Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
388 postów 9479 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Zstąpił do Piekieł

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sekty* jak "ogni piekielnych" boją się ludzi posiadających wiedzę o religii, stąd starają się w każdy dostępny sposób zablokować możliwość komentowania ich nauki. Powiedzmy trochę ten sposobie ich narracji.

W ostatnim czasie pojawiło się na Neon kilka tekstów KerenOr rozważających moment, w którym Jezus zstąpił do „piekieł”, czy miało to miejsce w czasie przebywania w grobie, czy też po zmartwychwstaniu. Popatrzmy na temat szerzej niż tylko w celu doszukiwania się błędu w dzisiejszej nauce Kościoła. Trzeba się zgodzić, że w kanonie Biblii w 1 liście Piotra rzeczywiście stwierdzono iż Jezus zstąpił do „wiezienia” po zmartwychwstaniu. Ale zadajmy sobie w związku z tym dwa pytania. Z czego wynika, że KRK głosi iż nastąpiło to w czasie przebywania ciała Jezusa w grobie oraz spróbujmy odpowiedzieć sobie kim są te „duchy w więzieniu”.
 
Dyskusja na ten temat w chrześcijaństwie pierwszych wieków miała miejsce na przełomie I i II w. n.e. Wiemy o tym, między innym z apokryficznej ewangelii Piotra. Jest to dokument bliski czasowo ewangeliom kanonicznym, których czas powstania szacuje się na koniec I w n.e. zaś czas powstania Ewangelii Piotra szacuje na II w n.e.
 
Ewangelia Piotra opowiada o zatrzymaniu, ukrzyżowaniu Jezusa oraz o jego Zmartwychwstaniu. Zgodnie z tą ewangelią Jezus zstąpił do „tych, którzy śpią” w czasie przebywania w grobie, ale oddajmy głos ewangelii „…zobaczyli znowu trzech mężów wychodzących z grobu: dwu podtrzymywało jednego, krzyż im towarzyszył, a głowy dwu sięgały aż do nieba, podczas gdy głowa tego, który był przez nich prowadzony, przewyższała niebiosa. I usłyszeli głos z nieba mówiący: Czy zwiastowałeś tym, którzy śpią? I dała się słyszeć odpowiedź z krzyża: „Tak”. Postanowili więc razem udać się i zawiadomić o tym Piłata. Gdy tak rozważali, ujrzeli znowu, jak niebo otwarło się i jakiś człowiek zstąpił z nieba i wszedł do grobu…” Tak więc, mimo odrzucenia tej ewangelii, a jak wiemy warunki przyjęcia ewangelii do kanonu określone w czasie synodu kartagińskiego w roku 397 były restrykcyjne i nie do końca merytoryczne. Nie było ważne, czy ewangelia mówi prawdę czy też nie. Miały być przyjęte tylko 4 ewangelie, bo tyle jest stron ziemi, tyle głównych kierunków wiatrów. Faktem jest, że mimo nie przyjęcia tej ewangelii do kanonu idee w niej zawarte będące elementem dyskusji w tym okresie początków chrześcijaństwa zapisały się w doktrynie Kościoła.
 
Kim jednak są ci, „którzy śpią”, których miał nauczać Jezus w czasie wstąpienia do „wiezienia”, „ci którzy śpią”? Czyżby chodziło o szatana i upadłe anioły? Wszystko wskazuje na to, że nie.
 
Apokryficzna ewangelia Piotra mówi o nich, że śpią, dokładniej o tym wypowiada się autor kanonicznego 1 listu Piotra. „W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę”. Chodzi o dusze ludzi, którzy umarli zanim przyszedł Jezus i nie mogli poznać Jego nauki, albo, gdyby precyzyjniej odnieść się do słów z 1 listu Piotra do tych, co zginęli w potopie za czasów Noego. Słowa te zaprzeczają teoriom snutym z tekstów kanonicznych, przeczących „obcowaniu zmarłych”. W „więzieniu” spały dusze, które Jezus nauczał.
 
Ale czy można zaprzeczyć, że teoria iż w chwili śmierci umieramy, a obudzenie nastąpi w dniu sądu ostatecznego również znajduje oparcie w Biblii?  
 
Wynika to z czegoś zupełnie innego. Biblia nie jest tekstem jednolitym pisanym przez jednego autora, pisanym jedną myślą. To praca wielu osób, wielu pokoleń, wielu szkół teologicznych i wielu ścierających się prądów. Stąd w oficjalnej doktrynie KRK znajdują się myśli nie znajdujące odzwierciedlenia w wykładni prezentowanej w dokumentach kanonicznych, myśli wypracowane przez tzw. „ojców Kościoła”, myśli opierających się na tzw. tradycji chrześcijańskiej. Nauka Kościoła to myśl ludzi wierzących, którzy pracowali i nauczali w ciągu 2000 lat istnienia Kościoła. Czy możemy ją odrzucić przyjmując, że jedyną prawdziwą myślą jest myśl zawarta w listach Pawła i pojedynczych listach przypisanych innym apostołom, a także wybranym 4 ewangeliom?
 
Sekty, próbujące narzucić „jedyną słuszną” wizję nauki Jezusa opierają się wyłącznie na własnej interpretacji dokumentów kanonicznych, nie znając lub nie biorąc pod uwagę zależności historycznych, innych dokumentów, które do kanonu nie weszły. Co więcej, traktują wyrwane akapity z tekstu, jako słowa dotyczące dnia dzisiejszego, czy wręcz przyszłości, podczas, gdy te dokumenty, jak np. listy apostolskie często dotyczą konkretnych wydarzeń historycznych, których obraz naświetlony jest jednostronnie, zgodnie z wolą autora, lub grupy ludzi, których poglądy prezentują. Dodatkowo, dziś uznaje się, że wiele z listów nie napisali apostołowie, którym je przypisano.
 
Jako książkowy wręcz przykład przypisywania akapitów biblijnych dotyczących historii jako dowód prawdy głoszonych dziś tez można podać słowa wyrwane z listu Pawła jakże lubiane przez głosicieli nauk sekt. „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” 2 Tym 3, 16-17. Czy tyczyło się to pism kanonicznych? Za czasów Pawła nikt o tym nie myślał, pierwsze próby wybrania pism „natchnionych” to dopiero koniec II w, Kodeks Muratoriego”, list ten datuje się na okres przed śmiercią Pawła, wtedy na pewno nie było Ewangelii Jana, Apokalipsy i wielu innych pism. O jakich pismach myślał autor listu? Na pewno nie o tych, które tymi słowami potwierdzają głoszący iż jedyna prawda zawarta jest w tekstach kanonicznych.
 
Nic dziwnego, że największym wrogiem tak głoszących ewangelię jest osoba, która te wszystkie sprawy potrafi wyjaśnić, wskazać zależności historyczne. Że próbują walczyć z nimi wszelkimi dostępnymi metodami, jak oskarżanie o „kłamstwa”, o bycie „fałszywymi prorokami”. Bo tylko ścisła cenzura osób dopuszczonych do wypowiedzi może uratować teorie, jakie głoszą. Teorie, których przed argumentami obronić nie potrafią.
 

* Sekta w rozumieniu tego tekstu to odłam od głównej linii chrześcijaństwa, nie jest to słowo w swym brzmieniu negatywne jeśli pamiętamy, że judaizm czasów Jezusa to była religia wielu sekt o różnych poglądach, zaś chrześcijaństwo apostołów, uczniów Jezusa rozwijające się w Jerozolimie było jedną z sekt judaizmu. 

prawa autorskie, jestem autorem tekstu, obraz, Andrea Mantegna, "Zstąpienie Chrystusa do piekieł"

 

KOMENTARZE

 • @ALL
  CZYLI SEKCIASRZ 57KEREN OR MIAŁ RACJĘ!

  Zawisza Niebieski napisał:

  "Trzeba się zgodzić, że w kanonie Biblii W 1 LIŚCIE PIOTRA RZECZYWIŚCIE STWIERDZONO IŻ JEZUS ZSTĄPIŁ DO „WIĘZIENIA” PO ZMARTWYCHWSTANIU".

  http://m.neon24.pl/1a169d816f473958ee769ba49c4e7be0,0,0.png

  Zatem sekciarz 57KerenOr bezapelacyjnie napisał zgodnie z Nauką Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca a papieże, biskupi i księża kłamią jak z nut!
  I to wszystko w temacie!

  Odsyłam Czytelnika pod następujące adresy:

  http://57kerenor.neon24.pl/post/143193,pan-jezus-glosil-ewangelie-duchom-po-zmartwychwstaniu

  http://57kerenor.neon24.pl/post/143147,ucza-ze-syn-bozy-nie-lezal-do-zmartwychwstania-w-grobie

  http://57kerenor.neon24.pl/post/143130,gdzie-byla-dusza-symeona-pytanie-do-katolika


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 15:12:53
  Witam, witam schowanego za banem, bo tylko tak tezy swe bronić potrafisz.

  Oczywiście, kiedy masz rację, to ci rację przyznaję, z punktu widzenia jednej wypowiedzi z listu Piotra masz rację, ale nie rozumiesz całości sprawy, nie potrafisz jej odnieść do historii chrześcijaństwa. Jak widzisz, w tej sprawie masz dwa zdania, zdania pochodzące z mniej więcej tego samego okresu. Oba przypisane Piotrowi. Które jest prawdziwe? Czy to, że ponad 300 lat po wydarzeniach grupa biskupów wybrała te to dostateczny dowód na to, które zdanie jest prawdziwe?

  "Sekciarz KerenOr", jak się określiłeś, nie napisał zgodnie z nauką Pana Jezusa, napisał zgodnie zdawkowym tekstem jednego z Jego uczniów, którzy przy zstąpieniu nie był. Jak nam ogólnie wiadomo Jezus Nowego Testamentu nie napisał. Nie napisał nawet jednego z pism tej księgi. Pisali go chrześcijanie I/II w.

  Nie widzisz też, że rozsypała się jak domek z kart, jak to pięknie ująłeś w jedym ze swoich tekstów teoria o tym, że po śmierci umieramy cali czekając na sąd ostateczny. Do pytania kim byli ci, których Jezus nauczał już się nie odniosłeś.
 • @ALL
  PRAWDA NA TEMAT ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA!

  No tak, w prosty sposób Czytelniku udowodniłem, że mam rację a raczej, że rację ma Syn Boga Ojca oraz jego Apostołowie! Napawa mnie to dumą, że mogłem komuś przekazać Naukę Pana Jezusa na temat śmierci i zmartwychwstannia Pana Jezusa!

  Papieże i biskupi sieją herezję mówiąc, iż Pan Jezus pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem gdzieś tam w innym miejscu głosił Ewangelię... Prawdą zaś jest to, że Syn Boży umarł i zmartwychwstał. I dopiero po zmartwychwstaniu głosił "duchom zamkniętym w więzieniu".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • autor nic nie widzi?
  „W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę”

  Autor zacytował zdanie, z czego wywiódł błędny wniosek, że Jezus poszedł głosić tym 8 duszom uratowanym z potopu... ojjj to jest dopiro wiedza wszechstronna.. umie zacytować! Bo już zrozumieć, o czym piszą, nie może. Jeśli są duchy zamknięte, a wiadomym jest, że takowe mogą być i nawet są... wersetu nie przytoczę żeby było trudno .... Autor natomiast ochoczo używa inwektyw typu sekty... Ślepi przewodnicy, ale i ślepi idący za przykładem ślepych przewodników. Kościół katolicki na pewno bada do dziś ten werset: biskup niech będzie mąż jednej żony. Bada i do dzisiaj mają tam celibat, aby rabować tylko pod siebie i bardziej pod siebie... furda Biblia, furda Jezus, kasa się liczy. Taka nauka od każdego biskupa płynie... jedwabne garnitury, krawaty, z francji, od armaniego.... Oto nauka, że klękajcie narody ... co tam Biblia... Kościół katolicki dba o to, aby Biblii nie czytać, a jak nowy papież podniesie problem, to papież jest zły xDDD... o czym gadać... szkoda gadać i tyle.
 • @57KerenOr 18:17:12
  W tak oto prosty sposób udowodniłeś czytelnikowi, że to co głosisz, nie trzyma się kupy. Nie potrafisz odpowiedzieć, kim były te "duchy w więzieniu". Bo jeśli dusze po śmierci człowieka również nie żyją, to kogo nauczał Jezus? Jaki był wynik tego nauczania? Czy sprawiedliwi trafili do "domu Ojca Jezusa"? Unikasz wszelkich trudnych pytań, bo wiesz, że te obalą twą naukę. Stąd możesz ją głosić tylko pod ścisłą kontrolą cenzury. Każdy komentarz człowieka znającego naukę chrześcijaństwa głoszone przez ciebie tezy obali jak domek z kart.

  Człowiek sprawiedliwy nie będący manipulatorem poddaje swą wiedzę i myśli krytyce. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Dlatego u mnie każdy może się wypowiedzieć.

  Ty zaś manipulujesz ludźmi, manipulujesz nauką Jezusa, wkładasz w usta Jezusa słowa, które Jezus nie wypowiedział, choćby słowa Pawła. Nauka Pawła nie jest nauką Jezusa, Paweł jest pierwszym reformatorem nauki Jezusa i jego uczniów. To wie każdy świadomy chrześcijanin.

  Szukasz tych, co nie mają wiedzy, by ci zaprzeczyć, bo tylko im swoje sensacje potrafisz wyłożyć. Tu próbujesz ogłosić swój sukces, zasłaniając oczy i uszy przed prawdą, choć sam wiesz, że to nie jest sukces, a porażka. Pisma kanoniczne to nie cała wiedza o nauce Jezusa, o ile naukę Jezusa znajdziesz ją w ewangeliach, to już w listach apostolskich jest Jej wręcz przerażająco mało. Zaś sposób w jaki przedstawiasz tę naukę czytelnikowi, to już czysta manipulacja, wyciąganie zdań z kontekstu by udowodnić że w jakimś szczególe nauka Kościoła nie jest zgodna z tym co zapisano w wybranych pismach kanonicznych. Tobie nie zależy na prawdzie, tobie nie zależy na nauce Jezusa, tobie zależy by móc napisać "Papieże i biskupi sieją herezję mówiąc..." Taka jest twoja prawdziwa twarz, dlatego możesz wypowiadać się tylko zza bana bojąc się, że pod argumentami to co głosisz posypie się jak każda inna manipulacja.

  Tak jak ci powiedziałem, możesz siedzieć sobie za banem, ja jak mi czas pozwoli raz na pewien czas pokażę te manipulacje, umiejscawiając wydarzenia opisane w pismach apostolskich w odpowiednim środowisku kulturowym i historycznym, przywracając im prawdziwe brzmienie i znaczenie.

  Listę niezgodności nauki Kościoła z Biblią masz bardzo ograniczoną, gdybym ja był na twym miejscu wymienił bym ich znacznie więcej, tyle, że ja rozumiem dlaczego powstały te niezgodości i nie jest to żadna sensacja tak jak nie jest żadną sensacją to, dlaczego jedni twierdzą iż Jezus nauczał dusze zmarłych w czasie, gdy Jego ciało było w grobie, zaś inni twierdzą, że po zmartwychwstaniu.
 • @Leon. 20:35:21
  Czytając ten komentarz mam wrażenie, że to co ja napisałem i co odczytał Leon to zupełnie inne teksty. Gdzie stwierdziłem, że "Jezus poszedł głosić tym 8 duszom uratowanym z potopu..." Ja twierdzę coś przeciwnego, że w 1 liście Piotra stwierdzono iż Jezus głosił naukę duszom tych, co w potopie zginęli. Znaczenie słowa "sekta" w rozumieniu tego tekstu zostało dokładnie zdefiniowane i nie jest to inwektywa. To, że dziś niektórzy używają tego słowa błędnie jako inwektywy nie oznacza, że w dyskusji kulturalnych ludzi słowo to można stosować tak jak jest jego prawdziwe znaczenie. Czy Kościół dba o to, by Biblii nie czytać, tego nie mogę ani potwierdzić ani zaprzeczyć, ja zaś namawiam by czytać poza Biblią jeszcze inne teksty historycznie zbliżone do pism kanonicznych. By rozumieć historyczne podłoże pism początków chrześcijaństwa.

  Wydaje mi się, że tekstu nie przeczytałeś, przeczytałeś może samo wprowadzenie. Zachęcam do przeczytania a potem do wypowiedzenia się. Z przyjemnością odpowiem.
 • Autor, witaj;
  Jezus nie głosił tym duchom zbawienia lecz ogłaszał im wyrok.

  κηρύσσω (kérussó) Strong 2784;  Kim są owe duchy?

  "4) Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; (5) jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych" (2 Pt 2:4-5 BT)

  Pozdrawiam
 • @roux 22:10:41
  No cóż, ze swojego historycznego punktu widzenia najpierw powiem, że 2 list Piotra (podobieństwo do listu Judy, wyraźnie stwierdzającego, że apostołowie już nie żyją, przypisywany jest raczej jego uczniowi, czy też innemu chrześcijaninowi pierwszych wieków. List ten jak i apokryficzna ewangelia Piotra datowana jest na II w n.e. Zwróćmy uwagę na słowo Tartar, to pojęcie z mitologii greckiej.

  Czy był sens nauczania ewangelii aniołów upadłych, które czekały na sąd? Czemu jest wspominiany Noe? Przecież to wiele pokoleń po strąceniu aniołów? W mojej ocenie, z pełną świadomością iż mogę się mylić dotyczy to tych, których Bóg ukarał śmiercią w czasie potopu, czyli ludzi, nie upadłe anioły.
 • @Zawisza Niebieski 22:38:18
  właśnie, nie ewangelię lecz wyrok,

  κηρύσσω

  przepowiedzieć { verb }
  pot. powtórzyć sobie coś, odczytując lub recytując dla lepszego zapamiętania
  https://pl.glosbe.com/el/pl/%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%83%CF%89

  "(6) aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu" (Judy 6 BT)

  może chodzi o tych aniołów (synów bożych)?

  "1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat." (Rodz 6:1-3 BT)
 • @ALL
  KIM BYŁY DUCHY W WIĘZIENIU?!

  Witaj Czytelniku!

  Niektóry tutaj będący (Zawisza Niebieski ), nie za bardzo wie "kim były te duchy w więzieniu" zamknięte, którym Syn Boży głosił Dobrą Nowinę po swoim zmartwychwstaniu.

  Odpowiedzi na to pytanie udzielił kiedyś, dawno temu, Apostoł Piotr. Przypomnę:

  "18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie] NAWET DUCHOM ZAMKNIĘTYM W WIĘZIENIU, 20 NIEGDYŚ NIEPOSŁUSZNYM, GDY ZA DNI NOEGO CIERPLIWOŚĆ BOŻA OCZEKIWAŁA, A BUDOWANA BYŁA ARKA, W KTÓREJ NIEWIELU, TO JEST OSIEM DUSZ, ZOSTAŁO URATOWANYCH PRZEZ WODĘ.".

  1 List Apostoła Piotra 3/18-20

  http://www.nonpossumus.pl/ps/1_P/3.php

  Owe duchy były "kiedyś nieposłuszne" za czasów Noego. Opuściwszy Mieszkanie Boże w Niebie, te duchy czyli zbuntowani Aniołowie "zeszli z Nieba" i połączyły się z córkami ludzkimi.

  Dowód 1:


  "1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 SYNOWIE BOGA, WIDZĄC, ŻE CÓRKI CZŁOWIECZE SĄ PIĘKNE, BRALI JE SOBIE ZA ŻONY, WSZYSTKIE, JAKIE IM SIĘ TYLKO PODOBAŁY. 

  3 Wtedy Bóg rzekł: "NIE MOŻE POZOSTAWAĆ DUCH MÓJ W CZŁOWIEKU NA ZAWSZE, GDYŻ CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ CIELESNĄ: NIECHAJ WIĘC ŻYJE TYLKO STO DWADZIEŚCIA LAT". 4 A w owych czasach byli na ziemi GIGANCI; A TAKŻE PÓŹNIEJ, GDY SYNOWIE BOGA ZBLIŻALI SIĘ DO CÓREK CZŁOWIECZYCH, TE IM RODZIŁY. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach".

  Księga Rodzaju 6/1-4

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/6.php

  Dowód 2:

  "5 Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; 6 i ANIOŁÓW, TYCH, KTÓRZY NIE ZACHOWALI SWOJEJ GODNOŚCI, ALE OPUŚCILI WŁASNE MIESZKANIE, SPĘTANYCH WIEKUISTYMI WIĘZAMI ZATRZYMAŁ W CIEMNOŚCIACH na sąd wielkiego dnia;".

  List Judy 1/5, 6

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Jud/

  Czytelniku!

  Powyżej przedstawiłem Ci dowody na to, że dawno temu pewni aniołowie zbuntowali się przeciwko Panu Bogu i zapragnęli niewiast ludzkich.

  Tych to aniołów Pan Bóg według Judy "SPĘTANYCH WIEKUISTYMI WIĘZAMI ZATRZYMAŁ W CIEMNOŚCIACH".

  Tym aniołom czyli według Piotra "DUCHOM ZAMKNIĘTYM W WIĘZIENIU", Pan Jezus poszedł głosić Ewangelię!

  Ot i cała tajemnica!

  Drogi Czytelniku. Od wielu miesięcy całkowicie szczerze piszę Ci, że Zawisza Niebieski jest cwanym lisem na Neonie. W rzeczy samej to po prostu oszust jest i człowiek, który bardziej nadrabia miną niźli Ewangeliczną wiedzą!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 22:55:54
  Drogi czytelniku, jak zwraca się KerenOr, mamy piękny dowód na manipulację Biblią.

  Zacznijmy od słów "1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 SYNOWIE BOGA, WIDZĄC, ŻE CÓRKI CZŁOWIECZE SĄ PIĘKNE, BRALI JE SOBIE ZA ŻONY, WSZYSTKIE, JAKIE IM SIĘ TYLKO PODOBAŁY. "

  Kim są Synowie Boga? Jezus był Synem Boga, czy oznacza to to samo?
  Czy Synowie Boga to aniołowie? Czy Aniołowie są równi Jezusowi?

  Nie, Synowie Boga to synowie trzeciego dziecka Adama i Ewy Seta. Oni brali sobie za żony córki odrzuconego syna Adama i Ewy, Kaina.
  Jakie jest powiązanie między gigantami i aniołami? Czy też upadłymi aniołami?

  Noe to zgodnie z księgą rodzaju potomek Seta w 10 pokoleniu. Mówimy o ludziach, nie o gigantach. Kogo Bóg postanowił uśmiercić w czasach Noego? "Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi [nie gigantów, czy to, że córki ludzkie rodziły dzieci Synom Boga, było ich niegodziwością?] na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem». " Nadal mówimy tylko o ludziach, nie aniołach, nie gigantach.

  List Judy, późny dokument w kanonie, zgodnie z zapisanymi tam słowami powstały po śmierci apostołów Piotra i Pawła, przypisywany Judzie, krewnemu Jezusa, choć doskonała greka tego pisma raczej wyklucza autorstwo żydowskie. Cytowany przez KerenOr werset mówi o: "wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia"

  Widzimy wyraźnie następstwo czasu. Egipt, wymordowanie 3000 izraelitów, co złotego cielca sporządzili, u stóp góry Synaj/Horeb. Nie ma tu odniesienia do gigantów.

  Tak więc chcąc przemycić niedomówienia, nieuprawnione przeniesienia KerenOr mówi o cwanych lisach, o oszustach, o tych, co nadrabiają bardziej miną, niż wiedzą. I mówi to człowiek co nie miną a banem nadrabia braki swej wiedzy. Przecież jak mówi mądrość ludowa to właśnie złodziej najgłośniej krzyczy "łapać złodzieja". Nie potrafisz w uczciwej wymianie argumentów obronić tego co głosisz, musisz mówić o "cwanych lisach", tak określając ludzi, co twe "nauki" obalają. Jak widzisz, ja nie boję się że udowodnisz mi błąd, niewiedzę. U mnie możesz i ty i każdy inny czytelnik swobodnie się wypowiedzieć. Ba, nawet jak pewnie pamiętasz przyznałem się kiedyś do błędu, po skonfrontowaniu tego co pamiętałem z tekstem Biblii. To mnie uwiarygadnia, podczas gdy ty musisz kryć się za banem, swe tezy banem chronić. Czy to potrzebne, gdy tezy są mocne? To metody manipulanta.

  Przyznam, że tego nie wiem, ale nie sądzę, że jestem jedyny, przed którego wiedzą chronisz się banem. Nie mądrych a głupich ci potrzeba, takich co nie sprawdzą i nie wykażą ci manipulacji.
 • @Zawisza Niebieski 22:38:18
  Trzeba odróżnić księgi.

  Nowy testament to tylko biografia Jezusa ukrzyżowanego, informacja o naturze boga jest tu zminimalizowana i ukryta w słowach Jezusa. Dostrzegana tylko dla wiernych zastanawiających się nad jego słowami.

  Stary testament to tylko Historia narodu żydowskiego.

  Dla dociekliwych i myślących przekaz dotyczący istota stwórcy, kosmogonii żydowskiej, natury świata jest ukryty przez ostatnich kapłanów w księdze Zohar.

  W starożytności była to wiedza hermetyczna przeznaczona tylko dla kapłanów, ukryta przed nauczycielami (rabinami) i motłochem żydowskim. Wiedze tą przekazywano tylko kapłanom, będącym potomkami Arona. Wiedza ta dostępna była kapłanom, zależnie od stopnia ich wtajemniczenia. Pełnią wiedzą dysponował tylko arcykapłan. Wraz z upadkiem świątyni Jerozolimskiej (67 r) i wymordowaniem większości żydów w Izraelu, upadła instytucja arcykapłana.

  Wiedza krążyła jeszcze przez pewien czas wśród potomków Arona, ale wraz z upadkiem funkcji arcykapłana i szkoły przy świątyni Jerozolimskiej traciła atuty. By nie utracić dziedzictwa otrzymanego od Boga, mądrości te ukryto w księdze Zohar spisanej w wczesnym średniowieczu.

  Zostały ukryte w tekście, tym samym zabezpieczono ja przed osobami które nie osiągnęły pewnego poziomu wtajemniczenia. Dopiero odkrywanie poszczególnych prawd, wraz ze wzrostem trudności ich odszyfrowania gwarantuje, że całą wiedzę zdobędzie osoba odpowiednio przygotowana. Tym samym wiedzy tej nie wykorzystają by zniszczyć kościół (jaki kolwiek), pozbawić szansy na zbawienie i życie wieczne wiernych. Poprzez odwrócenie wartości maszego swiata.

  O istocie Pana Boga mówi Dziesiąty Sefirot (dla arcykapłanów) , a Sefer Jecira uczy kosmogoni. Najstarszy zapis Bahir dla kapłanów zrobiono w I w ne i jest najstarszym elementem Kabały, niestety przetrwał w niepełnej formie.

  Wiedza o Bogu i wszechświecie nie była dla wszystkich. Wierni mieli tylko wierzyć.
 • @ALL
  JAK WIDZISZ CZYTELNIKU, ZAWISZA NIEBIESKI JEST ZBYT WIELKIM EGOISTĄ BY PRZYZNAĆ SIĘ DO SWOICH BŁĘDÓW I POMYŁEK!

  MUSISZ WIĘC CZYTELNIKU SAM WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI!

  http://m.neon24.pl/0b675d6fb98fd788d93414616960fa6e,0,0.png

  NO I ZAWISZA NIEBIESKI NADAL KŁAMIE... MA U M NIE BANA ZA MATACTWA I MÓWIENIE O MNIE NIEPRAWDY. MA U MNIE BANA PONIEWAŻ CZĘSTO MÓWI O TYM, O CZYM NIGDY NIE NAPISAŁEM ANI NIE POWIEDZIAŁEM. ZAZNACZAŁEM TO WIELOKROTNIE NA NEONIE.

  Tymczasem tyle w temacie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Fischer 00:49:46
  Biblia jest księgą wielką, choć nie kompletną. Ma Ona wiele warstw, można ją czytać jako księgę historyczną, księgę teologiczną, księgę kosmologiczną, ale jest ograniczona. Tak jak kiedyś zabraniano tłumaczenia jej słów na języki ojczyste twierdząc iż lud i tak nie zrozumie, tak w IV w uznano, że tylko kanon to księgi natchnione, bo zwykły człowiek w gąszczu wielu pism, wielu nurtów się pogubi, stąd dziś ograniczenie wielu, tylko kanon to księgi natchnione.
  Po dziś dzień słowa "Wiedza o Bogu i wszechświecie nie była dla wszystkich. Wierni mieli tylko wierzyć." są prawdziwe i dotyczą również tych, co mają uwierzyć w nauki sekt. Słuchaj mnie, ja mówię prawdę a reszta to "fałszywi propocy". Do zrozumienia Biblii potrzeba dużej wiedzy, a nie tyko szermierki akapitami.
 • @Zawisza Niebieski 22:38:18
  Aniołowie to przede wszystkim posłańcy gońcy, żadne istoty astralne i inne dyrdymały.

  "....W biblijnym Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim מלאך, mal’ach – co również znaczy „posłaniec”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno gr. angelos jak i hebr. mal’ach oznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze (por. Malachiasz). Różnica na poziomie językowym pojawia się dopiero w łacińskim tłumaczeniu Biblii:..."

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anioł

  Astralne istoty to np Trony, Serafini, Cherubini (dziś była by to np intuicja, przeczucie, strach). Aniołowie zależnie od pozycji są różnie przedstawiani np mogą mieć od 3 do 1 pary skrzydeł, mogą mieć aureole lub nie. Znając rangę anioła (w pojęciu chrześcijańskim nie rozróżniamy aniołów, zostali wrzuceni do jednego wora z listonoszami), możemy tłumaczyć jego przekaz.
 • @57KerenOr 00:54:06
  Zawisza ma Bana, to jest dowodem prawdy. A jak bronisz się przed wykazaniem ci matactw, to tylko twoje słowa. Ten co mówi prawdę, co jest pewien swoich tez bana nie potrzebuje. Jak widzisz tu też dość cienko przędziesz. Ale oczywiście czytelnik zdecyduje. U mnie każdy może się wypowiedzieć, wyrazić swoje zdanie odmienne, u ciebie tylko ci, co cię popierają, najczęściej ty, Grzegorz i Jassy, trójca jednej myśli.

  Jak sam widzisz cienko to wygląda. Sam tu wykazałeś, że mówienie nieprawdy to dla ciebie argumenty zaprzeczające temu, co ty głosisz. Twoją prawdę mówi ten, co się z tobą zgodzi.
 • @Zawisza Niebieski 00:58:52
  Nie słuchaj proroków różnych sekt, SAM SZUKAJ BOGA.
  W Biblii zapisano słowa Jezusa SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE.

  Nie jest grzechem szukać, grzechem jest umrzeć głupcem.
  Szukaj wszędzie ewangelie innych apostołów nie są niczym gorszym od kanonu.
 • @57KerenOr 00:54:06
  Widzisz, tu, gdzie za banem schować się nie możesz, zwracasz się do czytelnika, prosisz go o ocenę, o rozstrzygnięcie, kto ma rację, podczas gdy u siebie nie prosisz czytelnika o werdykt, sam go wydajesz za pomocą bana. Taka twoja wiarygodność i taka manipulacja. Boisz się, że z twoich wywodów zostaną okładki, wolisz sam zadecydować co jest prawdą a co nie. Szukasz tego, co ci uwierzy, bo wiedzy mu zabraknie by ci błędy wykazać. Prawda krytyk się nie boi, manipulant tak.
 • @Fischer 01:08:13
  Ja swoją wiedzę uzyskałem w KRK w tym dzięki prawdziwemu księdzu, który mnie uczył umiejętność samodzielnego myślenia i szukania nie tylko oficjalnej linii. Jak sam widzisz sekty przy mnie słabo przędą. Każdy z dokumentów tamtego czasu należy traktować zgodnie z czasem powstania, zgodnie z środowiskiem w jakim powstał dotyczy to zarówno dokumentów kanonicznych głównie wywodzących się ze środowisk związanych z Pawłem, jak i apokryfów a także gnostyków. Ten tekst jest dowodem na to, że porównałem dokument kanoniczny z dokumentem apokryficznym powstałym w zbliżonym czasie.
 • ALL
  POMOC ZNAJDZIEMY U OJCOWSKIEGO SYNA!

  http://s6.ifotos.pl/img/MJ-koment_xpasape.jpg

  Ja zaś proponuję Czytelnikowi rzecz ważną a mianowicie by pomodlił się o pomoc do Syna Boga Ojca. Bez Niego, jak powiada Pismo, "nic uczynić nie możemy". On to przecież jest Drogą, Prawdą i Życiem i nikt nie może przyjść do Boga Ojca jak tylko przez Pana Jezusa.

  Przecież to Pan Jezus Jest Ojcowskim Słowem. To Pan Jezus jest Stwórcą, który "na świecie był i świat przez Niego powstał". To ludzie są własnością Zbawiciela, ponieważ Bóg Ojciec Mu wszystko przekazał i każde kolano ugiąć się powinno przez Boskim Majestatem Zbawiciela.

  No cóż, ja swojej wiedzy na temat Bożego Słowa i Nauki nie otrzymałem od człowieka. To Pan Jezus Jest moim Nauczycielem. Dawno temu Anioł wysłany przez Syna Bożego prowadził izraelitów przez pustynię. To Anioł wysłany przez Syna Bożego przekazał Mojżeszowi 10 Przykazań wypisanych na Dwóch Tablicach Kamiennych!

  Niektórzy pisarze omijają pośredniczą rolę Anioła i piszą wprost, że to Syn Boga Ojca jest Bogiem Dawida czy Izajasza a także Mojżesza.

  *

  Takiej wiedzy nie znajdziesz "u księdza". On nie wskaże Ci Prawdziwej Drogi...
  On Cię Czytelniku oszuka! Jedyną Drogą Jest Syn Boży, ponieważ Bóg Ojciec nam tylko "Syna Swego Dał aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 09:27:00
  Modlitwa to prywatna rozmowa człowieka z Bogiem, rzecz bardzo pożyteczna, pozwala zrozumieć pewne sprawy, pozwala je uporządkować. Jednak znów się mylisz, nauka dziś nie pochodzi od Jezusa, Jezus nie chodzi i nie naucza, pochodzi z Ducha Świętego, tego, którego apostołowie otrzymali w Wieczerniku [Dz 2], tego, którego w sakramencie bierzmowania wierzący przekazują sobie z pokolenia na pokolenie.

  "Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». 18 Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. 19 A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. " [Dz. ap. 9, 17-19]

  Ty z tego co wiem, nie masz sakramentu bierzmowania, stąd nie ma w tobie nauki Bożej, to co głosisz, to twoje widzenie Biblii, które nie rozumiesz, bo nie potrafisz lub nie chcesz odpowiednio w czasie i chronologicznie ustawić jej dokumentów oraz opisanych w niej wydarzeń.
 • @Fischer 00:49:46
  //Wiedza o Bogu i wszechświecie nie była dla wszystkich.//
  Nikt nigdy nie miał żadnej wiedzy o Bogu a już najlepsza jest ta żydowska kabała , rzekoma tajemna nauka tylko dla żonatych żydów po 40 -ce , t zn do niedawna jeszcze tak było ale gdy okazało się ,że skoro panie i to wcale nie żydówki chętnie płacą za kawałek czerwonej wstążeczki nawet 20$ ( t zw "nić Racheli", ma jakiś związek z kabałą) to odpowiedzialni za tą "wiedzę tajemną" postanowili ją udostępnić każdemu , oczywiście naiwni będą utrzymywać , że sprytni żydzi tak naprawdę te swoje tajemnice związane z kabałą ukrywają nadal tylko dla swoich ale skoro pojawiła się okazja do zarobku to wypadało ją wykorzystać :)))podobnie jest z wszystkimi innymi tajemnicami świata
 • @Zawisza Niebieski
  CZY TO JEST MOJA WINA, ŻE JESTEŚ NIEWIERZĄCYM CZŁOWIEKIEM?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 13:45:20
  Czy to moja wina, że nie potrafisz zrozumieć iż Biblią, historią chrześcijaństwa zajmują się również ludzie wierzący, często głęboko wierzący, ludzie, którzy całe życie Bogu poświęcili, zakonnicy? Tak, w twoim pojęciu jestem człowiekiem niewierzącym, bo nie wierzę z dowolną bzdurę jaką mi powiedzą strasząc gniewem "boga", tłumacząc, że tylko oni są są prawdziwymi prorokami, a reszta to fałszywi prorocy. Nie wierzę, że można sobie wyrwać zdanie z Biblii i nim potwierdzać dowolną własną tezę. Nie wierzę, że tylko w Biblii zapisano prawdę o Jezusie i jego nauce a resztę napisali "fałszywi prorocy". Czytanie tekstów apokryficznych nie jest wyparciem się wiary. To jest to, co nas różni, to jest to, dlaczego ja rozumiem naukę Jezusa, naukę Kościoła, a ty nie. Listów apostolskich nie pisali prorocy a ludzie osadzeni w konkretnym czasie, w konkretnych układach międzyludzkich, konkretnych sytuacjach i kulturze. Prezentowali konkretne szkoły myślenia występujące w chrześcijaństwie pierwszych wieków, a także później.

  Nie można wyrywać zdania z kontekstu i tłumaczyć, że autor mówił o XXI w. Dopiero zrozumienie wszystkich tych elementów pozwala na zrozumienie całości. W kolejnym tekście jaki planuję napisać do działu Religie planuję pokazać jak wyrwanie z kontekstu historycznego zmienia całkowicie rozumienie listu apostolskiego.

  Ty nie jesteś wierzącym człowiekiem, tobie się tylko tak wydaje, ty jesteś interpretatorem akapitów z Biblii które układasz pod z góry założoną tezę wyrywając je z kontekstu, nie odnosząc się do tego, co rzeczywiście autor chciał listem tym przekazać. Tyle, że twoje interpretacje są tylko i wyłącznie twoimi interpretacjami nie interpretacjami Jezusa.

  Ty twierdzisz, że tekst napisany przez człowieka w wiele lat po wniebowstąpieniu Jezusa jest słowami Jezusa, tyle, że tak nie jest. Listy często pisane były przez innych ludzi a przypisywane któremuś apostołowi. Była to w tamtych czasach praktyka powszechna. II list Piotra z pewnością nie został napisany przez tego apostoła, bo autor zna fakty, które miały miejsce po śmierci apostoła.

  Dlatego ja mogę z każdym porozmawiać, nie boję się krytyki, a ty musisz się za banem chować, w zamkniętym kółku rozmawiać.
 • @ALL
  KRÓTKA HISTORIA DYSKUSJI Z ZAWISZĄ

  http://zawisza.neon24.pl/post/84105,co-zrobic-ze-zniszczona-ksiega-swieta#comment_720172
   
  Pod powyższym adresem mówisz nieprawdę sugerując, że Koran nie poniża Pana Jezusa!

  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif

  http://57kerenor.neon24.pl/post/87552,pan-jezus-chrystus-jest-stworca-wszechswiata-list-do-ewy#comment_764542
   
  Tutaj zaprzeczasz, iż Stworzycielem świata jest Pan Jezus Chrystus!

  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://bar-bara.neon24.pl/post/92434,nie-ma-matki-boskiej#comment_806714
   
  Po adresem zaznaczonym wyżej kompletnie zignorowałeś moją odpowiedź, gdy udowodniłem Ci, że to Pan Jezus Był Bogiem Mojżesza!
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/92053,jezus-byl-rewolucjonista#comment_804338
   
  Udowodniłem Ci Twoją niewiedzę podając dowody, iż Pan Jezus jednak nazywa Siebie Synem Bożym! Ty jednak niestety uciekłeś z dalszej dyskusji...
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/93023,test-z-wiedzy-religijnej#comment_810509
   
  Tutaj zaufałeś człowiekowi, a nie Panu Bogu!
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://bar-bara.neon24.pl/post/98443,swiadkowie-niewolnicy-antychrysta#comment_859593
   
  Wykazujesz nieznajomość nauki Świadków...
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/102605,klamliwe-boze-narodzenie#comment_900869
   
  Mylisz się pisząc, że Apostoł Paweł nie był uczniem Pana Jezusa!
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/102605,klamliwe-boze-narodzenie#comment_900419
   
  Pod adresem wyżej wymienionym proponuję jedną z moich odpowiedzi, którą zatytułowałem: „WSPÓŁPRACA KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO Z CESARZAMI!”. Okazuje się, że trochę jesteś na bakier z historią...
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/103920,jezus-slonce-sprawiedliwosci-historia-chrzescijanstwa-cz-2#comment_911178
   
  Pod adresem podanym wyżej piszesz kłamstwa, sugerując, że „Listy Pawła w dużej mierze to nie nauka Jezusa”. Proponuję tutaj również mój komentarz pt: „HISTORIA PAWŁA I PIOTRA, TO NIE HISTORIA WATYKANU!”.
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/106355,nie-mow-falszywego-swiadectwa#comment_938050
   
  W komentarzu pt: „IGNORUJESZ EWANGELIĘ NIEBIESKI!” namawiasz mnie do kłamstwa i piszesz bym z katolikiem sugerował się katolicką numeracją Przykazań z Góry Synaj, a nie Biblijną! Zresztą sam piszesz nieprawdę podając fałszywą kolejność. Odniosłem się do tego tematu w komentarzach pt: „NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA… TO BYŁO PRZYKAZANIE DZIEWIĄTE ZAWISZO, A NIE ÓSME!” i „PAPIEŻ UKRADŁ BOŻE SŁOWA!”.
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Proponuję także bardzo ważną stronę:
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/105355,nie-pozwalam-kobiecie-nauczac#comment_928989, oraz:
   
  http://bar-bara.neon24.pl/post/106704,dlaczego-wzywam-modle-sie-do-jezusa-chrystusa-bo-tylko-to-imie-zostalo-nam-dane-tylko-w-imieniu-jezus-chrystus-jest-zbawienie#comment_942255
   
  a także:
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/107861,bog-koranu-nie-ma-nic-wspolnego-z-ojcem-pana-jezusa#comment_958113
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  O tym, że Paweł miał jednak udzielonego Ducha Świętego...
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/107861,bog-koranu-nie-ma-nic-wspolnego-z-ojcem-pana-jezusa#comment_957839
   
  Pod adresem   http://zawisza.neon24.pl/post/106592,kult-maryi#comment_940888 piszesz niemożliwe głupoty.
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Twoje skojarzenie:
   
  „Gdyby chrześcijaństwo nie szło na ustępstwa to i twojego sposobu widzenia wiary by nie było i nauka Jezusa by nie przetrwała.

  Chrześcijaństwo w swej historii musiało iść na ustępstwa. Poszło na ustępstwo w sprawie II przykazania, ale ty dziś robisz zdjęcia, patrzysz na obrazy i nie widzisz nic w tym zdrożnego. A przecież II przykazanie nie robi wyjątku dla modlenia się czy nie modlenia przy takim obrazie tego co w powietrzu, ziemi... Islam wyraźnie trzymał się tego prawa, choć dziś wiemy, że też idzie na ustępstwa”.
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  i także
   
  http://bar-bara.neon24.pl/post/108678,kto-pojdzie-na-sad-w-dniu-ostatecznym#comment_965407
   
  I tutaj:
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/117160,czy-czlowiek-dzisiejszy-moze-rozumiec-biblie#comment_1089954
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  A w tym miejscu trochę o Twoim bałwochwalstwie:
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/119866,pan-bog-nie-mieszka-w-kosciolach-reka-uczynionych#comment_1129844
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  NAPISAŁEM RÓWNIEŻ DO OGÓŁU, ŻE „ZŁODZIEJOM BOŻYCH SŁÓW MÓWIĘ DO WIDZENIA”.
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/121722,oddali-mu-poklon#comment_1159815
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/122886,uczen-wzial-marie-do-siebie#comment_1176203
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Pod powyższym adresem wspomniałem o Twojej taktyce i ściemnianiu!
   
  I także między innymi do Ciebie skierowałem słowa następujące:
   
  „Apostoł Paweł nie tylko był uczniem Pana Jezusa, ale i również jak napisałem - Apostołem. Uczeń Pana Jezusa, to ten, który jest przez Zbawiciela wybrany. To ten, który popiera i kontynuuje Jego Naukę. Uczniem Pana Jezusa Jest ten, kto Go kocha i kto kocha Jego Ojca!

  Dlatego to, niektórzy uczniowie na początku nie mogli zrozumieć, że następcę Apostoła Judasza może wybrać tylko Pan Jezus Chrystus. Ci trochę "niepokorni" uczniowie Zbawiciela, pośpieszyli się wybierając Macieja, zapominając jednakowoż o tym, że wybraństwo, to sprawa Boża, a nie ludzka.

  I taka niezrozumiała sytuacja "Pawłowa" panowała we wczesnym zgromadzeniu ludzi wierzących!  Jednak w miarę upływu czasuPaweł został uznany przez współbraci za ucznia.

  Dał temu wyraz Apostoł Piotr w Drugim Swoim Liście i zapis ten kładzie na łopatki wszystkie oskarżenia i insynuację, co do Pawła.

  Cytat:

  "15   A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również UMIŁOWANY NASZ BRAT PAWEŁ według danej mu mądrości napisał do was, 16   jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę".

  3/15, 16

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1087&werset=8#W8

  Jak chyba zauważyłeś, Apostoł Piotr nazwał Pawła umiłowanym bratem...”.
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  O Twojej filozofii i demagogii trochę poniżej:
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/123010,czy-warto-dyskutowac#comment_1178517
   
  Napisałem tam również:
   
  „1/   Podoba Ci się Tradycja katolicka!

  2/   Niektóre zagadnienia związane z katolicyzmem Ci się nie podobają!

  3/   Nie podoba Ci się postępowanie Pana Boga w Starym Przymierzu!

  4/   Nie uznajesz wielu zapisów Pawła, a jego samego uważasz za fałszywego Apostoła!

  5/   Masz szacunek do papieża Jana Pawła II...

  Zatem kim jesteś Zawiszo?

  1/  Z tradycyjnym katolicyzmem niewiele masz wspólnego...

  2/  Z Nauką Pana Jezusa wspólnego nie masz nic...”.
   
  Piszesz tam o tym, że świat stworzył Bóg Ojciec, a ja podałem cytat z Ewangelii według Jana 1/10, dowodzący, że Stwórcą Nieba i Ziemi jest Pan Jezus!
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Po raz pierwszy miałem dość dyskusji z Tobą, ponieważ urządziłeś sobie kpiny:
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/123702,wiara-ojcow-a-chrzescijanstwo#comment_1188164
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Zaproponowałem Ci również byś poszukał sobie jakiś wygodny klęcznik, do zginania kolan przed Alfą!
   
  http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/123666,witaj-matko-zbawiciela-mojego-moja-matko#comment_1187551
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/123557,krolowa-maria-papieskie-klamstwo#comment_1185333
   
  Powyżej adres kierujący Czytelnika do artykułu na temat kłamstwa papieży o Marii, no i Zawiszy niezgodne z Ewangelią dywagacje, ba, wręcz kłamstwa!
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Kolejny już raz miałem dosyć Twoich odpowiedzi:
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/123522,nie-zaznali-smierci-az-ujrzeli-syna-czlowieczego-w-chwale#comment_1184302
   
  Wyraziłem swoje zdanie w komentarzu pt: „O PERLE RZUCONEJ PRZED WIEPRZE”.
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  A pod poniższym adresem nie rozumiesz kompletnie Słów Zbawiciela na temat Jego Przyjścia sugerując, że „Pan Jezus twierdził, że przyjdzie jeszcze za życia tych, co go słuchali”.
   
  http://roux.neon24.pl/post/123514,szczyt-absurdu-zarzucic-klamstwo-jezusowi#comment_1184250
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Napisałem komentarz zaprzeczający Twoim filozoficznym tezom na temat Bóstwa Bożego Syna i kobiet w społeczności...
   
  Tytuł komentu: „PAN JEZUS JEST BOGIEM, A KOBIETA NIE JEST NIEWOLNICĄ!”.
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/123301,nauczac-zas-kobiecie-nie-pozwalam#comment_1183885
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  A w tym miejscu jeszcze raz o Pawle, Piotrze i Twoim wprowadzaniu ludzi w błąd. Mój komentarz nosi tytuł:
   
  „APOSTOŁ PIOTR UDOWADNIA, ŻE KŁAMIESZ ZAWISZO!” Polecam go Czytelnikom...
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/123743,chrzescijanski-kraj-mieszka-i-bez-przymruzenia-oka#comment_1189361
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/123702,wiara-ojcow-a-chrzescijanstwo#comment_1188219
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Po raz kolejny miałem dość dyskusji z Tobą i wyraziłem to następnym  komentarzem pt:
   
  „ZDROWIA ŻYCZĘ!”.
   
  Polecam ten adres...
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/124662,demon-w-spodnicy-oraz-nie-wolno-modlic-sie-do-marii#comment_1203240
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Napisałem do Zawiszy:
   
  „PROŚBA!

  W którym miejscu napisałem, że w kościele rzymskokatolickim był Boży Duch Święty? Poproszę o cytat Zawiszo!”.
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/125220,zerknijcie-na-ciekawy-wyklad-bar-bara#comment_1211670
   
  Oczywiście nie pokazał mi Zawisza bezpośrednio tegoż miejsca, ponieważ... nigdy tak nie napisałem, a Zawisza po prostu kłamie.
   
  Proponuję w tym miejscu również mój wpis pt: „OSTATECZNA KLĘSKA!”,oraz: „PAWEŁ Z URODZENIA RZYMIANINEM”.
   
  Na tej samej stronie proponuję mój kolejny komentarz, który nosi tytuł: „TAKTYKA ZAWISZY!”.
   
  Teraz go przytoczę:
   
  „To chyba taka Twoja taktyka, co? Udowodniłem Ci, że postawa Apostoła Pawła była podyktowana zupełnie czymś innym, niż postawa zdradziecka ówczesnych niektórych biskupów rzymskich, a Ty mówisz, że nie mamy prawa krytykować Twojego kościoła?

  Żartujesz sobie?! Teraz od czasu do czasu będę wrzucał linki do naszych stron, ponieważ przykro mi to powiedzieć, ale postępujesz nieuczciwie Zawiszo! To raczej niespotykane u Ciebie! Zaledwie kilka tygodni temu Twoje wpisy cechował spokój i opanowanie. Teraz się denerwujesz i używasz dziwnych zwrotów, tak jakby pisał zupełnie inny człowiek!

  Odpowiem Ci dlaczego mam dosyć dyskusji z Tobą. Mam dosyć dyskusji ponieważ odwracasz kota ogonem. Może Świadek roux Ci przytupuje nie czytając w ogóle Twoich wpisów. Może tymczasem trzymasz sztuczną sztamę z Alfą, jednak zauważyłem, że i niektórzy katolicy poznali się trochę na Tobie.

  Od dawna chciałem zadać Ci te pytania:

  Czy wierzysz Zawiszo, że Pan Jezus Jest Bogiem?

  Czy wierzysz w to, że Bóg Ojciec posłał Go na ziemię i że Zbawiciel, Prawdziwy Ojcowski Syn Umarł na krzyżu?

  Czy modlisz się do Pana Jezusa, który jak przypomniała ostatnio niejaka Emma, jest Orędownikiem rodzaju ludzkiego?

  Czy TY kochasz Zbawiciela?

  ... No i nie mów, że nie odpowiadasz na tego rodzaju pytania. Nieprawdą jest, że Twoja wiara jest Twoją osobistą sprawą. Pan Jezus wyraźnie Mówi, że należy Go wyznać przed ludźmi!”.
   
  Tak, ten komentarz był kolejnym wyrazem dezaprobaty do zachowania się Zawiszy, ponieważ Zawisza po prostu „odwraca kota ogonem”.
   

   http://bar-bara.neon24.pl/post/125132,kosciol-jerozolimski-odrzucil-nauke-pawla#comment_1210785
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Mój kolejny komentarz do Zawiszy:
   
  KLAUDIA, EUBULOS, PUDENS I LINUS, I... WSZYSCY BRACIA!

  Napisałem:

  "Okazuje się więc, że nie tylko w swoim Liście Piotr wyraża się pozytywnie o Pawle, ale i takiego samego zdania być musieli Jakub i Jan! Trzej "najważniejsi" Apostołowie pomylili się? Trzej "najważniejsi" Apostołowie dali się Pawłowi zbałamucić? Duch Boży nie ostrzegł ani Piotra, ani Jakuba, ani Jana przed zbliżającym się niebezpieczeństwem w postaci Pawła? To dziwne! Duch Boży ostrzegł Piotra przed oszustwem Ananiasza i Safiry, ale tenże Duch nie wspomniał o Pawle, fałszywym Apostole?".

  Ty mi odpowiedziałeś:

  "Znowu uciekniesz? Znowu wyciągniesz jakiś akapit nie mający z tym związku by to zatuszować mówiąc, że na pewno Duch Święty to sprawdził?".
   
  I znowu ja:
   
  „Wiesz co, myśl o mnie co Ci się podoba. Zaczynasz wchodzić na grząski teren. Jesteś po prostu poganinem i czasami o tym zapominam. Ty nie wierzysz Panu Jezusowi, nie ufasz Pawłowi i Łukaszowi. Duch Boży, Duch Święty również Ciebie nie interesuje!

  Piszesz, że tylko Łukasz został z Pawłem, a to jest kłamstwo, ponieważ oprócz Łukasza była również Klaudia, Eubulos, Pudens i Linus, i... wszyscy bracia.

  Ale zerkam teraz i widzę, że Barbara już o tym napisała, zatem żegnam!”.
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/125099,w-jakim-zakresie-kosciol-jerozolimski-odrzucil-nauke-pawla#comment_1209965
   
  Pod powyższym adresem napisałem do Zawiszy również komentarz pt: ”PROPONUJĘ SZACHY!”.
   
  Polecam tę stronkę!
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  „IGNORUJESZ NAUKĘ PANA JEZUSA!”. To następny mój komentarz skierowany do Zawiszy na temat jego całkowitego niedostosowania się do Nauk Zbawiciela!
   
  Zresztą znowu proponuję cała stronę...
   
  „http://57kerenor.neon24.pl/post/125297,ania-h-moja-kuzynka-i-babcia-niewierzaca-w-zmartwychwstanie#comment_1213315
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  I oto nadszedł moment, gdy po wielu fałszywych wpisach Zawiszy, po wielu kłamstwach i oskarżeniach, napisałem komentarz, ale mój wpis nie był skierowany tylko do Niego, lecz również do tych, którzy na moim blogu zaczęli uprawiać sobie żarty i kpiny z rzeczy jakże ważnych, bo dotyczących Bożego Syna i Jego Ojca!
   
  „BÓG OJCIEC MI GO DAŁ...

  Bóg Ojciec wyniósł Swojego Syna na Najdoskonalsze Wyżyny Światłości. To takie moje określenie, ponieważ nie jest w stanie wyobrazić sobie człowiek jakie potężne zaszczyty przygotował Najwyższy Panu Jezusowi.

  Jednak rodzaj ludzki prowokowany podszeptem szatana nie uznaje tej jakże wspaniałej Potęgi Bożego Syna. Rodzaj ludzki poniża Go i odwraca się od Zbawiciela plecami!

  To smutne, ale niektóre wpisy musiałem usunąć. Na moim blogu nie będzie bałwochwalstwa i dziwnej filozofii, typu "wiem, że kościół katolicki kłamie, ale Paweł był oszustem". Nie będę w sprawie Pawła odpowiadał upartemu i krnąbrnemu Zawiszy tysięczny raz... Kropka!

  Pan Jezus Jest Moim Bogiem, a przedtem Tatusiem, Opiekunem i Moją Miłością. Jeżeli niektórzy nie potrafią merytorycznie odnieść się do notki zaproponowanej przeze mnie, to trudno!

  Pan Jezus Jest Moim Bogiem, a przedtem Tatusiem, Opiekunem i Moją Miłością.

  Bóg Ojciec mi Go Dał....”.
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/125855,szatan-chce-wyniesc-zbawiciela-na-krolewski-tron-polski#comment_1222381
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Zawisza przyznał, że:
   
  „Nie wszystkie nauki katolicyzmu są Biblijne”...
   
  No cóż, nic dodać, nic ująć!
   
  I zaraz dodał:
   
  „Sekta wymaga by jej członkowie głosili naukę zgodnie z ich wytycznymi, nie znosi odstępstwa, nawet jeśli jest ona niezgodna z nauką płynącą z Biblii”.
   
  Ja wiem, że nie myślał o katolicyzmie, ale wyszło hm... inaczej!
   
  „http://zawisza.neon24.pl/post/126260,chrzescijanin-czlowiek-postepujacy-droga-jezusa#comment_1229475
   
  http://m.neon24.pl/8568bfa661e7a8991e389af2eef06819,0,0.gif
   
  Pod adresem podanym niżej, napisałem:
   
  „ANI TOBIE, ANI ALFIE NIE CHODZI O NAUKĘ SYNA BOGA OJCA!

  Nie no, pisałeś, że chodzi Ci o prawdę, dlatego napisałem powyższy koment, ale to były tylko Twoje słowa rzucone na wiatr, zatem trzymaj się. Wybacz, że na Twoim blogu nie odzywam się do dużego dziecka w spódnicy. Alfa jeszcze jest na etapie babek z piaskownicy.

  Jednak myślałem, że TY jesteś odważniejszy, ale co tam, na razie... Tymczasem zdaje się, że popływam w innym miejscu Internetu...

  No i na koniec: Ani Tobie, ani Alfie nie chodzi o Naukę Syna Boga Ojca. Ale o tym już pisałem wielokrotnie! A na dodatek udowodniłem Ci, że Alfa kłamie, a TY udajesz, że tego nie zauważasz. Dlatego i tylko dlatego kończę z Tobą dyskusję. Po prostu postępujesz nieuczciwie!

  Żegnam!”.
   
  http://zawisza.neon24.pl/post/126620,w-poszukiwaniu-ducha-swietego#comment_1234127
   
  Polecam oczywiście moje artykuły niejako podsumowujące, dlaczego Zawisza dostał bana.
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/126730,kpiny-z-syna-bozego-czyli-dlaczego-zawisza-dostal-bana#comment_1235522
   
  http://57kerenor.neon24.pl/post/126637,list-otwarty-do-katolikow#comment_1234429
   
  Na pożegnanie napisałem jeszcze do Zawiszy:
   
  „ZATEM TO WY JESTEŚCIE SEKTĄ!

  Zawiszo, kimur zaparł się Pana Jezusa poddając w wątpliwość Boską Śmierć Zbawiciela i nadal w tej podstawowej sprawie jesteście kumplami-katolikami?

  Nie pozostało mi nic innego jak pożegnać Ciebie i przestać rzucać perły...

  Odrzucenie Boskiej Śmierci i przebywania Wielkiego Boskiego Majestatu w grobie przez określoną ilość dni są podstawą wiary. To właśnie dlatego Bóg Ojciec wzbudził Swojego Syna, by Zbawiciel Był Pierwszym w zmartwychwstaniu. On Umarł i przez ten czas Bóg Syn nie posiadał żadnej możliwości jakiegokolwiek czynu! Sam tak Postanowił...

  Zatem kolejny raz zadaję pytanie: Kto tutaj należy do sekty Zawiszo, Wy, czy...ja?  Bezapelacyjnie... Wy!”.

  http://zawisza.neon24.pl/post/126750,strach-kerenor-przed-prawda-przyczyna-bana-dla-zawiszy#comment_1236637


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 16:26:34
  Wypisałeś całą historię, że długo by pisać co i dlaczego, że opierając się na różnych pismach, tradycjach chrześcijaństwa nie raz mówię rzecz niezgodną z Bibilią, choćby tu pokazałem dwie alternatywy w dyskusji pierwszych chrześcijan o tym, czy Jezus wstąpił do "więzienia" za czasów pobytu jego ciała w grobie, czy po zmartwychwstaniu.

  Ale zadam ci pytanie, co jest istotą wiary w naukę Jezusa?

  Opowiem przypowieść, były dwie osoby, jedna z nich w każdą niedzielę nienagannie się ubierała, szła wcześniej do kościoła, by kwiaty równo stały, by nic nie zostało z ceremoniału uchybione, by wszystko było na miejscu, dbałą, by czytający pismo mieli dobrą dykcję, cy się nauczyli dobrze przeczytać, gdy ktoś jej zdaniem ubrał się do kościoła niewłaściwie zaracała mu uwagę, pouczałą... I była druga osoba, ta w niedzielę nie szła do kościoła, ale szła w pola, w las, tam podziwiając piękno stworzenia , żarliwie się modliła, starała się przeanalizować tydzień, bo w następnym nie popełnić błędów względem nauki Jezusa, by być lepszym człowiekiem. Jak myślisz, kto był lepszym uczniem Jezusa.

  Ty dbasz o każdy szczegół zgodności z księgą będącą dziełem rąk ludzkich, ja zaś mówię, szczegóły nie są ważne, ważne to czy postępujesz w swym życiu w zgodzie z nauką Jezus. Nie będziemy startować w konkursie, ale z tego co opisujesz, to wydaje mi się, że bym znacznie więcej błędów w dzisiejszej doktrynie Kościołą wymienił niż ty. Nie jest istotne, czy powiemy, że świecznik ma 6 czy 7 ramion, ile bylo ryb i chlebów, podczas cudownego rozmnożenia chleba. Jezus opowiadał przypowieści, po to byśmy pamiętali ilu synów miał ojciec syna marnotrawnego? Chodzi o dbałość o przesłanie nauki Jezusa.

  Rozważasz szczegóły podczas gdy sens nauki Jezusa ci umyka.

  p.s. Ja z natury jestem takim osobnikiem, że jestem Ja, nie My. Jak sam widzisz, gdy napiszesz prawdę, ja ci ją przyznam, nie bronię zajadle, gdy coś jest odmienne od napisanego w Biblii, a tylko tłumaczę dlaczego. Dlaczego ludzie to zmienili. Jak to, dlaczego w KRK mamy chrzest niemowląt a nie ludzi dorosłych. Ponieważ zgodnie z wiarą, dopiero chrzest zmywa grzech pierworodny, zaś człowiek bez chrztu nie może dostąpić domu Ojca Jezusa, zaś w dawnych czasach dzieci masowo umierały, Kościół chciał zapewnić szczęście wieczne również tym, którzy nie mieli szczęścia by, cieszyć się pięknem ziemi.
 • @57KerenOr 16:26:34
  A co do bana, to mam go dlatego, że się boisz iż wyjaśnię wszystko co zarzucasz Kościołowi, wyjaśnię jak nieistotne są twoje zarzuty, że za każdym razem, gdy dochodzi do starcia na argumenty twoje krzyki o kłamiących papieżach, biskupach bledną. A jak to tłumaczysz, to już twoja sprawa, wiadomo, że prawdy nie przyznasz, musisz wykrętów szukać.

  Prawda krytyk się nie boi, kłamcy, kłamstwo wykażesz, a ban to tylko objaw tchórzostwa i braku wiary w swoje argumenty. Popatrz sam, u mnie się możesz wypowiedzieć, u mnie promujesz swoje teksty i czy komuś to przeszkadza. Ja się nie boję, ty tak.
 • @57KerenOr 09:27:00
  "..Ja zaś proponuję Czytelnikowi rzecz ważną a mianowicie by pomodlił się o pomoc do Syna Boga Ojca. ..."

  Bredzisz wszyscy jesteśmy Synami Bożymi, tylko nie wielu potrafi go odnaleźć w sobie i się nim połączyć za życia.
 • @puuuq 11:15:06
  ".......Nikt nigdy nie miał żadnej wiedzy o Bogu a już najlepsza jest ta żydowska kabała , rzekoma tajemna nauka......."

  Hermetyczna nie znaczy tajemna. Tajemna jest tylko dla głupców.

  Nie ma lepszej gorszej nauki o BOGU JEDYNYM, nie ma znaczenia czy to nauka katolicka, żydowska, hinduska, babilońska , czy egipska. Bóg Jedyny jest jedyny, i tylko jedyny. Wszystkie te religie traktują o tym samym Bogu, tylko ścieżka poznania jest w róznych księgach, róznie przedstawiona.
 • @Fischer 20:50:38
  Jeśli popatrzymy na różne nauki o jednym Bogu powstałe w różnych cywilizacjach to trzeba powiedzieć, że mają one wiele wspólnych cech. To właśnie wskazuje iż dotyczy to jednego wspólnego Boga, tyle, że widzianego przez różnych ludzi. Nie raz pzez ludzi widziane opacznie, ale jak by nie patrzeć trzy wielkie religie judaizm, chrześcijaństwo i islam mówią o tym samym Bogu, jeśli posłuchać mądrych buddystów, też ich nauka jest zgodna z nauką Jezusa. Dla tych którzy chcą dzielić drobny fakt, czy Jezus odwiedził dusze ludzi zmarłych zanim zmartwychwstał czy po zmartwychwstaniu będzie wystarczającym powodem wszczynania wojen religijnych. Dla tych co chcą łączyć, fakt iż religie te prezentują te same wartości będzie wystarczającym powodem do tolerancji względem tych, co z innej ścieżki poznania chcą korzystać. Nie szczegóły a nauka jest ważna.
 • @Fischer 20:50:38
  //Hermetyczna nie znaczy tajemna //
  Jeśli coś jest zamknięte , t zn ,że nie dopuszcza się każdego a jedynie wybranych czyli siłą rzeczy musi chodzić o tajemnicę ,tylko ,że nie ma żadnych tajemnic ,przynajmniej w religiach bo te wymagają jedynie wiary , a skoro są różne formy zbawienia , to muszą być różni bogowie , stąd pogląd ,że "wszystkie religie traktują o tym samym Bogu" jest chybiony bo o ile judaizm , chrześcijaństwo i islam wpisują się w tę samą tradycję , tak wszystkie pozostałe proponują już zupełnie inne "drogi zbawienia" a w niektórych nie ma nawet pojęcia "boga"
 • @Zawisza Niebieski 22:35:26
  Religia Boga jedynego, zaczyna się od momentu gdy Mojżesz ujrzał krzak gorejący. rozprzestrzeniła się w Babilonii, dalej przeniknęła do Indii.

  Wraz z Mojżeszem rozkwitała w Egipcie jako kult Amena (sprawdź w Wiki Amen = Amon) za panowania Echnatona (z rodu jajogłowych, twórca rewolucji tego kultu).

  Ten kult Jedynego Boga i jego kosmogonię na naród żydowski przeniósł Mose po kradzieży Arki i ucieczce żydów z Egiptu. To do Amena nakazał modlić się Mose ludowi (Pwt 27:15) i lud modli się do niego do dzisiaj nie wiedząc o tym. To właśnie jest ujęcie Hermetyczne ksiąg, ludzie czytają a nie wiedzą. W świętych księgach, Bibli nie ma ani słowa nieprawdy, tylko nie wszyscy rozumieją słowa tam zapisane.

  Przed naszą erą kult boga jedynego przyjęli też arabowi, który cieniem odciska się w Koranie.

  Jezus przeniósł tę naukę na katolików. Ale to już nie jest nauka żydowska, to nauka wszystkich ludzi którzy przyjmą Pana. Żydzi byli przeciwni nauczaniu goi. Przekazanie RELIGI (nie wiary w Jezusa) poza kręgi żydowskie uznawali za przestępstwo. Nawet apostołowie dyskutowali czy neofici winni być żydami i przestrzegać reguł narzuconych izraelitom.

  Podczas pierwszego Soboru Jerozolimskiego nie podnoszono kwestii wiary w Jezusa, co najwyżej wiary Jezusowi. Nie dyskutowano na temat jego zmartwychwstania i Boskości. Dyskutowano o kanonach religijnych wiary żydowskiej. Czy neofici mają się obrzezać czy nie.

  Dzięki decyzji tego soboru chrześcijaństwo, zerwało ostatecznie z wiarą izraelitów. Chociaż wierzymy w tego samego Boga, co miliony wyznawców innych religii monoteistycznych.
 • @puuuq 23:27:46
  "... nie ma żadnych tajemnic ,przynajmniej w religiach bo te wymagają jedynie wiary.."

  Wiary wymaga się od tych co nie wiedzą. Ich zadaniem jest poznanie i zrozumienie, wiara ma być tylko motorem do poznania.

  Ci co wiedzą nie muszą już wierzyć. Oni wiedzą (im wiara niepotrzebna) i tylko mogą czcić, podziwiać doskonałość stwórcy i korzystać z mądrości Bożej.

  Dla ciebie nauka Boża długo pozostanie zamknieta. Wszystkie te religii mówią o jednym życiu wiecznym i zmartwychwstaniu. Reinkarnacja to tez zmartwychwstanie i zależy od ciebie jak się odrodzisz. Jest to odniesienie w katolicyzmie do twego postepowania i trafienia na przysłowiowe piekło i niebo.

  Mówiąc współcześnie albo po opuszczeniu tego świata uniesiesz swoje człowieczeństwo, albo pogrąży cię zbydlęcenie. Tylko tyle możesz z sobą zabrać.
 • @Fischer 23:51:29
  Problem w tym, że Echnaton i jego jedyny bóg solarny to czasy przed Mojżeszem. TO Mojżesz wykorzystał tę ideę, mając przynajmniej podstawowe święcenia kapłańskie. W Europie po tę ideę sięgnięto, by ratować Cesarstwo Rzymskie - połączone bóstwo solarne "Słońce niezwyciężone - Sol Invictus" Wyznawcą tego kultu po łoże śmierci był dawca kanonu Biblii, Konstantyn Wielki. Bez wątpienia, co da się udowodnić nawet tekstami kanonu, Jezus dla swych współbraci był Synem Boga dzięki swym cnotom, nie dlatego, że narodził się z Ducha Świętego.

  Cały konflikt zawarty w nauce środowisk Pawła polega na tym, iż Mesjasz, zgodnie z proroctwami musiał być męskim potomkiem króla Dawida. Tę linię dawał mu Józef, gdyby był biologicznym ojcem. Pochodzenie z Ducha Świętego, to widzenie kultury Greckiej, tam bogowie płodzili bogów, półbogów z ziemiankami. Konfliktu tego unikniemy, gdy przyjmiemy linię Kościoła Jerozolimskiego. Jezus został Synem Boga ze względu na swe cnoty i głoszoną naukę.

  Tu odwołajmy się do dzieci trzeciego syna Adama i Ewy, też w Biblii zostali nazwani Synami Boga.
 • @Fischer 00:11:08
  //Dla ciebie nauka Boża długo pozostanie zamknieta //
  Rozumiem ,że Ty już ją poznałeś :)))
  Powtarzasz dyrdymały po gnostykach , którzy mieli nawet kiedyś "swoje pięć minut" , potem przepadli na wiele stuleci a dzisiaj przy okazji różnych form new age mają jakiś tam "renesans" i oczywiście swoich fanów :)))
 • @57KerenOr 00:54:06
  Widzisz jak to jest, w otwartej dyskusji, gdy nikt nikogo nie banuje kiepsko ci poszło, napisałeś własną notatkę w miejscu bezpiecznym, gdzie wszystkich co by rzeczowo mogli się wypowiedzieć zbanowałeś.
  Otrzymałeś komentarz na poziomie, na którym wydaje mi się nie chciałbyś rozmawiać.

  Boisz się rozmawiać z ludźmi co mają wiedzę, to masz co masz. Możesz sobie pogadać w ramach "trójcy w jednej myśli zespolonej".
 • @Zawisza Niebieski
  USUWAM KOMENTARZE Z KLĄTWAMI! POWIEDZIAŁEM! HOWGH!

  Ty chyba Zawiszo nadal nic nie rozumiesz, prawda? Od kilku lat tutaj jestem i wiesz, że nienawidzę klątw i takowe komenty usuwam lub blokuję ludzi. Przypominam Ci, że tak czyniąc nie łamię żadnego punktu regulaminu. I jest coś takiego tam "po prawej stronie" jak "zablokuj". A skoro jest takie coś, to Twoje dywagacje są dziecinne.

  Wyrzucam również co jakiś czas Zawiszę Niebieskiego i to nie dlatego, że z owym Zawiszą boję się dyskutować tylko dlatego, że imć Zawisza wielokrotnie kłamie i wprowadza w błąd Czytelnika. Z tej również przyczyny nazywam Ciebie "kłamolem". Na wiele zagadnień Ci odpowiedziałem ale jak nie wiedziałeś co napisać to zniknąłeś na kilka dni! To taki twój styl.

  Mam przypomnieć? Proszę bardzo!

  Swego czasu napisałeś, że Pana Jezusa nie można nazwać Synem Bożym. Gdy Ci udowodniłem Ty zniknąłeś na kilka dni jak zwykle.

  Innym razem napisałem, że Pan Jezus jest Bogiem i, że są dowody na to, że ów Syn Boży stworzył świat. Gdy znowu Ci udowodniłem i przytoczyłem Ew. Wg Jana 1/10, Ty dokonałeś następnej ucieczki!

  Zatem będąc z Pisma Świętego bardzo słaby postanowiłeś odzywać się do mnie ciągle powtarzającymi się epitetami, typu, lew taki i lew owaki, lub, że lew ucieka się do blokowania i takie tam! Ok, ja nie gniewam się na tego typu podchody ale jeżeli nie wiesz dlaczego nie odpowiedziałem temu lub tamtemu na zagadnienie to nie ośmieszaj się i lepiej milcz, ponieważ znowu będziesz musiał dokonać jakiejś kilkudniowej eskapady.


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 14:58:04
  To, że usuwasz komentarze z klątwami mnie nie dziwi, jak najbardzie klątwy, przekleństwa należy usuwać z sfery publicznej, ja ci tylko napisałem, że po zbanowaniu wszystkich, których się boisz, gdyż nieprawdę ci wykażą.
  To, jakobym twierdził, że Jezus nie jest Synem Boga to bzdura wynikająca z twego niezrozumienia tematu. A temat jest trochę złożony.
  Dla apostołów pod wodzą Jakuba, brata pańskiego Jezus był Synem Boga, którego Bóg wybrał w czasie Chrztu. Dla chrześcijaństwa pawłowego Jezus jest Synem Boga od poczęcia z Ducha Świętego, choć Biblia temu przeczy w kilku miejscach:
  1) Wymienienie rodowodu Jezusa po linii męskiej z rodu Dawida przez Józefa.
  2) Zgodnie ze słowami proroków Mesjasz miał wywodzić się z domu królewskiego Dawidowego. To wie każdy, kto czytał Biblię ze zrozumieniem. I nie jest to obraza dla Jezusa, umiejszanie Jego zasług, czy nauki, to tylko fakty historyczne.
  Jak sam widzisz, tylko twoje niezrozumienie, a historyczne rozumienie Biblii jest ci obce powoduje, że zarzucasz mi coś, czego nie powiedziałem.
  Jeśli chodzi o te moje "ucieczki", nie raz ci tłumaczyłem, że pracuję w formie delegacji. Gdy jestem w domu pojawiam się na Neonie, piszę. Jeśli jestem w delegacji absolutnie nie mam na to czasu, czasami może w niedzielę zajrzę. Teraz też w maju większość czasu mnie nie będzie. Nie jestem kaznodzieją zawodowym, nie z tego chleb jem ja i moja rodzina.

  Za każdym razem wykazuję ci, że mam wiedzę nie tylko w zakresie Biblii ale również tekstów pozakanonicznych, za każdym razem wykazuję ci, że stosujesz Biblię jako zbiór cytatów, nie rozumiejąc, że teksty te mają pewne osadzenie kulturowe i historyczne.

  Ja nie mam obaw o to, że się ośmieszę, nie siedzę za banem ze strachu, że znów mi niewiedzę, tendencyjność wykażę, a ty tak.
  O kotki z podkulonym ogonkiem mówię wtedy, gdy nie masz odwagi bronić swych tez, tego co piszesz i wtedy mam rację. Albo jest się lwem i broni się swego zdanie albo kotkiem i wieje za bana. Inaczej nie ma.

  Przeczytaj sobie listę osób które zbanowałeś, ja jej nie znam, choć mogę przypuszczać kto na niej jest, czy nie są to przypadkiem osoby, które na Neon piszą o religii? Jakoś nie widzę by się u ciebie pojawiali w dyskusji. Uznali ciebie za osobę niewartą dyskusji, czy też banem ich usunąłeś, ze strachu że się nie obronisz?

  Spójrz prawdzie w oczy. Czy bliżej ci do tych, co odważnie bronili swej nauki, czy do Piotra, co się trzykrotnie Jezusa wyparł?
 • @Zawisza Niebieski
  NO CÓŻ, SPODZIEWAŁEM SIĘ POMIMO WSZYSTKO TROCHĘ INNEJ ODPOWIEDZI... ALE NIC TO, "NIC TO WALUŚ".

  Zatem wszystko zostaje po staremu!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 16:51:52
  A jakiej odpowiedzi się spodziewałeś? To, że ci coś przyznam wbrew wiedzy, wbrew prawdzie. Nie należę do ludzi, którzy na dowolną głupotę przyjmą na zasadzie "bóg wszystko może, wiec to też na pewno się stało" Inaczej wierzył bym np. w objawienia maryjne, czy w cudowne uzdrowienia związane z jakimś drzewem czy przedmiotem.

  To co napisałem jest zgodne z wiedzą historyczną i nie są to moje poglądy a poglądy, które można znaleźć u wielu autorów, w tym ludzi wierzących.

  Ja zawsze odpowiadam zgodnie z moją wiedzą, zgodnie z dokumentami jakie do momentu napisania tej odpowiedzi udało mi się poznać. A, że wiedzę posiadam szerszą niż ty, bo obejmującą również dokumenty pozakanoniczne, to i nie we wszystkim się zgodzimy.

  Jak gdy poznam nowy dokument, argument przekona mnie nowy dokument to zmieniam zdanie. Nie mam wyobrażenia o sobie, że poznałem wszystko i że wszystko już wiem. Ja nadal szukam i pewnie do końca życia, albo do dnia w którym mój mózg zakończy swą działalność poznawczą będę szukał, czytał, rozważał.
 • @57KerenOr 16:51:52
  Dobrze, rozważmy pojęcie "Syn Boga".
  Synami boga Ozyrysa byli Faraonowie, synami bogiń byli Cezarowie, synem Zeusa mienił się Aleksander Macedoński. To była jedna linia stosowania tego pojęcia.
  Druga linia: Syn boga, to człowiek mówiący co Bogu, nauczający o Bogu. Tak było za czasów Jezusa i jemu wcześniejszych.

  Jak sam wiesz, określenie Syn Boga w Biblii stosowane jest nie tylko do Jezusa ale również do dzieci trzeciego syna Adama i Ewy. Cytat z Biblii pojawił się już wyżej.

  Również Łukasz wyraźnie napisał "Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, ..." [Łk 3, 23]. Masz wyraźnie powiedziane, że byli tacy co uważali iż Jezus jest synem Józefa.
  Kim był Łukasz? Przyciacielem uczniem Pawła. Pisał zgodnie z nauką Pawła.
  Kim byli ci co mniemali? To są ci nawróceni z Judaizmu.
  I teraz masz odpowiedź na to, że ja mówię iż ci z co z judaizmu uważali, że Jezusa stał się Synem Boga podczas chrztu.

  Tu masz dowód biblijny, pozostałe dowody musiałbyś poczytać o judeochrześcijaństwie, nazarejczykach, ebionitach i innych sektach chrześcijańskich w judaizmie.

  Po prostu brakuje ci wiedzy historycznej, stąd prawda obraża twoje uczucia religijne.
 • @Zawisza Niebieski
  SET NIE BYŁ TRZECIM SYNEM ADAMA I EWY ZAWISZO NIEBIESKI!

  http://m.neon24.pl/59291812a12205be17efae60b5fb000e,0,0.png

  Witaj!

  Nie, moje uczucia religijne nie mogą być obrażone ponieważ do żadnej religii nie należę. Nie przypominam sobie również bym przez ostatnie lata na kogokolwiek się obraził!

  Ale przechodząc do tematu...

  Napisałeś Zawiszo: "JAK SAM WIESZ, określenie Syn Boga w Biblii stosowane jest nie tylko do Jezusa ALE RÓWNIEŻ DO DZIECI TRZECIEGO SYNA ADAMA I EWY. Cytat z Biblii pojawił się już wyżej".

  Otóż nie wiem tego Zawiszo! To głupota katolicka!

  W poprzednim komentarzu zauważyłeś:

  "Nie, Synowie Boga to synowie TRZECIEGO DZIECKA Adama i Ewy SETA. Oni brali sobie za żony córki odrzuconego syna Adama i Ewy, Kaina. 

  Tak głosi czasami katolicki kościół ale nie ja. To raczej kompletne wymysły są niepoparte żadnym cytatem z Biblii! W Twojej wypowiedzi wkradł się kolejny błąd.

  Powiadasz Zawiszo, że SET BYŁ TRZECIM DZIECKIEM ADAMA I EWY? A kto o tym Ci powiedział? Czy znalazłeś w Księdze Rodzaju taki zapis? A... Ty zapewne uważasz, że najpierw był Kain, potem Abel i kolejnym był Set? Oooo, to jesteś w wielkim błędzie. Zauważ, że Adam i Ewa otrzymali polecenie rozmażania się. Zauważ również, że nigdy nie byli dziećmi zatem moment ich dojrzałości płciowej był natychmiastowy.

  Na dodatek jeśli Set był, jak powiadasz, dopiero TRZECIM dzieckiem Adama i Ewy to okazuje się, że nie za bardzo Adam i Ewa słuchali Głosu Pana Boga w sprawie rozmnażania się skoro Set urodził się DOPIERO GDY ADAM MIAŁ 130 LAT. No cóż, powtórzę kolejny raz, jesteś w błędzie. Adamowi i Ewie urodził się syn SET a Ewa wyraźnie zaznacza, że otrzymała go ZAMIAST ZABITEGO ABLA. Zatem krótko przed 130 rokiem Adama wydarzyć musiała się ta straszna historia gdy Kain zabił swojego brata!

  Czyżby wcześniej Adam i Ewa nie mieli dzieci? Owszem mieli i a czasy Kaina, i Abla to czasy gdzie musiało już być na Ziemi "dużo dzieci Adama i Ewy". Skąd o tym wiem? To proste! Kogo Kain się obawiał, gdy powiedział do Pana Boga: "każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!"? No Zawiszo, kogo się bał? Adama? Ewy? Oczywiście bał się Kain innych ludzi, którzy już od jakiegoś czasu zasiedlali te tereny. To byli synowie i córki Adama i Ewy a także ich potomkowie!
  Przypominam, że Set urodził się gdy Adam miał lat 130. A skąd się wzięła kobieta w ziemi Nod, którą Kain pojął za żonę?
  Już dawno, dawno temu Twój kościół wycofał się z powtarzanego czasami kłamstwa mówiącego, że Kain był pierwszym dzieckiem naszych Prarodziców!

  W Biblii Tysiąclecia w przypisie do Księgi Rodzaju 4/1 czytamy:

  "Epizod o Kainie i Ablu, dotyczący prawdopodobnie W SWYM PIERWOTNYM BRZMIENIU CZASÓW DUŻO PÓŹNIEJSZYCH (ROZWINIĘTA KULTURA, ZNACZNA LICZBA LUDZI), został tu umieszczony jako wymowne potwierdzenie skutków grzechu pierworodnego: oto szatan odnosi zwycięstwo nad Kainem. Abel, jako młodszy brat zabity z zawiści przez starszego, jest typem Chrystusa".

  No oczywiście, że w jakiś sposób Abel jest ludzką figurą symbolizującą Pana Jezusa a Autorowi Księgi Rodzaju wcale nie chodziło o to by opisać dwóch pierwszych synów Adama i Ewy a DWÓCH PRZYKŁADOWYCH BRACI z których jeden był dobry a drugi zły!

  Tymczasem tyle!

  Napisałeś do mnie: "Po prostu brakuje ci wiedzy historycznej, stąd prawda obraża twoje uczucia religijne".

  Na temat moich uczuć pisałem wyżej a wiedzy historycznej Zawiszo raczej brakuje Tobie. I tyle w pierwszym temacie. Zanim napiszę cokolwiek o SYNACH BOŻYCH musimy dokończyć temat powyższy!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 08:54:25
  Jeśli weźmiemy Biblię, to Set jest trzecim wymienionym tam dzieckiem Adama i Ewy, to, że Adam i Ewa mieli więcej dzieci to tylko nasze przypuszczenie. Adam i Ewa zgodnie z wyliczeniami żyli 6000 lat przed Chrystuem, to początek neolitu w obszarze "Złotego półksiężyca". Biblia nie obejmuje najdłuższego okresu egzystencji człowieka na ziemi, czyli kultur łowiecko-zbierackich, ok. 200'000 lat przed Chrystusem.
  Ty przyjmujesz Biblię literalnie, tak jak robią to dzieci, nie widzisz, że to są pewne przenośnie. Konflikt między Kainem i Ablem to konflikt między rolnikami i pasterzami a nie dwoma ludźmi. Potomstwo Kaina to osiadła ludność rolnicza tamtych czasów. Gdy tak popatrzymy, to znika problem kazirodztwa, które jak ustalił Bóg, albo wynika z praw biologii prowadzi do degradacji potomstwa. Nie trzeba szukać karkołomnych wyjaśnień, że za Ewy kazirodztwo było dozwolone a później Bóg zmienił swoje prawa. Prawa Boga są prawami mądrymi raz ustanowione obowiązują zawsze. Długowieczni protoplaści to po prostu różne plemiona w ramach ludu Izraela, czy jak tam ich nazwać. Autor mówi nie o dwóch mężczyznach a o dwóch ludach. Musisz brać pod uwagę to, że dla człowieka tamtych czasów każde gwałtowne zjawisko przyrodnicze było gniewem Boga.

  Jeśli chcesz zaprzeczyć, że Synowie Boga to nie lud Seta to najpierw musisz zaproponować kim są. W przypisach do Biblii Tysiąclecia masz "Aluzja, oparta zapewne na prastarym podaniu, nawiązuje do ujemnego wpływu małżeństw Setytów z kobietami odrzuconej linii Kainitów. Inni w "synach Bożych" upatrują mężczyzn w ogóle. " http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=6

  Uczucia religijne, prawda, ty stosujesz określenie, że "obraża to twojego Boga"
 • @Zawisza Niebieski
  PISZESZ NIEZGODNIE Z HISTORIĄ BIBLIJNĄ ZAWISZO NIEBIESKI!

  Trochę zakpiłeś sobie z mojego poprzedniego wpisu...

  Ciągle odpowiadasz nie na podstawie Pisma Świętego tylko na podstawie własnych domysłów. W sumie to Ty odrzucasz nawet tłumaczenie Twojego Kościoła.

  Ze względu, że niepoważnie podchodzisz do moich komentarzy to na razie robię przerwę. Myślałem, że o synach bożych "zwinę to jakoś w temat" i wrzucę pod moim ostatnim komentem ale skoro odrzucasz dowody Biblijne... to, to pisanie zaczyna być już smutne!

  Napisałeś: "Konflikt między Kainem i Ablem to konflikt między rolnikami i pasterzami a nie dwoma ludźmi".

  Nie znasz Biblii Zawiszo. Uczynki Kaina były złe a Abla dobre!

  Byle tylko nie przyznać racji, co? Nie Zawiszo, konflikt pomiędzy dobrym i złym bratem to konflikt spowodowany zadrością. Obie ofiary składane Panu Bogu były równoważne i Kaina, i Abla ale ofiara Kaina nie została przyjęta ponieważ Kain nie był dobrym człowiekiem!

  Jeżeli nie rozumiesz takiej podstawowej sprawy to jak możesz zrozumieć Prawdziwe Synostwo Pana Jezusa? Jak możesz zrozumieć to, że Pan Jezus jest Synem Bożym zupełnie innym niż wszyscy ci, którzy mienią się także synami boga?

  Napisałeś jeszcze:

  "Jeśli weźmiemy Biblię, to Set jest trzecim wymienionym tam dzieckiem Adama i Ewy, to, że Adam i Ewa mieli więcej dzieci to tylko nasze przypuszczenie".

  Nieprawdę piszesz i znowu potwierdzasz to, iż Pismo Święte jest Ci obce! Nigdzie nie stoi napisane, że Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy a jeżeli uważasz, że przez 130 lat Adam i Ewa mieli tylko trzech synów to znaczy, że nie tylko Biblii nie znasz ale także jej nie rozumiesz! No ale skoro Abel został zabity przez Kaina to według Ciebie w 130 roku życia Adam miał tylko dwóch synów! No i oczywiście nie miał żadnej córki a Kain wziął sobie żonę z Kosmosu!

  Czyli według Ciebie z 1 Księgi Kronik wynika, że Adam i Ewa nie mieli żadnej córki ponieważ 1 Księga Kronik R. 1 mówi tylko o synach. A nie jest tam przecież napisane, że Adam i Ewa mieli także niewiasty!

  Jednak z Księgi Rodzaju wynika inna rzecz, niezrozumiała dla Ciebie. Otóż okazuje się, że po zrodzeniu Seta w 130 roku Adam miał również synów i córki. Hmm, czyli według Ciebie Adam i Ewa nie mieli córek przed 130 rokiem Adama bo "nie jest napisane".

  Takie sobie Zawiszo kpiny urządzasz, że głowa boli!

  Dalej piszesz: "Biblia nie obejmuje najdłuższego okresu egzystencji człowieka na ziemi, czyli kultur łowiecko-zbierackich, ok. 200.000 lat przed Chrystusem".

  A może Ty jesteś zwolennikiem ewolucji i Wielkiego Wybuchu Niebieski, co? No bo z Twojego wpisu wynika że Adam nie był pierwszym człowiekiem na Ziemi! W tym momencie zaprzeczyłeś Panu Jezusowi i Apostołom. Może to nie ja wierzę w bajki a Ty? W zasadzie po Twoich słowach powinieneś być wyrzucony z Twojego Kościoła!

  No ale skoro Twój Przyjaciel papież Jan Paweł II dopuszczał, iż powstanie człowieka może być z jakiejś małpy to nie dziwię się, że Twoim przodkiem był jakiś małpolud! No i skoro papież takie głupoty gadał...

  Napisałeś: "Musisz brać pod uwagę to, że dla człowieka tamtych czasów każde gwałtowne zjawisko przyrodnicze było gniewem Boga"

  O ile sobie Zawiszo przypominam to Ty nie zgadzasz się z postępowaniem Pana Boga w Starym Testamencie. A tym BOGIEM Był nie kto inny tylko Pan Jezus. Zatem nie zgadzasz siez Panem Jezusem Zawiszo?
  Skoro takie kpiny sobie urządzasz to powtórzę: O Synach Bożych pisałem już wcześniej. Ci, którzy opuścili mieszkanie w Niebie to byli aniołowie. Podałem cytaty... Poszukaj sobie.

  Po Twoich wpisach nieopartych na Piśmie Świętym tylko na własnych domysłach doszedłem do jednego wniosku:

  O Bogu Ojcu i o Jego Niebiańskim Synu powiem innym razem, gdy uznam, że przestałeś widzieć w lustrze nieomylnego i zadufanego w sobie Zawiszę!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 14:00:36
  Zadam ci pytanie, czy trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, powódź to dla ciebie gniew Boga, czy zjawisko przyrodnicze?

  Piszesz o „moich wymysłach” bo dla ciebie nie istnieje genetyka, nie istnieje archeologia inne nauki. Niestety jak dla ciebie, te nauki istnieją i mają dobre podstawy. Każdą informację, którą podaję możesz choćby dla minimum trudu sprawdzić w wikipedii, może to nie jest najbardziej wiarygodne źródło ale przy twoim braku wiedzy historycznej zupełnie wystarczy.

  To co ja piszę to nie są moje wymysły, a rozumienie historyczne Biblii ty zaś opowiadasz swoje wymysłu czyli to, jak rozumiesz to co czytasz, tyle, że rozumiesz to pojęciami człowieka XXI w a nie czasów i ludzi dla których pisma biblijne powstawały.
  Czy jestem zwolennikiem ewolucji, przecież Kościół dopuszcza ewolucję, ewolucję widzimy w laboratoriach, czy choćby corocznie, gdy docierają do nas nowe mutacje grypy. Żeby nie było wątpliwości Kościół dopuszcza ewolucję w zakresie dostosowywania się organizmów do zmiennych warunów otoczenia w ramach gatunku bez przechodzenia międzygatunkowego. To o czym ja piszę piszą ludzie głęboko wierzący, ludzie Kościoła, ludzie nauki.

  Piszesz o zadufanym w sobie Zawiszy, ten zadufany w sobie człowiek to jesteś właśnie ty. Nic nie przeczytasz, nic nie przyjmiesz, nie poczytasz co mówią ludzie, którzy życie temu tematowi poświęcili, nie poczytasz tego, co pisali ludzie żyjący w I, II w, gdy chrześcijaństwo się kształtowało. Liczą się twoje wymysły i twoje rozumienie Biblii oparte na totalnej niewiedzy. A jak wpadasz na problem to go ominiesz. Przykład? Kazirodztwo między dziećmi Adama i Ewy? Tylko nie opowiadaj mi, że Bóg zmienił reguły, bo to jest śmieszne wytłumaczenie. Prawa Boga są przemyślane i niezmienne, nie chcesz chyba mówić, że Bóg zrobił eksperyment, później przekonał się, że nie miał racji i zmienił swoje prawa.

  Dlatego właśnie musisz uciekać się do bana, bo boisz się, że przyjdzie taki Zawisza, zada dwa, trzy pytania i pokaże twą niewiedzę nierozumienie Biblii czarno na białym i cała mistyka pryśnie jak bańka mydlana.

  Mówisz, że Synami Boga byli aniołowie? W którym miejscu w Biblii Aniołowie są synami Boga? Aniołowie są stworzeni przez Boga, to posłańcy a nie Synowie Boga. Słyszałeś o tym, że aniołowie (byty duchowe) płodzili dzieci z kobietami ludzkimi? Że Synami Boga są synowie Seta twierdzę nie tylko ja, a przede wszystkim twierdzą tłumacze Biblii Tysiąclecia, Popatrz na przypis „Rdz 6, 2 - Aluzja, oparta zapewne na prastarym podaniu, nawiązuje do ujemnego wpływu małżeństw Setytów z kobietami odrzuconej linii Kainitów. Inni w "synach Bożych" upatrują mężczyzn w ogóle. ” Czyli zdanie tłumaczy to „ich wymysły”, a rację ma tylko KerenOr, ten co widzi aniołów spółkujących z kobietami ludzkimi, które im rodzą dzieci. Nie masz pojęcia o innych pismach, nie masz pojęcia o historii, ale wszyscy mają w twoje wymysły wierzyć. Przyznasz, że dostałeś gola, czy nadal w swym zadufaniu będziesz twierdził, że byty duchowe spółkowały z kobietami i te rodziły im dzieci. Kto wie, może niektórzy faceci są aniołami, że wytrzymują z pewnymi damami, a te rodzą im dzieci, ale to raczej nie biblijny temat. Tak tym razem drwię, ale nie z Jezusa, nie z Biblii a z bzdur, które opowiadasz.

  Druga sprawa, która wynikła z cytowanego tu listu Piotra. Potop i Noe. Jeśli w czasie potopu zginęli wszyscy ludzie, to wszyscy musimy być potomkami Noego i jego rodziny. Znowu mamy problem z odnowieniem populacji.

  A skąd się wzięli Chińczycy? Indianie?, w Biblii ich stworzenia nie opisano, prawda?

  Te pytania to nie kpiny, to tylko wykazywanie ci, że nie pojmujesz Biblii, że ją nadinterpretujesz i że taką twoją interpretację kładą dwa, trzy proste pytania, stąd twój strach, stąd ucieczka za. Wiarę i dzisiejszą naukę da się połączyć, wielu wybitnych naukowców było ludźmi wierzącymi, tylko, że trzeba myśleć, rozumieć słowa Biblii a nie opowiadać bajki posługując się wiedzą na poziomie średniowiecza.

  Ty odrzucasz dorobek naukowy człowieka, bo to przeczy twojemu rozumieniu Biblii. Z twoich wypowiedzi wnioskuję, że nawet nie masz pojęcia czego nie wiesz i nie ma w tobie woli by swą wiedzę poszerzyć, by choćby sprawdzić, czy to co ja piszę ma podstawy naukowe. Wystarczy ci powiedzieć "twoje wymysły" i tchóżliwie za bana wiać. Wiesz, ża za każdym razem, gdy bzdur naopowiadasz, będzie jak z Aniołami spółkującymi z ludzkimi kobietami. Tylko ban cię przed tym zabezpieczy.
 • @57KerenOr 14:00:36
  Widzę, że ze strachu poetą zostałeś. Bezpiecznie za banem, tylko tchórzem trąci.

  Tak wygląda twoja nauka oparta na własnych wymysłach.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930