Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
409 postów 9766 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Kult Maryjny

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś kult Maryjny odgrywa znaczącą rolę w nauce głoszonej przez Kościół Katolicki i Prawosławny. Przeciwne temu kultowi są Kościoły protestanckie. Popatrzmy na ten kult z historycznego punktu widzenia.

Kim była Miriam (Maryja) matka Jezusa?
 
Imię Miriam przekształcone do Maryja oznacza w języku hebrajskim być pięknym, wspaniałym, zaś w syryjskim zarówno piękno jak i gorycz , smutek. Z tekstu Biblii jawi się Ona jako typowa kobieta tamtych czasów. Skromna, podległa Bogu, mężowi, synowi. Typowa dobra matka, co nie rozumie nauki syna a boi się, że źle skończy. Ile miała dzieci? Kościół Katolicki twierdzi iż tylko jednego, choć Biblia wymienia przynajmniej siedmioro [Mt 13, 55], [Mk 6, 3] z czego poza Jezusem drugi z synów Jakub Sprawiedliwy, brat Pański odegrał znaczącą rolę w tworzeniu chrześcijaństwa. Tłumaczenie, że pozostałe dzieci to dzieci Józefa z poprzedniego małżeństwa opiera się nie na Biblii a na tekstach apokryficznych. W Ewangeliach przy opisie dzieciństwa Jezusa Maryja zawsze jest wykonawczynią poleceń Boga, Anioła, męża, czy też Syna. Również w scenie gdy wraz z rodzeństwem próbuje wyciągnąć Jezusa ze wspólnoty i skłonić do powrotu do domu, odchodzi z niczym. Inaczej sprawa miała się w Kanie Galilejskiej gdzie na prośbę Maryi Jezus dokonuje cudu.
 
Kult Maryi w początkach chrześcijaństwa
Ewangeliści niewiele poświęcają miejsca Maryi, jeszcze mniej Paweł, który wielokrotnie wskazuje iż jedyną drogą do zbawienia jest Jezus.
 
W piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim kult Maryi nie jest zauważalny do IV w. A i wtedy Kościół jego odrzuca. W roku 496 biskup rzymski Gelazy wydając pierwszy spis dzieł literackich niezgodnych z ideologią kościelną na tę listę wpisuje legendę o zniknięciu zwłok Maryi przypisywaną Janowi Ewangeliście. Legenda ta dla niektórych było dowodem na wniebowzięcie Maryi. Znalazła ona odzwierciedlenie w średniowiecznej (połowa XIII w) "Złotej Legendzie" autorstwa Jacopo da Voragine. W tym okresie również odbywała się dyskusja na temat dziewiczości Maryi, która przez znaczącą część Kościoła była odrzucana (ebionici, ceryntanie, arianie). Ruchy te również nie zgadzały się w sprawie ograniczenia roli Józefa do opiekuna Jezusa. Uznawały, że Józef był biologicznym ojcem Jezusa. Tę rolę wydają się potwierdzać również Ewangelie „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy” [Łk 2, 41]. Czy też drzewo genealogiczne Jezusa podane w ewangelii Mateusza, wyraźnie wskazujące iż ojcem Jezusa był Józef.
 
Początek Kultu Maryjnego
Skromny jeszcze kult Maryi pojawia się na Soborze w Efezie, rok 431. Uznanie Jezusa za Boga spowodowało uznaniem Maryi jako Bogurodzicy. Nauka o wniebowzięciu Maryi pojawia się w IX w. i od tego czasu notowana jest ekspansja tego kultu jako kultu ludowego czerpiącego z kultów przedchrześcijańskich, czego przykładem może być święto Matki Boskiej Zielnej mające swe korzenie w opisanym przez niemieckiego kronikarza kultu Świętowita w Arkonie na wyspie Rugia, gdzie ludzie przynosili zioła i rośliny i jeśli rośliny przykryły kapłana, kolejny rok miał być urodzajny. W tym czasie pojawiają się objawienia Maryjne i związane z nimi cuda.
 
Niepokalane poczęcie
W początkach chrześcijaństwa o niepokalanym poczęciu wypowiadał się biskup Gelazy, jego zdanie potwierdził papież Leon I (440-460) twierdząc „tylko sam pan Jezus wśród ludzi narodził się niepokalany”. Kolejnym papieżem który potwierdził to zdanie był Grzegorz VII (1173-1085) pisząc „tylko Chrystus został poczęty bez grzechu”.
 
Mimo tego kult Maryjny rozwijał się w Kościele upodabniając się swej formie do kultu płodnej i opiekuńczej Matki Ziemi, powszechnego wśród ludów rolniczych. Dziewictwo Maryi i niepokalane poczęcie Jezusa zostało oficjalnie przyjęte przez sobór w Trydencie (1545 – 1563). Zastrzeżenie Gelazego o błędnej nauce o Wniebowzięciu usuwa papież Pius V (1566-1572). Z dokumentów świętej inkwizycji wynika, że jeszcze w XVII w zwalczano rozwijający się kult niepokalanego poczęcia Maryi. W roku 1644 wydano nakaz konfiskowania wszelkich dokumentów w których określenie „niepokalanie poczęta” stosowano do Maryi.
 
Ale już roku 1854 papież Pius IX ogłasza niepokalane poczęcie Maryi jako dogmat wiary w Kościele Katolickim. Wraz z ogłoszeniem tego dogmatu pojawiają się wielokrotne objawienia Maryjne. Maryja ukazuje się często dzieciom wywodzącym się z ubogich, głęboko wierzących rodzin. Przykładem takiego objawienia jest uznane przez Kościół objawienie w Lourdes (rok 1858), czy też w Fatimie (rok 1917). Mówiąc o tych objawieniach należy zwrócić uwagę na to, że objawienia te wspierają politykę Kościoła. Poza elementami prostymi, jak nakaz wiary w Jezusa, nakaz odmawiania różańca, mamy nakazy poświęcenia krajów Maryi, w tym Rosji, o przejęcie kontroli nad prawosławiem Kościół zabiegał od czasów schizmy.
 
Patrząc na objawienia fatimskie warto wspomnieć kilka dat. W roku 1929 Pius XI poświęcił figurkę Matki Boskiej Fatimskiej, uznanie przez Kościół objawienia fatimskiego nastąpiło w roku 1930. W roku 1931 tuż przed przejęciem w Portugalii władzy przez wojskowych Antonio Salazara poświęcono Portugalię Niepokalanemu Sercu Maryi. W roku 1933 ogłoszono nową konstytucję zapewniającą Kościołowi monopol religijny. Kościół Portugalii głosi, że właśnie poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi uratowało Portugalię przed wojną domową, nie wspominając, że okres ten był okresem ścisłej współpracy z gen. Franko. Czas rządów Salazara to czas krwawych wojen o kolonie Angola 1961, Gwinea 1963, Mozambik 1964, to czas gdy Portugalia wspierała „białe imperium” na południu Afryki ściśle współpracując z władzami RPA i Rodezji. Upadek tej polityki to dopiero rok 1974, gdy miała miejsce bezkrwawa „rewolucja goździków”.
 
Kulminacją tego kultu na dzień dzisiejszy jest przyjęcie w roku 1950 dogmatu o „Wniebowzięciu Maryi” który opiera się na potępionej przez biskupa Gelazego wspomnianej tu wcześniej legendzie o zniknięciu zwłok Maryi.
 
Jaką rolę w dzisiejszym Kościele Katolickim spełnia kult Maryi?
Z religioznawczego punktu widzenia należałoby uznać Maryję jako bóstwo mniejsze, towarzyszące kultowi Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Pod względem świąt różnej wagi w Kościele Katolickim kult ten wybija się na wiodący. Obecnie obchodzimy około 42 świąt maryjnych w ciągu roku, co stanowi znaczący udział w liczbie wszystkich świąt obchodzonych w Kościele, gdyż liczba świąt poświęconych Jezusowi wynosi ok. 10, w zależności jak przypisać święto „Podwyższenia Krzyża Pańskiego”, czy „Rodziny świętej” . Maryi poświęcony jest miesiąc Maj. Czerwiec poświęcony jest Sercu Jezusa, Najdroższej krwi Jezusa.
 
Jaką drogą pójdzie Kościół?

Czy rozwój kultu maryjnego, czy też jego wygaszania na korzyść kultu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa? Z pewnością trudno tu przewidywać przyszłość, ale patrząc na rosnące znaczenie zakonów maryjnych w Kościele, znaczącą liczbę świątyń pod wezwaniem Maryjnym trudno w najbliższej przyszłości oczekiwać wyhamowania rozwoju znaczenia tego kultu, szczególnie, że kult ten ma wsparcie w równorzędnym prawoslawiu. To w prawosławia zaczerpnęliśmy kult ikon nierozerwalnie związany z kultem maryjnym. Czy wyewoluuje do kultu równoważnego Bogu Ojcu i Jezusowi? Z pewnością na to jeszcze za wcześnie.

prawa autorskie: jestem autorem tekstu, i zdjęcia. Na zdjęciu ikona Matki Bożej Kodeńskiej

KOMENTARZE

 • @ALL
  PAN JEZUS JEST JEDYNĄ DROGĄ DO BOGA OJCA!

  Cytat 1:

  „12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż NIE DANO LUDZIOM POD NIEBEM ŻADNEGO INNEGO IMIENIA, w którym moglibyśmy być zbawieni". 

  Dzieje Apostolskie 4/12

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/4.php

  Cytat 2:

  „6 Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ jak tylko przeze Mnie”. 

  Ewangelia według Jana 14/6

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/14.php

  http://m.neon24.pl/9425df6215676e87f63acffa3e0fe85d,0,0.png

  Maria była „szczęśliwą między niewiastami”. Modlitwy kierowane do niej to pogaństwo. Kościoły budowane na jej cześć to herezja.

  I chociaż Maria była wspaniałą wybraną przez Pana Boga kobietą to bezapelacyjnie nie jest Matką Boską.

  No i jeszcze rzecz ważna: Maria, zgodnie z Nauką Syna Bożego pewnego dnia umarła i „czeka” za zmartwychwstaniem do Powtórnego Przyjścia Zbawiciela!

  Cytat:

  „2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. IDĘ przecież PRZYGOTOWAĆ WAM MIEJSCE. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, PRZYJDĘ POWTÓRNIE I ZABIORĘ WAS DO SIEBIE, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.

  Ewangelia według Jana 14/2, 3

  http://www.nonpossumus.pl/ps/J/14.php

  Pan Jezus poszedł do Domu Ojca przygotować ludziom wierzącym miejsce. Pewnego dnia PRZYJDZIE POWTÓRNIE I ZABIERZE ICH do Siebie. Takie jest Prawo Powszechnego Zmartwychwstania!

  Tylko i wyłącznie Bóg Ojciec rozkazał być posłusznym Swojemu Synowi ponieważ tylko Krew Syna Bożego Ma znaczenie... Ten kto tego nie rozumie i modli się do „Marii” czy do papieża Jana Pawła II jest... poganinem i człowiekiem niewierzącym!

  „NIE DANO LUDZIOM POD NIEBEM ŻADNEGO INNEGO IMIENIA”, prócz Imienia Pana Jezusa.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • Niepokalane poczęcia, kulty, wino i co ino.
  Gusła , gusła, gusła, żydowsko-masońskie gusła pętające dusze i umysłu gojów i głupców.
 • @57KerenOr 18:21:18
  Wiedziałem, że temat ci się spodoba. :) Twój temat.

  Pisanie o chrześcijaństwie to nie tylko czytanie Biblii, trzeba wiedzieć co i skąd się wzięło, bo móc ocenić co jest prawdą a co nie.

  Ale jak widzisz z tekstu, ci co nie zgadzali się z wywyższeniem Maryi również nie zgadzali się z ograniczeniem Józefa wyłącznie do roli opiekuna Jezusa.
  "W tym okresie również odbywała się dyskusja na temat dziewiczości Maryi, która przez znaczącą część Kościoła była odrzucana (ebionici, ceryntanie, arianie). Ruchy te również nie zgadzały się w sprawie ograniczenia roli Józefa do opiekuna Jezusa. Uznawały, że Józef był biologicznym ojcem Jezusa. Tę rolę wydają się potwierdzać również Ewangelie „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy” [Łk 2, 41]. Czy też drzewo genealogiczne Jezusa podane w ewangelii Mateusza, wyraźnie wskazujące iż ojcem Jezusa był Józef."
 • Kult Matki Ziemi
  KK przejmował wiele zwyczajów ludzi innych kultur do swojego repertuaru. Zwykle czynił tak w sytuacji bez wyjścia, czyli wtedy, kiedy siła oddziaływania takiego zwyczaju była zbyt duża i próba jego pogrzebania wiązałaby się z utratą rzeszy wiernych. Podejrzewam, że kult maryjny również został przyjęty przez KK z konieczności.
  Wiele szkół teozoficznych wskazuje na siłę ducha naszej planety Ziemia. Siła ta jest tak duża, że duch manifestuje się w postaci widzialnej w różnych miejscach globu. Tzw objawienia maryjne, to zjawisko notowane nawet w bardzo odległej przeszłości (dużo wcześniej od urodzenia Jezusa) w różnych miejscach na naszym globie. To w związku z tymi objawieniami kwitł kult Bogini Matki, Isis, itp w innych kulturach. Ponieważ kk nie miał wpływu na ich występowanie, trzeba było coś z tym zrobić i tak powstał kult matki bożej. I dobrze. Przynajmniej w w ten sposób, w masowej religijności zawitał pierwiastek żeński, czego nie ma w wyjściowym materiale (wierzenia żydowskie), który zmiękczył naszą grupową osobowość i pozwolił zachować łączność z duchowością w ogóle.
  Ciekawe jest wyjątkowo nieufne podejście kk do nowych objawień maryjnych, jakby Watykan chciał najpierw sprawdzić lub skorygować przekaz.
 • @57KerenOr 18:21:18 Witaj kerenie
  Jeżeli Jezus byłby Bogiem, to Maria musiałaby być Matką Boską, nie ma innej możliwości


  /bezapelacyjnie nie jest Matką Boską/ - masz rację
 • @roux 19:23:08
  Tu jest problem z ktorym całe chrześcijaństwo boryka się przez 2000 lat. Środowiska Pawła zmieniły twierdzenie, że Jezus stał się Synem Boga w czasie chrztu na "Jezus był Synem Boga od poczęcia" i stąd wynikają gęste tłumaczenia, dlaczego prorokowie przewidzieli, że Chrystus będzie potomkiem Dawida, a nie jest? Dlaczego w drzewie rodowym Jezusa Józef wymieniany jest jako przodek Jezusa?
 • @Zawisza Niebieski 20:37:01
  Jak to wszystko pierdyknie przy pomocy wybuchów super wulkanów, jakiegoś wielkiego meteorytu z kosmosu czy wojny atomowej, nasza Matka Ziemia pozostanie bez kultów maryjnych czy innych.
 • @Kruk63 19:19:39
  Kult Matki Ziemi opiekuńczej, płodnej jest jednym z najstarszych kultów człowieka. U jego podstaw legł matriarchat. W religiach pierwotnych mamy ścisły podział na bóstwa męskie i żeńskie. Tego w judaizmie, jako religii ściśle partiarchalnej, a chrześcijaństwo narodziło się jako sekta w judaizmie, brakowało ludom rolniczym. I stąd pojawiło się uzupełnienie
 • @lorenco 20:54:36
  Trudno nie przyznać ci racji. Każdy najbardziej nieśmiertelny Bóg umiera, gdy zabraknie wyznawców.
 • @roux
  PAN JEZUS JAKO CZŁOWIEK BYŁ BOGIEM!

  Cytat:

  „ (6) Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, POTĘŻNY BÓG, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju”. 

  Izajasz 9/6 Przekład Nowego Świata

  „(18) Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; JEDNORODZONY BÓG, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie”. 

  Ew. wg Jana 1/18 Przekład Nowego Świata

  I prorok Izajasz, i Ewangelista Jan uznają BÓSTWO Pana Jezusa. Maria zaś nie może być nazwana matką boską, ponieważ Syn Boga Ojca czyli Pan Jezus był BOGIEM już przed swoim narodzeniem. Ba, napiszę więcej, Syn Boga Ojca stworzył świat!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 21:34:18
  Izajasz (hebr. יְשַׁעְיָהוּ, Jeszajahu, Yesha'yahu oznaczającego „Jahwe jest zbawieniem”) (ur. ok. 765, zm. do 701 p.n.e.) – jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jego proroctwa przedstawia Księga Izajasza.
  P.n.e była ciemnota i zacofanie.
  Jak widać, trwa do dziś.
 • Szanowny Zawiszo Niebieski...
  nie wyciągaj starych herezji na wierzch, bo jeżeli ktoś przez Ciebie straci Wiarę, to nie pokazuj się TAM U Góry.
  Józef biologicznym ojcem Jezusa? Matka Boska Matką wielu dzieci?
  Chcesz usłyszeć na swoim Sądzie : " nie umarłem za niego a mi służył, jest mój"...?
 • @Zawisza Niebieski 21:21:02
  Jest coś takiego, czego nie widać ale czuć: wielka energia, która powoduje to, że chcemy żyć i się rozmnażać.
  To można nazwać Bogiem, można czcić na wiele sposobów i trzeba czcić i przede wszystkim SZANOWAĆ! Było i jest wiele religii i czczą Boga, w sumie tego samego, czyli tę wielką energię życia!
  Reszta to szajs i wywoływanie wojen religijnych i to o zgrozo jeszcze w XXI wieku, kiedy ludzie powinni już dorosnąć do tego, żeby prawdziwie dbać o Boga i go szanować. Bo wszyscy jesteśmy jego dziećmi, dziećmi kosmosu.
 • @Jan Paweł 21:58:17
  Te szczęśliwe dla co niektórych czasy, gdy można było postraszyć diabłem już bezpowrotnie minęły. To co ja opisuję oparte jest na ogólnodostępnych źródłach z tamtego okresu. To, że Józef był starym człowiekiem i miał wcześniej żonę pochodzi z tekstów apokryficznych, więc nie uznanych prze Kościół, dokładnie z Historii Józefa Cieśli. O tym, że dla uznania Jezusa za Mesjasza Józef musiał być biologicznym ojcem Jezusa mówią prorocy, ale o tym napiszę w odpowiedzi do KerenOr.
  Ja piszę o dokumentach historycznych, Biblię też traktuję jako dokument historyczny, a strata wiary przez kogoś. Bóg dał nam każdemu rozum, niech się nim posługuje. Dziś nikt nikomu Biblii czytać nie zabrania. A każdą rzecz którą podaję można sprawdzić.
 • @57KerenOr 21:34:18
  Powołujesz się na Izajasza, więc sięgnijmy do niego. "I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. " [Iz 11, 1-2] Jak pewnie wiesz Jesse to ojciec Króla Dawida. Zgodnie z tym proroctwem Mesjasz musiał być męskim potomiem Króla Dawida. Mateusz prezentując pochodzenie Jezusa, wyraźnie wymienia "Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. " [Mt. 1, 15-16]. Gdyby Jezus nie byl uważany za syna Józefa, czyli wywodzącego się z rodu Dawida nigdy by Go za Mezjasza nie uznali.
  Jest to zgodne z proroctwem, "I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni." Mesjasz będzie synem Józefa, " I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej" co miało miejsce w czasie chrztu, kiedy objawił się Duch Święty w formie gołębicy, a głos z niebios potwierdzi. "A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast6 wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». " [Mt 3, 16-17]
  Dlatego Kościół Jerozolimski, skupiajacy apotołów uczniów Jezusa uznawał Że Jezus został wybrany prze Boga Ojca na Jego Syna w czasie chrztu w Jordanie.
 • @Zawisza Niebieski 23:14:56
  Biblia - dokument historyczny?
  Dokumenty historyczne zostały spalone w bibliotece w Aleksandrii.
  I dokumentów nie ma! Są za to opowieści z mchu i paproci.
  https://www.tajemnice-swiata.pl/biblioteka-aleksandryjska/
 • @lorenco 23:47:33
  Spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej to z pewnością ogromy cios dla wiedzy człowieka.. Choć powiedzmy sobie, większym ciosem było późniejsze rozłożone na wieki palenie dokumentów, które były nieprawomyślne, Jak np. pisma Celsusa, Marcjona i wiele wiele innych. O ewangeliach gnostyków, dokumenty judeochrześcijan w wielu przypadkach poznajemy dopiero dziś, gdy odnalezione zostaną gdzieś w jakiś jaskiniach, grobach.
 • @Zawisza Niebieski 00:12:43
  Palono, niszczono, burzono bo komuś się podobało aby z różnych względów nie było dowodów historycznych czy po prostu z zacietrzewienia i głupoty.
  A teraz w czasach współczesnych jest inaczej?
 • @lorenco 00:21:42
  "A teraz w czasach współczesnych jest inaczej?"
  Jak sam widzisz, Jan Paweł nie chce bym o prawdzie historycznej pisał, bo jeszcze ktoś straci wiarę a mnie za to "diabły" w smole ugotują. KerenOr, nie chce slyszeć o tekstach z Biblii, które do jego teorii nie pasują :) Jakby to w wierze w naukę Jezusa chodziło o samą wiarę, nie o prawdę.

  Zawsze jest argument głupca, "Bóg wszystko może". Pewnie, że może tylko jak już raz coś wymyślił i zastosował, to nie będzie tego zmieniał dla jednej sytuacji, by komuś do jego teorii pasowało.
 • @Zawisza Niebieski 01:53:33
  Święta inkwizycja, ot co:)
 • @lorenco 23:47:33
  "Biblia - dokument historyczny?"

  Nowy Testament być może, ale Stary.... raczej hagada. Plus proroctwa. Tu musiało być jakieś natchnienie.

  Pozdro!
 • @Zawisza Niebieski 00:12:43
  "O ewangeliach gnostyków, dokumenty judeochrześcijan w wielu przypadkach poznajemy dopiero dziś, gdy odnalezione zostaną gdzieś w jakiś jaskiniach, grobach."

  Ha! Z innej beczki, ale dobre więc piszę:

  otóż u jednego z badaczy w USA znaleziono "w szpargałach" starą chińską mapę - podobno miała 4 tysiące lat. I były na niej wszystkie kontynenty....
  Rynce normalnie łopadajom ;-DDDD
 • do autora
  Kult maryjny mamy, tylko większość nie wie kogo czci.
  W bili mamy nie jedną Marię, ale wiele. To było popularne imię. Hołdujemy dwie Marie, ale jak odmienne.
  Jedna to skromna matka Jezusa, żona 100 letniego cieśli, ubogiego starca. Przedstawiana jako biała kobieta, zamężna w błękitnej chuście na głowie. Kolor niebieski i biały symbolizuje niewinność i czystość.
  Druga to Maria królowa , w koronie i szatach przyozdobionych drogimi kamieniami. Śniada lub czarna, często obrazowana na półksiężycu, symbolem kapłanki Astarte.

  Kosciół usiłuje te dwie odmienne Marie łaczyć z sobą od wieków.

  Żydzi (pierwsi chrześcijanie) nie czcili żadnej Marii, bo kobiety uważali za gorsze. Kościół tępił kobiety, jako święte jak długo mógł. W wczesnym chrześcijaństwie nienawiść kleryków do kobiet była czymś normalnym.
  To krzyżowcy wynieśli na ołtarze królową. Wcześniej kult Maryjny rozwijał się jedynie w południowej Hiszpanii i Francji.
  Kim zatem jest PANNA z Częstochowy, KROLOWA Polski ?
  Daleko zaszedłeś badając biblie, Dlatego by nie obrażać czyiś uczuć religijnych podpowiem tobie , szukaj w Apokalipsie Jana rdz. 12, ale przeczytaj i prolog.
 • nie chcem, ale muszem
  "Jaką drogą pójdzie Kościół?
  Czy rozwój kultu maryjnego, czy też jego wygaszania na korzyść kultu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa?"

  Wg nauki KK

  - dulia - cześć oddawana świętym
  - hiperdulia - szczególna cześć oddawana NMP
  - latria (adoracja) - cześć przysługująca wyłącznie Bogu

  koniec i kropka.

  pozdrawiam
 • @Fischer 09:45:34
  "Żydzi (pierwsi chrześcijanie) nie czcili żadnej Marii, bo kobiety uważali za gorsze. Kościół tępił kobiety, jako święte jak długo mógł. W wczesnym chrześcijaństwie nienawiść kleryków do kobiet była czymś normalnym" -

  wybacz Kolego, ale informacje chyba z doopy, kompletna brednia
  (ś.ś. Felicyta i Perpetua - rok męczeństwa 203)

  kobiety za gorsze uważali gnostycy ... i ewentualnie później protestanci pewnych denominacji
 • @MacGregor 10:08:15
  Tak je szanowali, ze je umęczyli. Rok męczeństwa to nie rok kanonizacji.
 • @Fischer 10:36:00
  "Tak je szanowali, ze je umęczyli. Rok męczeństwa to nie rok kanonizacji." - zamęczyli je pogańscy Rzymianie

  Co z Wami ludzie jest?
 • @Fischer 09:45:34
  Kult maryjny w maju
  "„Poszukując genezy maryjnego charakteru tego miesiąca, należy cofnąć się w czasy przedchrześcijańskie. Najwcześniejsze wzmianki o świątecznym charakterze maja, można odnaleźć w obszarze kultury greckiej, gdzie miesiąc ten poświęcony był Artemidzie - bogini łowów i opiekunka zwierząt. Rolnicy składali jej ofiary, jako opiekunce zasiewów, z kolei myśliwi oddawali jej hołd, budując ku jej czci kapliczki na polach i umieszczając wizerunki bogini na przydrożnych drzewach. Z kolei w Rzymie oddawano cześć Florze - bogini wiosennej roślinności. Ku jej czci obchodzono święta, które były organizowane w wiosennych miesiącach, a połączone często z niemoralnymi zabawami.

  Kościół w średniowieczu próbował oczyścić te stare pogańskie zwyczaje i usunąć nadużycia z tej ludowej obyczajowości i w tym czasie oddawać cześć nie Florze, Artemidzie, ale Najświętszej Maryi Pannie.”

  http://www.spmarkowa.pl/index.php/publikacje/46-inne/138-historia-nabozenstwa-majowego


  http://via.vitae.neon24.pl.neon24.pl/post/143517,nabozenstwa-majowe-powrot-do-poganstwa
 • @MacGregor 10:08:15
  Nie zgodził bym się ze stwierdzeniem "nie czcili żadnej Marii, bo kobiety uważali za gorsze. " jest to nasze europejskie widzenie. To kultura pasterska, dziś ją oglądamy w wykonaniu arabów. Podział na dwa równoległe światy świat męski i żeński które mają styk tylko i wyłącznie w rodzinie. Wynika ona z monogamii i konieczności zapewnienia mężczyźnie pewności potomka. Kobieta musiała udowodnić swą wierność mężczyzna być pewien, że jest mu wierna. Wychodząc na wiele dni ze stadami mężczyzna mogł być pewny wierności kobiety, gdy zastosowano izolację od innych mężczyzna strzeżoną przez kobiety.U nas zresztą to też funkcjonuje. Gdy wychodzi zdrada kobiety szybciej oskarżają kobietę o uwiedzenie a także zdradzoną "nie potrafiła chłopa upilnować", niż mężczyznę.
 • @via vitae 11:51:36
  Maj poświęcony Matce Ziemi ma korzenie we wszystkich kulturach rolniczych. Z naszej kultury przedchrześcijańskiej wywodzą się majowe procesje. Były to procesje obchodzące pola by uprosić Matkę Ziemię różnie zwaną w różnych kulturach, u nas taką rolę pełniła Mokosz, o opiekę nad zasiewami.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031