Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
384 posty 9441 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Zawsze dziewica

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W czasie wielu mszy słyszymy słowa Maryja, zawsze dziewica. Przecież Maryja urodziła syna, Jezusa, Jakże może być dziewicą? Co więc te słowa oznaczają?

Dogmat o „Maryi zawsze dziewicy” jest dość starym dogmatem, ogłosił go papież Marcin I na Synodzie Laterańskim w Rzymie w roku 649, gdzie stwierdzono, że Maria z Nazaretu została zapłodniona przez Ducha Świętego, bez nasienia i urodziła Syna zachowując swe dziedzictwo nienaruszone.
 
Poza sprawami moralnymi. Czy mężczyznom godzi się rozważać sprawę dziewictwa kobiety czcigodnej, matki i żony? A także biologicznymi, gdyż wiadomo, że poród, metodami naturalnymi, wyklucza zachowanie dziewictwa, jest jeszcze inny problem. W Biblii wyraźnie powiedziano, że Jezus miał rodzeństwo. [Mt. 13, 53] Jego brat, Jakub Sprawiedliwy do swej męczeńskiej śmierci (jak twierdził Flawiusz ukamienowany z rozkazu Ananiasza) był przywódcą Kościoła w Jerozolimie. Kościół jednak utrzymuje, że to rodzeństwo było z poprzedniego małżeństwa Józefa, męża Maryi. Biblia o tym, jakoby Józef miał wcześniej żonę nic nie mówi. Twierdzenie to opiera się na datowanym na IV w. tekście apokryficznym „Opowiadanie o Józefie cieśli” w którym wymienione jest imię pierwszej żony Józefa Salomy (ew. Eschy) oraz poza jego dziećmi Jakubem, Judą Tadeuszem wymienieni są też Szymon, Józef/Justus i dwie córki Liza i Lidia. Wedle tego tekstu Józef poślubił Maryję mając 90 lat a umiera w wieku 111 lat, gdy jego synowie Justus i Szymon oraz obie córki są już w związkach małżeńskich.
 
Kult dziewictwa Maryi, pojawia się on w pismach chrześcijańskich około II połowy IV w. zaś o współżyciu małżeńskim między Marią i Józefem Biblia mówi tylko, że Józef nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła syna [Mt 1, 25].
 
Dziewictwo w Judaizmie, chwała czy sromota?
Maryja była Żydówką (Izraelitką) wywodzącą się z jednego z pokoleń Izraela, była wyznawczynią judaizmu, dlatego by rozważyć ten problem popatrzmy jak do płodności podchodzą pisma żydowskie.
 
Izraelici, czasów patriarchów to mały lud koczowniczy o istnieniu którego decydowała płodność i liczba dzieci. Dlatego na to by kobiety szczególnie ludzi o wyższym statusie rodziły wiele dzieci kładziono duży nacisk. Mężczyźni o wyższym statusie mogli mieć po kilka żon. Stąd dopuszczalne były różne metody, których dziś z pewnością byśmy nie pochwalili, zaś Biblia nie widzi w tym nic zdrożnego. Król Dawid miał kilka żon, z czego jedna była żoną jego żołnierza, którego posłał na pewną śmierć, by zdobyć jego żonę. Sara, żona Abrahama, gdy uznała iż nie jest płodna, podsunęła mężowi niewolnicę Haghar, by ta dała mu potomka. Również podobną sytuację mamy z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, żony kapłana Zachariasza. Niepłodność Elżbiety nie była dla niej powodem do chwały. Niepłodność była zawsze przypisywana kobiecie i stanowiła dla niej źródło upokorzenia, dowód, że Bóg jej nie sprzyja. Tak więc Maria, wychowana została w kulturze, w której powstrzymywanie się od stosunków małżeńskich nie mogłoby kobiecie przynosić chluby. Kult dziewictwa jest kultem czysto chrześcijańskim, w judaizmie o kulcie takim mowy być nie mogło. Tam chwałą dla kobiety było dać mężowi wielu potomków, a sromotą bezdzietność.
 
Dlaczego więc kult taki się pojawił?
Jedna z teorii zwraca uwagę na to, że w początkach chrześcijaństwa głównym ośrodkiem była Jerozolima, Nauka uczniów Jezusa, rodziny Jezusa było sektą w judaizmie, a przywódcą do ok. roku 62 był brat Jezusa, Jakub Sprawiedliwy. Apostołowie, uczniowie Jezusa opowiadali się za pozostaniem w judaizmie, zachowaniem obowiązków prawowitego wyznawcy judaizmu. Poza judaizm chrześcijaństwo wyprowadzone zostało dopiero przez środowisko Pawła apostoła, i dopiero te środowiska zaczęto określać mianem chrześcijaństwa [Dz.Ap. 11, 26]. Zwróćmy też uwagę na to, jak niewiele o rodzinie Jezusa dowiadujemy się z ksiąg kanonu Biblii. W IV w. gdy chrześcijaństwo staje się religią państwową Rzymu, gdy powstaje apokryf „Opowiadanie o Józefie cieśli”, gdy wypowiadają się uczeni Kościoła, rodzina Jezusa, będąca bezsprzecznie wyznawcami Judaizmu i nie dążąca co tego, by nauka Jezusa stałą się religią ogólnoświatową była niewygodna. Stąd w Biblii tak niewiele do powiedzenia mieli ci, co na własne uszy słuchali Jezusa, na własne oczy widzieli jego działanie.

prawa autorskie: jestem autorem tekstu, obraz Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo
 
 
 

KOMENTARZE

 • Witaj
  Bezdzietność w Izraelu była dla kobiety nieszczęściem i hańbą a czasem karą za przewinienie:

  "29) Gdy Arka Przymierza Pańskiego przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego, Wtedy wzgardziła nim w swym sercu" (1 Kn 15:29)

  "23) Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci" (2 Sm 6:23)

  Pzdr
 • @roux 19:04:50
  Pierwowzór feministki.
 • @Autor
  Dziewictwo Marii zostało "dowiedzione" stwierdzeniem sw. Augustyna, że dla Boga wszystko jest możliwe.
  A kto by w to wątpił, to ...
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:52:47
  z feministkami trzeba uważać; jednemu pisarzowi sąd kazał zapłacić 452 tys zł ;-((
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:54:43
  Ze stwierdzeniem, "dla Boga wszystko możliwe" nigdy nie będę polemizował. Mam tylko pewne wątpliwości, że Bóg nie zawsze może chcieć to co człowiek wymyśli. :)
 • @roux 19:04:50
  Takie podejście do bezdzietności, czy też małej liczby dzieci wynikało z tego, że dla ludów pasterskich wysoka dzietność była być albo nie być. Kobiety bezdzietne nie cieszyły się uznaniem społecznym.
 • Ojcem i matką tzw. dzisiaj, Jezusa jest Cesarz Konstantyn zwany Wielkim!
  Konstantyn spłodził"Jezusa" w roku 313 n.e.

  Fakty z życia tzw. „Jezusa”

  – 313 r.n.e. Konstantyn zwany Wielkim proklamuje powstanie religii opartej na Hesusie, bóg anglo-zachodnioeuropejski (kulty celtyckie), który „umarł na krzyżu a potem zmartwychwstał”, oraz bogu wschodu a więc Azji, zwanym Kryszna, bóg zbawiciel. Mityczne imperium podobno rozciągało się od Dzisiejszej Anglii po Indie (sic!), poddano to głosowaniu w Senacie, niewielka większość była za przyjęciem nowej religii – 313 r.n.e Konstantyn zwany Wielkim zostaje pierwszym Pontifex Maximus = Najwyższym Kapłanem nowej religii, uzurpatora tronu Boskiego, Hesusa Kryszny,
  – 313 do 325 r.n.e. Klasy wyższe które nie podporządkowały się tym rozstrzygnięciom i dalej wierzyły w Apollo i Zeusa, traciły swoją pozycję, majątki a także głowy, okres przejściowy
  – 321 r.n.e Konstantyn nakazuje czczenie Niedzieli – 325 r.n.e Sobór w Nicei, przyjmuje pakiet pism wybranych. Ustalenie kanonu tzw. Pisma świętego „Biblii”, Ewangelie napisane przez (Diabolos (Greka) = Oszczerca, przeciwnik BOGA, upadłe – na Ziemię Anioły, odwieczny wróg, Nefilim, książęta ciemności itp.
  – 330 r.n.e. Konstantyn przenosi stolicę mitycznego imperium z Rzymu do nowo budowanego miasta Konstantynopol (dzisiaj Istambuł). Panie mój, pytanie do Konstantyna, jak długo będzie pan wytyczał granice miasta, w odpowiedzi usłyszał; tak długo będziemy szli, doputy, dopóki ten który idzie przede mną (nikt go nie widział) nie powie, że granice miasta zostały wytyczone. Konstantyn wynosi się z Rzymu aby nowo powstała religia miała szansę się rozwinąć i tak się staje ! – 431 n.n.e. Na soborze w Efezie, Ustanowiono kult maryjny, „matka Hesusa” rodzicielką boga
  – 605 lu 606 rok r.n.e. Papiestwo otrzymuje z rąk króla Fokasa, uniwersalną władzę duchową
  – 756 r.n.e. Od króla Pepina z rodu Merowigów, władcy uwczesnego świata, cała władza świecka, ówczesnego świata przechodzi w ręce zarządców religią katolicką!

  A więc, Cesarstwo Rzymskie to Kościół Katolicki!

  Niektóre pojęcia „wiary katolickiej”
  – Katolicyzm = powszechny, ogólny, rzymska organizacja wyznianiowa
  – Ortodoksja = poprawność religijna lub polityczna, ścisłe przestrzeganie zasad wiary lub ideologii,
  – Patriarcha = ojciec biskupów
  – Episkopos = biskup
  – Prezbiter = funkcja kapłańska

  Kim są dzisiejsi Chrześcijanie, oszukani ludzie:
  – Dewot = klerykał, hipokryta, obłudnik, fałszywy nabożniś, świętoszek
  – Bigot = przesadnie religijny, bardzo gorliwie manifestujący swoją religijność
  – Dogmatyk = ścisłe przestrzeganie nauk wiary, wiara w tzw. prawdę objawioną
 • @Uchoigielne 14:57:03
  Mocno przesadzony obraz:
  Takie zjawiska jak dewocja, bikoteria, czy dogmatycy występują wśród wszystkich ludzi wierzących, czy to będą wyznawcy religii mono czy też politeistycznych.

  Konstantyna po Pawle możemy nazwać drugim wielkim reformatorem chrześcijaństwa. Paweł wyprowadził chrześcijaństwo z sekty w judaizmie do religii powszechnej popularnej wśród warstw społecznie uciśnionych Cesarstwa Rzymskiego. Konstantyn, kolejny reformator przetworzył tę religię na religię władzy, religię ucisku elit na społeczeństwo, wprowadzając do wizerunku Jezusa elementy solarne, jak choćby tytuł "słońca sprawiedliwości".

  Tak więc nieporozumieniem jest twierdzenie, że Jezusa stworzył Konstantyn. A rok 313, bitwa pod mostem Mulwijskim to tylko symboliczna data początku drugiej wielkiej reformy chrześcijaństwa. Tak jak symboliczną datą początku reformy Pawła jest rok 50 i zgoda Jakuba i Piotra na przyjmowanie pogan, z czego w ok. 10 lat później się wycofali.
 • @Zawisza Niebieski 15:57:39
  Masz rację. Ojcem Jezusa był późniejszy arcykapłan Świątyni Jerozolimskiej Jezus ben See. Wcześniej, usługiwał Marii podczas jej pobytu w świątyni. Był tez posłańcem (aniołem) świątyni gdy powierzono Marii wykonanie zasłon przybytku po osiągnieciu przez nią dojrzałości. Ojciec Jezusa z Nazaretu, -Jezus ben See został arcykapłanem od 1 r. p.n.e. do 5 r.n.e..

  Jezus z Nazaretu był prawnukiem przewodniczącego Sanhedrynu rabbana (mędrca w pojęciu wschodnim w Asyrii , Syrii) Jezusa Parachiasza, a nie jego synem jak chcą Talmudyści powołując się na swoje księgi. Jezus Parachiasz zmarł niemal 100 lat przed narodzeniem Jezusa z Nazatetu. Dziadkiem Jezusa był arcykapłan świątyni Jerozolimskiej w latach 29 – 22 r.p.n.e. Jezus syn Fabiego. Natomiast ojcem Jezusa z Nazaretu był arcykapłan świątyni jerozolimskiej od początku nowej ery do 5 r. n.e. Jezus ben See (Sete).

  W czasach nowego testamentu był jeszcze jeden Jezus ben Pappos ( Pandera) z rodu kapłańskiego (Lewiego), któremu żydzi też przypisują ojcostwo Jezusa. Ale ten urodził się po Jezusie z Nazaretu i zginął podczas powstania Bar-Kochby w 134 r. n.e. W listach apostolskich zwany był fałszywym prorokiem, spotkał go Barabasz na Cyprze. Więc ten nie mógł być jego ojcem, chociaż pochodził też z linii kapłańskiej i był bratem arcykapłana Jezusa syna rabina (uczonego) Gamaliela, przewodniczącego sanhedrynu w latach 30-50 n.e. Był dziedzicem krwi tylko po matce, brak linii ojca.

  Żydzi po powrocie z Asyryjskiej niewoli mieli problemy z dziedziczeniem. Od tego czasu żydem było się po matce, ale władcy powoływali się na linię swoich ojców mimo że nie zawsze żony królów były żydówkami. Dlatego by udowodnić pochodzenie często powoływano się na linię ojca i matki.
 • "Zawsze dziewica" czyli "niepokalana"
  "Niepokalana" czyli "czysta", czyli nie zabrudzona aktem współżycia płciowego, co przecież wg Kościoła jest ciężkim grzechem, tym bardziej jeśli miałby to być stosunek pozamałżeński, czy w stanie panieńskim.
  Jeśli Maria była matką Boga, to musi być nieskalana i niepokalana, czyli zawsze dziewica. Musiała być wyjątkowa, bo przecież nie wypada, aby zwykła grzesznica miała zrodzić Boga. To wynika samo przez się.
 • @Fischer 14:27:51
  Co do informacji jakie tu podałeś ciężko jest mi się wypowiadać, bo nie wiem jakie jest ich źródło. Jednak jeśli chodzi o Pantera, to mam zupełnie inne informacje i dość osadzone w źródłach. O tym, że ojcem Jezusa był Pantera (Pantera) pisał Celsus, a jego pisma znamy z polemiki Orygenesa. Pantera był legionistą, łucznikiem pochodzenia żydowskiego, który stacjonował w tym czasie w Galilei. Żywota dokonał w Germanii. Orygenes z tym polemizuje, oryginały Celsusa nie są nam znane, co jest standardem dla pism niezgodnych z nauką Kościoła.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031