Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
421 postów 10043 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Żydzi z genetycznego punktu widzenia

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jednym z wyróżniających się ludów Europy są Żydzi. Lud wyznawców Boga Jahwe, lud który zwracał szczególną uwagę na linię genealogiczną każdego z członków. Kim dziś są? Wspólnotą jednego wyznania, czy ludem powiązanym genetycznie?

Kto jest Żydem?
Z określeniem kto jest Żydem a kto nim nie jest mają problem sami Żydzi.  Samo słowo „Żyd” pochodzi od jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba, będących patriarchami 12 pokoleń narodu Izraela, Judy. Zaś samo słowo „Żyd” oznacza czciciela Jahwe. W potocznym znaczeniu Żydami jest naród, który po powstaniu żydowskim i zniszczeniu świątyni w Jerozolimie został wypędzony z „ziemi obiecanej” i żyje dziś w różnych diasporach rozsianych po całym świecie. Ortodoksyjni Żydzi uważają iż ortodoksyjnym Żydem jest ten, kto ma matkę będącą ortodoksyjną Żydówką, lub przeszedł konwersję. Według prawa Izraela do Żydów zalicza się również każda osoba, która miała choć jednego dziadka, ortodoksyjnego Żyda. Są również osoby, które same siebie uznają za Żydów, mają pochodzenie żydowskie, choć niektóre środowiska za Żydów ich nie uznają, jak np. żydzi reformowani.
 
Żydzi w Europie
Żydzi pojawiają się w Europie z dwóch kierunków i z tego powodu wyróżniamy dwie główne grupy Żydów, jedna przybyła do Europy przez cieśninę Ceuta – Gibraltar – Sefardyjczyków, posługujących się dialektami judeo-romańskimi i zamieszkujących w Europie Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Bałkany, w Polsce występowali w niewielkiej grupie.
 
Druga od strony Azji – Żydzi aszkenazyjscy zamieszkujący głownie państwa słowiańskie, bałtyjskie a od IX w. również Niemcy i Europę północną. Ci posługują się językiem jidish. Z historii wiemy, że była to grupa do trzymająca się dość ścisłe zasady zawiązywania małżeństw tylko wśród własnej grupy, dopiero od połowy XX w dopuszczono szersze nawiązywanie związków z innymi grupami żydowskimi oraz innymi narodami.
 
Dla genetyki Żydów istotne znaczenie ma również masowe nawrócenie na Judaizm Kaganatu chazarskiego, ludu pochodzenia tureckiego, który przyjął Judaizm jako religię państwową.  
 
Dzisiejszy obraz genetyczny Żydów
Z powodu silnego znaczenia dla tego ludu pokrewieństwa po linii żeńskiej, rozważając haplogrupy występujące w tej grupie musimy brać zarówno pod uwagę pokrewieństwo w haplogrupach Y-DNA (po mieczu, czyli przekazywanych z ojca na syna) jak również mitochondrialnego mt-DNA (po kądzieli, czyli przekazywanych z matki na córkę).
 
Patrząc na wyniki badań haplogrup dla obu tych grup Żydów istotne znaczenie w Y-DNA ma pięć haplogrup J1, J2, E, R1a i R1b. Przy czym dla Żydów askenazyjskich haplogrupy J1, J2, E występują w ok. 20% zaś haplogrupy R1a (słowiańska) i R1b (celtycka) w około 10%. Wśród Sefardyjczyków również istotnymi są J1 22%, J2 25% oraz R1b 13%, spada występowanie słowiańskiej haplogrupy R1a 5% oraz haplogrupy E 9%. Porównajmy to z wynikami dla dzisiejszych mieszkańców Palestyny, R1a 1,5, R1b 8,5%, J1 38,5%, J2 17%, E 19,5%
 
Występowanie haplogrup R1a i R1b możemy przypisać związkom między Żydami a ludnością miejscową (Słowianami i Celtami), jak widać przepływ mężczyzn innych ludów do grupy ortodoksyjnych Żydów był dość znaczący, choć z pewnością w rozważaniach, jaką haplogrupę nosiło 12 plemion Izraela te grupy możemy pominąć.
 
Poszukajmy więc ich wśród haplogrup J1, J2 i E.
haplogrupa J1
 
haplogrupa J2
haplogrupa E
J1 – najstarsza próbka DNA posiadająca tę haplogrupę pochodzi z jaskini  Satsurbia i datowana jest na 13’200 lat p.n.e. Umiejscawia ona region powstania tej mutacji między Kaukazem a górami Taurus we wschodniej Turcji. W literaturze zachodniej określana jest ona grupą Kaukaską, Mezopotamską, Semicką (arabsko – żydowską)
J2 – pojawiła się na Bliskim Wschodzie pod koniec ostatniego zlodowacenia 13'000-20’000 p.n.e. Najstarsza próbka pochodzi z jaskini Hotu w północnym Iranie i datowana jest na 9’100 – 8’600 lat p.n.e.
E - a dokładniej jej późniejsza mutacja pojawia się na obszarze „Lewantu”, obszaru na którym dzieją się początkowe wydarzania biblijnej Księgi Wyjścia, tuż przed pojawieniem się rolnictwa ok. 10’000 lat p.n.e.. Odczytując Biblię, to okres stworzenia Adama i Ewy. Ich synowie Kain i Abel odzwierciedlają zapis ścierania się dwóch kultur, rolnictwa i pasterstwa. Można postawić teorię iż 12 pokoleń Izraela było nosicielami haplogrupy E, choć chcąc być uczciwym tezę tę należy głosić wyraźnie iż jest to teza jedna z możliwych, bo za każdą z tych haplogrup stoją argumenty je wspierające, których dziś odrzucić nie można, co za chwilę udowodnię.
 
Haplogrupy mitochondrialne mtDNA – matka - córka
haplogrupa mtDNA K
Około 32% Żydów askenazyjskich jest nosicielami haplogrupy mtDNA K. Haplogrupy, której mutacja powstała w zachodniej Azji ok. 12'000 lat p.n.e. Ta informacja w porównaniu z męską haplogrupą Y datowaną na ok 13'200 i wywodzącą się ze zbliżonego obszaru, wskazuje na to, że 12 pokoleń Izraela mogło nosić haplogrupę Y J1. Choć to wyklucza stworzenie Adama i Ewy w Raju umiejscawianym gdzieś na obszarze Lewatanu. Również patrząc na stosunkowo mały udział haplogrupy E wśród dzisiejszych Palestyńczyków ok. 9% i nie posiadając zestawienia porównawczego, jaką haplogrupę mtDNA noszą Żydzi noszący haplogrupę Y-DNA E, wypowiadać się nie mogę.
 
Czas przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czy dziś Żydzi to wspólnota wiary – chwalących Jahwe, czy również wspólnota krwi?
Jak widać z zestawienia, udział dwóch haplogrup, które potencjalnie można przypisać 12 pokoleniom Izraela wynosi w populacji dzisiejszych ortodoksyjnych Żydów ok. 20% (9%-22%) dla linii po mieczu i ok. 33% dla linii po kądzieli. Dlatego dziś w oparciu o dostępne badania DNA należy stwierdzić iż jest to wspólnota oparta na tym samym wyznaniu ale nie na więzach krwi.
 
prawa autorskie: jestem autorem tekstu i zdjęcia.
tekst jest kontynuacją rozważań: "Czas gdy Europejczycy byli imigrantami" ;

dane cytowane w tekście a także pewne informacje o haplogrupach oraz mapy rozkładu nosicieli poszczególnych haplogrup na świecie.: www.eupedia.com  

KOMENTARZE

 • :)
  "Dlatego dziś w oparciu o dostępne badania DNA należy stwierdzić iż jest to wspólnota oparta na tym samym wyznaniu ale nie na więzach krwi."

  Fakt, żydzi są fizycznie zadziwiająco podobni do siebie, na przestrzeni krajów i tysiącleci i że posiadają szereg charakterystycznych cech wyglądu, po których można ich poznać bez względu na stopień domieszki innych genów - jest oczywiście czystym przypadkiem.
 • @Lotna 17:27:09
  Ja podaje wyniki w oparciu o badania DNA i takie wyniki uzyskują laboratoria. Dla Europejczyka Chińczyk jest podobny do Chińczyka, a jednak oni między sobą się rozróżniają. Jest to ocena subiektywna, nie wiem czy prowadziłaś badania porównawcze? Tu masz kilku znanych Żydów askenazyjskich, czy są oni aż tak do siebie podobni?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_aszkenazyjscy. Pamiętaj, około 1/3 matek ma tę samą haplogrupę mtDNA. Ale tylko 1/3.
 • Autor
  Jezeli chodzi o panstwa slowianskie mam problem.Moim zdaniem glowne fale diaspory zydowskiej pojawily sie w Europie wraz z Cesarstwem Rzymskim czyli najpierw Grecja i Rzym a potem europa zach a nastepnie z inwazja islamska na plw iberyjski. Kraje slowianskie zostaly zalane diaspora po ukrztaltowaniu sie Zlotej Ordy na terenach Chazarii i uchodzcach chazarskich z tego terenu(dlatego dlugie nosy i uszy) oraz zydow askenazyjskich wygnanych z europy zach w 15-16 wieku.
  Na terenach Rzeczypospolitej nastapilo spotkanie tych dwoch grup bardzo wrogich wzgledem siebie (bogaci askenazyjczycy kontra przewazajaca biedota Chazarska)
 • @Nibiru 17:45:41
  Więc życzę ci, by ta autodestrukcja nie nastąpiła. Zostań z nami jeszcze trochę :)
 • @mac 17:57:47
  Nie mam tak dokładnych danych, by potwierdzić albo zaprzeczyć. Ale z takich poszlak, skoro Cesarstwo Rzymskie odnotowało Słowian ok. V w. zaś gminy Żydowskie,w tym chrześcijańskie były już dobrze umocnione w całym Cesarstwie za czasów Jezusa (listy apostolskie do tworzących się gmin chrześcijańskich) to jednak Żydzi na terenach Słowiańskich pojawili się na pewno po V w. O przybyciu Chazarów na nasze tereny wiem tyle:
  http://zawisza.neon24.pl/post/132111,zydzi-chazarscy-w-polsce
 • @Nibiru 18:12:14
  Z tego co wiem, to nowe edycje, upgrade Nibiru Bóg przewidział w formie dziecięcia. Jak wiem z doświadczenia te nowe edycje często nie zgadzają się z wersjami poprzednimi, zawsze są mądrzejsze, o czym mówi przysłowie, mądrzejsze jajko od kury. Ale, życzę nowej edycji, wszak nowych pokoleń nam potrzeba. :)
 • Nie genetyka a polityka jest ważna
  Wydaje się, że problemem o wiele istotniejszym od rozważań nad pochodzeniem Żydów jest znalezienie sposobu na usunięcie tej nacji ze wszystkich funkcji kierowniczych, decyzyjnych, opiniotwórczych, we wszystkich sferach funkcjonowania państwa - i to jest "być albo nie być" dla naszego narodu i państwa.
 • @Rzeczpospolita 18:44:40
  Nazi Anti-Semitic Legislation in Germany

  https://forum.axishistory.com//viewtopic.php?f=6&t=61972
 • @Rzeczpospolita 18:44:40
  Ponieważ chwilowo nie mam na to pomysłu, na realizację tego postulatu, piszę o badaniach genetycznych, no cóż, zawsze warto poznać jak wygląda prawda i w tym zakresie.
 • @Lotna 17:27:09
  Kennewick Man z USA

  Wiek szkieletu ok 9 tys lat. Przypominał Europejczyka więc to była polityczna bomba. Zrobiono badania tylko w jednej pracowni genetycznej, która stwierdziła genetyczne podobieństwo do Indian. Sąd szybko przyznał prawo własności czerwonoskórym, a ci szybko go pochowali w nieznanym miejscu.

  The remains of Kennewick Man were cataloged and removed from the Burke Museum on February 17, 2017. The following day, more than 200 members of five Columbia Plateau tribes were present at a burial of the remains.[13][58]

  According to the Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation, early Saturday, more than 200 members of five Columbia Plateau tribes gathered at an undisclosed location to lay the remains of the man they call "The Ancient One" to rest.
 • @Arjanek 19:07:26
  Nie ważne jak to nazwiemy.
  Nie może być jednak tak, że w państwie narodu A decudujący głos we wszystkich sferach funkcjonowania państwa należy do mniejszości B - taki stan jest okupacją.
 • @
  Pasują do tematu.

  Breakthrough Study by Israeli Experts Say ‘Jewish Gene’ Be Proven With a Simple Saliva Test
  http://jewishbusinessnews.com/2017/05/28/breakthrough-study-say-jewish-gene-proven-with-simple-saliva-test/

  Prime Minister Benjamin Netanyahu, who everyone was certain was a "pure" Ashkenazi, revealed Tuesday that part of his family tree hails from Spain.
  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4807687,00.html
 • @Arjanek 19:50:34
  Co do pierwszego tekstu, klasyfikacja wyraźnie preferowana przez ortodoksyjnych Żydów, ściślej określających pochodzenie niż prawo Izraela, choć prawo mówi, o choć jednym dziadku ortodoksyjnym Żydzie, tu chcą sprawdzać do kilku pokoleń wstecz.
  Jeśli chodzi o Benjamina Netanyahu to akurat znam jego haplogrupę, wynik na podstawie badania jego brata. R1a-Z93 podgrupa Y2630 Czyli mamy linię Azjatycką (Z93), zaś podgrupa Y2630 określana jest jako żydowska.
  http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml
  tu trzeba poszukać mapę "Migration map of haplogroup R1a from the Neolithic to the late Bronze Age (c. 1000 BCE)", niestety inaczej tu się nie wyświetla.
  i porównajmy to z obszarami Kaganatu chazarskiego. https://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie
  Chodzi o mapę "Kaganat (kolor jasnoniebieski) i strefy jego wpływów (kolor niebieski) ok. 820 roku".
 • @DO WSZYSTKICH!
  NIE „ŻYDZI” TYLKO „JUDEJCZYCY”!

  Nie istnieje w Starym ani w Nowym Przymierzu nazwa „Żydzi”, lecz "Judejczycy". Szczególnie w Nowym Przymierzu jest bardzo łatwo to sprawdzić wpatrując się w grecki Nowy Testament.

  Zatem JUDEJCZYCY...

  Stare i Nowe Przymierze nazywa ICH Izraelitami czy czasami Hebrajczykami ale nigdy „Żydami”.

  To tyle w kwestii PRAWDY!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 20:53:36
  Ale czy na pewno ich? Skąd wiesz?
 • @Lotna
  OCZYWIŚCIE A MASZ JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 20:53:36
  Witam kotka z podkulonym ogonkiem, co wychylił się z za bana chlebem i solą. :)

  Masz rację, stary testament mówi o hebrajczykach, jak widzisz z powyższego opisu hebrajczyków, czyli potomków 12 pokoleń licząc po kądzieli jest 33%, po mieczu ok. 20% jednak dziś zarówno tych co mają krew tych 12 pokoleń czy też nie, wyznawców Jahwe nazywamy Żydami. Z drugiej strony wśród wyznających islam w Palestynie wielu jest takich, co nosi krew tych 12 pokoleń. Taki to pogmatwany temat. Bo czasy się zmieniają i nazwy też. Nas Polaków w XII w Nestor nazywał Lachami, dziś określamy się Polakami.
 • @Zawisza Niebieski 17:57:04
  "Dla Europejczyka Chińczyk jest podobny do Chińczyka, a jednak oni między sobą się rozróżniają" No i co z tego? Nadal są Chińczykami, czyż nie? Na tej samej zasadzie można by dociekać ile Polaka w Polaku.

  Poza tym, sprawą istotną jest, kto prowadzi badania, jak zgodnie z zasadami badań naukowych one faktycznie są i kto je finansuje - bo te czynniki również wpływają na wyniki, choć niby nie powinny.

  Nie powiedziałam, że wszyscy żydzi wyglądają identycznie, ale że mają szereg cech, po których ich można rozróżnić. Jeśli masz wątpliwości, że żydzi są do siebie podobni, to się przyjrzyj polskim aktorom i aktorkom - tym rzekomym Polakom grających polskich chłopów i szlachciców, szczególnie tym z PRLu, bo nie znam dzisiejszych i porównaj ich do aktorów zażydzonego Hollywood. Bardzo się zdziwisz.
 • @Lotna 21:15:04
  Co do źródła badań to podaję co wiem. Są to wyniki badań, które wykonuje się na zlecenie poszczególnych osób. Chcesz sobie sprawdzić jakie masz DNA to twój wynik w formie anonimowej, bez imienia, nazwiska, ale z krajem pochodzenia, regionem trafi do tej bazy. Jeśli chodzi o dane z historycznych szczątków ludzkich to są to badania wykonywane z różnych projektów archeologicznych. Po znalezieniu jakiegoś ciekawego fragmentu ciała ludzkiego zwykle robi się badania DNA. Nam wynik badania np. dla jednego z braci, ostatnich książąt mazowieckich (piastów). To R1b (celtycka) To są badania, przy których podaję, że np. dla kultury grobów jamowych z 12 osobników uzyskano dane takie i takie wyniki.
 • @DO WSZYSTKICH!
  CHCIAŁEM TYLKO ZAZNACZYĆ, ŻE WPIS ZAWISZY JEST NIEZGODNY ZE STARYM JAK I NOWYM PRZYMIERZEM! NIE PIERWSZY ZRESZTĄ RAZ!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 21:03:30
  Niepotrzebnie krzyczysz.

  Jest mi to bardzo serdecznie obojętne, kim byli biblijni Hebrajczycy, bo to ani moi przodkowie, ani moja historia, ale wiele osób twierdzi, że byli oni czarnoskórzy, jak wielu innych mieszkańców Afryki.
 • Inny aspekt
  .
  - https://marucha.wordpress.com/2017/08/10/obce-sluzby-specjalne-dzialaja-poprzez-fundacje/#comment-693860

  niedocenia się częstokroć, że Judejczycy dysponują światową siecią przestępczą, i doświadczeniem wielu tysięcy lat w tej materii

  - https://marucha.wordpress.com/2017/07/01/dom-wariatow-polska/#comment-686570
 • @57KerenOr 21:28:42
  Widzisz, samochodu zgodnie ze starym i nowym przymierzem nie zreperujesz. Słowian też Biblia nie wymienia, a istnieją, Eskimosów również. Od czasów powstania Nowego Przymierza upłynęło 2000 lat a z drugiej strony zanim Bóg stworzył, zgodnie z Księgą Wyjścia Adama i Ewę, człowiek dzisiejszy żył, pracował, polował, biegał po Europie, płodził następne pokolenia zarówno w ramach własnego gatunku jak i z człowiekiem Neandertalskim drobne 37 tys. lat. Zaś bezpośredni przodkowie potomków Abrahama latali po tym świecie już 6 tys. lat, czyli mniej więcej tyle, ile nas dzieli od Adama i Ewy. Po prostu Biblię trzeba umieć interpretować, a nie brać dosłownie. Trzeba wiedzieć co jest biblijne, a co nie. Kto napisał jakie słowa i w jakim celu. Masz dzisiejszy przykład Barbary, co list przestrzegający, że jak wystąpisz z gminy, to powrotu nie będzie, zinterpretowała jako "niemoc Boga". Tak archeologia nie jest Biblijna, bo Biblia nie jest księgą naukową. Jest zapisem tego, co z wydarzeń rozumieli ówcześni ludzie i co zapisali. W Biblii nie znajdziesz słów, że to Bóg ją napisał, znajdziesz za to słowa, że napisali ją ludzie. Wstęp Łukasza.
 • @ Żydzi
  Tu nie chodzi o ich DNA, pochodzenie, religię, rasę, wygląd, itp.
  Chodzi o to CO ROBIĄ!
  Cała „nienawiść” do Żydów, „anty-semityzm”, „anty-syjonizm”, itp. wywodzi się z ich kabbalizmu (Raju na Ziemi), Żydowskiego Prawa, oraz zaleceń spisanych w Protokołach Syjonu.
  Żydzi zawsze byli i są anty-Gojami, czyli rasistowskim stowarzyszeniem barbarzyńskich plemion, których motto działania sprecyzowane jest w wypowiedzi Naczelnego Rabina Izraela, Rabina Ovadia Yosef. Oto one:

  „Goje rodzą się tylko po to, aby nam [Żydom] służyć. Bez tego nie mają miejsca na świecie. Muszą umrzeć, ale [Bóg] daje im długowieczność. Czemu? To jego słudzy ... dlatego maja długie życie, aby dobrze pracować dla Żyda. Będą pracować, będą orać, będą czerpać. A my [Żydzi] będziemy siedzieć jak panowie, jeść i pić z ich [Gojów] pracy. Dlatego [Goje] zostali stworzeni.” - tygodniowe kazanie sobotniej nocy w październiku 2010 r.

  Dodam też, że rozszczenie bycia „wybranym przez Boga” stanowi definicję RASIZMU oraz RASOWEJ SUPREMACJI.
 • @Lotna
  GDYBYM MÓGŁ TO NIE TYLKO BYM KRZYCZAŁ ALE WRZESZCZAŁ. NA NEONIE NA TEMAT BIBLII JEST BARDZO DUŻO KŁAMSTWA!

  A mi bardzo serdecznie to obojętne nie jest, kim byli biblijni Hebrajczycy! Jednak po stylu Twojego wpisu widzę, że nie traktujesz tematu poważnie...


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • "wypędzony z „ziemi obiecanej”"
  ..."naród, który po powstaniu żydowskim i zniszczeniu świątyni w Jerozolimie został wypędzony z „ziemi obiecanej” i żyje dziś w różnych diasporach rozsianych po całym świecie."

  Nie bardzo tutaj rozumiem. A kto ich niby miałby wypędzić z owej „ziemi obiecanej”?
 • @emsi 22:36:57
  Rzymianie.
  Izrael nie istniał do maja roku 1948.
 • @ עִירָא ("ireneusz") 22:29:32
  To, że odrzuca waszą ludobójczą mentalność nie oznacza, że Polak jest „zawistny”, a tym bardziej „głupi”.
  Jezus Chrystus proklamował „miłość bliźniego”, i za to Żydzi go ukrzyżowali.
  Goje są dziećmi Jezusa, w przciwieństwie do „dzieci Diabła”. Nie wymyślaj innych powodów.
 • @emsi 22:36:57
  Judeę w Starym Testamencie, Judejczycy określają jako ziemię obiecaną im przez Boga. Po dziś dzień to pojęcie egzystuje wśród Żydów, jak i to, że to oni są narodem wybranym. O ile gminy wyznawców Jehowa istniały od dawna w cesarstwie, o czym możemy np.przeczytać w Nowym Testamencie, Bazą dla Pawła, i jakby miejscem narodzenia pomysłu przyjmowania nie żydów do chrześcijaństwa była Antiochia, to jednak po powstaniu Bar-Kochby, 132-135 i zburzeniu świątyni nastąpił exodus ludności z Judei, co w świadomości Żydów jest wygnaniem ich z ziemi obiecanej.
 • Żydzi są wybrani przez Boga jak materialiści dialektyczni przez Marksa do wladzy pasożytniczej
  Talmudy dzielą "naród żydowski" na naród ziemii (pospólstwo zajęte przyziemnymi sprawami bytowymi ale przestrzegające rytuałów jak wierzący goje) i naród księgi (czytający święte teksty i prawem talmudycznie rasowego Żyda interpretujący je w świetle swojej interesowności).
  Marks obserwując także hierarchów i mędrców chrześcijańskich a szczególnie judeopsycholi uznał za priorytetową prawdę stwierdzenie o jedynie pasożytniczym charakterze wszelakiego życia (a nawet podobnie i ruchu fizycznego), które jest priorytetem "naturalnym" motywacji jedynie i pierwotnie "naukowej". Wprowadzenie systemu naukowej szczęśliwości materialistów wymaga wprowadzenia "dyktatury proletariatu", która wyeliminuje szkodliwych idealistów mogących wyrządzić tyle "złego" co np Chrystus (jak kal w beczce powideł).
  Zbiorowy dyktator naukowy czyli "partia" ma się rozwiązać gdy społeczeństwo dorośnie do naukowych kompromisów w rodzaju sprawiedliwości, którą może być tylko równowaga pomiędzy sprzecznymi pasożytniczymi interesami różnych klas, gerup i ludzi.
  I tak się stało gdy na wniosek Gromyki utworzono państwo żydowskie w Palestynie i sowiecka dyktatura proletariatu stała sie zyt anachroniczna Problem w tym, że rosyjskie elity ludobójczo usunięte przez bardziej marksistowskie a nawet rasowo potalmudyczne zostały zastąpione jeśli nawet trochę rasowo talmudycznymi to jednak rosyjskimi wychowanymi dla dyktatury ale z problrmami tożsamości w obliczu kosmolelit nowojudeopalestyńskich i nawet po aliji do nowohebrajskiego izraela śpiewają po rosyjsku (w ZSRR ani jedna pieśń lub piosenka nie była skomponowana przez niejudaistycznego Rosjanina). Stwarza to problemy w opanowaniu posowieckiej Rosji jako koalicjanta jevishamerykanów i palestyńskich nowohebrajczyków a nawet nasz teatr pożydowsko (pobermanowsko)katoleurokosmopolityczny i sekslewicowy mimo jego judeo i bandero psychofreniczności.
  Problem poski jest jednak mały z powodu fatalnych dla populacji aszkenazyjskie skutków fiaska zbyt holocaustycznego eksperymentu selekcji elit zdolnych do odnowy żydowstwa i najlepszego elementu zdolnego do walki o byt . W ZSRR pozostała populacja zrytualizowanego nie tylko talmudystycznie ale i materialistycznie narodu głównie ziemii podczas gdy w Polsce pozostał pobermanowski narod ksiegi głównie nieświadomie marksistowskiej i rzesze kandydatów do elit priorytwetowo wyznających za główną zasadę motywacji pasożytniczej ale niemal w totolotkowej wersji zasady , że każda kropla krwi talmudycznej rasy jest nadzieją pasożytnictwa po wsze czasy w analogiach ś. p. abp Życińskiego luboo dominikanow albo Rydzyka jako wzoru kościelnego katobiznesu, do jakiego prowadziło porozumienie między bermanowskim PRL a Kościolem z kwietnia 19590r gdy za nadzieję na opanowanie Watykanu przez polski Episkopat jako agentów wpływu "Żydów" pozsolono na istnienie zakonow, KUL, prasy i szkolnictwa , pielgrzymek itp w PRL.
  Żydzi według Shmula Sanda są "narodem wymyślonym" gdyż kosztowne badania korzeni biblijnych wykonane przez palestyńskich nowohebrajczyków nie potwierdziły jakiegokolwiek wydarzenia opisanego w Starym Testamencie. Można więc uznać Stary Testament za Hagadę (mitologię o charakterze historii) i jkedynie za źródło przypowieści ewangelicznych, Oczywiście watpliwe jest twierdzenie Sanda o chazarskości żydów i żydowskości Palestyńczyków
 • @57KerenOr 22:22:42
  Traktuję ten temat tak poważnie jak na to zasługuje. Nie moi to przodkowie i nie moja to historia.
 • a co z haplogrupa zydow chazarskich?
  Przeciez jak wiesc glosi wiekszosc Zydow w Europie Wschodniej wywodzi sie od tureckich Chazarow. To gdzie sa tureckie haplogrupy wsrod tych Zydow: C+, U+ itd. Jakie haplogrupy stwierdzono wsrod obywateli Izraela? W Izraelu nalezaloby zostawic tylko tych z E,J1,J2 a reszte odeslac spowrotem do Europy Wschodniej.
 • @Lotna 17:27:09
  gdyby Zydzi dzisiejsi byli faktycznymi semickimi Zydami byliby nie do odroznienia od Arabow. A musisz przyznac ze np. polscy lub rosyjscy Zydzi sa do Arabow nie podobni. Tak jak muzulmanski Czeczeniec jest to Araba tez nie podobny.
 • @emsi 22:36:57
  nie wypedzeni tylko uciekli przed represjami Rzymian. Ale duzo ich zostalo i zostali za czasow Mahometa na sile zislamizowani. To sa dzisiejsi Palestynczycy. Nie bylo zadnego wypedzenia. Rowniez nie bylo wypedzenia pierwotnego. Bo Hebrajczycy gdy jako pastuchy pustynne dotarli nad Jordan to wszystkie tereny zielone byly zajete przez wczesniejsze ludy semickie: Kanannejczykow, Fenicjan itd. Hebrajczycy nadal wiedli pasterskie zycie na obrzezach tych rolniczych uprawowowych kulur. Ale za to musieli placic duza cene bo sie wynaradawiali, swa fetyszowska religie zaczeli zastepowac religia ludow uprawowowych lub wrecz miejskich (Fenicjanie - zloty cielec). Wiec kiedy natrafila sie okolicznosc by wywedrowc na zyzna delte Niu do Egiptu chetnie z tego skorzysali. Jednakowoz po wielu latach dodrych w Egipcie nie wiadomo z jakich wzgledow czy politycznych czy klimatycznych stoisunek panstwa egipskiego stal sie dla migrujacych cudzoziemcow bardzo wrogi i musieli spowrotem wracac skad przyszli do tzw. Ziemi Obiecanej czyli zielonej doliny nad Jordanem Bo w koncu trzeba wiedziec ze na tam ym obszarze sa tylko 3 urodzajne, rolne uptawowe obszary: dolina Nilu, dolina Jordanu i dolina Mezopotami czyli dwurzecza Tygrysa i Eufratu. Czyli nNigdy nie bylo wypedzenia, tylko pierwsze to migracja za "trawa dla koz" do Egiptu a drugie to ucieczka przed represjami Rzymian
 • @Zdzich 00:17:09
  przestan opowiadac chrzescijanskie bzdury... Jezus nie mial nic wspolnego z Chrzescijanstwem byl Zydem i byl jednym z domoroslych naprawiaczy wyznania Mojzeszowego w zdegenerowanym pod okupacja Rzymska Krolestwie Judy. Herodowie zenili sie ze swoimi corkami , warstwa kaplanska zdzierala ostatni grosz z zydowskiego pospolstwa, zenili sie z cudzoziemkami idt, itp. A wiec robili wszystko przeciw dekalogowi mojzeszowemu. Tak jak Chrzescijanstwo mialo swojego Lutra tak i ten zdegenerowany Judaizm mial swoich Janow Chrzcicieli, Jezusa czy Zelotow (jak Swiety Piotr). Jezus umarl za czysty Judaizm, a zostal przez tych zydowskich degeneratow usuniety w taki sposob ze zostal przedstawiony Rzymianom jako ich przeciwnik polityczny. Faryzeusze, Sadycesue nie mieli zamiaru rezygnowac ze swojego rozpasanego ziemskiego zycia, tylko dlatego ze sie to jakiemus wariatowi jak Jezus nie podoba. Jezus nie mial zamiaru zmieniac moralnosci koczownikow mojzeszowych przedstawionej w 10 przykazaniach i prawie Hammurabiego sprzed 1500 lat. Jezus tak jak Jan Chrzciciel zadali tylko zachowywania tych praw: Jan zeby Herod nie zenil sie z corkami, Jezus zeby faryzeusze nie kupczyli bogiem. Te same zasady zawiera islamski szariat. Mozna powidziec powierzchownie ze Jezus zginal za izraelski szariat. I nic wiecej i nic mniej
 • @telewidzacy 01:11:13
  no Karol Marx wyobrazal sobie komunizm jak Szwajcarie podobnie jak Jan Jakub Russeau. Ale w Rosji wyszedl z tego komunizm jak prawo narodow koczowniczych: Turkow, Hebrajczykow z Abrahamem czy beduinow Aranbskich. Czyngiz Han, Stalin, Abraham, krol Faisal - Rzydza a reszta bezwzglednie slucha

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031