Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
384 posty 9441 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Korzenie majątku Kościoła w Polsce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Co i rusz dowiadujemy się, że ten lub inny zakon lub parafia odzyskały dobra lub wypłacono im rekompensatę za dobra, które utraciły w czasach PRL. Może przy tej okazji warto powiedzieć trochę o tym, skąd Kościół ma majątek.

 
Wyjściowym modelem własności Kościoła, jaki stosowano w krajach zachodnich, był model, w którym władca danego obszaru budował kościoły i tworzył parafie pozwalające zaspokoić potrzeby duchowe swych poddanych.
 
Majątek Kościoła majątkiem państwa
 
Każdy z panów ziemskich, nawet jeżeli nie miał obowiązku, to poczuwał się do wybudowania kościoła i jego utrzymywania. Jeżeli bowiem nie pobudował swojego kościoła, to miał obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania kościołów, do których uczęszczali jego poddani.
 
Stąd też każdy pan ziemski wolał utrzymywać własny kościół, niż łożyć na kościół postawiony przez sąsiada. Jednak ten układ miał drugie oblicze. Kościół, ziemia na której stał, oraz cały majątek zakupiony przez dziedzica były jego własnością.
 
Z tego właśnie wynika dzisiejszy system opodatkowywania się na rzecz własnej parafii istniejący zarówno w Kościele katolickim, jak i w kościołach protestanckich na Zachodzie czy też w USA.
 
W początkach katolicyzmu w Polsce zastosowano identyczny model. Majątek Kościoła był majątkiem państwa (księcia, bo kraj w feudalnym modelu państwa traktowany był jako dziedziczny majątek władcy).
 
Rozbicie dzielnicowe i słowiańska tradycja
 
Powszechnie w Europie obowiązywało tzw. prawo łupu. Władca nadawał ziemie, budował kościoły, lecz był to majątek użyteczności publicznej, podobnie jak dziś szkoły. Po śmierci biskupa czy księdza cały jego majątek ruchomy i nieruchomy mógł być przez władcę odebrany i np. nadany nowemu biskupowi. Jednak nadszedł czas rozbicia dzielnicowego.
 
Rozbicie dzielnicowe, zapoczątkowane testamentem Krzywoustego, nie było w Europie pomysłem odosobnionym. W tym samym okresie identycznie dzieje się w Niemczech, we Francji, we Włoszech. Wynika to z trudności komunikacyjnych. Zaś osadzeni na znacznie mniejszych połaciach kraju członkowie rodziny mieli pod nadzorem seniora zarządzać przypisanymi im dzielnicami, marchiami itp.
 
Pomysł jednakże nie brał pod uwagę ambicji ludzkich. W krajach niemieckich, gdzie silna władza króla – cesarza była mocno osadzona w zwyczajach, pomysł ten sprawdzał się znakomicie, stąd też kraje te długo pozostawały w
układzie niezależnych księstewek, ziem.
 
Jednak Słowianie w swojej tradycji nie mieli silnej władzy centralnej, stąd szybko zaczęły się walki między pretendentami do władzy senioralnej.
 
Decyzje zjazdu w Łęczycy
 
Jedną z takich walk była walka między Mieszkiem Starym a Kazimierzem Sprawiedliwym. Dlaczego „sprawiedliwym”
-  otóż dlatego, że miał dobrą prasę, a prasą tamtego czasu były zapisy kronik sporządzanych w klasztorach.
 
Kazimierz w walce o władzę opierał się na klerze i możnowładcach. Dla uzyskania poparcia tych warstw książę udzielał przywilejów. Jakże to znane w dzisiejszych czasach, lecz dziś nazywa się to lobbingiem.
 
Postanowienia zjazdu w Łęczycy, w 1180 roku, miały istotny wpływ zarówno na uporządkowanie stosunków między panem i poddanym, jak również między panem i plebanem, przyczyniając się do szybkiego wzrostu majętności Kościoła w Polsce.
 
Najważniejszym z dokumentów tego zjazdu były regulacje prawa poddanych względem pana, których naruszenie groziło karą wyklęcia. Popatrzmy na zapisy: "(...) Ktokolwiek by biednym kmiotkom zboże czy gwałtem, czy innym sposobem zabierał lub zabierać kazał, niech będzie wyklęty(...)". I dalej "(...) ktokolwiek zmarłego biskupa zagarnie dobra lub każe zagarnąć, czyli by księciem był czy jakąkolwiek znakomitą osobą lub urzędnikiem, bez wszelkiej różnicy, niech będzie wyklęty(...)".
 
Cena poparcia
 
Widzimy, że Kościół w tym dokumencie uzyskuje zniesienie „prawa łupu” i przywilej nienaruszalności swoich dóbr. Dobra stanowiące dobra państwa, rozumianego jako osoby władcy, stają się dobrami Kościoła.
 
Takiego nadania dokonuje nie król, lecz książę walczący o władzę. Cena, jaką Kościół kazał sobie płacić za poparcie, była zawsze wysoka. Z tego właśnie przywileju wywodzą się dzisiejsze zwroty majątków Kościoła odebranych mu w czasach socjalizmu.
 
Innym przywilejem uzyskanym przez Kościół na zjeździe w Łęczycy, było zniesienie obowiązku nocowania i wyposażenia podróżujących urzędników państwowych, jaki nałożony był na każdy zakon i każdą parafię. Obowiązek ten stanowił normę w Europie. Z tego chyba widać, jakimi zasługami Kazimierz uzyskał przydomek Sprawiedliwy...
 
Panowie o czynszach radzili
 
Stopniowo obowiązki społeczeństwa względem Kościoła w Polsce różnicują się w stosunku do Zachodu. Szczególne znaczenie ma inny sposób naliczania dziesięciny: tam był to podatek pieniężny, u nas w naturze.
 
Z tego biorą się bunty w miastach, gdzie rolę decyzyjną miała ludność przybyła z Zachodu, mająca szerokie kontakty i znająca warunki życia na Zachodzie, przeciwna władcom Polski. Mieszczanie chcieli płacić podatki takie, jak płacili ich ziomkowie na Zachodzie.
 
Ta odmienność płacenia danin na rzecz Kościoła i możnowładców trwała bardzo długo, bo dzięki niej te grupy społeczne zyskiwały znacznie wyższy status materialny.
 
Ograniczenie możliwości swobodnej sprzedaży własnych wyrobów w części, która stanowiła daninę, pozbawiała producentów czegoś, co dziś nazywamy marżą handlową. Dlatego też grupy uprzywilejowane długo nie chciały zrezygnować z tej formy obciążeń, czyli daniny w naturze.
 
Pamiętamy słowa słynnej pieśni, która powstała w roku 1848: "O cześć Wam panowie magnaci, Gdy naród do boju wystąpił z orężem, panowie o czynszach radzili...".To właśnie o tych przywilejach płaconych na rzecz Kościoła i możnowładców mówi pieśń.
 
 
 
 
Źródło historyczne: Paweł Jasienica, Polska Piastów
jestem autorem tekstu i zdjęcia. Zdjęcie Trzcinnica, sakralna archiktura drewniana, kościół pod wezwaniem św. Doroty
 
 
 

KOMENTARZE

 • +5 za poruszony temat
  Bardzo ciekawe, otwiera nowe spojrzenie na majątek kościelny. Może w przyszłości stać się fundamentem do roszczeń majątkowych wobec kościoła. Musze zastanowić się jak to wygląda od strony prawnej.
 • @Fischer 22:19:06
  Myślę, że to są tak zadawnione sprawy, że prawo zostało odpowiednio dostosowane by nie było możliwe ruszenie tego od strony prawnej. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że nie raz majątki były nadawane Kościołowi dla celów charytatywnych, czyli np. uprawiając przekazaną ziemię Kościół miał utrzymywać określoną działalność, np. ochronkę dla sierot. Później z tej działalności rezygnowano a ziemia pozostawała własnością Kościoła.
  Okres rozbicia dzielnicowego sam w sobie wart jest dokładniejszego opisania, wtedy działy się rzeczy warte przedstawieniu szerszemu gronu. Przykładowo, przed umierającym Krzywoustym biskupi przysięgali wspierać ustanowione prawo i seniora, a później spiskowali z młodszymi braćmi przeciw seniorowi.
 • @Fischer 22:19:06
  // Może w przyszłości stać się fundamentem do roszczeń majątkowych wobec kościoła. Musze zastanowić się jak to wygląda od strony prawnej. //

  - Ano tak, że jakichkolwiek i żadnych zwrotów nie powinno być. / Zgodnie z prawem jedną z form nabycia nieruchomości jest nabycie przez zasiedzenie:

  - po 25 latach w dobrej wierze
  - po 30 latach w złej wierze

  Jeśli więc komuno komukolwiek coś zaiwaniła to to powinno być państwowe. / Jakiekolwiek zwroty są darowizną a nie zwrotem.
 • @ autor i Fischer
  Książę i księżniczka to nie państwo! Ale, co tam.
  Ciekawszy byłby artykuł: „Korzenie majątku każdego uniwersytetu” lub „Korzenie majątku Synagog”.
  A może nawet „Korzenie majątku państwa!”.
 • @Ziut Polskę Zbaw 23:42:06
  Ciekawe podejście do sprawy, rzeczywiście jest prawo do zasiedzenia, tyle, że odebranie majątków, jak to robiono za Bieruta trudno określić w dobrej wierze, szczególnie, że właścicielom odebrano prawo do protestowania.
 • @Zdzich 07:58:03
  Myślę, że synagogi mają rachunek na zakup, albo też umowy darowizn wszystkiego, co posiadają. Nie znam się aż tak bardzo na zasadach obowiązujących między wiernymi i synagogami w różnych krajach. Tu byłem w stanie porównać zasady między wiernymi i Kościołem w różnych krajach w ramach tego samego wyznania, katolicyzmu. O korzeniach majątku państwa, a w zasadzie o tym, jak to się stało, że Piastowie stali się królami Polski zamierzam napisać. To bardzo ciekawa i dość krwawa historia, wyznaczona spalonymi grodami.
 • @Ziut Polskę Zbaw 23:42:06
  jedną z form nabycia nieruchomości jest nabycie przez zasiedzenie:

  - po 25 latach w dobrej wierze
  - po 30 latach w złej wierze

  Niby tak a jednak nie. Na przykład zwrot majątków żydom po 70 latach.

  Jest jeszcze kasata majątków jezuickich przez Stanisława Augusta, za złe niewłaściwe nauczanie młodzieży polskiej i sekularyzacja majątków kościoła przez zaborców.
 • @Zdzich 07:58:03
  https://paczaizm.pl/content/wp-content/uploads/kwota-wosp-nie-robi-na-mnie-wrazenia-moj-rzad-przekazal-jednemu-ksiedzu-z-torunia-30-mln-zlotych-kaczynski-rydzyk.jpg
 • @Zdzich 07:58:03
  Właśnie. Rządy, które w ostatnich latach złodziejsko sprzeniewierzyły majątek wspólny Polaków to też nie państwo i należy ten majątek odebrać. Widzi się paproch sprzed wieków a nie widzi się belki obecnej.
  Z drugiej strony częste były darowizny magnaterii i szlachty z prywatnego majątku na rzecz Kościoła. To też zabrać?
 • @Fischer 08:50:09
  Brak woli politycznej. Zasiedzenia nie uwzględnia się z urzędu, tylko na wniosek. Reprezentujący państwo nigdy nie podnieśli zarzutu zasiedzenia.
 • @Fischer 08:50:09
  To samo dotyczy majątków na ziemiach odzyskanych. Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie, ale można podejrzewać tam też przekręty.
  Zła wola tzw. rządzących, którzy przez dziesiątki lat nie chcieli uregulować własności ziemi w Polsce jest ewidentna.
 • Stan posiadania Kościoła Katolickiego w Polsce - stanislav
  http://wps.neon24.pl/post/132407,stan-posiadania-kosciola-katolickiego-w-polsce
 • @Rzeczpospolita 11:46:30
  Dziękuję za wkład w poznaniu tematu.

  Pozdrawiam
 • @Autor
  Pięknie zakończyłeś ten tekst , przypomnieniem chyba pierwszej polskiej agitki o komunistycznej inklinacji , a najbardziej oczywiście zawinił kościół czyli gdyby go w ogóle nie było ,to Polska nie tylko utrzymałaby ciągłość istnienia ale byłby dzisiaj atomowym mocarstwem
 • @puuuq 12:31:58
  Nie jest to żadna agitka, tylko odniesienie do naszej historii. Czy to ja tę pieśń wymyśliłem. Tymi Panami, co o czynszach radzili była za równo polska szlachta jak i hierarchia kościelna, zresztą się to pokrywało, bo nie często się zdarzało, by ktoś kto wywodził się z rodziny chłopskiej wysoko w hierarchii kościelnej zawędrował. Już lepiej było w przypadku rodzin mieszczańskich, które stać było na wykształcenie dzieci, patrz Mikołaj Kopernik.
 • @wercia 09:52:52
  Po prostu, Zawisza Niebieski, roux, i żydo-Kosiur są maniakalnie upośledzonymi wrogami Kościoła i Chrześcijan. Napiszą wszystko, co im diabeł nienawiści podsunie.

  Sierocince, domy opieki, biblioteki..." to też Kościół.
  Były też uniwersytety, ale zostały zabrane Kościołowi przez ateistów "likwidatorów". - Zdzich 28.06.2016 07:38:18
 • @Zawisza Niebieski 13:17:52
  To nie jest żadne przypominanie polskiej historii a jeden z pierwszych propagandowych "manifestów", rodzaj prologu światowej rewolucji .Czy poza Polską był jakiś inny kraj , gdzie o jego sprawach decydowałby ktoś spoza środowisk arystokratyczno-kościelnych ?Nie było wtedy takiego kraju czyli tu można mieć pretensje przede wszystkim do tych co nie chcieli dać kasy na wyposażenie armii a nie do tych "co radzili o czynszach" , choć w niektorych przypadkach mogli to byc ci sami ludzie , poza tym kto się ma niby kryć pod pojęciem "naród" ?Bo jeśli mamy to rozumieć jako chłopów czy mieszczan , to jak to się ma do zachowania ludzi z tych środowisk w przypadku mobilizacji z roku 1809 ,gdzie 25% rekrutów już w pierwszej drodze do swoich baz "dało nogę " , co zresztą za bardzo nie dziwi bo za darmo nikt nie będzie narażał życia czyli ponownie wracamy do pieniędzy .Wniosek jest taki ,że ci co wtedy mieli nie chcieli się podzielić , nawet za cenę utraty państwa , taki Szczęsny Potocki tylko za wydane pieniądze na długi syna umożliwił by roczne przetrwanie całego pułku , ludzie kleru , w tym biskupi chyba za bardzo nie mogli samodzielnie podejmować decyzji w/s kościelnych majątków , t zn po to by pozyskać kwoty na zakup broni czy uposażenia żołnierzy
 • @Zdzich 15:44:30
  Kościół to nie chrześcijaństwo, zaklinanie rzeczywistości jest bezcelowe
 • @puuuq 16:03:05
  Jeśli byś chciał koniecznie o czynszach i pańszczyźnie mówić, to musisz pamiętać, że pańszczyznę w Polsce to znieśli nam dopiero zaborcy, byliśmy jednym z ostatnich krajów gdzie zniesiono pańszczyznę zamieniając ją na czynsz. Jeśli weźmiesz targowicę, to prymas Polski, Michał Poniatowski, jak mu dochody z biskupstwa krakowskiego na potrzeby wojska zabrano, obraził się na Polskę i wyjechał na wyprawę, biskup Kossakowski, te co go w brudnych gaciach na lejcach powieszono w związku z rozbiorami zwinął Polsce ziemię za 900 tys zł. Poczytaj sobie, jakie funkcje pełnili to będziesz wiedział, co mieli do powiedzenia w Polsce. Będziesz miał odpowiedź kto nie chciał dać pieniędzy na wojsko.
  Będziesz też wiedział dlaczego PiS, ePiSkopat, Tadeusza R (ostatnia rata za "patriotyzm" 19,5 mln zł) nazywam nową targowicą. Dlaczego wypowiedź biskupa Michalika była tak idiotyczną.
 • @Zdzich 15:44:30
  Wiesz Zdzich, gdybym ja chciał tak naprawdę napisać dlaczego Kościół w Polsce powinien mocno bić się w piersi, to nie takie rzeczy bym pisał. Chcesz kilka tematów, pięknym jest okres rozbicia dzielnicowego, o klątwach rzucanych na naszych władców i Polskę. Znasz pewnie sprawę jak to Papieże potraktowali nasze powstania, kto to nam kazał być grzecznymi względem cara. Można też napisać dlaczego Jezuitom odebrano nauczanie w Polsce. Na te tematy są całe książki, nie tylko drobne artykuliki. To jest nasza prawda, nasza historia, wołanie o prawdę historyczną, o ktorej powinniśmy się uczyć w szkole, by móc prawdziwie ocenić działalność niektórych grup, niektórych osób, a nie nienawiść.
 • @Zawisza Niebieski 18:18:21
  Pytanie
  Skąd u ciebie tyle nienawiści do Polski i Polaków
  Zastanawiające ?
  Nie
  Oczywiste
 • @Husky 18:34:12
  No cóż Husky, odczytałeś prawidłowo, tyle, że w języku PiS. Tam wszystko czyta się na odwrót. Sam wiesz, co oznaczają słowa miłości PiS. Każdy okupant nazywał naszych bohaterów bandytami, modrami zdradzieckimi.

  Tak jest we mnie wiele miłości do Polski, Polaków, tylko nie tej PiS-owskiej. Jest we mnie szacunek dla kultury, wiary ojców, szacunek dla naszej tradycji, dla prawa, dla urzędów. Nie pozwolę, by byle imigrant, czy też resortowe dziecię obrażali prezydenta. Jest szacunek dla wyborów dokonywanych przez Polaków, choćby nawet się mylili.
  Ja piszę o naszych tradycjach, kulturze, o tych co nam wrogami byli a chcą za dobrodziejów uchodzić.

  Widzisz, to wszystko dla ciebie poziomy nieosiągalne, myślenie dla niektórych to duży problem. A gdy się historii Polski i Polaków nie zna, to nie trudno manipulatorom uwierzyć. Dałeś się złapać na leminga i rękami i nogami się bronisz, by przypadkiem ci beretu nie odebrać.

  Widzisz, dziś wraca powaga urzędu prezydenta. Dziś Kaczyński pofatygował się na audiencję, a wcześniej całą paką się naradzali, a nie jak dawniej prezydent nocą przekradał się do zwykłego posła. Widzisz, kubeł zimnej wody i co niektórym zaczyna rozum wracać, może sprawy wrócą z powrotem na nogi, bo dotychczas były na głowie postawione. Wreszcie prezydent będzie prezydentem a zwykły poseł zwykłym posłem. Czego z całego serca życzę Andrzejowi Dudzie. Ciekawe by było, gdyby Duda nagrał rozmowę z Kaczyńskim i opublikował. Myślę, że taśmy od Sowy byłyby dziecinną igraszką.
 • @Zawisza Niebieski 19:42:41
  GDYBYś środkowy palec wsadził w dupę to i sedereczny pewnie też by się tam znalazł
  To jedno
  A posiadaczy nr.pesel jest w Polsce parę milionów.
  Stąd nie dziwię się tej "odpowiedzi"
 • @Husky 19:51:32
  Wsadzić palec... a nawet dwa.. no mocne i jakże wiele mówiące... to ty naprawdę prawdziwe PiS-owskie rozrywki lubisz. Ostatecznie Macierewicz też po coś tak popierał Misiewicza, bo przecież nie za wiedzę.

  No rzeczywiście posiadaczy pesel jest wielu, ale nie wszyscy zwiali za granicę by jak Kaczyński mącić w Polsce nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. Część z tych posiadaczy pesel jednak swą pracą Polskę buduje, i z nas dwóch to ja do nich należę.

  Widzisz Husky, odpowiedź, celna riposta to nie twoja domena, zawsze się wpakujesz i wyjdziesz na....
  Ty jesteś od Ctrl c Ctrl v z tego, co ci ze stajni PiS trolli podeślą.
 • @Zawisza Niebieski 17:47:48
  Ten Rydzyk to ma być wg Ciebie jakaś postać na miarę łapówkarzy w "stanisławowskiej " Polsce ?Wybitny historyk , znawca Polski przedrozbiorowej Jerzy Łojek jakoś w swych pracach nie dostrzega decydującej w upadku "Korony" roli kościoła bo przede wszystkim zawiedli ludzie odpowiedzialni za obronność kraju a chyba nie jest zadaniem kleru rekrutacja i szkolenie na wypadek wojny? Nie muszę uzupełniać lektury na ten temat , w każdym razie sytuacja jest podobna do dzisiejszej gdzie jakaś tam część ludzi opowiada się za kursem t zw "totalnej opozycji " czyli dbać tylko o siebie , wszelkimi środkami odzyskać władzę i sukcesywne wprowadzać "zachodnioeuropejski ład" z kulturowym wzbogaceniem o islam włącznie , Szczęsny i jemu podobni też swoje majątki zachowali , im nie zależało nawet na tym czy pozostaną Polakami .Z tego co wiem , to ten Rydzyk zarządza czy "ma na oku" jedną z najlepiej zorganizowanych uczelni w Polsce i wcale nie chodzi o to by każdy absolwent był jakimś zindoktrynowanym katolickim fundamentalistą ale przede wszystkim solidnym reporterem ,dziennikarzem , kamerzystą czy jeszcze jakimś innym fachowcem
 • @Zawisza Niebieski 20:31:51
  //celna riposta to nie twoja domena//

  twoja to zaprawdę śmiechu warta, bo to nie riposta to wasze lemingi
  WYCIE
  WYCIE,
  WYCIE
  bo jak rządzi Kaczor to jest wyśmienicie a wam pozostało jedno
  WYCIE
  a teraz lemingi walczcie jak ten wasz ........debil

  https://pbs.twimg.com/media/DJLzw5sXUAAVLYj.jpg
 • @puuuq 22:23:58
  Jeśli chodzi o Tadeusza R. to wszystko jest "zgodnie z prawem". Wygrywa konkursy, gdzie zmienia się regulamin, by mógł wygrać. Dostaje zlecenia z ministerstw, poczytaj sobie
  http://crowdmedia.pl/ile-tadeusz-rydzyk-zarobil-na-wygranej-pis/
  Mówisz, najlepiej zorganizowana uczelnia. No cóż, Kurski w TVPiS wymienił kadrę na "specjalistów" z Torunia. Oglądalność spada na łeb na szyję.
  Masz rację, i Szczęsny i jemu podobni, również biskupi dożyli swych dni nie ponosząc żadnych konsekwencji.
  Tu trochę więcej informacji http://zawisza.neon24.pl/post/131428,kosciol-a-konstytucja-3-maja
  Taka u nas prawda, że ci bohaterowie gryzą piach, zaś zdrajcy za bohaterów uchodzą. Wystarczy wspomnieć konflikt Bolesława Szczodrego i biskupa Stanisława. Zdrajca nam patronem, dobry, sprawny król za okrutnika ogłoszony.
 • @Husky 22:45:02
  Biedny Husky, dziś piątek, w Anglii święto piwa. Idź ty na piwo, nie ośmieszaj się dalej. Pogrążanie leminga chwały mi nie przyniesie. A ty, no cóż jeszcze kilka obrazków z facetem na kiblu wrzucisz i uznasz to za chwałę. Przecież z tobą nawet nie da się merytorycznej dyskusji podjąć. Nawsadzać kilka obrazków przygotowanych dla "narodu głupiego, co wszystko kupi" tyle twej wiedzy, pokwiczysz, powyjesz, tyle twego. Ctrl C + Ctrl V, szczyt osiągnięć, Twoich, Ziuta, Kuli i jeszcze kilku innych.
 • @roux 16:27:53
  I tu się z Panem zgodzę w 100. Wiara w Jezusa, jego nauki, pismo święte to jedno i nie da się tego nawet podważyć. Natomiast Państwo Koscielne, Watykan to instytucja oparta na wyznawcach Jezusa, wierzących w jego ukrzyżowanie i Pismo Święte. Zatem wiara w Boga Jedynego w Jezusa, nawet ducha, wcale nie jest tożsama z wiara w kościół.

  Kościół to instytucja która popełnia błędy, czasem nawet się do nich przyznaje. Z naukami Jezusa często się mija, mimo że uzurpuje sobie prawo i wyłączność na ich interpretacje.

  Widać to od samego zarania kościoła, gdy budowano kościół. Wątpliwości są już w listach apostolskich do gmin chrześcijańskich, widać to podczas kolejnych soborów.

  Nie tak Pan widział kościół.
 • @Zawisza Niebieski 23:34:56
  Nie jest w sumie źle. Kiedyś posłowie PO byli pierwsi do koryta, dziś już tylko chcą być pierwsi do kibla

  I po problemie.

  https://pbs.twimg.com/media/DJJLahlW0AQYVXe.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DJJJidNW0AAc8Zp.jpg

  Gdy siedzę sobie w kiblu spuszczone gacie mam
  Zamykam sobie wtedy oczy
  Obmyślam nowy plan...

  a co ?
  Ciamajdan 3.0
  i w to mi graj

  Jak to bylo - "Raz zdobytego kibla nie oddamy nigdy"?
  dobranoc
 • @Husky 23:45:15
  "Kiedyś posłowie PO byli pierwsi do koryta, dziś już tylko chcą być pierwsi do kibla"

  Ta, by naszczac do PIS-uaru.

  Urocze te pańskie wstawki ⁂
 • @Husky 23:45:15
  Wydaje Ci się, że komentując udało Ci się odwrócić uwagę od tematu notki, czyli od przekrętów Kościoła?
 • @Zawisza Niebieski 23:28:07
  //Oglądalność spada na łeb na szyję //.........TVP zajmuje drugie miejsce za Polsatem a przed TVN ,więc trochę ostrożnie z tymi sformułowaniami o "spadaniu", poza tym , czym ma być taka oglądalność, miernikiem czego ? czy jeśli ulubionym programem jest jakieś discopolo i ogląda to nawet z 10 mln ludzi , to mamy przyjąć ,że ta forma "muzyki" jest najbardziej wartościowa ? O uczelni w Toruniu mam wiadomości od ludzi tam studiujących , w prawdzie sprzed ok 7-8 lat ale chyba nic od tamtej pory sie tam nie zmieniło , t zn , żadna inna uczelnia w Polsce nie jest tak dobrze wyposażona w najlepszy sprzęt na usługi mediów , i co jeszcze ważniejsze , już na pierwszym roku studenci mają do niego pełny dostęp co podobno na innych uczelniach jest zupełnie wykluczone .TVP jest obecnie "na dobrej drodze" bo w każdym programie o politycznym charakterze występują ludzie każdej formacji i każdy może sobie gadać co chce ,stąd też nie ma się co dziwić ,że poparcie dla opozycji nie wzrasta bo już chyba nawet ich dawni apologeci czy klakierzy powoli dostrzegają ,że ludzie z PO ,N i PSL nigdy władzy nie przejmą bo to co sami w tych różnych telewizjach mówią jest tak bardzo beznadziejne, bezczelne a nie rzadko infantylne ,że nikt o nawet jakimś szczątkowym rozsądku na takich ludzi już nie zagłosuje
 • @Husky 23:45:15
  Zdaje się, że cię zaczynam rozumieć. Byłeś z kumplami na piwie, wróciłeś do domu, a żona za karę łazienkę zamknęła. I tak ci się ten PiSuar marzy.

  Mówię ci, nie ten poziom, jeśli już musisz faceta siedzącego na muszli klozetowej oglądać to weź aparat, jakiś tam masz nawet w komórce zrób sobie kilka ujęć z portkami po kolana, wytapetuj pokój, naoglądasz się ile będziesz chciał a ludziom normalnym daj spokój ze swoimi zboczeniami, to palec w tyłku, to facet na kiblu.
 • @Fischer 00:11:58
  Chyba nie ....popuścił

  https://pbs.twimg.com/media/DJOJ2iTWsAEjL3T.jpg
 • @roux 00:28:49
  czekam ja ty, Zawisza i Kosiur w telewizji Trwam będziecie razem dyskutować.
  Ponoć Rydzyk tam wam dał jakiś program.
  Prowda
  A jaki temat będzie ....
  Sekta , Kościół i psychiatria
 • @Zawisza Niebieski 01:03:29
  I pokazywać tym durniom, lewakom,UB-ekom dzień w dzień może coś do tych pustych łepetyn k...a w końcu dotrze

  https://pbs.twimg.com/media/DJPDLL_XUAAJXEr.jpg


  https://t.co/hYfvKqkzTQ
 • @Zawisza Niebieski 18:18:21
  Motto przewodnie Twoich „prawd historycznych” wykrztusił roux:
  „Kościół to nie chrześcijaństwo” - roux 08.09.2017 16:27:53
  i na takie dictum wychodzę z tej szkoły prześladowców.
 • @roux 00:28:49
  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Piękny dzień przed nami.
 • @Husky 08:18:25
  26 stopni C, zachmurzenie małe, wiatr 18 km/h, opady 0 mm/12 h, temperatura odczuwalna 26 stopni C, chmury 20-30% nieba.
  Można iść do lasu na 10 km spacer ;-))
  Pzdr
 • @Husky 01:15:41 dał program
  Lobbowanie za Noblem z fizyki dla znanego redemptorysty,

  https://paczaizm.pl/content/wp-content/uploads/nagroda-nobla-w-dziedzinie-fizyki-za-poruszenie-ciemnej-masy-falami-radiowymi-rydzyk-radio-maryja.jpg
 • @Zawisza Niebieski 01:03:29
  Czemu Pan pozwala na zaśmiecanie dyskusji, odnośnie tak ciekawego tematu ?

  Przecież wklejki fotek i jego komentarze niczego nie wnoszą do tematu majątków kościelnych. Pisanie komentarzy w tym temacie to strata czasu, ponieważ po kilku wklejkach Huskego jest nie do zauważenia.

  I o to mu chodzi. Zblokuj Pan tego gościa, bo robi Panu rozpierduche.
 • @Fischer 09:28:43
  "Czemu Pan pozwala na zaśmiecanie dyskusji, odnośnie tak ciekawego tematu"
  Wychowany byłem w okresie obowiązującej cenzury, PRL i jako punkt honoru obiecałem sobie, że nigdy nie będę jej stosował. Zawsze byłem przeciw niej. I z powodu jednego leminga nie będę zmieniał zasad. Rzeczywiście jest tu dwóch takich, co zaśmiecają dyskusję, jeden to Husky posługujący się pismem obrazkowym, drugi to Kula List wklejający tasiemcowe komentarze, najczęściej nie na temat. No cóż, takie mamy społeczeństwo, tacy są zadaniowcy. A każdy ośmiesza się na własne konto.
  Mam pomysł na wiele ciekawych tematów dotyczących historii Kościoła w Polsce. Będzie można podyskutować, a Husky, no cóż, może kiedyś zrozumie. Choć dziś to czarno widzę, ten człowiek nie wie nawet co znaczy "leming" i jak wielkim lemingiem jest. On rzuca słowa bo tak mu podpowiedzieli.
 • @roux 08:57:28
  Za Noblem to ja lobbuję dla Macierewicza. Ostatecznie wynalezienie bomby termobarycznej, co nie parzy ciał ofiar, to jest wielkie osiągnięcie . Zaś dla redemptorysty, dyrektora mediów polskojęzycznych to raczej bym z dziedziny socjologii Nobla albo inną nagrodę szykował. Nie wiem czy taki jest. Uwłaszczyć się na tylu babcinych emeryturach, to jednak duże osiągnięcie socjologiczne.
 • @puuuq 00:35:33
  "TVP zajmuje drugie miejsce za Polsatem a przed TVN" zaliczył bym to raczej do klęski niż sukcesu. TVPiS to media publiczne utrzymujące się z abonamentu i reklam, Polsat, TVN utrzymują się z reklam. A jednak prywatne media lepiej trafiają do obywateli. Przecież trudno mówić, że ktoś ten wybór manipuluje. Każdy ogląda co chce.
  Nachalna propaganda niskich lotów, kłamstwa, słabe przygotowanie kadr, to przyczyny tego, że Kurski rozłożył telewizję publiczną. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy, nie ma co dziś prorokować.

  Nie wiem jaki sprzęt ma uczelnia Rydzyka, widzę jakie produkty wypuszcza. Nie jestem specjalistą od telewizji, z tej dziedziny interesuję się tylko fotografiką.
  Przed 8 laty nikt nie myślał, że PiS może znowu przejąć władzę, a jednak przejął. Oczywiście porażką bym nazwał, gdybyśmy nie wyrwali się z zaklętego kręgu PO-PiS
 • @Zdzich 07:43:55
  Moją definicję chrześcijaństwa nie raz wygłaszałem. Dzisiejsze chrześcijaństwo to odłam Pawłowy (Antiochia) sekty w judaizmie określanej Kościołem Jerozolimskim. Nazwę "chrześcijanie" ruchowi Pawła nadano w Antiochii i nie dotyczyła ona Kościoła Jerozolimskiego, choć w literaturze Kościół Jerozolimski i jego następców określa się judeo-chrześcijaństwem. Z tego nurtu powstały dwie równorzędne gałęzie prawosławie i katolicyzm. Te dwa Kościoły zachowały i przekazują Ducha Świętego. Jak jest z innymi nurtami, które się odłączyły później, nie wiem. Dla mnie wyznacznikiem obecności Jezusa w danym zgromadzeniu jest przekazywanie przez to zgromadzenie Ducha Świętego, gdyż Ducha Świętego Jezus przekazał jako swoje zastępstwo przed wniebowstąpieniem. Masz moją pełną definicję, opartą o Biblię kto jest chrześcijaninem, kto nie.
 • @Zawisza Niebieski 10:23:21
  //Nachalna propaganda niskich lotów, kłamstwa, słabe przygotowanie kadr, to przyczyny tego, że Kurski rozłożył telewizję publiczną //
  czyli jak PiS usiłuje przekazać jakieś swoje pomysły , to jest to "propaganda niskich lotów" gdy to samo było kiedyś ale pod szyldem PO to nie była to już propaganda ale słuszna realizacja programu wtedy zarządzających ?To ,że było jeszcze gorzej bo TVP z tymi różnymi Lisami wykazywała wyjątkową bezczelność w traktowaniu ówczesnej opozycji,wtedy Ci nie przeszkadzało ?Sympatycy PiS to wg Ciebie jakaś ciemnota co to się dała sprzedać za 500 zł, w takim razie kim są sympatycy aktualnej opozycji np taka aktorka Cielecka ,która obecnie dostrzega dla siebie takie samo zagrożenie jak żydowskie dzieci w czasie okupacji ?albo aktor Stuhr , którego taka Kolęda -Zalewska rozgrywa wg własnej koncepcji prowadzenia dialogu , t zn w każdym pytaniu jest zawarta sugestia by odpowiedzieć zgodnie z jej oczekiwaniami , a taki mądrala albo tego nie dostrzega czyli jest durniem albo istotnie "grają w tej samej drużynie " i powiedzą na antenie każdą bzdurę byle uderzała w PiS ? I kto tu jest bardziej niebezpieczny , t zn kto jest większym zagrożeniem dla jakiegoś ładu w państwie ? Czy normalni ludzie , dla których rodzina , religia ale przede wszystkim utrzymanie jakiejś ciągłości kultury bez tych różnych podejrzanych eksperymentów ( gender, homomałżeństwa , pseudosztuka ) mają największą wartość czy tacy "wizjonerzy " jak w /w aktorzy , co formułują opinie na tyle absurdalne ,że pojawia się obawa o ich zdrowie psychiczne ?
 • @ zasiedzenie
  Jesli się nie mylę, to zasiedzenie jest pierwotną formą nabycia. Czyli nabywa się rzecz która pozornie do nikogo nie należy. To znaczy , że właściciel musiał najpierw rzecz porzucić (umyślnie lub nie - np. spadkobierca nie wiedząc o spadku nie zgłasza sie po niego przez 30lat). Ktoś inny wchodzi w posiadanie takiej nieruchomości ( albo mysląc , że mu się należy - dobra wiara, albo wiedząc, że mu się nie należy- zła wiara ) . Jezeli natomiast ktoś siłą pozbawi kogoś własności lub posiadania , to nie może skorzystać z instytucji zasiedzenia. Zatem odwoływanie się do zasiedzenia przez SP nieruchomości , które komuś państwo odebrało, a następnie prze 30lat wykorzystywało aparat przymusu, by prawowity właściciel nie mógł rzeczy odzyskać, jest czystym nonsensem.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031