszcze o Nowym nie myślał. Pojęcie Mesjasza pojawia się dopiero w czasie niewoli babilonskiej 586 - 538 p.n.e., Mojżesz przypomnę to XIII w p.n.e.

  List jest kanoniczny, tzn. uznają go wszystkie religie, lecz autorstwo Pawła jest podważane. Co więcej, zerknij na początek tego listu.

  "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię."

  Wyraźnie tu widać rozróżnienie Boga Ojca od Syna, "przemówił do nas przez Syna", "Jego (Syna) ustanowił dziedzicem...", Syn zasiada po prawicy Majestatu, Syn jest blaskiem i odbiciem chwały Boga Ojca.

  Jeśli wczytasz się w Ewangelie zobaczysz trzy widzenia pozycji Jezusa jako Boga. Apostołowie pod przywództwem Jakuba brata Pańskiego twierdzą, że Jezus urodził się człowiekiem i został wybrany przez Boga na Jego syna w czasie chrztu w Jordanie, przez Boga Ojca, w obecności Ducha Świętego. Jest to zgodne z wiarą judaizmu a ślad tego znajdziesz u Łukasza "Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego," [Łk 3, 23]. Zauważ też, że by zgodnie z proroctwami Jezus był Chrystusem musiał być synem Józefa, czyli pochodzić z królewskiego rodu Dawida.

  Drugim widzeniem jest to co mówi tylko ewangelia Mateusza, która wyraźnie mówi, że Jezus był synem Józefa, już nie jak mniemano, ale równocześnie mówi, że Jezus począł się za sprawą Ducha Świętego zanim Józef zbliżył się do Maryi. Tak, Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (tego co ci taką trudność sprawia). Co cię tak zdenerwowało, gdy zobaczyłeś, że na monecie jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch święty.

  Trzecie widzenie pojawia się w listach Pawła i prawdopodobnie mu późniejszych jak ten do Hebrajczyków ale przypisanych Pawłowi. Tu widzenie pozycji miesza się między tym, które ty prezentujesz i uwypuklasz a tym, co mówi choćby wstęp do listu do Hebrajczyków.
 • @
  PAN JEZUS JEST BOGIEM PRAWDZIWYM I BÓG OJCIEC JEST BOGIEM PRAWDZIWYM!

  „20 Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, 
  abyśmy poznawali Prawdziwego. 
  JESTEŚMY W PRAWDZIWYM BOGU, 
  W SYNU JEGO, JEZUSIE CHRYSTUSIE. 
  ON ZAŚ JEST PRAWDZIWYM BOGIEM 
  I ŻYCIEM WIECZNYM”. 

  1 List Jana 5/20

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_J/5.php

  Syn Boży obdarzył człowieka zdolnością rozumu. Dzięki Jego Łasce człowiek wierzący zrozumiał, że Pan Jezus jest Bogiem Prawdziwym i Życiem Wiecznym.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @
  SYN BOGA OJCA STWORZYŁ ŚWIAT! WERSET KOLEJNY!
  SYN BOGA OJCA POSIADA PIERWSZEŃSTWO WE WSZYSTKIM!

  „15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - 
  Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
  16 bo w Nim zostało wszystko stworzone: 
  i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
  byty widzialne i niewidzialne, 
  czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. 
  WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE. 

  17 ON JEST PRZED WSZYSTKIM i wszystko w Nim ma istnienie. 
  18 I On jest Głową Ciała - Kościoła. 
  ON JEST POCZĄTKIEM, 
  Pierworodnym spośród umarłych, 
  ABY SAM ZYSKAŁ PIERWSZEŃSTWO WE WSZYSTKIM. 

  19 ZECHCIAŁ BOWIEM [BÓG], ABY W NIM ZAMIESZKAŁA CAŁA PEŁNIA, 
  20 I ABY PRZEZ NIEGO ZNÓW POJEDNAĆ WSZYSTKO Z SOBĄ: 
  przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
  wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”.

  List Apostoła Pawła do Kolosan 1/15-20

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Kol/

  Pan Jezus Jest Bogiem...
  Pan Jezus Jest Obrazem Boga Ojca...
  Pan Jezus stworzył świat i ludzi...
  Pan Jezus stworzył istoty Niebiańskie...

  Pan Jezus posiada Pierwszeństwo we wszystkim. Tak zadecydował Bóg Ojciec. Ale Ty Zawiszo w to nie wierzysz. Nie wierzysz Bogu Ojcu, nie wierzysz Bogu Synowi, ani Apostołom i Jego prorokom! Po prostu nie wierzysz...

  http://m.neon24.pl/a053eafa1cfbe288dd0ebd43a8f5ef61,0,0.gif

  Pan Jezus posiada Pierwszeństwo we wszystkim! OTO ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: KTO POWOŁAŁ, WYCHOWYWAŁ I KSZTAŁTOWAŁ LUD IZRAELSKI I NIE TYLKO LUD IZRAELSKI, OD SAMEGO POCZĄTKU!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 19:23:58
  Ustalmy pewną hierarchie słów zapisanych w Nowym Testamencie.
  Od najważniejszych.
  1) Słowa Jezusa zapisane w ewangeliach
  2) Słowa Ewangelistów, słowa proroków w S.T.
  3) Słowa listów, tu istotnym jest cel napisania listu, data powstania, autor i pewność autorstwa.
  4) Pisma i prace Doktorów Kościoła, czas powstania.
  5) Ewangelie,pisma nie ujęte w kanonie,
  Jest to dla Ciebie do zaakceptowania, czy wolisz sieczkę. Słowa Pawła przed słowami Jezusa itp.?
  Nigdy nie twierdziłem, że Jezus nie jest prawdziwym Bogiem, tego nie musisz mi udowadniać, bo nie byłbym wtedy chrześcijaninem, za to uznaję, że Jest jeden Bóg ale w trzech osobach Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch święty, w tej kolejności hierarchii, jeśli taka kolejność jest konieczna. Słowa Jezusa są dla mnie równoważne ze słowami Boga Ojca. Słowa Pawła są słowami nauki Pawła, słowa innych apostołów są słowami tychże apostołów, nie Jezusa. Słowa które napisano po śmierci tych, którym słowa te przypisano są słowami dyskusji wewnątrz Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dotyczy to również słów, które później wpisano w listy apostołów. Takie jest moje podejście do czytania tekstów Biblii oraz tekstów historycznych, czy też prac biblistów.

  Jeśli wolisz sieczkę, bez względu na to, kto co powiedział, kiedy powiedział w jakim celu powiedział byle do tezy pasowało, to się nie dogadamy. Przy czym ja mówię w płaszczyźnie historycznej.

  Przy czym uważam, że szacunek dla dyskusji wymaga, by obie strony pozwalały dyskutować swoje tezy, zarówno u siebie jak i drugiego, czyli ban jako taki wyklucza honorowość osoby dającej bana. Jeśli chcesz dyskutować na moim blogu udostępnij dyskusję na twoim. Nie chcesz dyskutować na moim, oczywiście możesz uznać, że nie jestem ciebie godzien, że "twojego boga" obrażam. Masz do tego prawo.
  Przy czym ja, staropolską zasadą "Gość w Dom, Bóg w Dom" każdego wysłucham, przeczytam i banem się brzydzę. Nie zhańbiłem się banem, choć czasami ręka świerzbiła.
 • @57KerenOr 19:23:58
  Bóg Ojciec jest Bogiem Prawdziwym, Syn Boży jest Bogiem Prawdziwym, Duch Święty jest Bogiem Prawdziwym, Maryja jest Matką Jezusa, a ponieważ Jezus jest Bogiem Prawdziwym Maryja jest Matką Syna Bożego.

  Jest konsensus?
 • @57KerenOr 19:44:14
  Pan Jezus jest obrazem Boga Ojca, nie jest Bogiem Ojcem, Jest ponad wszystko poza Bogiem Ojcem.
  Bóg stworzył Niebo i Ziemię A Bóg jest w trzech osobach Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 • @
  (PAN) „JEZUS”, JEDYNE IMIĘ DANE LUDZIOM PRZEZ BOGA OJCA!

  WITAJ KOLEJNY RAZ CZYTELNIKU!

  Tymczasem przytoczyłem dość dużo ważnych fragmentów z Pisma Świętego. Wynika z nich, że Syn Boga Ojca posiada dokładnie takie same atrybuty Mocy jak Bóg Ojciec, ponieważ Pan Jezus Jest Jego dokładnym Odbiciem.

  Niezbicie udowodniłem, że Pan Jezus stworzył świat. Jednak Zawiszy to nie interesuje! Może jednak niektórego z Was ta wiadomość nie tylko zainteresuje ale i zelektryzuje!

  Co ważne: Bóg Ojciec nam Dał Swojego Syna byśmy w Nim znaleźli ukojenie i spokój.

  I nie ma Drogi Czytelniku żadnego innego imienia danego przez Boga Ojca ludziom.

  Zatem przytaczam dowód:

  „ 8 Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: "Przełożeni ludu i starsi! 9 Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, 10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.


   11 ON JEST KAMIENIEM, ODRZUCONYM PRZEZ WAS budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I NIE MA W ŻADNYM INNYM ZBAWIENIA, GDYŻ NIE DANO LUDZIOM POD NIEBEM ŻADNEGO INNEGO IMIENIA, W KTÓRYM MOGLIBYŚMY BYĆ ZBAWIENI”. 

  Dzieje Apostolskie 4/8-12

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/4.php

  Tak, nie tylko Zawisza Niebieski odrzucił Ten Drogocenny Ojcowski Kamień!
  Nie tylko...

  PS

  Widać u Zawiszy brak wiary... No i oczywiście ów pisze głupoty i cały czas kpi sobie z Boga Ojca oraz z Jego Syna!

  Przytoczę fragment z ostatniego komentarza:

  "Bóg stworzył Niebo i Ziemię A Bóg jest w trzech osobach Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty".

  To po prostu żałosne widzimisię Zawiszy. Kłamstwo i totalna kakofonia.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 20:14:29
  No cóż, wiele spraw poruszyłem, w tym sprawę prowadzenia rozmów przez ludzi honoru, KerenOr zaś woli swoje widzenie pleść, To co mu sekta nakazała, jak koń w klapkach na oczach nie zauważa ani znaczenia Ducha Świętego w Piśmie świętym, ani hierarchii, którą sam Jezus ustalił. Trudno prowadzi się rozmowy z ludźmi co w Biblii widzą, tylko to co chcą zobaczyć, mają w głębokim poważaniu to, czego nie chcą zobaczyć. Co boją się krytyki, uciekając za bana.
  Ale ta rozmowa miała sens. Ci co ją przeczytają zobaczą, że nie warto słuchać wysłannika sekt. Bo za ich pięknymi słówkami, za okrzykami "mojego boga obrażasz" "Papierze kłamią" stoją tylko puste kłamstwa na wybranych akapitach oparte. A, że Biblia nie jest jednoznaczna, bo pisana była przez wielu ludzi, to sekty te swoje tezy znajdą.

  Jak KerenOr nasza rozmowa wyglądała. Ty losowałeś z Biblii tezy ci wygodne, ja je próbowałem obalić albo tam, gdzie masz rację przyznać ci ją. Ty z zamkniętymi oczami kolejne wytaczałeś, na moje odpowiedzi nie zwracając uwagę. Na nic nie odpowiedziałeś, po czym ogłosiłeś swoje zwycięstwo. Taka ta twoja wiara, i taki "twój bóg", wynikający z wyobrażeń sekty jaką reprezentujesz. Ja ją szanuję, jak szanuję wiarę każdego. Ty szanujesz tylko wiarę "swojego boga". W Biblii odpowiednio dobierając wersety można udowodnić, że należy postępować zgodnie z Judaszem, wziąć swoje srebrniki a potem powiesić się. Biblia jest dla ludzi myślących. Innym tylko szkodę, albo zysk wynikający z ogłupiania tych, co Jej nie znają. Ty wybrałeś tę ostatnią drogę. Ale, by spodziewany zysk uzyskać, trzeba się chować za banami.
 • @
  ZEGNIJ KOLANA PRZED PANEM JEZUSEM!

  „9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył 
  i darował Mu imię 
  ponad wszelkie imię, 

  10 ABY NA IMIĘ JEZUSA 
  ZGIĘŁO SIĘ KAŻDE KOLANO 
  ISTOT NIEBIESKICH I ZIEMSKICH I PODZIEMNYCH”.

  List Apostoła Pawła do Filipian 2/9, 10

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Flp/2.php


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @ALL
  GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU! LIST DO JOWITY!

  Zapytałaś mnie Jowito co to jest za grzech, „ten przeciwko Duchowi Świętemu” i napisałaś bym nie „rozwlekał” zbytnio swojej odpowiedzi.

  Zatem dobrze. Ograniczę swoją wypowiedź do niezbędnego minimum.
  Wiesz zapewne co jest pierwszą rzeczą jaką powinien uczeń Pana Jezusa uczynić rozpatrując ten temat, ba, rozpatrując każde zagadnienie Biblijne?

  Pierwszą sprawą Droga Jowito jest modlitwa do Pana Jezusa Chrystusa o zrozumienie Jego Słów. To w Synu Boga Ojca ukryte są wszelkie skarby mądrości i wiedzy, więc musisz zwrócić się do Niego i tylko do Niego o to, byś pojęła…, byś zrozumiała.

  Cytat z Pisma Świętego musi w tym miejscu być podany.

  „(22)  Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. (23)  I zdumiony był cały lud, i mówił:  Czy nie jest to Syn Dawida? (24)  A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli:  Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.

  (25)  A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.(26)  A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? (27)   A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają?  Dlatego oni będą sędziami waszymi.

  (28)   A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże. (29)  Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30)   Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.

  (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.  (32)  A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone;   ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym”.

  Ewangelia według Mateusza 12:22-32

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php  BIBLIA WARSZAWSKA

  http://m.neon24.pl/dc13afd07395f8bec080d2df47df4ac6,0,0.jpg

  Pan Jezus wyganiał demony Mocą Swojego Ojca, Jego Świętym Duchem! Jednak faryzeusze oskarżyli Go o to, że taką władzę mógł Mu dać tylko książę demonów, Belzebub.

  W swej wypowiedzi faryzeusze nie wystąpili więc przeciwko Panu Jezusowi tylko, lecz przede wszystkim przeciwko Potędze Ojcowskiej, przeciwko Jego Świętemu Duchowi, Który Kierował Poczynaniami Samego Zbawiciela.

  Zatem owa faryzejska pogarda odniesiona do Zbawiciela, uderzała w Jego Ukochanego Boga Ojca.

  W tym wypadku,  To o Swoim Ojcu, o Swoim Tacie, Mówił Zbawiciel gdy Rzekł, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, (Duchowi Ojcowskiemu) nie będzie odpuszczony.

  Jako Dobry Syn krótko i stanowczo dał im do zrozumienia, że On jest Władny odpuszczać wszelkie grzechy, lecz grzech wymierzony bezpośrednio w Ojcowską Moc może nie być odpuszczony, ani w tym wieku, ani w przyszłym!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Polecam
  https://youtu.be/RBn-ZDlL2qg
 • @Lotna
  JA RÓWNIEŻ POLECAM... MODLITWĘ DO PANA JEZUSA!

  Witaj Lotna!

  Ja podaję różne cytaty Biblijne dotyczące wychwalania Boga Ojca i Boga Syna a Ty proponujesz stronę o szczęśliwych ludziach, którzy odeszli od Świadków...

  "6 Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".

  Ewangelia według Jana 14/6

  Polecam modlitwę do Pana Jezusa o zrozumienie Jego Nauki, ponieważ Syn Boży Jest Drogą do Boga Ojca!
  Powyższy werset nie dotyczy tylko Świadków..., ale i katolików czy Adwentystów Dnia Siódmego. Powyższy werset OSKARŻA wyznania które wymieniłem!

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @All
  KRÓTKA HISTORIA DYSKUSJI Z ZAWISZĄ i jego kłamstwa!

  http://57kerenor.neon24.pl/post/127126,krotka-historia-dyskusji-z-zawisza-i-jej-koniec

  http://s4.ifotos.pl/img/555jpg_xxsnhsh.jpg

  http://57kerenor.neon24.pl/post/126730,kpiny-z-syna-bozego-czyli-dlaczego-zawisza-dostal-bana

  http://57kerenor.neon24.pl/post/122967,ignorancja-zawiszy-do-kwadratu

  http://m.neon24.pl/77683d4dc61c427a43c550e0573a5080,0,0.jpg

  http://s6.ifotos.pl/img/czescjpg_nsrqqra.jpg


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:19:51
  Ban dla Zawiszy wynika tylko i wyłącznie z twojego TCHÓRZOSTWA. Atakujesz Kościół, jego naukę, papieża. Ja jestem jedynym tu na Neonie, któremu od czasu do czasu che się twe bzdury wykazać. Wtedy wiejesz za bana wywieszając transparent "obraziłeś mego boga".
  Tym razem ban jest za to, że ci udowodniłem iż pleciesz bzdury o Duchu Świętym. Wyznajesz jakieś dwóbustwo, Boga Ojca i Boga Syna, podczas gdy Biblia wyraźnie wykazuje iż są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Pokazuje to scena chrztu Jezusa, gdzie wyraźnie występują 3 osoby Boskie.
  Kiedyś udowodniłem ci tekstami Biblii, że Uczniowie Jezusa pod wodzą Jakuba Brata Pańskiego odrzucili naukę Pawła, zwiałeś z podkulonym ogonkiem.

  Twoja Biblia jest jakaś wybrakowana, jest w niej tylko to, co ci wygodne, jak niewygodne omijasz szerokim łukiem.

  Więc siedź za banem tylko nie wypisuj głupot o Kościele i jego Nauce. Nie twierdzę, że nauka ta jest w pełni prawdziwa, ale głupot nie wypisuj, bo znajdę metodę, by ci tę głupotę wykazać, choćbyś się oplakatował.

  Jak widzisz, ja mam odwagę pozwolić ci pisać na moim blogu, nawet jak głupoty wypisujesz, to się ośmieszasz nie ja. Dla ciebie taka odwaga jest niedostępna.

  Jeśli człowiek się w jakiejś sprawie pomyli, to po prostu przyznaje się do tego i już. Tobie taki poziom nie jest dostępny, po prostu wiejesz z podkulonym ogonkiem.

  Ot cała prawda o twojej nauce.
 • @Zawisza Niebieski
  JESTEŚ SZPIEGIEM NA NEONIE!

  To się widzisz tak jakoś złożyło, że ani TY ani ja nie mamy tymczasem sobie nic do powiedzenia... A...

  Nie odniosłeś się do tematu "GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU! LIST DO JOWITY"...

  No i jeżeli nie zwrócisz się z prośbą do Syna Boga Ojca, to nadal będziesz powielał fałszywe informacje o Panu Bogu na Neonie!

  A ileż tego było... ho ho.

  Swego czasu odrzuciłeś Bóstwo Pana Jezusa Chrystusa.
  Napisałeś, że Pan Jezus nie nazwał się nigdy Synem Bożym.
  Nie podoba Ci się postępowanie Pana Boga w Starym Testamencie...

  Oj dużo tego było... No i dużo tego jest...
  A od czasu do czasu nic innego nie potrafisz napisać tylko o kotku z podkulonym ogonkiem. Stara płyta Zawiszo. Trzymaj się!

  Oczywiście życzę Ci byś trzymał się PRAWDY A NIE SZATAŃSKIEJ NAUKI katolickiej!

  Tymczasem!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 12:02:36
  Jakże pięknie lubisz się mijać z prawdą. Rozumiem, że jak katolicy usunęli część II przykazania tak chrystusowi pominęli przykazanie nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

  Chrześcijanin nigdy nie powie, że Jezus nie jest "Synem Boga". Jeśli coś takiego mówiłem, to mówiłem o Islamie, gdzie Jezus jest ostatnim prorokiem przed Mahometem. Za to w chrześcijaństwie są różne widzenia Jezusa jako Syna Bożego. Uczniowie Jezusa wyznawali iż Jezus był synem Józefa, zaś Synem Boga został wybrany w czasie chrztu. Nurt Pawłowy uznaje, że Jezus urodził się jako Syn Boga, poczęty za sprawą Ducha Świętego. I to wszystko jest prawda, przy czym nie jest to moje wyznanie wiary, a stwierdzenie faktów historycznych.
  Różnica między nami jest taka, że ty nawracasz dla sekty, ja piszę o historii.
  A, że jesteś tchórzem, co swej prawdy obronić nie potrafisz i za banem się chowasz to kolejna prawda.

  A najśmieszniejsze co powiedziałeś, to to, że jestem szpiegiem. Kogo szpieguję, dla kogo szpieguję. Za strachu już słowa polskie ci się pomyliły?
 • @Zawisza Niebieski
  JESTEŚ KŁAMCĄ! ŻEGNAM!


  Oto udowodnienie Twojego kłamstwa!

  Piszesz powyżej:

  „Chrześcijanin nigdy nie powie, że Jezus nie jest "Synem Boga". Jeśli coś takiego mówiłem, to mówiłem o Islamie, gdzie Jezus jest ostatnim prorokiem przed Mahometem”. 

  Ho, ho, ho... Ale z Ciebie oszust!!!

  NAPISAŁEŚ DO MNIE pewnego dnia w komentarzu:

  „Podam ci jeden przykład, nazywasz Jezusa synem Boga, choć on nigdy tak się w Biblii nie nazwał nie nazywali go tak również apostołowie. Określenie Syn Boga miało w starożytności zupełnie inne znaczenie”.

  A ja odpowiedziałem:

  „Powiadasz, że Pan Jezus nie nazwał się Synem Bożym? I także nie nazwali Go tak Jego uczniowie?

  Zobacz: 

  EWANGELIA WEDŁUG JANA 10:36
  EWANGELIA WEDŁUG JANA 11:4
  Ewangelia według Marka 14:61, 62
  Ewangelia według Mateusza 16:16, 17
  Ewangelia według Marka 1:1
  Ewangelia według Łukasza 1:32, 35
  Ewangelia według Łukasza 9:20
  Ewangelia według Jana 1:34
  EWANGELIA WEDŁUG JANA 11:27
  Dzieje Apostolskie 8:37
  Dzieje Apostolskie 9:20
  List Apostoła Pawła do Rzymian 1:4
  1 List Apostoła Jana 3:8
  1 List Apostoła Jana 4:14, 15
  1 List Apostoła Jana 5:5
  1 LIST APOSTOŁA JANA 5:20”.

  http://zawisza.neon24.pl/post/92053,jezus-byl-rewolucjonista#comment_804338

  Gdy udowodniłem Ci Twój brak niewiedzy zwiałeś gdzie pieprz rośnie! Hm... A teraz się wypierasz? Żarty!

  https://dermaestetic.pl/wp-content/uploads/2015/04/za-d%C5%82ugi-nos.jpg

  Zatem udowodniłem Ci kłamstwo! „Zważony zostałeś na wadze i znaleziony zostałeś lekkim!”.

  Tchórzliwy kotek mówi: Pa!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 00:39:03
  Jeśli gdzieś napisałem, że Jezus nie nazywał siebie Synem Boga to musiało być to przejęzyczenie, albo ty źle odczytałeś. Zresztą czy można twierdzić inaczej, gdy w czasie chrztu sam Bóg Ojciec Go tak nazwał. Jezus nie nazywa siebie Bogiem. Przecież nawet wielokrotnie przypominałem cytat "W domu Ojca Mego..." Co oznacza, że uznaję Jezusa jako Syna Boga i inaczej nie twierdzę.

  Dlaczego nie kontynuowałem dyskusji masz podane w tym miejscu
  http://Zawisza.neon24.pl/post/92053,jezus-byl-rewolucjonista#comment_804115
  Nie żyję z nauczania religii czy też nauczania o Bogu.

  Czyli tobie nos rośnie a mi maleje.

  https://dermaestetic.pl/wp-content/uploads/2015/04/za-d%C5%82ugi-nos.jpg

  Znowu kłania ci się przykazanie, "Nie mów fałszywego świadectwa...". Przykazanie, które wydaje się, że z Twojego Dekalogu skreśliłeś nie raz kłamliwie twierdząc nie tylko o ludziach ale również o Kościele w którym przekazany przez Jezusa Duch Święty przekazywany jest z pokolenie na pokolenie w sakramencie bierzmowania.

  Znowu niewygodna sprawa, bo jeśli odrzuciliście sakrament bierzmowania, co można przypuszczać z twojego podejścia do trzeciej osoby boskiej, to wśród Was nie ma Ducha Świętego.

  Syn Boga/Bogini w starożytności, to władca faraonowie określali się synami Ozyrysa. Cezarowie mówili, że ich matkami były boginiami. Syn Boga również w wielu pismach oznacza człowieka nauczającego o Bogu.

  Tyle zostało z twego dowodu, kotku z podkulonym ogonem co wieje jak mu błąd wykazać.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31